Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Edison

450 visualizaciones

Publicado el

Edison

Publicado en: Empresariales
  • Inicia sesión para ver los comentarios

  • Sé el primero en recomendar esto

Edison

  1. 1. ‫אלומיי‬‫בע"מ‬ ‫קפיטל‬‫משקיעה‬‫ב‬‫בינלאומיים‬ ‫חשמל‬ ‫ייצור‬ ‫נכסי‬‫בסיס‬ ‫על‬‫ערך‬‫ערך‬ ‫תשואות‬ ‫ומזומנים‬.‫מתקני‬ ‫כולל‬ ‫שלה‬ ‫הנכסים‬ ‫תמהיל‬‫ם‬‫ובספרד‬ ‫באיטליה‬ ‫סולאריים‬‫ו‬‫השקעה‬‫ב‬‫תחנת‬ ‫כוח‬‫ב‬‫ישראל‬‫הפועלת‬‫טבעי‬ ‫גז‬ ‫בסיס‬ ‫על‬.‫נהנ‬ ‫החברה‬‫י‬‫ת‬‫מ‬‫מזומנים‬ ‫ייצור‬ ‫של‬ ‫גבוהה‬ ‫רמה‬ (‫תזרים‬‫בשנת‬ ‫פנוי‬2016‫ב‬‫של‬ ‫תשואה‬6.2%‫אשר‬ ,)‫מקצה‬ ‫ההנהלה‬‫ל‬‫חוב‬ ‫פירעון‬,‫חלוקות‬ ‫לבעלי‬‫ה‬ .‫חדשים‬ ‫בפרויקטים‬ ‫והשקעות‬ ‫מניות‬‫למניה‬ ‫שלנו‬ ‫ההוגן‬ ‫שווי‬‫הוא‬11.50$. ‫סוף‬‫השנה‬‫הכנסות‬ ($US'‫מ‬ ,) PBT* ($m,) EPS* ($) DPS* ($) ‫רווח‬ ‫מכפיל‬ (x) ‫תשואה‬ (%) 12/1415.782.460.210.0042.9N/A 12/1513.821.860.350.0025.7N/A 12/16e14.193.290.230.2339.22.6 12/17e14.324.720.320.2328.22.6 ‫*מכפיל‬ :‫הערה‬‫ה‬‫למניה‬ ‫רווח‬(EPS)( ‫מס‬ ‫לפני‬ ‫והרווח‬PBT)‫מנורמלים‬,‫כוללים‬ ‫ולא‬‫של‬ ‫הפחתה‬‫בלתי‬ ‫נכסים‬ ‫ח‬ ‫סעיפים‬ ,‫מוחשיים‬‫פעמיים‬ ‫ד‬‫מניות‬ ‫מבוססי‬ ‫ותשלומים‬. ‫רב‬ ‫הכנסה‬ ‫צפי‬ ‫עם‬ ‫נכסים‬ ‫יצירת‬ ‫אלומיי‬‫קפיטל‬‫מחזיקה‬‫מ‬‫פוטו‬ ‫תקנים‬-‫וולטאים‬‫סול‬‫א‬‫רי‬‫י‬‫ם‬(PV)‫ובספרד‬ ‫באיטליה‬‫של‬ ‫ייצור‬ ‫כושר‬ ‫בעלי‬ MWp30.5‫וכן‬‫מחזיקה‬‫של‬9.4%,‫בדוראד‬‫של‬‫על‬ ‫ישראלית‬ ‫כוח‬ ‫תחנת‬‫טבעי‬ ‫גז‬ ‫בסיס‬‫כושר‬ ‫בעלת‬ ‫ייצור‬‫של‬MW850.‫הנכסים‬ ‫תיק‬‫הבינלאומי‬‫אלומיי‬ ‫של‬‫מ‬ ‫המורכב‬‫נכסים‬‫מניבים‬‫מציע‬‫למשקיעיה‬ ‫חשיפה‬‫ל‬‫מגוון‬‫נרחב‬‫ושווקי‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫של‬‫קצה‬.‫היתרון‬‫ה‬‫עיקרי‬‫ה‬‫ינו‬‫תזרים‬‫מזומנים‬‫יציב‬‫וקבוע‬ ‫מוסדרות‬ ‫הכנסות‬ ‫על‬ ‫המבוסס‬‫מפעילויותי‬‫ה‬.‫הסולאריות‬ ‫עתידי‬ ‫ערך‬‫ההון‬ ‫הקצאת‬ ‫אופן‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מוגדר‬ ‫של‬ ‫התפעוליים‬ ‫הנכסים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫המיוצרים‬ ‫מזומנים‬ ‫עודפי‬‫אלומיי‬‫מ‬‫לפירעו‬ ‫שמשים‬‫ן‬‫חובותיה‬,‫לחלוקות‬ ‫מניותיה‬ ‫לבעלי‬‫להשקעות‬.‫האנרגיה‬ ‫בתחום‬ ‫חדשות‬‫יש‬ ‫להנהלה‬‫האנרגיה‬ ‫בתחום‬ ‫רב‬ ‫ניסיון‬ .‫והפיננסים‬‫ההון‬ ‫ניהול‬‫הי‬‫נו‬‫העיקרי‬ ‫המפתח‬‫לטווח‬ ‫ערך‬ ‫ליצירת‬‫עבור‬ ‫הארוך‬‫בעלי‬‫אלומיי‬ ‫של‬ ‫המניות‬, ‫ו‬‫עצמה‬ ‫הוכיחה‬ ‫ההנהלה‬‫מאד‬ ‫כמיומנת‬‫ב‬‫אטרקטיביים‬ ‫במחירים‬ ‫נכסים‬ ‫רכישת‬‫תשואות‬ ‫ומניבי‬ ‫מזומנים‬‫גבוהות‬. ‫ובמחיר‬ ‫בזמינות‬ ‫תלויות‬ ‫אנרגיה‬ ‫השקעות‬ ‫יש‬ ‫להנהלה‬‫נם‬‫היא‬ ‫כאשר‬ .‫חדשות‬ ‫הזדמנויות‬ ‫אומדת‬ ‫היא‬ ‫כאשר‬ ‫להשקעות‬ ‫קשוחים‬ ‫קריטריונים‬ ‫מזהה‬‫ערך‬‫כפי‬‫ש‬‫נצפה‬‫ב‬‫ה‬ ‫שווקי‬-PV‫וספרד‬ ‫באיטליה‬ ‫הסולאריים‬‫השנים‬ ‫בין‬2014-2016‫היא‬ , :‫בהדרגתיות‬ ‫רוכשת‬‫מעל‬50$‫ב‬ ‫מליון‬-2012-14‫התאוששות‬ ‫עם‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ . ‫של‬ ‫דיבידנדים‬ :‫המניות‬ ‫בעלי‬ ‫של‬ ‫לתשואות‬ ‫הון‬ ‫הקצתה‬ ‫היא‬ ,‫הנכסים‬ ‫מחירי‬2.4$‫ו‬ ‫מליון‬‫רכישה‬‫עצמית‬ ‫של‬3$,‫כרגע‬ .‫מליון‬‫אלומיי‬‫יוזמת‬.