Publicidad
הדרכה מצולמת של חיבור חוטים בשיטת צמה
הדרכה מצולמת של חיבור חוטים בשיטת צמה
הדרכה מצולמת של חיבור חוטים בשיטת צמה
הדרכה מצולמת של חיבור חוטים בשיטת צמה
Publicidad
הדרכה מצולמת של חיבור חוטים בשיטת צמה
הדרכה מצולמת של חיבור חוטים בשיטת צמה
Próximo SlideShare
חיבור חוטים מאותו צבעחיבור חוטים מאותו צבע
Cargando en ... 3
1 de 6
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

הדרכה מצולמת של חיבור חוטים בשיטת צמה

  1. ©‫מאס‬ ‫טלי‬tali's‫בעבודת‬ ‫סרוגים‬‫יד‬‫ולתת‬ ‫להפיץ‬ ‫מוזמנות‬‫קרדיט‬ ‫חי‬ ‫של‬ ‫מצולמת‬ ‫הדרכה‬‫בור‬‫בשיטת‬ ‫חוטים‬"‫"צמה‬ ‫הפעם‬ ?‫הפעם‬ ‫באמתחתי‬ ‫מה‬ ‫אז‬‫לכן‬ ‫לעזור‬ ‫כדי‬ ,)‫(כרגיל‬ ‫בתמונות‬ ‫מלווה‬ ,‫וקלה‬ ‫פשוטה‬ ‫הדרכה‬‫כיצד‬ ‫ללמוד‬‫לחבר‬ ‫צבע‬ ‫באותו‬ ‫חוט‬,‫כש‬‫ב‬ ‫לכן‬ ‫נגמר‬ ‫הוא‬.‫העבודה‬ ‫אמצע‬ ‫ל‬ ‫גם‬ ,‫דבר‬ ‫בכל‬ ‫כמו‬‫מאות‬ ‫חוט‬ ‫חיבור‬‫צבע‬ ‫ו‬‫יש‬‫דר‬ ‫מספר‬‫כים‬‫אפשריות‬‫שנקראת‬ ‫בשיטה‬ ‫נעזרות‬ ‫הסורגות‬ ‫מרבית‬ . ,"‫רוסי‬ ‫"חיבור‬‫אוהבת‬ ‫אני‬ ‫אבל‬‫הצמה‬ ‫שיטת‬ ‫את‬ ‫יותר‬‫סיבו‬ ‫מכמה‬ ?‫למה‬ .‫היא‬ ,‫ראשית‬ ....‫ת‬‫לי‬ ‫מרגישה‬‫ויציבה‬ ‫חזקה‬ ‫בעיני‬ ‫יותר‬ ‫ונקייה‬ ‫יפה‬ ‫הסופית‬ ‫התוצאה‬ ,‫שנית‬ .‫יותר‬,‫איתי‬ ‫יסכימו‬ ‫כולן‬ ‫שלא‬ ‫לי‬ ‫ברור‬ .,‫הדרך‬ ‫לכן‬ ‫הנה‬ ‫אבל‬‫תתנסו‬ .‫בעצמכן‬ ‫ותתרשמו‬‫של‬ ‫גם‬ ‫הדרכה‬ ‫אעשה‬ ‫בהמשך‬‫ה‬‫חיבור‬‫ה‬‫מה‬ ‫לעצמכן‬ ‫לבחור‬ ‫ותוכלו‬ ‫רוסי‬‫אותה‬ ‫לעבודה‬ ‫מתאים‬ ‫את‬.‫סורגות‬ ‫ן‬ ,‫מה‬ ‫אז‬:‫הנה‬ !?‫שנתחיל‬ ‫את‬ ‫עבורכן‬ ‫צילמתי‬ ‫ההדגמה‬ ‫לצורך‬ ‫א‬ ‫בימים‬ ‫סורגת‬ ‫אני‬ ‫אותה‬ ‫העבודה‬.‫לה‬ ‫בחוט‬ ‫סרוגים‬ ‫גראני‬ ‫מריבועי‬ ‫שמיכה‬ 011%.‫כותנה‬ ‫בתמונה‬‫קצו‬ ‫שני‬ ‫את‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬‫ות‬ ‫אחד‬ ‫חוט‬ :‫לחבר‬ ‫שעלי‬ ‫החוטים‬‫ש‬‫מחובר‬ ‫הסרוגה‬ ‫לעבודה‬‫שהתחלתי‬ ‫וחוט‬‫נוסף‬.‫החדש‬ ‫לגליל‬ ‫שמחובר‬
