Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Llengües del món
Llengües del món
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 26 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Llengua Mandinga (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Anuncio

Llengua Mandinga

 1. 1. INTRODUCCIÓ - Filiació lingüística, localització geográfica i nombre de parlants. - Codi escrit. Comparació gramatical del mandinga amb el català occidental. Vocabulari d’aula i d’interacció social català/mandinga. Conclusions Vídeo
 2. 2. Filiació lingüística, localització geográfica i nombre de parlants •El mandinga, mandé o malinké conforma un grup ètnic d’Àfrica occidental. • Les llengües mandé, entre les que es troba el mandinga, pertanyen a una rama divergent de la família lingüística nigerio-congolesa. El nombre aproximat de llengües mandinga són 68. • El nombre de parlants Malí Senegal de mandinga,1ª llengua  Guinea 10.112.000 • Com a 2ª llengua  5.200.000
 3. 3. Codi escrit  Alfabet N’Ko  1949  De dreta a esquerra
 4. 4. COMPARACIÓ
 5. 5.  El sistema vocàlic del mandinga té vocals: /a/, /e/, /i/, /o/, /u/.  Alguns autors diferencien en vocals.  Les vocals poden ser llargues o breus.  Una vocal llarga es representa amb dos punts (a:). En la seua escriptura (aa). Exemple: Ke “esdevenir” Kee “Home”
 6. 6. Consonants: En mandinga, a diferencia del que passa en català, no existeixen els sons /z/, /ʒ/, /ƪ/, /ʎ/ ni /ɾ/ i tampoc no canvien les oclusives sonores /b/, /d/ i /g/ en les fricatives /ß/,/ð/, /Ɣ/ ni la nasal i labiodental /ɱ/ . Per a la major part dels parlants del mandinga el so /g/ no existeix, només es pot trobar en alguns préstecs.
 7. 7. La diferencia entre el sistema consonàntic del català i el mandinga pot explicar errors com els següents:  S sonora s’ha substituït per la sorda. Co/z/a co/s/a  El bategant del català s’ha convertit en una vibrant. Ma/ɾ/e ma/r/e  Hi ha casos en que la palatal lateral /ʎ/ també s’ha convertit en /j/ i de vegades doble. u/ʎ/s u/j/s /ʎ/egir /jj/egir
 8. 8. Parts de l’oració: Les parts de l’oració en mandinga no són substancialment diferents de les que trobem en català: noms, verbs, adjectius, pronoms, adverbis, conjuncions i interjeccions. No existeix l’article
 9. 9. Flexió nominal: La flexió nominal afecta als noms i adjectius. Génere: - No hi ha distinció de gènere. - No hi ha marques que indiquen classe de nom.
 10. 10. Nombres: Existeix la distinció singular/plural: la marca del plural és  -lu. Exemple  kalaa kalaalu el llapis els llapis
 11. 11. Definitud: Existeix la distinció definit/indefinit en els noms. Forma indefinida: és no referencial i correspon a un partitiu. Exemple  Menja formatge Forma definida: és la forma que es fa servir per a referir-se a la paraula. La noció de definitud s’expressa amb el sufix – o: Musu (dona) Musoo (la dona)
 12. 12. Pronoms personals i possessius: El subjecte apareix davant de tota la frase i l’objecte immediatament abans del verb. Demostratius Té el seu referent en el discurs. Ex  Aquest/el xiquet de qui acabem de parlar. Exemples: Woo Moo Woo Moolu aquell persona aquelles persones aquella persona
 13. 13. Els numerals El nom generalment conserva la forma singular, tot i que també pot aparéixer la marca de plural al final. Els adjectius numerals van darrere del nom i no s’hi afegix cap partícula. Ex: Saba (3)  sun saba  cavall tres  tres cavalls
 14. 14. Flexió verbal Flexió Verbal - No es un element imprescindible per a la frase. - Hi ha frases sense verbs nominals i adjectivals que en català es construirien en el verbs ser i estar. Formació de mots. - Es formen per composició i derivació. Exemple  Kere “home” keeyaa “humanitat” Mansa + musu Rei + reina = reina
 15. 15. Parentiu -És una conseqüència de la diversitat cultural i social, perquè són paraules que reflecteixen directament l’estructuració de la família. Termes de colors -El mandinga té tres termes bàsics, que corresponen als nostres: Blanc Negre Vermell
 16. 16. Noms de persona El pare i la mare donen dos noms al fill, un cada un, i aquests dos noms es fan servir indistintament durant la infantesa. Mesos de l’any i estacions Les èpoques de l’any es designen amb termes que fan referència a les diverses activitats agrícoles pròpies d’aquell període. L’any es divideix bàsicament en dues estacions, la humida (samaa), i la seca (tilikandi).
 17. 17. VOCABULARI D’AULA
 18. 18. INTERACCIÓ SOCIAL CATALÀ MANDINGA Bon dia I saama Bona vesprada I tiina Per favor Dukare Sí! Kay No! Hani Aquest és el meu llapis Ñi mu nna kalaa le ti Com estàs? I be ñandii? Com…? Ñaadii? D’acord! Kañantaa! Gràcies! Abaraka! Per què…? Munaatinna? Perdó! Haketu!
 19. 19. Cronologia
 20. 20. DIES DE LA SETMANA
 21. 21. COLORS - CATALÀ - - MANDINGA - COLOR KULOOROO GROC NETEMUNKU BLAU BULUU NEGRE FI GRIS SEEBALOO VERD JAMBAKERE MARRÓ POTOBALA ROIG WULEETA
 22. 22. NOMBRES Un Tres Cinc Set Nou Dos Quatre Sis Vuit Deu Kili Ñe Luulu Worowula Kononto Fula Naani Wooro Sey Tan
 23. 23. MATERIAL ESCOLAR El llapis Kalaa Llibre Bukoo Taula Tabuloo Armari Alimooroo Cadira Siira o Guix Cokoo Full de paper Kayitiijamboo Pissarra Walaa Flauta Fule
 24. 24. http://www.youtube.com/watch?v=uuNhur 9uc10

×