‫מנרה‬ ‫בצוק‬ ‫השאובה‬ ‫האגירה‬ ‫פרוייקט‬ ‫של‬ ‫פיתוחו‬ ‫את‬ ‫הערכה‬:‫שווי‬ ‫הערכת‬‫של‬11.50$ ‫ואת‬ ‫שלה‬ ‫האנרגיה‬ ‫פעילויות‬ ‫את‬ ‫מעריכים‬ ‫אנו‬ ‫אלומיי‬ ‫פועלת‬ ‫שבהם‬ ‫השונים‬ ‫בשווקים‬ ‫בהתחשב‬ ‫בדוראד‬ ‫אחזקותיה‬‫המסתכמות‬‫הוגן‬ ‫שווי‬ ‫לפי‬ ‫בנפרד‬‫של‬11.50$( ‫למניה‬43₪)‫למניה‬‫אנחנו‬ ‫משתמשים‬‫ב‬‫מודלים‬Sum of the parts‫ל‬‫המזומנים‬ ‫תזרימי‬ ‫של‬ ‫היוון‬,‫שווי‬(‫תפעולי‬EV)/‫לפני‬ ‫רווח‬ ( ‫והפחתות‬ ‫פחת‬ ,‫מסים‬ ,‫מימון‬ ‫הוצאות‬EBITDA),‫תפעולי‬ ‫ושווי‬/‫קילוואט‬ ‫צריכת‬ ‫בשיא‬ ‫אנרגיה‬(KWp ‫אלומיי‬ ‫את‬ ‫משווים‬ ‫אנחנו‬ ,‫כן‬ ‫כמו‬ .‫שלנו‬ ‫ההוגן‬ ‫השווי‬ ‫בהערכת‬‫דומות‬ ‫לחברות‬‫למסחר‬ ‫הרשומות‬ ‫ב‬‫מספר‬‫ה‬ ‫מדדי‬‫ה‬.‫עיקריים‬ ‫ערכה‬ ‫אלומיי‬‫בע"מ‬ ‫קפיטל‬‫ראשונית‬ ‫סקירה‬ ‫הון‬ ‫יצירת‬ 28‫לספטמבר‬2016 ‫מחיר‬*(₪(33.89*/$9.01₪ ‫שוק‬ ‫שווי‬(₪(363'‫מ‬₪/ $96m *‫תמח‬ ‫לפי‬‫י‬‫ה‬ ‫מיום‬ ‫ר‬-26‫לספטמבר‬2016 3.79₪/1$US ‫מזומנים‬‫נטו‬(US$)'‫מ‬ ,‫לסוף‬ 2015 33.6 ‫מניות‬‫מונפקות‬10.7'‫מ‬ ‫צף‬ ‫היצע‬31% ‫ס‬‫י‬‫מ‬‫ו‬‫ל‬ELLO ‫ראשית‬ ‫בורסה‬NYSE ‫משנית‬ ‫בורסה‬TASE ‫ביצועי‬‫מחיר‬‫המני‬‫ה‬ %1m3m12m ‫הבדל‬‫מוחלט‬(0.3)16.5(7.3) ‫יחס‬‫ל‬(TA-100)0.712.6(0.2) 52‫גבוה‬ ‫שבועות‬/‫נמוך‬$7.11$9.59 ‫העסק‬ ‫תיאור‬ ‫בינ‬ ‫נכסים‬ ‫בתיק‬ ‫משקיעה‬ ‫קפיטל‬ ‫אלומיי‬‫לאומי‬‫של‬ ‫אנרגיה‬ ‫ממתקני‬ ‫המורכב‬ ‫אנרגיה‬ ‫נכסי‬‫סולארית‬ ‫ותחנ‬ ‫וספרד‬ ‫באיטליה‬‫כח‬ ‫ת‬‫טבעי‬ ‫גז‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ .‫בישראל‬.‫מפוקחים‬ ‫בשווקים‬ ‫בעיקר‬ ‫פועלת‬ <‫הכנס‬ ‫אירועי‬‫ם‬‫עתידיים‬ 9,'‫ח‬‫ו‬‫תוצאות‬‫רבעון‬ ‫שלישי‬ ‫דצמבר‬2016 ‫אנליסטים‬ Jamie Aitkenhead+ 44 (0)20 3077 5700 Roger Johnston2+ 44 (0)20 3077 572 tech@edisongroup.com Edison profile page ‫תשתיות‬
  2. 2. 28‫לספטמבר‬2016|2 ‫תמצית‬‫ה‬‫השקעה‬: ‫החברה‬ ‫תיאור‬:‫בינלאומי‬ ‫אנרגיה‬ ‫ייצור‬ ‫אלומיי‬‫בע"מ‬ ‫קפיטל‬‫בינלאומ‬ ‫ותשתיות‬ ‫באנרגיה‬ ‫משקיעה‬.‫אביב‬ ‫ובתל‬ ‫יורק‬ ‫בניו‬ ‫בבורסות‬ ‫למסחר‬ ‫כפול‬ ‫רישום‬ ‫עם‬ ‫יות‬‫בבעלותה‬‫של‬‫מ‬‫פוטו‬ ‫תקנים‬- ‫וולטאים‬‫סולאריי‬‫ם‬‫בעל‬‫י‬‫כושר‬‫ייצור‬‫של‬22.6MWp‫בא‬‫ו‬ '‫מרץ‬ ,‫(בפוגלייה‬ ‫יטליה‬-‫ומ‬ )‫ונטו‬‫פוטו‬ ‫תקנים‬-‫סולאריי‬ ‫וולטאים‬‫ם‬‫בספרד‬‫ייצור‬ ‫כושר‬ ‫בעלי‬ ‫של‬7.9MWp.‫מחזיקה‬9.4%‫אנרגיה‬ ‫דוראד‬ ‫חברת‬ ‫ממניות‬‫בבעלותה‬ ‫אשר‬‫טבעי‬ ‫גז‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫כוח‬ ‫תחנת‬‫של‬ ‫ייצור‬ ‫כושר‬ ‫בעלת‬850MW,‫בישראל‬ ‫אשר‬‫החל‬‫ה‬‫בשנת‬ ‫לפעול‬2014‫כמשקיעה‬ .‫האנרגיה‬ ‫בתחום‬‫אלומיי‬ ,‫להעריך‬ ‫ממשיכה‬‫כ‬ ‫פוטנציאליות‬ ‫השקעה‬ ‫הזדמנויות‬‫לדוגמא‬ ‫ך‬‫פרוייקט‬ ‫שאובה‬ ‫אגירה‬‫של‬ ‫מנרה‬ ‫בצוק‬340MW‫ש‬ ‫בישראל‬‫ק‬‫יבל‬‫לאחרונה‬.‫מותנה‬ ‫רישיון‬ ‫פיננסיים‬ ‫נתונים‬:‫חזק‬ ‫תזרים‬‫מתוכננת‬ ‫התרחבות‬ ,‫מאזנית‬ ‫קיבולת‬ , ‫של‬ ‫עודף‬ ‫תייצר‬ ‫אלומיי‬ ‫כי‬ ‫צופים‬ ‫אנו‬6$‫סוף‬ ‫(עד‬ ‫מליון‬2016( ‫פנוי‬ ‫מזומנים‬ ‫בתזרים‬ )‫מזומנים‬ ‫תזרים‬‫תפעול‬‫פחות‬ ‫פנוי‬‫הוניות‬ ‫הוצאות‬Capex)) ‫אשר‬‫מייצג‬‫של‬ ‫תשואה‬6.2%‫עם‬ .‫חוב‬ ‫רמת‬‫של‬ ‫ברמה‬ ‫נמוכה‬21%‫נטו‬ ‫חוב‬‫לשווי‬‫תפעולי‬‫חזקה‬ ‫פיננסית‬ ‫פלטפורמה‬ ‫יש‬ ‫לאלומיי‬ ,‫לביצוע‬‫השקעות‬ ,‫קריטי‬ ‫באופן‬ .‫הקרובות‬ ‫בשנים‬ ‫צמיחה‬84%‫אלומיי‬ ‫של‬ ‫מהכנסותיה‬‫על‬ ‫מבוססות‬‫אשר‬ ,‫ואיטליה‬ ‫בספרד‬ ‫שלה‬ ‫האנרגיה‬ ‫מנכסי‬ ‫מוסדרים‬ ‫רווחים‬ ‫זכאים‬‫לקבל‬‫ת‬‫ה‬ ‫אלומיי‬ ‫של‬ ‫האסטרטגיה‬ .