  2. ©‫מאס‬ ‫טלי‬tali's‫בעבודת‬ ‫סרוגים‬‫יד‬‫ולתת‬ ‫להפיץ‬ ‫מוזמנות‬‫קרדיט‬ ‫על‬ ‫הוא‬ ‫החוטים‬ ‫של‬ ‫החיבור‬ ‫אופן‬-‫קליית‬ ‫ידי‬‫ם‬‫ל‬‫צמה‬(‫ו‬‫מכאן‬ ‫השיט‬ ‫של‬ ‫שמה‬)‫ה‬.‫שאתן‬ ‫כמו‬ ‫בדיוק‬ .‫צמה‬ ‫ממש‬ ...‫כן,כן‬ .‫לילדה‬ ‫בוקר‬ ‫מידי‬ ‫קולעות‬ .‫לשניים‬ ‫אותו‬ ‫ומפצלת‬ ‫הקצוות‬ ‫אחד‬ ‫את‬ ‫פורמת‬ ‫אני‬ ‫כך‬ ‫לצורך‬ .‫שלם‬ ‫נותר‬ ‫השני‬ ‫הקצה‬ ‫שלוש‬ ‫את‬ ‫לעצמי‬ ‫יצרתי‬ ,‫למעשה‬ ,‫בכך‬‫אני‬ ‫להם‬ ‫החוטים‬ ‫ל‬ ‫זקוקה‬‫ה‬ ‫קליית‬.‫צמה‬ ‫הבא‬ ‫בשלב‬‫החוטים‬ ‫שני‬ ‫בין‬ ‫השלם‬ ‫הקצה‬ ‫את‬ ‫מניחה‬ ‫אני‬ .‫שלפניכן‬ ‫בתמונה‬ ‫כמו‬ ‫ממש‬ ,‫שפיצלתי‬ ‫לקלוע‬ ‫ולא‬ ‫חוט‬ ‫עודף‬ ‫מעט‬ ‫להשאיר‬ ‫חשוב‬ !‫לב‬ ‫שימו‬‫את‬ ‫הצמה‬.‫ממש‬ ‫מהקצה‬‫ב‬‫הסרי‬ ‫לאחר‬ ‫רק‬ ,‫המשך‬‫ניתן‬ ,‫גה‬‫לגזור‬ .‫האסטתיות‬ ‫את‬ ‫לשמר‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫ולקצרו‬ ‫העודף‬ ‫אם‬
  3. ©‫מאס‬ ‫טלי‬tali's‫בעבודת‬ ‫סרוגים‬‫יד‬‫ולתת‬ ‫להפיץ‬ ‫מוזמנות‬‫קרדיט‬ ‫וצפופה‬ ‫היטב‬ ‫הדוקה‬ ‫צמה‬ ‫לקלוע‬ ‫חשוב‬ .)‫השלם‬ ‫והחוט‬ ‫שפיצלתי‬ ‫הקצוות‬ ‫(שני‬ ‫החוטים‬ ‫משלושת‬ ‫צמה‬ ‫קולעת‬ ‫אני‬ ‫כך‬ ‫אחת‬ :‫מהותיות‬ ‫סיבות‬ ‫משתי‬–‫על‬‫שנייה‬ .‫תפרם‬ ‫לא‬ ‫שהצמה‬ ‫מנת‬–‫על‬‫הצמה‬ ‫שעובי‬ ‫מנת‬‫ל‬ ‫זהה‬ ‫יהיה‬‫וכך‬ ‫החוט‬ ‫עובי‬ .‫בעבודה‬ ‫יורגש‬ ‫לא‬ :‫באהבה‬ ‫טיפ‬ ***‫הצמה‬ ‫קליעת‬ ‫בזמן‬‫לצמה‬ "‫"קונטרה‬ ‫לתת‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫האצבע‬ ‫על‬ ‫החוטים‬ ‫את‬ ‫ללפף‬ ‫נוהגת‬ ‫אני‬‫ולהחזיק‬ ‫אותה‬‫כלשהו‬ ‫מהדק‬ ‫בעזרת‬ ‫הצמה‬ ‫תחילת‬ ‫את‬ ‫לתפוס‬ ‫ממליצה‬ ‫אני‬ ‫לקלוע‬ ‫וגם‬ ‫להחזיק‬ ‫גם‬ ‫שמתקשה‬ ‫למי‬ .,‫על‬ ‫שיקל‬ ‫הקליעה‬ ‫עם‬ ‫ביחד‬ ‫באחיזה‬ ‫הצורך‬.
