ბულინგი ავთანდილი.pptx

არა ძალადობას!
პრეზენტაციის ავტორი : ავთანდილ
ურიადმყოფელი
A
B
C
01
• ფიზიკური
ბულინგი
02
სიტყვიერი
03
კიბერბუ
ლინგი
04
არაპირდაპირი
ბულინგი
ბულინგის სახეები
ფ ი ზ ი კ უ რ ი
ბ უ ლ ი ნ გ ი
გ უ ლ ი ს ხ მ ო ბ ს
ფ ი ზ ი კ უ რ
თ ა ვ დ ა ს ხ მ ა ს ა ნ
შეურაცხყოფას
.რაიმე ქ ო ნ ე ბ ი ს
გ ა ნ ა დ გ უ რ ე ბ ა ს ა ნ
მოპარვას.
ს ი ტ ყ ვ ი ე რ ი
ბ უ ლ ი ნ გ ი
გ უ ლ ი ს ხ მ ო ბ ს
ს ი ტ ყ ვ ი ე რ
შეურაცხყოფას,
რ ომელიც
დაკვშირებულია
რ ე ლი გ ი ა ს თა ნ ,
ს ქ ე ს თ ა ნ,
ე რ ო ვნ ე ბ ასთან.
ა რ ა პ ი რ დ ა პ ი რ ი
ბ უ ლ ი ნ გ ი
გულისხმობს
ი ნ ფ ო რმ ა ც ი ი ს
, ჭორის
გ ა ვ რცელება ს
ა დ ა მ ი ა ნ ი ს
ზ უ რ გ ს უკან.
კ ი ბ ე რ
ბ უ ლ ი ნ გ ი
გ უ ლ ი ს ხ მ ო ბ ს
ტ ე ქ ს ტ უ რ ი
გ ზ ავ ნ ი ლ ე ბ ი ს,სურათ
ე ბ ი ს , ე ლფოსტის
ს ა შუალე ბ ი თ
ბ ული ნ გ ს .
01 მოზარდები განიცდიან
დაძაბულობას და შიშს
თანატოლების დანახვისას
02
OPTION
ახასიათებთ
აღგზნებადობა
03
OPTION
დარდი, წუხილი.
04
OPTION
აგრესორი მუდმივად
ცდილობს ძლიერი
გამოიყურებოდეს
05
OPTION
აგრესორი ხშირად
უხეშობს, ახდენს ძალის
დემონსტრირებას
06
OPTION
სცემს და ცუდი სიტყვებით
მოიხსენიებს გარსემო
მყოფებს
ბულინგი ავთანდილი.pptx
1 de 9

Recomendados

ატუ ნაადრევი.pptx por
ატუ ნაადრევი.pptxატუ ნაადრევი.pptx
ატუ ნაადრევი.pptxtamunaamiranashvili
2 vistas5 diapositivas
ალექსი ურიადმყოფელი მაისი.pptx por
ალექსი ურიადმყოფელი მაისი.pptxალექსი ურიადმყოფელი მაისი.pptx
ალექსი ურიადმყოფელი მაისი.pptxtamunaamiranashvili
3 vistas15 diapositivas
ათუ ტურისტებისთვს.pptx por
ათუ ტურისტებისთვს.pptxათუ ტურისტებისთვს.pptx
ათუ ტურისტებისთვს.pptxtamunaamiranashvili
2 vistas5 diapositivas
დედამიწის დღე.pptx por
დედამიწის დღე.pptxდედამიწის დღე.pptx
დედამიწის დღე.pptxtamunaamiranashvili
1 vista17 diapositivas
muxaa (1).pptx por
muxaa (1).pptxmuxaa (1).pptx
muxaa (1).pptxtamunaamiranashvili
5 vistas32 diapositivas
aleqsi ist.pptx por
aleqsi ist.pptxaleqsi ist.pptx
aleqsi ist.pptxtamunaamiranashvili
3 vistas14 diapositivas