‫סובסידיות‬‫צמיחה‬ ‫השקעות‬ ‫לבצע‬ ‫בכדי‬ ‫שמרנית‬ ‫בצורה‬ ‫אלו‬ ‫מתזרימים‬ ‫במזומנים‬ ‫להשתמש‬ ‫ינה‬. ‫הערכה‬:‫מודל‬Sum-of-the-parts ‫במודל‬ ‫משתמשים‬ ‫אנחנו‬Sum-of-the-parts‫של‬ ‫מודלים‬ ‫ממספר‬ ‫המורכב‬ ‫אלומיי‬ ‫עבור‬‫מהוון‬ ‫מזומנים‬ ‫תזרים‬,‫במכפלות‬‫של‬(‫תפעולי‬ ‫שווי‬EV)/ ( ‫והפחתות‬ ‫פחת‬ ,‫מסים‬ ,‫מימון‬ ‫הוצאות‬ ‫לפני‬ ‫רווח‬EBITDA)‫ו‬‫מכפלות‬‫של‬‫קילוואט‬ ‫צריכת‬ ‫בשיא‬ ‫אנרגיה‬(KWp)‫הסולארית‬ ‫האנרגיה‬ ‫עבור‬‫ו‬‫מו‬‫דל‬ ‫מהוון‬ ‫מזומנים‬ ‫תזרים‬ ‫של‬‫ההוגן‬ ‫השווי‬ ‫הערכת‬ ‫לפי‬ ‫המגיעים‬ ,‫בדוראד‬ ‫ההשקעה‬ ‫עבור‬‫ל‬ ‫שלנו‬-11.50$( ‫למניה‬43₪)‫למניה‬.‫ערך‬ ‫כללנו‬ ‫לא‬ .‫נוספים‬ ‫מפרויקטים‬ ‫רגישויות‬ ‫אלומיי‬‫למספר‬ ‫חשופה‬‫סיכון‬ ‫גורמי‬‫בשליטתה‬ ‫שאינם‬‫אשר‬‫המניות‬ ‫בעלי‬‫מודעים‬ ‫להיות‬ ‫צריכים‬‫אליהם‬: :‫רגולטורי‬ ‫סיכון‬‫ב‬ ‫ואיטליה‬ ‫בספרד‬ ‫האנרגיה‬ ‫נכסי‬ ‫על‬ ‫שהוטלו‬ ‫קבועות‬ ‫סבסוד‬ ‫ירידות‬ ‫עם‬ ‫רגולטורים‬ ‫לסיכונים‬ ‫נחשפה‬ ‫כבר‬ ‫אלומיי‬‫שנים‬ 2013‫ו‬-2014.‫באיטליה‬ ‫ההפחתה‬‫הור‬‫י‬‫דה‬‫ב‬ ‫הסבסוד‬ ‫את‬-0.8%‫יר‬ ‫חוותה‬ ‫דוראד‬ ‫גם‬ .‫תעריף‬ ‫ידת‬‫של‬6.8%‫בשנת‬2015. ‫ביורו‬ ‫מהכנסותיה‬ ‫הארי‬ ‫חלקה‬ ‫את‬ ‫מרוויח‬ ‫אלומיי‬ :‫מטבע‬ ‫סיכון‬‫אמריקאים‬ ‫בדולרים‬ ‫מדווחת‬ ,‫חוב‬ ‫ומנפיקה‬‫החברה‬ ‫רווחי‬ .‫בשקלים‬ ‫חשופים‬‫קצר‬ ‫בזמן‬‫מטבע‬ ‫לתנודות‬. ‫בהתחשב‬ :‫טכניים‬ ‫גורמים‬‫הנמוך‬ ‫צף‬ ‫בהיצע‬‫של‬31%‫ל‬ ‫ערך‬ ‫(שווה‬-30$‫מליון‬‫מהחזקת‬ ‫נמנעים‬ ‫רבים‬ ‫משקיעים‬ ,‫נמוך‬ ‫יומי‬ ‫מסחר‬ ‫ונפח‬ ) .‫המניה‬ ‫של‬ ‫במקרה‬ ‫במיוחד‬ :‫ביצועי‬ ‫סיכון‬‫ירוקות‬ ‫השקעות‬‫ההשקעה‬ ‫כדוגמת‬‫שישנו‬ ‫לכך‬ ‫מודעים‬ ‫להיות‬ ‫צריכים‬ ‫המשקיעים‬ ,‫מנרה‬ ‫צוק‬‫פוטנציא‬‫ל‬ ‫לעיכובים‬‫בעלויות‬ ‫וחריגות‬ ‫בפרויקט‬‫שמשותף‬ ‫כפי‬‫של‬ ‫במקרה‬ .‫אנרגיה‬ ‫לייצור‬ ‫הפרוייקטים‬‫פרויקטים‬,‫יותר‬ ‫גדולים‬‫בכדי‬ ‫בהם‬ ‫יש‬ ‫אלומיי‬ ‫של‬ ‫השווי‬ ‫הערכת‬ ‫על‬ ‫להשפיע‬.
  3. 3. 28‫לספטמבר‬2016|3 ‫פיננסי‬ ‫סיכום‬ :‫מקור‬:Edison Investment Research estimates, Ellomay Capital accounts 2020e 2019e 2018e 2017e 2016e 2015 2014 2013 (US$ ‫אלפי‬( IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS 31 ‫בדצמבר‬ ‫והפסד‬ ‫רווח‬ 14,318 14,318 14,318 14,318 14,185 13,817 15,782 12,982 ‫הכנסות‬ 11,696 11,581 11,433 11,248 10,242 9,685 15,694 16,807 (‫החברה‬ ‫(הגדרת‬ ‫והפחתות‬ ‫פחת‬ ‫מסים‬ ‫ריבית‬ ‫לפני‬ ‫רווח‬ 7,938 8,093 8,245 8,393 7,754 7,218 8,442 7,152 (‫אדיסון‬ ‫(הגדרת‬ ‫והפחתות‬ ‫פחת‬ ‫מסים‬ ‫ריבית‬ ‫לפני‬ ‫רווח‬ 4,396 4,358 4,305 4,236 3,367 2,306 2,990 3,131 (‫וחריגים‬ ‫הפחתות‬ ‫(לפני‬ ‫תפעולי‬ ‫רווח‬ 0 0 0 0 0 0 0 0 ‫שיים‬‫מוח‬ ‫בלתי‬ ‫נכסים‬ ‫של‬ ‫הפחתות‬ 0 0 0 0 0 21 5,433 10,195 ‫חריגים‬ 0 0 0 0 0 3,485 (1,048) 1,543 ‫אחר‬ 4,396 4,358 4,305 4,236 3,367 5,812 7,375 14,869 ‫תפעולי‬ ‫רווח‬ (1,234) (1,664) (1,895) (2,375) (2,568) (2,893) (2,347) (3,997) ‫נטו‬ ,‫ריבית‬ 3,758 3,487 3,188 2,855 2,488 2,446 1,819 (540) ‫שותפים‬‫מ‬ ‫מיזמים‬ ‫של‬ (‫)הפסדים‬ ‫רווחים‬ /‫שותפים‬‫ה‬ ‫נתח‬ 0 0 0 0 0 0 0 0 ‫פורקס‬ ‫של‬ (‫)הפסדים‬ ‫רווחים‬ 0 0 0 0 0 0 0 0 ‫אחר‬ 6,920 6,181 5,597 4,716 3,286 1,859 2,462 (1,406) (‫(מנורמל‬ ‫מס‬ ‫לפני‬ ‫רווח‬ 6,920 6,181 5,597 4,716 3,286 5,365 6,847 10,332 (IFRS) ‫מס‬ ‫לפני‬ ‫רווח‬ (1,834) (1,638) (1,483) (1,250) (871) 1,933 (201) (245) ‫מס‬ 5,086 4,543 4,114 3,466 2,416 3,792 2,261 (1,651) (‫(מנורמל‬ ‫מס‬ ‫לאחר‬ ‫רווח‬ 5,086 4,543 4,114 3,466 2,416 7,553 6,658 10,068 (IFRS( ‫מס‬ ‫לאחר‬ ‫רווח‬ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 (`‫)מ‬ ‫ממוצע‬ ‫מניות‬ ‫מספר‬ 0.47 0.42 0.38 0.32 0.23 0.35 0.21 (0.15) (‫ש"ח‬) ‫מנורמל‬ -‫למניה‬ (‫)הפסד‬ ‫רווח‬ 0.47 0.42 0.38 0.32 0.22 0.35 0.21 (0.15) (‫ש"ח‬) ‫מלא‬ ‫ובדילול‬ ‫מנורמל‬ -‫למניה‬ (‫)הפסד‬ ‫רווח‬ 0.47 0.42 0.38 0.32 0.23 0.70 0.62 0.94 (‫ש"ח‬) (IFRS) -‫למניה‬ (‫)הפסד‬ ‫רווח‬ 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.00 0.00 0.00 (‫ש"ח‬) ‫למניה‬ ‫דיבידנד‬ 55.4 56.5 57.6 58.6 54.7 52.2 53.5 55.1 (%) ‫גולמי‬ ‫מרווח‬ 30.7 30.4 30.1 29.6 23.7 16.7 18.9 24.1 (%) (‫וחריגים‬ ‫המוניטין‬ ‫)לפני‬ ‫תפעולי‬ ‫מרווח‬ ‫מאזן‬ 124,077 123,611 123,609 124,112 125,165 126,814 129,273 124,395 ‫קבועים‬ ‫נכסים‬ 0 0 0 0 0 0 0 0 ‫שיים‬‫מוח‬ ‫בלתי‬ ‫נכסים‬ 60,462 63,754 67,239 70,930 74,838 78,975 93,513 93,671 ‫שיים‬‫מוח‬ ‫נכסים‬ 49,746 45,988 42,501 39,313 36,458 33,970 27,237 24,601 ‫שקעות‬‫ה‬ 13,869 13,869 13,869 13,869 13,869 13,869 8,523 6,123 ‫אחר‬ 32,016 31,109 30,559 30,240 30,910 33,513 29,814 22,535 ‫שוטפים‬ ‫נכסים‬ 0 0 0 0 0 0 0 0 ‫ערך‬ ‫ניירות‬ 8,512 8,512 8,512 8,512 8,433 8,218 6,143 4,491 ‫חייבים‬ 16,925 16,019 15,468 15,150 15,899 18,717 15,758 7,238 ‫מזומנים‬ 6,578 6,578 6,578 6,578 6,578 6,578 7,913 10,806 ‫אחר‬ (9,573) (9,633) (9,701) (9,775) (9,858) (10,103) (10,924) (26,919) ‫שוטפות‬ ‫התחייבויות‬ (3,562) (3,622) (3,690) (3,764) (3,847) (4,092) (5,363) (7,465) ‫זכאים‬ (6,011) (6,011) (6,011) (6,011) (6,011) (6,011) (5,561) (19,454) ‫קצר‬ ‫לטווח‬ ‫הלוואות‬ 0 0 0 0 0 0 0 0 ‫אחר‬ (31,159) (36,159) (41,159) (46,159) (51,159) (56,159) (54,037) (20,250) ‫ארוך‬ ‫לטווח‬ ‫התחייבויות‬ (23,117) (28,117) (33,117) (38,117) (43,117) (48,117) (44,081) (11,050) ‫ארוך‬ ‫לטווח‬ ‫הלוואות‬ (8,042) (8,042) (8,042) (8,042) (8,042) (8,042) (9,956) (9,200) ‫ארוך‬ ‫לטווח‬ ‫אחרות‬ ‫התחייבויות‬ 115,361 108,928 103,309 98,418 95,058 94,065 94,126 99,761 ‫נטו‬ , ‫נכסים‬ ‫מזומנים‬ ‫תזרימי‬ 7,877 8,026 8,170 8,232 7,294 9,989 7,317 8,390 ‫תפעולי‬ ‫מזומנים‬ ‫תזרים‬ (1,234) (1,664) (1,895) (2,375) (2,568) (2,904) (3,721) (1,788) ‫נטו‬ ,‫ריבית‬ (1,834) (1,638) (1,483) (1,250) (871) (2,174) (260) (213) ‫מס‬ (250) (250) (250) (250) (250) 0 (709) (9,152) ‫הון‬ ‫הוצאות‬ 0 0 0 0 0 0 (13,126) (30,742) ‫שות/גריעות‬‫רכי‬ 0 0 0 0 0 0 0 0 ‫מימון‬ (2,411) (2,411) (2,411) (2,411) (2,411) 0 0 0 ‫דיבידנדים‬ 3,758 3,487 3,188 2,855 2,488 (4,485) (2,230) (2,885) ‫אחר‬ 5,907 5,550 5,319 4,801 3,682 426 (12,729) (36,390) ‫נטו‬ ,‫מזומנים‬ ‫תזרימי‬ 16,334 21,885 27,203 31,454 33,636 32,932 23,892 (12,960) (‫(מזומנים‬ ‫נטו‬ ‫חוב‬ ‫פתיחת‬ 0 0 0 0 0 0 0 0 ‫מכירה‬ ‫מסוג‬ ‫מימונית‬ ‫חכירה‬ 0 0 0 550 1500 -461 -3689 462 ‫החליפין‬ ‫שער‬‫ב‬ ‫תנועות‬ 10,428 16,334 21,885 27,203 31,454 33,636 32,932 23,892 (‫(מזומנים‬ ‫נטו‬ ‫חוב‬ ‫סגירת‬
