Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Otwarty rząd

Prezentacja przedstawiona podczas panelu "Demokracja partycypacyjna i otwarte metody rządzenia" na Kongresie Wolności (Warszawa, 22 maja 2010).

Libros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo

Audiolibros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Otwarty rząd

 1. 1. Otwarty rząd Dostęp do informacji publicznej dr Alek Tarkowski ICM UW / Creative Commons Polska ZDS PRM
 2. 2. Otwarty rząd Dostęp i ponowne wykorzystanie informacji publicznej.
 3. 3. Otwarty rząd Dostęp i ponowne wykorzystanie informacji i danych publicznych.
 4. 4. Otwarty rząd Dostęp i ponowne wykorzystanie informacji i danych publicznych w czasach internetu.
 5. 5. Otwarty rząd Przejrzystość. Uczestnictwo. Współpraca. Zaangażowanie.
 6. 6. Informacja sektora publicznego (PSI) → Dane publiczne „dane lub treści przechowywane elektronicznie”
 7. 7. Dane publiczne?
 8. 8. 8 zasad dla danych publicznych kompletne / surowe / na czasie / dostępne / przetwarzalne maszynowo / bez dyskryminacji / niezastrzeżony format / bez licencji
 9. 9. Tim O'Reilly „rząd wyobrażony na nowo” - jako platforma
 10. 10. „rząd jako otwarta platforma wspierająca innowacyjność ludzi wewnątrz i na zewnątrz rządu” Państwo to nie „maszyna z napojami”: serwisy publiczne opłacone przez podatki Inspiracja platformami informatycznymi
 11. 11. Proste systemy, minimalne usługi rozwijane przez innych, otwarte standardy Infrastruktura udostępniająca dane - rząd jako dostawca informacji umożliwiającej zaangażowanie ► DCApps, Apps for democracy, data.gov + apps.gov ► FixMyStreet → SeeClickFix → Open311
 12. 12. jakdojade.pl „Dosyć trudno uzyskać dane od przewoźników, a robienie tego nielegalnie grozi wstąpieniem na drogę sądową. Oczywiście można parsować strony przewoźników i zrobić podobną wyszukiwarkę do naszej i wszystko jest dobrze dopóki portal nie urośnie do sporych rozmiarów.”
 13. 13. Rząd...
 14. 14. Rząd eksperymentujący „fail forward fast”
 15. 15. Rząd zaangażowany: „Working Together: Public Services on Your Side” Pracownicy administracji uczestniczący w komunikacji sieciowej
 16. 16. Rząd otwierany oddolnie Carl Malamud i Public Resource
 17. 17. Informowanie → informacja zwrotna (konsultacje / protest) → współdziałanie / zaangażowanie (dwustronne) / innowacja
 18. 18. Otwarty rząd w Polsce? ► WEF NRI – słabość administracji ► UKE – badanie białych plam ► „empowerment” czy wykorzystywanie? ► Tradycja Solidarności ► Parallelpolis
 19. 19. Otwarty rząd ► dane i informacje publiczne jako dobro wspólne ► wartość dodana zarówno z komercyjnego jak i społecznego wykorzystania ► nie tylko dostęp – także otwartość prawnoautorska („mocny” dostęp)
 20. 20. Otwarty rząd ► Czy jesteśmy już na tym etapie? ► Kto za to zapłaci? Czy nas na to stać? ► Kto ma to robić?
 21. 21. Dziękuję.
 22. 22. Dostępność treści
 23. 23. Swobody użytkowników
 24. 24. Jaki zakres otwartości?
 25. 25. Jaki zakres otwartości? Udostępnianie wszystkich treści według jednej zasady ogranicza płynące z tego zyski – potrzeba różnych modeli dostępu dla różnych treści.
 26. 26. Jaki zakres otwartości? Dwa czynniki: •czas: okres od powstania •rodzaj treści
