Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Project Restart 2022: Josef Hajkr - Jak být úspěšným lídrem projektů

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 64 Anuncio

Project Restart 2022: Josef Hajkr - Jak být úspěšným lídrem projektů

Descargar para leer sin conexión

Téměř všechny projekty se dnes realizují s využitím agility, digitálně a převážně online. Vystoupení na konkrétním příkladu ukazuje, jak lze s využitím Trojúhelníku změny a několika jednoduchých a praktických postupů dosáhnout toho, že se člověk stane lídrem úspěšných projektů.

Téměř všechny projekty se dnes realizují s využitím agility, digitálně a převážně online. Vystoupení na konkrétním příkladu ukazuje, jak lze s využitím Trojúhelníku změny a několika jednoduchých a praktických postupů dosáhnout toho, že se člověk stane lídrem úspěšných projektů.

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Similares a Project Restart 2022: Josef Hajkr - Jak být úspěšným lídrem projektů (20)

Anuncio

Más de Taste (20)

Más reciente (20)

Anuncio

Project Restart 2022: Josef Hajkr - Jak být úspěšným lídrem projektů

 1. 1. Jak být úspěšným lídrem projektů Josef Hajkr, SHINE Consulting
 2. 2. josef.hajkr@shine.cz Ing. Josef Hajkr, Ph.D., MBA Výkonný ředitel SHINE Consulting s.r.o. 25 let praxe v řízení projektů jako projektový manažer, konzultant, mentor a lektor.
 3. 3. Trojúhelník změny Motivace díky spravedlivému způsobu oceňování Digitální projektové řízení a agilita Téměř všechny projekty se dnes realizují s využitím agility, digitálně a převážně online. Vystoupení na konkrétním příkladu SHINE Consulting ukazuje, jak lze dosáhnout toho, že se člověk stane lídrem úspěšných projektů.
 4. 4. Otázka na webináři účastníkům: Jak jsme na tom s projektovým řízením?
 5. 5. Otázka na webináři účastníkům: Co nejvíce narušuje pohodu při realizaci projektů?
 6. 6. Zdroj: RODRIGUEZ A.N: State of Project Management,First global study on the executives views on project management,2021: Harward Business Review. Projektové kanceláře (pokud ji organizace vůbec mají) se soustřeďují na reporting, nástroj, metodiky Neplní roli strategického orgánu 2/3 zaměstnanců, kteří řídí projekty, mají kromě toho i další liniové povinnosti Jsou trvale přetíženi a na koordinaci projektů nemají dost času 87 % vedoucích pracovníků neabsolvovalo žádný kurz jak být efektivním sponzorem projektu Neumí projekty správně zadat a podporovat je
 7. 7. 69% projektů nesplní své cíle Zdroj: CHAOS 2020: Beyond Infinity report (The Standish Group)
 8. 8. Hodnoty Smysluplnost Jednoduchost Praktičnost
 9. 9. Co funguje v digitální době Motivace týmu díky Trojúhelníku změny
 10. 10. Motivace je…. NELZE JI NAŘÍDIT ! Pozitivní emoce vztažená k úkolu Příznak? Těším se do práce!
 11. 11. Změnit nastavení TO NEJDE JAK TO UDĚLÁME Nebát se dělat chyby Zdroj: LOGAN D., KING J.,FISCHER-WRIGHT H.: Zrození kmenového vůdce
 12. 12. Tři generace motivace Zdroj: PINK, Daniel H. Pohon: Drive : překvapivá pravda o tom, co nás motivuje • je o potřebě najíst se, být v bezpečí a rozmnožit se. Pudová motivace (Motivace 1.0) • za žádoucí chování dostanete odměnu a za nežádoucí chování dostanete trest. Motivace cukrem a bičem (Motivace 2.0) • autonomie, mistrovství a smysl. Motivace 3.0: Ta se dá vyjádřit třemi slovy:
 13. 13. Motivace 3.0 je o maximalizaci smyslu Motivace 2.0 je o maximalizaci zisku
 14. 14. V článku se dozvíte větší detail toho, jak s využitím smyslu, autonomie a mistrovství dosáhnout toho, abyste vždy stáli na stupních vítězů. https://bit.ly/3j4zPp4
 15. 15. Trojúhelník změny AUTONOMIE Pravidel není ani málo ani moc SMYSL Víme kam a proč MISTROVSTVÍ Lidé umí a také chtějí