  4. 4. ‫לחברה‬ .‫חברות‬ ‫עם‬ ‫משקיעים‬ ‫קשרי‬ ‫של‬ ‫העתיד‬ ‫הינה‬ ‫אדיסון‬ ‫ההשקעות‬ ‫ייעוץ‬ ‫חברת‬‫מעל‬ ‫של‬ ‫צוות‬100‫על‬ ‫בעולם‬ ‫מהמובילים‬ ‫להשקעות‬ ‫ובנקים‬ ‫קרנות‬ ‫מנהלי‬ ,‫חברות‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ‫עובדים‬ ‫אשר‬ ,‫להשקעות‬ ‫ומומחים‬ ‫אנליסטים‬-‫מנת‬ ‫מ‬ ‫למעלה‬ ‫הקבועים‬ ‫לקוחותינו‬ ‫בין‬ .‫ההון‬ ‫בשוקי‬ ‫בפעילותם‬ ‫לתמוך‬-400‫פרנ‬ ,‫יורק‬ ‫ניו‬ ,‫בלונדון‬ ‫המצויים‬ ‫ממשרדינו‬ ‫שירותים‬ ‫מספקים‬ ‫אנו‬ ‫להם‬ ,‫ומשקיעים‬ ‫חברות‬‫על‬ ‫ומפוקחת‬ ‫מאושרת‬ ‫אדיסון‬ ‫של‬ ‫פעילותה‬ .‫וסידני‬ ‫וולינגטון‬ ,‫קפורט‬-‫ידי‬ ( ‫פיננסית‬ ‫להתנהלות‬ ‫הרשות‬FCA‫ניו‬ ‫בת‬ ‫חברת‬ ‫הינה‬ )‫זילנד‬ ‫ניו‬ ‫(אדיסון‬ ‫בע"מ‬ )‫זילנד‬ ‫(ניו‬ '‫ריסרץ‬ ‫אינווסטמנט‬ ‫אדיסון‬ .)-‫זילנד‬ ‫בניו‬ ‫פיננסיים‬ ‫שירותיים‬ ‫נותני‬ ‫במרשם‬ ‫רשומה‬ ‫זילנד‬ ‫ניו‬ ‫אדיסון‬ .‫אדיסון‬ ‫של‬ ‫זילנדית‬(FSP‫רישום‬ '‫מס‬ , 247505‫של‬ ‫אמריקאית‬ ‫בת‬ ‫חברת‬ ‫הינה‬ )‫(ארה"ב‬ .‫אינק‬ '‫ריסרץ‬ ‫אינווסטמנט‬ ‫אדיסון‬ .‫בלבד‬ ‫גנריים‬ ‫ו/או‬ ‫כלליים‬ ‫פיננסיים‬ ‫ייעוץ‬ ‫שירותי‬ ‫במתן‬ ‫ומורשית‬ )‫על‬ ‫ומפוקחת‬ ,‫אדיסון‬-( ‫ובורסות‬ ‫ערך‬ ‫לניירות‬ ‫הוועדה‬ ‫ידי‬SEC‫אדיסון‬ .) ‫(מס‬ )‫אוסטרליה‬ ‫(אדיסון‬ ‫בע"מ‬ '‫ריסרץ‬ ‫אינווסטמנט‬‫רישום‬ '46085869‫על‬ ‫מפוקחת‬ ‫ואינה‬ ,‫אדיסון‬ ‫של‬ ‫אוסטרלית‬ ‫בת‬ ‫חברת‬ ‫הינה‬ )-‫אדיסון‬ ‫של‬ ‫מסונפת‬ ‫ישות‬ ‫הינה‬ ‫גרמניה‬ ‫אדיסון‬ .‫ובורסות‬ ‫ערך‬ ‫לניירות‬ ‫האוסטרלית‬ ‫הוועדה‬ ‫ידי‬ ( ‫בע"מ‬ '‫ריסרץ‬ ‫אינווסטמנט‬4794244.)www.edisongroup.com ‫פטור‬ ‫תניית‬–‫ישראל‬ ‫אדיסון‬ ‫אבי‬ ‫בתל‬ ‫ערך‬ ‫לניירות‬ ‫בבורסה‬ ‫הרשומות‬ ‫והביומד‬ ‫הטכנולגיה‬ ‫בסקטור‬ ‫ציבוריות‬ ‫בחברות‬ ‫משקיעים‬ ‫של‬ ‫מודעותם‬ ‫להעלאת‬ ‫לתכנית‬ ‫בנוגע‬ ‫גילוי‬ ‫להלן‬‫בהתאמה‬ ‫(להלן‬ ‫בתכנית‬ ‫ומשתתפות‬ ,‫ב‬–"‫"המשתתפת‬ ,"‫"הבורסה‬ ,"‫"התכנית‬ ‫אד‬ .)"‫"המשתתפות‬ ‫ו/או‬‫בהתאמה‬ ‫(להלן‬ ‫בע"מ‬ '‫ריסרץ‬ ‫אינווסטמנט‬ ‫אדיסון‬ ‫של‬ ‫הישראלית‬ ‫הבת‬ ‫חברת‬ ,‫בע"מ‬ )‫(ישראל‬ '‫ריסרץ‬ ‫אינווסטמנט‬ ‫יסון‬–‫אשר‬ )"‫"ההסכם‬ ‫(להלן‬ ‫הבורסה‬ ‫עם‬ ‫הסכם‬ ‫על‬ ‫חתמה‬ )"‫ו"אדיסון‬ "‫ישראל‬ ‫"אדיסון‬ ‫ני‬ .)"‫"הניתוחים‬ ‫או‬ "‫"הניתוח‬ ‫(להלן‬ ‫לתכנית‬ ‫ובכפוף‬ ‫למשתתפות‬ ‫בנוגע‬ ‫מחקרי‬ ‫ניתוח‬ ‫לספק‬ ‫מטרתו‬( ‫הבורסה‬ ‫של‬ ‫האינטרנט‬ ‫באתר‬ ‫ויפורסם‬ ‫יופץ‬ ‫זה‬ ‫תוח‬Maya( )"‫"רנ"ע‬ ‫(להלן‬ ‫ערך‬ ‫לניירות‬ ‫הרשות‬ ‫של‬ ‫האינטרנט‬ ‫באתר‬ ,)Magna‫וכן‬ ,) ‫ויעו‬ ,‫שנתיים‬ ‫או‬ ‫רבעוניים‬ ‫כספיים‬ ‫דו"חות‬ ‫פרסום‬ ‫לאחר‬ ,‫בשנה‬ ‫פעמים‬ ‫ארבע‬ ‫הפחות‬ ‫לכל‬ ‫יפורסם‬ ‫משתתפת‬ ‫כל‬ ‫עבור‬ ‫הניתוח‬ .‫נוספים‬ ‫הפצה‬ ‫באפיקי‬‫לצורך‬ ‫בהתאם‬ ‫דכן‬‫הנוגע‬ ‫מהותי‬ ‫אירוע‬ ‫של‬ ‫קיומו‬ ‫על‬ ‫מיידי‬ ‫דו"ח‬ ‫פרסום‬ ‫לאחר‬ ‫על‬ ‫ישולמו‬ ‫אלה‬ ‫תשלומים‬ .‫השקעות‬ ‫מחקר‬ ‫שירותי‬ ‫מתן‬ ‫עבור‬ ‫תשלומים‬ ‫לקבל‬ ‫זכאית‬ ‫ישראל‬ ‫אדיסון‬ ,‫בהסכם‬ ‫שמפורט‬ ‫כפי‬ .‫למשתתפת‬-‫בכפוף‬ .