დედამიწის დღე.pptx

დედამიწის
დღის
დაბადების
თარიღი:
1970წ .22 აპრილი
ერთმანეთზე ზრუნვით თუ არ
ვიქნებით ერთმანეთთან
დღეს,ხვალ და ზეგ,
შენც გაქ რები და მეც...
კ ალიფორნია...
ნავთობით დატვირთული
ტანკერები ოკეანეს ტალღებს
მიაპ ობენ...
თითქოსდა ყველაფერი კარგად
იყო,მაგრამ...
ტონობით ნავთობი
ოკ ეანეში ჩაიღვარა...
ადამიანებმა ეს ტრაგიკული
დღე,რომელმაც 3500 ცოცხალი
ორგანიზმის სიცოცხლე
შეიწირა,დედამიწის დღედ
დააწესა
22 აპრილი დედამიწის დღედ
გარემოსდამცველმა სენატორმა
გეილორდ ნელსონმა დაარსა
სენატორის მოწოდებით მაშინ 20 მილიონი
ამერიელი გამოვიდადედამიწის დასაცავად.
ეს არ იყო მხოლოდ სანტა ბარბარას
ტრაგედია. მისი შედეგი მთელი
მსოფლიოსთვის მძიმე იყო, ვინაიდან,
ზოგადად, დედამიწის
ფლორასა და ფაუ ნას მიადგა დიდი ზიანი.
ადამიანები დაფიქრდნენ და მიხვდნენ, რომ
საჭირო იყო მეტი სიფრთხილის გამოჩენა,
რათა მსგავსი რამ არასოდეს აღარსად
განმეორებულიყო. სწორედ ამ მიზნით
მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ
დადგენილიყო დედამიწის
დედამიწის დღე მსოფლიოში ერთ-ერთი
ყველაზე მასშტაბური
გარემოსდაცვითი ღონისძიებაა,
რომელშიც ყოველ წელს მსოფლიოს 176
ქვეყნის 17 000-მდე ორგანიზაცია და
მილიონობით მოხალისე მონაწილეობს.
საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის
ინიციატივით , ჩვენს ქ ვეყანაში დედამიწის
დღე პირველად 1990 წელს აღინიშნა და მას
შემდეგ ამ დღესთან დაკავშირებული
ღონისძიებები ყოველwლიუ რად იმართება
.
დედამიწის დღისადმი მიძღვნილ
მრავალფეროვან შემეცნებით-გასართობ
ღონისძიებებს უერთდება მრავალი
ორგანიზაცია და მოხალისე, რომლებიც
ღონისძიებები
ძალიან ბევრ ქვეყანაში
საავტომობილო კომპანიები
საგანგებოდ ამ დღისთვის
აწესებენ შეღავათიან
შემოთავ აზებებს ე.წ . „მწ ვ ანე“
მანქ ანებზე, რაც იმის სტ იმუ ლია,
რომ მოსახლეობამ შეიძინოს
ეკოლოგიურად უფრო სუფთა და ეკ ონომიუ რი
ავ ტ ომობილები.
ღონისძიებები
დედამიწის დღის აღსანიშნავად
სპორტული მაღაზიები და
ველოკლუბის წარმომადგენლები
საზოგადოებას წარუდგენენ
სხვადასხვა მოდელის ველოსიპედებს
და გადაადგილების ამ ფორმის
უ პ ირატესობებზე ესაუ ბრებიან.
აქციის მიზანია გააცნოს
მოსახლეობას ველოტრანსპორტის
დადებითი მხარეები და
პ ოპ უ ლარიზაცია გაუ წიოს მას.
დედამიწის დღესთან დაკავშირებით
საზოგადოებრივი თავშეყრის
ადგილებში იმართება ხოლმე
გადასაყრელი საგნებისგან
დამზადებული საყოფაცხოვრებო თუ
დეკ ორატიუ ლი ნივთების გამოფენა-
გაყიდვა, ეკოლოგიურად სუფთა
საკ ვებისა და ლუ დის ფესტივალები.
ირგვება ხეები, კ ონკ რეტუ ლ
ეკოპრობლემასთან დაკავშირებით
(მაგალითად, დაბინძურებული
გარემო, კ ლიმატის ცვლილება და
ა.შ.) ეწყობა მშვიდობიანი აქციები ,
კ ინოჩვენებები, დისკ უ სიები და სხვ.
დედამიწის დღის საერთაშორისოდ
აღიარება სწორედ იმის დასტუ რია,
რომ დედამიწა და მისი ეკოსისტემა
ჩვენი სახლია, ის უ ზრუ ნველყოფს
კ აცობრიობის სიცოცხლეს, ასევე
დასტუ რია იმისა, რომ ჩვენ
მოვალენი ვართ მასზე ვიზრუ ნოთ.
აუცილებელია, რომ ჩვენ -
ადამიანებმა, დიდმა თუ
პ ატარამ, ვიფიქ როთ იმაზე, რომ
ჩვენი ინტერესებით,
სუ რვილებით, საქ მიანობით
ბუნების ჰარმონიული წესრიგი
არ დავარღვიოთ.
პრეზენტაციის
ავტორია:
ავთანდილ
ურიადმყოფელი
2023 წ. 21 აპრილი
1 de 17