 16. 16. https://1url.cz/xKxRz V článku je podrobněji rozepsán unikátní koncept Trojúhelník změny
 17. 17. Příklad záměru – náš přechod do online
 18. 18. Co funguje v digitální době Motivace díky spravedlivému způsobu oceňování
 19. 19. COVID a rychlost inovací
 20. 20. 2020: 213% 2021: 197% Dvojnásobná pozornost inovacím (v porovnání s rokem 2019)
 21. 21. Když je třeba vymýšlet…. … přímá odměna a soutěživost snižují výkon a kreativitu
 22. 22. https://bit.ly/3cu7TIS V článku je popsáno, proč soutěživost a přímá odměna snižují motivaci lidí, kteří pracují hlavou. Je zde odkázáno i skvělé vystoupení Dana Pinka na TEDGlobal 2019
 23. 23. Aby se vám úkoly dařily, členové vašeho týmu si musí vzájemně poskytovat opakovanou pozitivní zpětnou vazbu od lidí, se kterými spolupracují Opakovaná pozitivní zpětná vazba zásadně zlepšuje náladu a atmosféru v týmu
 24. 24. Poskytování zpětné vazby se dá naučit
 25. 25. https://1url.cz/sKZ84 V článku je popsáno, podrobněji, jak mají Netlfix a SHINE nastaven systém zpětných vazeb v rámci týmu.
 26. 26. Rovnice distributivní spravedlnosti • Je lidmi silně vnímána • Její porušení významně snižuje motivaci George Caspar Homans, Teorie směny = Moje odměna Moje investice Tvoje investice Tvoje odměna
 27. 27. Tři tajemství motivace ? ? ? … díky kterým jsme vybudovali prostředí férové spolupráce a samořidící týmy
 28. 28. První tajemství Způsobte, že se opakovaná pozitivní zpětná vazba dostavuje každý týden, každý měsíc. Pořád.
 29. 29. Druhé tajemství Hodnocení nejenom řekněte, ale i zaznamenejte do aplikace přístupné celému týmu.
 30. 30. Férové ocenění - kredit Čas Role Důležitost Užitečnost Kredit Výše kreditu poskytuje průběžnou sociální zpětnou vazbu.
 31. 31. Používáme v SHINE již od roku 2014
 32. 32. Třetí tajemství Zrušte přímý vztah mezi prací a finanční odměnou!
 33. 33. 100 000,-Kč Koláč odměn
 34. 34. Férové ocenění lidí SOCIÁLNÍ OCENĚNÍ probíhá průběžně každý týden VĚCNÁ A FINANČNÍ ODMĚNA probíhá s odstupem
 35. 35. https://bit.ly/30biAeC V článku je popsáno, jak se můžete vyhnout tomu, aby za Vámi neustále chodili podřízení a kolegové, abyste za ně řešili věci, které by měli vyřešit sami.
 36. 36. V článku jsou přehledně popsány principy motivačního systému SHINE http://bit.ly/3e9uugP
 37. 37. Fakturovatelné výkony – srovnání 2019 - 2021
 38. 38. Pozornost věnovaná inovacím – srovnání 2019 - 2021
 39. 39. Fakturovatelné výkony a inovace dohromady – srovnání 2019 - 2021
 40. 40. Co funguje v digitální době Digitální projektové řízení a agilita
 41. 41. Skoro každý projekt je dnes digitální, hybridní a zahrnuje v sobě agilitu
 42. 42. Projektové řízení se stalo digitálním projektovým řízením
 43. 43. https://bit.ly/3m3SbJm V článku jsou shrnuty zkušenosti, proč je online pro projektové řízení nejlepší volbou
 44. 44. Zdroj: KOMUS, Ayelt: Status Quo (Scaled) Agile 4th study on Benefits and Success factors of agile methods Dostupné z: http://www.status-quo-agile.net/ Agilní a hybridní přístupy výrazně dominují
 45. 45. Případová studie Máme nejkrásnější zelenou bylinkovou továrnu na světě: budovu, která má přesah, inspiruje a prezentuje náš přístup k podnikání a naše hodnoty.
 46. 46. PRAVIDELNÁ POZORNOST
 47. 47. Agilní spolupráce v pravidelných cyklech 1. Operativní řízení - Sprint (týden) → Každý sprint končí/začíná kontrolní a plánovací poradou týmu. → Je jasné, jak kdo přispěl na úspěch projektů a inovací 2. Taktické řízení - Iterace (měsíc) → Zhodnocuje se postup a výsledky projektů. → Zálohově vyplácíme bonusy za projekty. 3. Strategické řízení - Release (1/2 rok) → Je upravena strategie. → Je jasná konkrétní výše bonusů za projekty a inovace. Bonusy jsou spravedlivě vyplaceny. Držíme v chodu celý rok. Od roku 2014 zcela pravidelně.