‫לאדיסון‬ ‫ישירות‬ ‫אלה‬ ‫תשלומים‬ ‫תעביר‬ ‫והבורסה‬ ,‫לבורסה‬ ‫ישירות‬ ‫המשתתפות‬ ‫ידי‬ ‫ה‬ ‫והעקרונות‬ ‫לתנאים‬‫שבין‬ ‫בטווח‬ ‫ינועו‬ ,‫משתתפת‬ ‫כל‬ ‫עבור‬ ‫זכאית‬ ‫אדיסון‬ ‫תהיה‬ ‫להם‬ ‫השנתיים‬ ‫התשלומים‬ ,‫בהסכם‬ ‫מפורטים‬35,000$-50,000$‫של‬ ‫תיאור‬ ‫יכללו‬ ‫הניתוחים‬ ,‫בו‬ ‫המצויים‬ ‫לתנאים‬ ‫ובכפוף‬ ‫בהסכם‬ ‫כמפורט‬ ‫מ‬ ;‫הנהלה‬ ;‫מניות‬ ‫בעלי‬ :‫כגון‬ ‫בנושאים‬ ‫היתר‬ ‫בין‬ ‫יעסוק‬ ‫זה‬ ‫תיאור‬ .‫העסקיות‬ ‫פעילויותיה‬ ‫ושל‬ ‫המשתתפת‬‫כולל‬ ,‫זו‬ ‫עסקית‬ ‫סביבה‬ ‫בתוך‬ ‫המשתתפת‬ ‫של‬ ‫ומעמדה‬ ‫המשתתפת‬ ‫פועלת‬ ‫בה‬ ‫העסקית‬ ‫הסביבה‬ ;‫רלוונטי‬ ‫רוחני‬ ‫קניין‬ ;‫וצרים‬ ‫נ‬ ‫בו‬ ‫אחר‬ ‫נושא‬ ‫וכל‬ ,‫הפיננסי‬ ‫במצבה‬ ‫עתידיות‬ ‫להתפתחויות‬ ‫בנוגע‬ ‫תחזית‬ ‫וכן‬ ;‫ובהווה‬ ‫בעבר‬ ‫הפיננסי‬ ‫מצבה‬ ‫של‬ ‫תיאור‬ ;‫וחזויות‬ ‫נוכחיות‬ ‫מגמות‬‫של‬ ‫המקצועית‬ ‫המבט‬ ‫נקודת‬ ‫דרשת‬‫לסוג‬ ‫(בהתאם‬ ‫מחקרי‬ ‫בדו"ח‬ )‫להלן‬ ‫(כמפורט‬ ‫אדיסון‬ ‫של‬ ‫נספח‬ ‫יכלול‬ ‫הניתוח‬ ,‫שיידרש‬ ‫ככל‬ .‫המשתתפת‬ ‫של‬ ‫ערך‬ ‫בניירות‬ ‫השקעה‬ ‫השוקל‬ ‫סביר‬ ‫משקיע‬ ‫של‬ ‫החלטתו‬ ‫על‬ ‫להשפיע‬ ‫עשוי‬ ‫ואשר‬ ,)‫שפורסם‬ ‫הדו"ח‬‫השקעות‬ ‫מחקר‬ ‫דו"ח‬ ‫לכל‬ .‫החיים‬ ‫מדעי‬ ‫בתחום‬ ‫מומחה‬ ‫מאת‬ ‫מדעי‬ ‫ניתוח‬ ,"‫השקעות‬ ‫מחקר‬ ‫"תמצית‬ ‫תצורף‬‫מעמיקי‬ ‫וניתוח‬ ‫דיון‬ ‫יכללו‬ ,‫ההשקעה‬ ‫בהמלצת‬ ‫מהותי‬ ‫שינוי‬ ‫חל‬ ‫בהם‬ ‫דו"חות‬ ‫וכן‬ ,‫המלאים‬ ‫הדו"חות‬ .‫בדו"ח‬ ‫הנידונים‬ ‫הנושאים‬ ‫עיקרי‬ ‫את‬ ‫המפרטת‬‫מהותי‬ ‫שינוי‬ ‫חל‬ ‫לא‬ ‫בהם‬ ,‫קצרים‬ ‫עדכון‬ ‫דו"חות‬ .‫ם‬ ‫אדיסון‬ ‫של‬ ‫להשתתפותה‬ ‫בנוגע‬ ‫הבורסה‬ ‫עם‬ ‫בהסכם‬ ‫אין‬ .‫מקוצר‬ ‫הערכה‬ ‫דיון‬ ‫יכללו‬ ,‫ההשקעה‬ ‫בהמלצת‬‫אחרת‬ ‫בורסה‬ ‫בכל‬ ‫או‬ ‫רנ"ע‬ ‫של‬ ‫או‬ ‫הבורסה‬ ‫של‬ ‫הסכמה‬ ‫או‬ ‫אישור‬ ‫להוות‬ ‫כדי‬ ‫ציבוריות‬ ‫חברות‬ ‫של‬ ‫מחקרי‬ ‫ניתוח‬ ‫לצורך‬ ‫בתכנית‬ ‫ה‬ ‫להמלצות‬ ‫או‬ ‫הדו"ח‬ ‫של‬ ‫לתוכנו‬ ‫באשר‬ ‫החברה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מניות‬ ‫הנפקת‬ ‫את‬ ‫שמסדירה‬ ‫אחרת‬ ‫ערך‬ ‫רגולטורית‬ ‫רשות‬ ‫כל‬ ‫או‬ ,‫רשומות‬ ‫החברה‬ ‫מניות‬ ‫שעליה‬‫סיכום‬ ‫יפורסם‬ .‫בו‬ ‫מצויות‬‫אי‬ ,‫סתירה‬ ‫של‬ ‫מקרה‬ ‫בכל‬ .‫העברית‬ ‫בשפה‬ ‫גם‬ ‫דו"ח‬ ‫בעברית‬ ‫שלו‬ ‫הסיכום‬ ‫לבין‬ ‫באנגלית‬ ‫הדו"ח‬ ‫בין‬ ‫שונות‬ ‫או‬ ‫עמימות‬ ,‫התאמה‬–‫על‬ ‫מפוקחת‬ ‫אדיסון‬ .‫העברית‬ ‫בשפה‬ ‫סיכום‬ ‫דו"ח‬ ‫בכל‬ ‫תופיע‬ ‫זה‬ ‫בנושא‬ ‫הערה‬ ;‫האנגלית‬ ‫הגרסה‬ ‫של‬ ‫נכונותו‬ ‫תגבר‬-( ‫פיננסית‬ ‫להתנהלות‬ ‫הרשות‬ ‫ידי‬FCA.) ‫על‬-‫סעיף‬ ‫פי‬12.3.2‫פרק‬ ,12‫בלתי‬ ‫מחקר‬ ‫ומפיצה‬ ‫המפיקה‬ ,‫אדיסון‬ ‫על‬ :‫העסקית‬ ‫ההתנהלות‬ ‫בספר‬-:‫זה‬ ‫מחקר‬ ‫כי‬ ‫לוודא‬ ,‫עצמאי‬1‫ו‬ ;‫שיווקי‬ ‫כחומר‬ ‫ברור‬ ‫באופן‬ ‫מזוהה‬ )-2‫בעל‬ ‫המלצה‬ ‫של‬ ‫במקרה‬ ‫(גם‬ ‫ובולטת‬ ‫ברורה‬ ‫הצהרה‬ ‫מכיל‬ ) ‫דו"חות‬ ‫של‬ ‫עצמאותם‬ ‫את‬ ‫לקדם‬ ‫המיועדות‬ ‫החוק‬ ‫לדרישות‬ ‫בכפוף‬ ‫הוכן‬ ‫לא‬ )‫א‬ :‫המחקר‬ ‫כי‬ )‫פה‬‫ו‬ ;‫השקעות‬ ‫מחקר‬-‫בלתי‬ ‫מחקר‬ ‫לגבי‬ ‫תקפים‬ ‫הפיננסי‬ ‫הקידום‬ ‫כללי‬ .‫ההשקעות‬ ‫מחקר‬ ‫הפצת‬ ‫לפני‬ ‫במסחר‬ ‫איסור‬ ‫לכל‬ ‫כפוף‬ ‫אינו‬ )‫ב‬- .‫שיווקי‬ ‫חומר‬ ‫היה‬ ‫כאילו‬ ‫אליו‬ ‫ומתייחסים‬ ,‫עצמאי‬ ‫פטור‬ ‫תניית‬–'‫ריסרץ‬ ‫אינווסטמנט‬ ‫אדיסון‬ ‫בע"מ‬ '‫ריסרץ‬ ‫אינווסטמנט‬ ‫לאדיסון‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬2016‫ה‬ ‫זה‬ ‫דו"ח‬ .‫על‬ ‫וזמן‬-‫ידי‬‫ה‬‫על‬ ‫והופק‬ ‫הוכן‬ ‫הדו"ח‬ ; ‫אביב‬ ‫בתל‬ ‫ערך‬ ‫לניירות‬ ‫בורסה‬-‫דו"ח‬ ‫פרסום‬ ‫לצורך‬ ‫שימוש‬ ‫נעשה‬ ‫בו‬ ‫המידע‬ ‫כל‬ .