Recomendados

22 აპრილი დედამიწის დღე por
22 აპრილი დედამიწის დღე22 აპრილი დედამიწის დღე
22 აპრილი დედამიწის დღეshorena tkemaladze
6.4K vistas16 diapositivas
Dedamiwa por
DedamiwaDedamiwa
Dedamiwaliagoxidze1965
3.2K vistas15 diapositivas
დედამიწის დღე 22 აპრილი por
დედამიწის დღე 22 აპრილიდედამიწის დღე 22 აპრილი
დედამიწის დღე 22 აპრილიGuri Sichinava
7.7K vistas8 diapositivas
დედამიწის დღე por
დედამიწის დღე დედამიწის დღე
დედამიწის დღე Guri Sichinava
1.7K vistas8 diapositivas
ecology lesson por
ecology lessonecology lesson
ecology lessonLika Bilanishvili
338 vistas21 diapositivas
მსოფლიო ჩვენს გარშემო მშვენიერია por
მსოფლიო ჩვენს გარშემო მშვენიერიამსოფლიო ჩვენს გარშემო მშვენიერია
მსოფლიო ჩვენს გარშემო მშვენიერიაguestbf8956
439 vistas21 diapositivas

Más contenido relacionado

Más de tamunaamiranashvili

ატუ ნაადრევი.pptx por
ატუ ნაადრევი.pptxატუ ნაადრევი.pptx
ატუ ნაადრევი.pptxtamunaamiranashvili
2 vistas5 diapositivas
ალექსი ურიადმყოფელი მაისი.pptx por
ალექსი ურიადმყოფელი მაისი.pptxალექსი ურიადმყოფელი მაისი.pptx
ალექსი ურიადმყოფელი მაისი.pptxtamunaamiranashvili
3 vistas15 diapositivas
ათუ ტურისტებისთვს.pptx por
ათუ ტურისტებისთვს.pptxათუ ტურისტებისთვს.pptx
ათუ ტურისტებისთვს.pptxtamunaamiranashvili
2 vistas5 diapositivas
muxaa (1).pptx por
muxaa (1).pptxmuxaa (1).pptx
muxaa (1).pptxtamunaamiranashvili
5 vistas32 diapositivas
ბულინგი ავთანდილი.pptx por
ბულინგი ავთანდილი.pptxბულინგი ავთანდილი.pptx
ბულინგი ავთანდილი.pptxtamunaamiranashvili
14 vistas9 diapositivas
aleqsi ist.pptx por
aleqsi ist.pptxaleqsi ist.pptx
aleqsi ist.pptxtamunaamiranashvili
3 vistas14 diapositivas

Más de tamunaamiranashvili(8)

ალექსი ურიადმყოფელი მაისი.pptx por tamunaamiranashvili
ალექსი ურიადმყოფელი მაისი.pptxალექსი ურიადმყოფელი მაისი.pptx
ალექსი ურიადმყოფელი მაისი.pptx
ათუ ტურისტებისთვს.pptx por tamunaamiranashvili
ათუ ტურისტებისთვს.pptxათუ ტურისტებისთვს.pptx
ათუ ტურისტებისთვს.pptx
ბულინგი ავთანდილი.pptx por tamunaamiranashvili
ბულინგი ავთანდილი.pptxბულინგი ავთანდილი.pptx
ბულინგი ავთანდილი.pptx
კომპლექსური-ა.-ურიადმყოფელი-შესწორებული.pptx por tamunaamiranashvili
კომპლექსური-ა.-ურიადმყოფელი-შესწორებული.pptxკომპლექსური-ა.-ურიადმყოფელი-შესწორებული.pptx
კომპლექსური-ა.-ურიადმყოფელი-შესწორებული.pptx
ალექსი ურიადმყოფელი.pptx por tamunaamiranashvili
ალექსი ურიადმყოფელი.pptxალექსი ურიადმყოფელი.pptx
ალექსი ურიადმყოფელი.pptx

დედამიწის დღე.pptx