 48. 48. Jak udržujeme rytmus 2/ Společné plánování v MURAL.CO (Master Plan, organizace, rytmus porad….) 3/ Sdílené týdenní závazky v MOTIV-ACE 4/ Operativní řízení ve vhodné aplikaci (Např. Freelo, Asana, Freelo, MS Planner) 1/ Vytvoříme záměr
 49. 49. Společné rozpracování Motiv-ACE ASANA MS Planner Operativa Freelo
 50. 50. Pravidelné pondělní porady Společné hodnocení užitečnosti práce za minulý týden Společná dohoda na práci pro nastávající týden
 51. 51. Jasné přiřazení rolí Role v projektu Role na dodávce
 52. 52. Pravidelné hodnocení iterací
 53. 53. Hodnocení výkonu celého týmu
 54. 54. Webinář a podcast Záznam webináře je dostupný ZDARMA přes https://akademie.shine.cz/webinar-mistr-projektu-5.0 Podcast je pak dostupný na adrese: https://youtu.be/_gfjWq6Udf8 Jak v SHINE řídíme projekty jsme představili na webináři a také v podcastu „Buduj značku..“ u Petra Schwanka
 55. 55. Technologie TÝM MOTIV-ACE, ASANA,Teams, MS 365, MS Planner, Google Workspace MindManager OBSAH ZOOM, Teams, MURAL.CO,YouTube, Digiskills.cz, Synology Cloud, MS 365, Loom, Vimeo. ZÁKAZNÍK HUBspot, LinkedIn, LinkedIn Sales Navigator, PhantomBuster, GeniusU, Digiskills.cz, Typeform. AUTOMATIZACE Zapier, Power Automate KOORDINACE HUBspot, GoogleCal EKONOMIKA MONEY S3
 56. 56. Závěr – recepty pro úspěch Co nedělat • Myslet si, že nějaký dokonalý SW nástroj vše vyřeší za vás. • Mikromanagement. • Absentismus. Co dělat? • Projektové řízení se stalo digitálním projektovýk řízením. Projektová práce i vzdělávání. • Jako lídr neřeště svoji pozici, ale soustřeďte se na problém, který se má řešit. • Vize a osobní příklad • Motivace 3.0 • Jednoduché nástroje, vše online, vše v cloudu.
 57. 57. Příloha: Další zdroje informací
 58. 58. https://1url.cz/BKPkq V LinkedIn newsletteru můžete pravidelně ZDARMA získávat tipy z digitálního projektového řízení
 59. 59. https://1url.cz/sKZ84 V článku je popsán manažerský MODEL SHINE. Díky němu jsme si udrželi stabilitu i v krizové době.
 60. 60. Petr Schwank: Buduj značku: https://youtu.be/vW9ShL2SjgQ SHINE: Projektový a agilní lídr dneška - Josef Hajkr a Zdenko Staníček.
 61. 61. Další samostudium z dílny SHINE Pusťte si video podcast a přečtěte si články: • HAJKR J.:Slovo má... Josef Hajkr: [online] Petr Schwank, Praha, ©2021. [cit.8.10.2021] Dostupné z: https://www.shine.cz/blog/clanky/podcast-slovo-ma-josef-hajkr-drive-byvali-lide-klidnejsi-dnes- potrebuji-dosahnout-vysledku-behem-hodin • SHINE: Slovo má… Moderní řízení projektů s 25 letou zkušeností - Přemysl Hoffmann a Michael Motal Petr Schwank, Praha, ©2022. [cit.24.3.2022] Dostupné z: https://youtu.be/_gfjWq6Udf8 • Souhrnný článek, který na jenom místě zveřejňuje podstatu projektového MODELU SHINE:HAJKR J.: Hrajte s trumfy jako SHINE a buďte v zisku za všech okolností [online]. jaknazmenu.cz, ©2020. [cit. 25.8.2020] https://www.shine.cz/blog/clanky/hrajte-s-trumfy-jako-shine-a-budte-v-zisku-za-vsech-okolnosti • HAJKR J.: Záměr, lidé a prostředí - správná cesta k digitálnímu projektovému řízení [online]. jaknazmenu.cz, ©2022. [cit. 7.2.2022]. https://www.shine.cz/blog/clanky/zamer-lide-a-prostredi-spravna-cesta-k-digitalnimu- projektovemu-rizeni • HAJKR J.: Jak zjednodušit práci a rychle inovovat, [online] jaknazmenu.cz, ©2021. [cit. 19.7.2021] https://www.shine.cz/blog/clanky/jak-zjednodusit-praci-a-rychle-inovovat • HAJKR J.: Skutečně jednoduché a funkční řešení pro motivaci, plánování a komunikaci na projektech [online] jaknazmenu.cz, https://www.shine.cz/blog/clanky/skutecne-jednoduche-a-funkcni-reseni-pro-motivaci-planovani-a- komunikaci-na-projektech