‫העולם‬ ‫ברחבי‬ ‫פרסום‬ ‫לצורך‬ ‫אדיסון‬ ‫ידי‬ ‫ה‬ ‫הדעת‬ ‫חוות‬ .‫זה‬ ‫דו"ח‬ ‫של‬ ‫שלמותו‬ ‫את‬ ‫או‬ ‫דיוקו‬ ‫את‬ ‫מבטיחים‬ ‫איננו‬ ‫זאת‬ ‫עם‬ ;‫כאמינים‬ ‫ידועים‬ ‫ואשר‬ ‫לציבור‬ ‫הזמינים‬ ‫ממקורות‬ ‫נלקח‬ ‫זה‬‫הערך‬ ‫וניירות‬ ‫ייתכן‬ .‫פרסומן‬ ‫לזמן‬ ‫נכון‬ ‫באדיסון‬ ‫המחקר‬ ‫מחלקת‬ ‫של‬ ‫הינן‬ ‫זה‬ ‫בדו"ח‬ ‫מצויות‬ ‫על‬ ‫באוסטרליה‬ ‫הופק‬ ‫זה‬ ‫מחקר‬ .‫מסויימות‬ ‫משקיעים‬ ‫לקטגוריות‬ ‫או‬ ,‫השיפוט‬ ‫תחומי‬ ‫בכל‬ ‫למכירה‬ ‫זמינים‬ ‫אינם‬ ‫ההשקעות‬ ‫במחקר‬ ‫המתוארים‬-‫סיט‬ ‫ל"לקוחות‬ ‫ורק‬ ‫אך‬ ‫מיועדת‬ ‫אליו‬ ‫והגישה‬ ‫אוסטרליה‬ ‫אדיסון‬ ‫ידי‬‫שהם‬ ‫כפי‬ "‫ונאיים‬ ‫על‬ ‫בארה"ב‬ ‫מופץ‬ ‫המחקר‬ .‫האוסטרלי‬ ‫התאגידים‬ ‫בחוק‬ ‫מוגדרים‬-.‫השקעות‬ ‫כיועצת‬ ‫ובורסות‬ ‫ערך‬ ‫לניירות‬ ‫בוועדה‬ ‫רשומה‬ ‫ארה"ב‬ ‫אדיסון‬ .‫בלבד‬ ‫גדולים‬ ‫אמריקאיים‬ ‫מוסדיים‬ ‫למשקיעים‬ ‫ומיועד‬ ,‫ארה"ב‬ ‫אדיסון‬ ‫ידי‬‫ארה"ב‬ ‫אדיסון‬ ‫השקעות‬ ‫כיועצת‬ ‫מהגדרתה‬ "‫המפרסמים‬ ‫"החרגת‬ ‫על‬ ‫מסתמכת‬‫לסעיף‬ ‫בכפוף‬ ,202(a)(11‫מ‬ ‫ההשקעות‬ ‫יועצי‬ ‫לחוק‬ )-1940‫מותאם‬ ‫מידע‬ ‫מספקת‬ ‫או‬ ‫מציעה‬ ‫איננה‬ ‫אדיסון‬ ‫שכך‬ ‫כיוון‬ .‫ומדינה‬ ‫מדינה‬ ‫בכל‬ ‫תואמים‬ ‫חוקים‬ ‫על‬ ‫וכן‬ , ‫בו‬ ‫לראות‬ ‫ואין‬ ,‫אישית‬ ‫מותאם‬ ‫ייעוץ‬ ‫להיות‬ ‫מיועד‬ ‫אינו‬ ,‫שלנו‬ ‫האינטרנט‬ ‫מאתר‬ ‫נלקח‬ ‫אשר‬ ‫מידע‬ ‫או‬ ,‫מספקים‬ ‫אנו‬ ‫אותו‬ ‫המידע‬ .‫אישית‬‫האינטרנט‬ ‫באתר‬ ‫לראות‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ‫לדעת‬ ‫פוטנציאלי‬ ‫מנוי‬ ‫או‬ ‫מנוי‬ ‫כל‬ ‫על‬ ,‫כן‬ ‫כמו‬ .‫צורה‬ ‫בשום‬ ‫ככזה‬ ‫על‬ ‫המסופק‬ ‫במידע‬ ‫או‬ ‫שלנו‬-‫ז‬ ‫ניו‬ ‫תושבי‬ ‫מקצועיים‬ ‫ברוקרים‬ ‫או‬ ‫השקעות‬ ‫יועצי‬ ‫עבור‬ ‫מיועד‬ ‫זה‬ ‫במסמך‬ ‫המחקר‬ .‫ערך‬ ‫בניירות‬ ‫עסקה‬ ‫כל‬ ‫לבצע‬ ‫לניסיון‬ ‫או‬ ‫לבצע‬ ‫כשידול‬ ‫ידינו‬‫כ‬ ‫בתפקידם‬ ‫(לשימוש‬ ‫ילנד‬‫וכן‬ ,)‫ברוקרים‬ ‫או‬ ‫השקעות‬ ‫יועצי‬ ‫מ‬ ‫ההשקעות‬ ‫יועצי‬ ‫בחוק‬ ‫מוגדרים‬ ‫שהם‬ ‫כפי‬ "‫סיטונאיים‬ ‫"לקוחות‬ ‫המהווים‬ ‫מנוסים‬ ‫משקיעים‬ ‫עבור‬-2008(FAA‫בסעיפים‬ ‫(כמתואר‬ )5(c) (1)(a), (b), (c)‫או‬ ‫אישרור‬ ,‫מכירה‬ ,‫לקנייה‬ ‫תמריץ‬ ‫או‬ ‫שידול‬ ‫מהווה‬ ‫אינו‬ ‫זה‬ ‫מסמך‬ .)‫זה‬ ‫לחוק‬ ‫המו‬ ‫ערך‬ ‫נייר‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫חיתום‬‫ש‬ ‫בנושא‬ ‫או‬ ‫בו‬ ‫המוזכר‬ ‫ערך‬ ‫נייר‬ ‫בכל‬ ‫להשקעה‬ ‫שידול‬ ‫או‬ ‫הצעה‬ ‫בו‬ ‫לראות‬ ‫ואין‬ ‫בלבד‬ ‫מידע‬ ‫למטרות‬ ‫מופק‬ ‫זה‬ ‫מסמך‬ .‫שלו‬ ‫בנושא‬ ‫או‬ ‫זה‬ ‫במסמך‬ ‫זכר‬‫ה‬ ‫כללי‬ ‫לפי‬ .‫לו‬-FCA,‫שיווקי‬ ‫חומר‬ ‫מהווה‬ ‫זה‬ ‫מסמך‬ ‫כפוף‬ ‫ואינו‬ ,‫השקעות‬ ‫מחקרי‬ ‫של‬ ‫עצמאותם‬ ‫את‬ ‫לקדם‬ ‫המיועדות‬ ‫החוק‬ ‫לדרישות‬ ‫בהתאם‬ ‫הוכן‬ ‫לא‬ ‫והוא‬‫אינה‬ ‫אדיסון‬ ‫קבוצת‬ .‫אישי‬ ‫למסחר‬ ‫בנוגע‬ ‫מגבילה‬ ‫מדיניות‬ ‫מנהיגה‬ ‫אדיסון‬ .‫השקעות‬ ‫מחקר‬ ‫הפצת‬ ‫לפני‬ ‫במסחר‬ ‫איסור‬ ‫לכל‬ ‫מנהל‬ ‫כי‬ ‫ייתכן‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ .‫אלה‬ ‫ערך‬ ‫ניירות‬ ‫לגבי‬ ‫כלשהן‬ ‫בפוזיציות‬ ‫מחזיקה‬ ‫אינה‬ ‫כך‬ ‫ומתוך‬ ,‫זה‬ ‫בדו"ח‬ ‫המוזכרים‬ ‫הערך‬ ‫בניירות‬ ‫בהשקעות‬ ‫עוסקת‬‫וקבלנים‬ ‫עובדים‬ ,‫מפקחים‬ ,‫ים‬‫כי‬ ‫ייתכן‬ .‫כאמור‬ ‫בפוזיציות‬ ‫מחזיקים‬ ‫אדיסון‬ ‫מטעם‬ ‫או‬ ‫ליפול‬ ‫עשוי‬ ‫זה‬ ‫בדו"ח‬ ‫המוזכרים‬ ‫הערך‬ ‫ניירות‬ ‫של‬ ‫ערכם‬ .