Más contenido relacionado

Destacado

ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd por
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
26.2K vistas69 diapositivas
Getting into the tech field. what next por
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Tessa Mero
6.3K vistas22 diapositivas
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent por
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentLily Ray
6.7K vistas99 diapositivas
How to have difficult conversations por
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
5.4K vistas19 diapositivas
Introduction to Data Science por
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data ScienceChristy Abraham Joy
82.5K vistas51 diapositivas
Time Management & Productivity - Best Practices por
Time Management & Productivity -  Best PracticesTime Management & Productivity -  Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
169.8K vistas42 diapositivas

Destacado(20)

ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd por Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
Clark Boyd26.2K vistas
Getting into the tech field. what next por Tessa Mero
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero6.3K vistas
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent por Lily Ray
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray6.7K vistas
Time Management & Productivity - Best Practices por Vit Horky
Time Management & Productivity -  Best PracticesTime Management & Productivity -  Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky169.8K vistas
The six step guide to practical project management por MindGenius
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius36.7K vistas
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright... por RachelPearson36
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson3612.7K vistas
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present... por Applitools
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Applitools55.5K vistas
12 Ways to Increase Your Influence at Work por GetSmarter
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
GetSmarter401.7K vistas
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G... por DevGAMM Conference
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
DevGAMM Conference3.6K vistas
Barbie - Brand Strategy Presentation por Erica Santiago
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
Erica Santiago25.1K vistas
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well por Saba Software
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Saba Software25.3K vistas
Introduction to C Programming Language por Simplilearn
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming Language
Simplilearn8.4K vistas
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr... por Palo Alto Software
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
Palo Alto Software88.4K vistas
9 Tips for a Work-free Vacation por Weekdone.com
9 Tips for a Work-free Vacation9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation
Weekdone.com7.2K vistas
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince por Empowered Presentations
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from PrinceI Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince
Empowered Presentations142.9K vistas
How to Map Your Future por SlideShop.com
How to Map Your FutureHow to Map Your Future
How to Map Your Future
SlideShop.com275.1K vistas

ბულინგი ავთანდილი.pptx

  • 1. არა ძალადობას! პრეზენტაციის ავტორი : ავთანდილ ურიადმყოფელი
  • 4. ფ ი ზ ი კ უ რ ი ბ უ ლ ი ნ გ ი გ უ ლ ი ს ხ მ ო ბ ს ფ ი ზ ი კ უ რ თ ა ვ დ ა ს ხ მ ა ს ა ნ შეურაცხყოფას .რაიმე ქ ო ნ ე ბ ი ს გ ა ნ ა დ გ უ რ ე ბ ა ს ა ნ მოპარვას.
  • 5. ს ი ტ ყ ვ ი ე რ ი ბ უ ლ ი ნ გ ი გ უ ლ ი ს ხ მ ო ბ ს ს ი ტ ყ ვ ი ე რ შეურაცხყოფას, რ ომელიც დაკვშირებულია რ ე ლი გ ი ა ს თა ნ , ს ქ ე ს თ ა ნ, ე რ ო ვნ ე ბ ასთან.
  • 6. ა რ ა პ ი რ დ ა პ ი რ ი ბ უ ლ ი ნ გ ი გულისხმობს ი ნ ფ ო რმ ა ც ი ი ს , ჭორის გ ა ვ რცელება ს ა დ ა მ ი ა ნ ი ს ზ უ რ გ ს უკან.
  • 7. კ ი ბ ე რ ბ უ ლ ი ნ გ ი გ უ ლ ი ს ხ მ ო ბ ს ტ ე ქ ს ტ უ რ ი გ ზ ავ ნ ი ლ ე ბ ი ს,სურათ ე ბ ი ს , ე ლფოსტის ს ა შუალე ბ ი თ ბ ული ნ გ ს .
  • 8. 01 მოზარდები განიცდიან დაძაბულობას და შიშს თანატოლების დანახვისას 02 OPTION ახასიათებთ აღგზნებადობა 03 OPTION დარდი, წუხილი. 04 OPTION აგრესორი მუდმივად ცდილობს ძლიერი გამოიყურებოდეს 05 OPTION აგრესორი ხშირად უხეშობს, ახდენს ძალის დემონსტრირებას 06 OPTION სცემს და ცუდი სიტყვებით მოიხსენიებს გარსემო მყოფებს