  4. ©‫מאס‬ ‫טלי‬tali's‫בעבודת‬ ‫סרוגים‬‫יד‬‫ולתת‬ ‫להפיץ‬ ‫מוזמנות‬‫קרדיט‬ .‫ההדוקה‬ ‫הקליעה‬ ‫בזכות‬ ‫תפרם‬ ‫לא‬ ‫הצמה‬ ,‫לקשור‬ ‫צורך‬ ‫אין‬ .‫ממש‬ ‫הקצה‬ ‫עד‬ ‫הצמה‬ ‫את‬ ‫לקלוע‬ ‫ממשיכה‬ ‫אני‬ !‫לסרוג‬ ....‫הוא‬ ‫לעשות‬ ‫שנותר‬ ‫כל‬ ,‫ועכשיו‬ ‫אני‬ ‫הקצה‬ ‫את‬ .‫שינוי‬ ‫שום‬ ‫ללא‬ ‫בסריגה‬ ‫ממשיכה‬ ‫אני‬ ,‫למעשה‬ .‫הקלוע‬ ‫החוט‬ ‫עם‬ ‫סורגת‬ ‫אני‬ ‫כיצד‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬ ‫בתמונות‬ ‫שנסרג‬ ‫המקום‬ ‫בעיגול‬ ‫מסומן‬ ‫השמאלית‬ ‫בתמונה‬ ....‫הרגיל‬ ‫חוט‬ ‫היה‬ ‫כאילו‬ ‫הקלוע‬ ‫החוט‬ ‫עם‬ ‫וסורגת‬ ‫לאחור‬ ‫מעבירה‬ ?....‫בהבדל‬ ‫מרגישות‬ ‫אתן‬ ‫האם‬ .‫הקלוע‬ ‫החוט‬ ‫עם‬
  5. ©‫מאס‬ ‫טלי‬tali's‫בעבודת‬ ‫סרוגים‬‫יד‬‫ולתת‬ ‫להפיץ‬ ‫מוזמנות‬‫קרדיט‬ :‫בשלמותה‬ ‫כמעט‬ ‫העבודה‬ ‫נראית‬ ‫כך‬
  6. ©‫מאס‬ ‫טלי‬tali's‫בעבודת‬ ‫סרוגים‬‫יד‬‫ולתת‬ ‫להפיץ‬ ‫מוזמנות‬‫קרדיט‬ ‫ככה‬:‫הגמור‬ ‫הריבוע‬ ‫נראה‬ ‫וכ‬,‫מובן‬‫בתרשים‬ ‫גם‬ ‫אתכן‬ ‫לשתף‬ ‫שלא‬ ‫יכולה‬ ‫לא‬ ‫שאותו‬ ‫הספציפי‬‫לפניכן‬ ‫הוא‬ ‫הנה‬ ‫אז‬ ....‫סורגת‬ ‫אני‬ .)‫בחינם‬ ‫מהרשת‬ ‫(לקוח‬ !‫בהצלחה‬
Publicidad