 62. 62. Další články, videa podcasty • HAJKR J: Josef Hajkr o řízení projektů, vzdělávání a novém způsobu řízení inovací [online] HOTCAST Filipa Dřímalky, Brno, ©2020 [cit. 9.11.2020]. Dostupné z: https://www.shine.cz/blog/clanky/hotcast-josef-hajkr-o- rizeni-projektu-vzdelavani-a-novem-zpusobu-rizeni-inovaci • HAJKR J.: Digitálně být, či nebýt - to je otázka, [online] jaknazmenu.cz, ©2021. [cit. 21.9.2021] Dostupné z: https://www.shine.cz/blog/clanky/digitalne-byt-ci-nebyt-to-je-otázka • HAJKR J.: 317 km pěšky a další výhody přechodu do online, [online]. jaknazmenu.cz, ©2020. [cit. 31.3.2021]. https://www.shine.cz/blog/clanky/317-km-pesky-a-dalsi-vyhody-prechodu-do-online • HAJKR, Josef: Vytvořte trojúhelník a problém je ze 2/3 vyřešen [online]. jaknazmenu.cz, ©2018. [cit. 22.5.2018] https://www.shine.cz/blog/clanky/vytvorte-trojuhelnik-a-problem-je-ze-2-3-vyresen-pythagoras • HAJKR J.: Za posledních 5 let jsem poznal 480 firem. V polovině z nich si lidi nedůvěřují, [online] Jsem PAŘÍK a RADIM, Praha, ©2019 [cit.2.12.2019]. https://www.shine.cz/blog/clanky/za-poslednich-5-let-jsem-poznal-480-firem-v-polovine-z-nich-si-lidi-neduveruji • HAJKR J.: Spolupráce je jako vztah - Musí být skutečná a férová - představení MOTIV-ACE® [online]. jaknazmenu.cz, ©2020. [cit. 28.1.2020] • HAJKR J.: Vylovte si svou odměnu [online]. jaknazmenu.cz, ©2019. [cit. 13.11.2019] https://www.shine.cz/blog/clanky/vylovte-si-svou-odmenu • MOTAL M., HAJKR J.: Průměrnost je drahá, zaneprázdněnost zbytečná [online]. jaknazmenu.cz, ©2020. [cit. 10.2..2020] https://www.shine.cz/blog/clanky/prumernost-je-draha-zaneprazdnenost-zbytecna • HAJKR J.: V čem neměl Steve Jobs pravdu? [online]. jaknazmenu.cz, ©2018. [cit. 30.11..2018] https://www.shine.cz/blog/clanky/v-cem-nemel-steve-jobs-pravdu
 63. 63. Knihy • PINK, Daniel H. Kdy: věda a umění dokonalého načasování. Přeložil Libuše MOHELSKÁ, V Brně: Jan Melvil Publishing, 2018. Žádná velká věda. ISBN 978-80-7555-052-1. • NEWPORT C.: Buďte tak dobří, že vás nepřehlédnou, Brno: Jan Melvil Publishing,2018, ISBN 978-80-7555-046-0 • PINK, Daniel H. Pohon: Drive: překvapivá pravda o tom, co nás motivuje! 2. vydání. Přeložil Veronika POLÁKOVÁ. Olomouc: ANAG, [2017]. ISBN 978-80-7554-104-8 • HASTINGS, Reed a Erin MEYER. Pravidlo žádných pravidel: převratná firemní kultura, díky níž Netflix dobyl svět. Přeložil Petra BADALEC. V Brně: Jan Melvil Publishing, 2020. Žádná velká věda. ISBN 978-80-7555-113-9. Citované studie a doporučované zdroje dat • RODRIGUEZ A.N: State of Project Management,First global study on the executives views on project management,2021: Harward Business Review. • KOMUS, Ayelt: Status Quo (Scaled) Agile 4th study on Benefits and Success factors of agile methods, Hochschule Koblenz, University of Applied Sciences [online]. ©2020 [cit. 10.3. 2020] – http://www.status-quo-agile.net/ • Talent Gap: Ten-Year Employment Trends, June 2021 Costs, and Global Implications (PMI) – https://www.businesswire.com/news/home/20210601005727/en/PMI-Talent-Gap-Report-Highlights-Persistent-Disparity-Between-Available-Talent-and-the- Gro • CHAOS 2020: Beyond Infinity report (The Standish Group) – https://hennyportman.files.wordpress.com/2021/01/project-success-qrc-standish-group-chaos-report-2020.pdf • McKinsey Accelerate. November 23, 2020. Rethink Capabilities to Emerge Stronger from COVID-19. – https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-accelerate/our-insights/rethink-capabilities-to-emerge-stronger-from-covid-19

×