Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Radna biografija tanja 2

489 visualizaciones

Publicado el

Su

Publicado en: Educación
  • Sé el primero en recomendar esto

Radna biografija tanja 2

  1. 1. РАДНА БИОГРАФИЈА Име и презиме Татјана Крповић ЈМБГ 1001968799444 Образовање (навести последњи ниво образовања, где сте завршили и просечну оцену ако је преко 8) године стажа ЛИЧНИ ПОДАЦИ Радно искуство Место рођења:Нова Варош (Где сте радили, на којим радним местима? Навести временски период – од које до које године) Тренутно радно место и установа Испит за лиценцу (положен/није положен Ако је положен навести датум и место полагања) Филолошки факултет – одсек за српски језик и књижевност 17 22-03.95-04.04.95 ОШ“ Момир Пуцаревић“ Акмачићи Нова Варош Професор српског језика ОШ Миливоје Боровић Мачкат Чајетина 24.11.1999-26.11.1999 Филолошки факултет 05.04.-31.08.95 ОШ „Добривоје Чкоњевић „Божетићи Нова Варош 02.04.-10.04.96 19.09-0.10.96 01.09.97-01.09.98 07.09.95.-15.01.96 22.01.-10.02-96 ОШ „Гојко Друловић „Радоиња Нова Варош 02.12.-30.12.96 28.01.-14.06.97 20.02.-15.03.96 ОШ“ Живко Љујић“ Нова Варош 02.09.98-31.08.2003 ОШ „Душан Јерковић „Костојевићи Б.Башта 01.09.03-07.10.05 ОШ“ Богосав Јанковић „Кремна Ужице 10.10.05- ОШ „Миливоје Боровић“ Мачкат Чајетина Адреса Стамбена зграда бб Мачкат Телефон 834-056 Мобилни телефон 064 456 09 36 E-mail tatjana.krpovic@gmail/com Држављанство Република Србија Занимање/професија Филолог VII Звање Професор српског језика
  2. 2. Страни језициниво: А1,А2,Б1,Б2,Ц1,Ц2 Информатичка писменост (навести програме које користите, ниво знања - оцену од 1-5 и колико често их користите: никад, ретко, често,свакодневно ) Енглески језик 1 2 3 4 5 Word 3 често Руски језик Ц1 1 2 3 4 5 Excel 3 често Бугарски језик А2 1 2 3 4 5 Pоwer Point 4 често 1 2 3 4 5 Интернет 5 свакодневно *Додати редове по потреби СТ РУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ВАН УСТ АНОВЕ  Програми сталног стручног усавршавања (семинари, обуке) – домаћи или међународни  Акредитовани програми високошколских установа као облик целоживотног учења  Стручни скупови :Конгрес, Сабор, сусрети и дани, Конференција, Симпозијум, Округли сто, Трибина  Летње и зимске школе  Стручна и студијска путовања Датум Место Назив Организатор Акредитован ДА/ НЕ Обавезни / изборни Број сати Начин учествовања доказ 28.11.2009 Mачкат Стручно – педагошки надзор у функцији квалитета Основна школа Миливоје Боровић да обавезан 8 присуство сертификат 14-16.01.2010 Београд Републички зимски семинар Друштво за српски језик и књижевност да обавезан 18 присуство сертификат 18.-20.09.09 Соко Бања Савремено изучавање српског језика и књижевности и књижевности словенских језика Друштво за српски језик и књижевност да изборни 18 присуство сертификат 13-15.01.2011 Београд Републички зимски семинар Друштво за српски језик и књижевност да обавезан 18 присуство сертификат Мај-јун 2011 Златибор Обука за примену образовних стандарда у реализацији завршних испита у основном образовању Основна школа Димитрије Туцовић да обавезан 12 присуство сертификат
  3. 3. 12-14.01.2012 Београд Републички зимски семинар Друштво за српски језик и књижевност да обавезан 18 присуство сертификат *Навести све облике СУ којима сте присуствовали. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У УСТАНОВИ 1) извођење угледних часова, односно активности са дискусијом и анализом 2) излагање на састанцима стручних органа и тела које се односе на савладан програм СУ или други облик стручног усавршавања ван установе, 3) приказ књиге, приручника, дидактичког материјала,стручног чланка, различите врсте истраживања, резултати праћења развоја детета и ученика 4) студијско путовање и стручна посета са обавезном дискусијом и анализом 5) истраживања (научна,акциона), 6) пројекти образовно-васпитног карактера, 7) програм од националног значаја у установи, 8) програмогледа, моделцентра, 9) облик стручног усавршавања који је припремљен и остварен у установи у складу са потребама запослених Датум Облик активности и тема Начин учествовања (излагање, ауторство, вођење...) *Попуњавати од школске 2012/2013. године УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТИМА Датум Место Назив Организатор Начин учествовања Шк. 2012/2013 Календар „Дан по дан“ Славица Јурић Учесник Шк. 2013/2012 Објављени радови Аутор коаутор рецензент Датум објављивања рада Назив рада
  4. 4. Чланство у стручним организацијама, друштвима, удружењима... Награде Студијске посете (сврха, где, када) Квалификације, знања, вештине које поседујетеи сматрате да је важно за посао којим се бавите, а није поменуто у формулару Датум предаје одговорном лицу

×