‫זה‬ ‫בדו"ח‬ ‫המוזכרת‬ ‫כלשהי‬ ‫מחברה‬ ‫שירותים‬ ‫מקבלות‬ ‫או‬ ‫מספקות‬ ‫שותפותיה‬ ‫או‬ ‫אדיסון‬‫קשה‬ ‫ויהיה‬ ‫ייתכן‬ ,‫כן‬ ‫כמו‬ .‫ופתאומיות‬ ‫משמעותיות‬ ‫לתנודות‬ ‫חשוף‬ ‫והינו‬ ,‫לעלות‬ ‫אפשר‬ ‫בלתי‬ ‫ואף‬‫לביצו‬ ‫אינדיקציה‬ ‫בהכרח‬ ‫מהווים‬ ‫אינם‬ ‫עבר‬ ‫ביצועי‬ .‫זה‬ ‫בדו"ח‬ ‫המוזכרים‬ ‫ערך‬ ‫ניירות‬ ‫של‬ ‫לערכם‬ ‫בנוגע‬ ‫מדוייק‬ ‫מידע‬ ‫להשיג‬ ‫או‬ ‫למכור‬ ,‫לקנות‬ ‫י‬‫המופיעים‬ ‫כלשהן‬ ‫הצהרות‬ ‫או‬ ‫כלשהו‬ ‫עתיד‬ ‫פני‬ ‫צופה‬ ‫מידע‬ .‫בעתיד‬ ‫עים‬ ‫הער‬ ‫או‬ ,‫עתידיות‬ ‫תוצאות‬ ‫של‬ ‫תחזיות‬ ,‫הנחות‬ ‫על‬ ‫המבוסס‬ ‫מידע‬ ‫מכילים‬ ‫זה‬ ‫בדו"ח‬‫לה‬ ‫עלולים‬ ‫אשר‬ ‫אחרים‬ ‫וגורמים‬ ‫ודאות‬ ‫חוסר‬ ,‫ידועים‬ ‫ובלתי‬ ‫ידועים‬ ‫בסיכונים‬ ‫כרוכים‬ ‫הינם‬ ‫ולפיכך‬ ;‫להגדרה‬ ‫ניתנות‬ ‫אינן‬ ‫אשר‬ ‫כמויות‬ ‫של‬ ‫כות‬‫ביא‬ ‫ה‬ ‫לצרכי‬ .‫הנוכחיות‬ ‫מהציפיות‬ ‫מהותית‬ ‫שונים‬ ‫יהיו‬ ‫תוכנם‬ ‫של‬ ‫בפועל‬ ‫ההישגים‬ ‫או‬ ‫הביצועים‬ ,‫שהתוצאות‬ ‫לכך‬-FAA‫א‬ ‫הינו‬ ‫זה‬ ‫דו"ח‬ ‫של‬ ‫תוכנו‬ ‫אופי‬ ,‫חוות‬ ‫או‬ ‫המלצה‬ ‫להוות‬ ‫כדי‬ ‫בו‬ ‫ואין‬ ‫בלבד‬ ‫כלליים‬ ‫מידע‬ ‫לצרכי‬ ‫מיועד‬ ‫והוא‬ ,‫כללי‬ ‫ופי‬ ‫שמופי‬ ‫וככל‬ ,"‫אישית‬ ‫מותאם‬ ‫"שירות‬ ‫מהווה‬ ‫אינה‬ ‫זה‬ ‫מסמך‬ ‫הפצת‬ .‫ערך‬ ‫ניירות‬ ‫של‬ )‫מכירה‬ ‫או‬ ‫מרכישה‬ ‫הימנעות‬ ‫(וכן‬ ‫מכירה‬ ‫או‬ ‫לרכישה‬ ‫ביחס‬ ‫דעת‬‫"שירות‬ ‫מתן‬ ‫לצורך‬ ‫ורק‬ ‫אך‬ ‫מיועד‬ ,‫כלשהו‬ ‫פיננסי‬ ‫ייעוץ‬ ‫בו‬ ‫ע‬‫על‬ "‫כללי‬-‫אדיסון‬ ‫ידי‬ ‫ב‬ ‫כמוגדר‬-FAA‫החלטת‬ ‫ביצוע‬ ‫לצורך‬ ‫עליו‬ ‫להסתמך‬ ‫אין‬ ,‫שכך‬ ‫כיוון‬ .)‫כלשהו‬ ‫מסויים‬ ‫אדם‬ ‫של‬ ‫האישיים‬ ‫יעדיו‬ ‫או‬ ‫הפיננסי‬ ‫מצבו‬ ‫את‬ ‫בחשבון‬ ‫לקחת‬ ‫מבלי‬ ,‫(כלומר‬‫על‬ ‫שמתאפשר‬ ‫ככל‬ .‫השקעה‬-‫אדיסון‬ ,‫החוק‬ ‫פי‬–,‫וקבלניה‬ ‫שותפיה‬ ‫על‬ ‫שלהם‬ ‫והעובדים‬ ‫המפקחים‬ ,‫המנהלים‬ ‫וכן‬–‫לא‬‫במוצרים‬ ‫השקעות‬ ‫על‬ ‫תשואות‬ ‫מבטיחה‬ ‫ואינה‬ ,‫זה‬ ‫בדו"ח‬ ‫המופיע‬ ‫כלשהו‬ ‫מידע‬ ‫על‬ ‫מהסתמכות‬ ‫כתוצאה‬ ‫ייגרמו‬ ‫אשר‬ ‫נזק‬ ‫או‬ ‫אובדן‬ ‫לכל‬ ‫באחריות‬ ‫תישא‬.‫זה‬ ‫בפרסום‬ ‫הנידונים‬FTSE International Limited ("FTSE"), © FTSE 2016. "FTSE®"‫חברות‬ ‫קבוצת‬ ‫של‬ ‫מסחרי‬ ‫סימן‬ ‫הינה‬‫על‬ ‫ברישיון‬ ‫נעשה‬ ‫בו‬ ‫והשימוש‬ ,‫בלונדון‬ ‫ערך‬ ‫לניירות‬ ‫הבורסה‬-‫ידי‬FTSE International Limited‫ה‬ ‫במדדי‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ .-FTSE‫ה‬ ‫דירוגי‬ ‫ו/או‬- FTSE‫ל‬ ‫שמורות‬-FTSE.‫שלה‬ ‫הרישיון‬ ‫לבעלי‬ ‫ו/או‬FTSE‫ה‬ ‫במדדי‬ ‫החסרות‬ ‫או‬ ‫לטעויות‬ ‫באחריות‬ ‫נושאים‬ ‫אינם‬ ‫שלה‬ ‫הרישיון‬ ‫ובעלי‬-FTSE‫בדירוגי‬ ‫ו/או‬‫ה‬-FTSE‫ה‬ ‫של‬ ‫מידע‬ ‫להפיץ‬ ‫אין‬ .‫קשור‬ ‫מידע‬ ‫ובכל‬-FTSE‫מפורש‬ ‫אישור‬ ‫ללא‬ .‫בכתב‬. Frankfurt +49 (0)69 78 8076 960 Schumannstrasse 34b 60325 Frankfurt Germany London +44 (0)20 3077 5700 280 High Holborn London, WC1V 7EE United Kingdom New York +1 646 653 7026 245 Park Avenue, 39th Floor 10167, New York US Sydney +61 (0)2 9258 1161 Level 25, Aurora Place 88 Phillip St, Sydney NSW 2000, Australia Wellington +64 (0)48 948 555 Level 15, 171 Featherston St Wellington 6011 New Zealand Tel Aviv +44 (0)20 3734 1007 Medinat Hayehudim 60, Herzilya Pituach, 4676652 Israel

×