 27. 27. Czas •czy utwory „żyją” 70 lat dłużej, niż ich twórcy? - komercyjnie? - kulturowo / społecznie
 28. 28. Czas •ok. 15% książek jest wznawiane •(85% nie jest wznawiane)
 29. 29. Czas • jaki jest status książek, które nie są wznawiane po pierwszym wydaniu? • utwory niedostępne w druku, utwory osierocone – co w ich wypadku chroni prawo autorskie?
 30. 30. Rodzaj treści • treści publiczne i finansowane ze środków publicznych
 31. 31. Rachunek zysków i strat zyski nie tylko finansowe
 32. 32. Rachunek zysków i strat Raport TNO dla rządu holenderskiego: bilans zysków i strat z wymiany p2p jest pozytywny: 100m EUR rocznie
 33. 33. Otwartość książek • utwory osierocone • dziedzictwo • książki finansowane ze środków publicznych • publikacje komercyjne
 34. 34. Otwartość książek – nowe modele dystrybucji
 35. 35. Nikomu, albo raczej wszytkim, swoje księgi Daję. By kto nie mniemał (strach to bowiem tęgi), Że za to trzeba co dać, wszyscy darmo miejcie. O drukarzu nie mówię, z tym się zrozumiejcie. Jan Kochanowski, Pieśni
 36. 36. Stopnie otwartości •techniczna - „jeśli nie jesteś w sieci, to nie istniejesz”
 37. 37. Stopnie otwartości •techniczna - „jeśli nie jesteś w sieci, to nie istniejesz” •prawna - gwarancja pełnej / faktycznej otwartości
 38. 38. Jaka regulacja na rzecz otwartości?
 39. 39. Regulacja „tradycyjna” •skrojona na potrzeby czasów analogowych: ograniczonej liczby twórców, utworów, kanałów dystrybucji oraz możliwości kopiowania
 40. 40. Regulacja „tradycyjna” •anachroniczna w czasach cyfrowych: mnogości twórców, utworów, kanałów dystrybucji oraz powszechności kopiowania
 41. 41. Co w zamian? •reforma prawna •regulacja alternatywna
 42. 42. Regulacja na rzecz otwartości •dobrowolne modele uzupełniające regulację ustawową, oparte na mechanizmie wolnych licencji - np. Creative Commons
 43. 43. “nowe modele [...] choć niepozbawiające znaczenia przepisów prawa autorskiego, wpłyną na ich modyfikację i interpretację. Chodzi tu o zmiany łagodzące rygoryzm ochrony interesów twórców i producentów” prof. prof. Janusz Barta i Ryszard Markiewicz
 44. 44. Po co nam pełna otwartość? Aby kreatywność nie funkcjonowała w szarej strefie. [„Młodzi i media”]
 45. 45. Po co nam pełna otwartość? Pisanie równie ważne dla kultury, co czytanie.
 46. 46. Po co nam pełna otwartość? W niektórych sytuacjach zasada „pewne prawa zastrzeżone” uniemożliwia maksymalizację zysków.
 47. 47. Otwartość treści komercyjnych?
 48. 48. Perspektywa autora
 49. 49. Perspektywa wydawcy
 50. 50. Perspektywa pozarynkowa
 51. 51. Perspektywa pozarynkowa Open Access – otwarty dostęp do wiedzy
 52. 52. Nikomu, albo raczej wszytkim, swoje księgi Daję. By kto nie mniemał (strach to bowiem tęgi), Że za to trzeba co dać, wszyscy darmo miejcie. O drukarzu nie mówię, z tym się zrozumiejcie. Jan Kochanowski, Pieśni
 53. 53. Wyzwania stojące przed książkami i ich rynkiem w najbliższych latach wymagają podejścia innowacyjnego. Otwarte modele powinny być ważnym elementem wachlarza dostępnych strategii publikacji treści w postaci książkowej (drukowanej i elektronicznej).
 54. 54. Dziękuję. alek@creativecommons.pl http://creativecommons.pl
 55. 55. PS. Jazda na rowerze jest równie przyjemna, jak czytanie książek.

×