Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

AutoriõIgused

2.365 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Tecnología, Educación
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

AutoriõIgused

 1. 1. Autoriõigused ja õppematerjalid Kaugkoolituse tehnoloogia kursus Terje Väljataga 2007
 2. 2. Autoriõigused <ul><li>A ÕS 1 9 lubab teoste refereerimist ja tsiteerimist motiveeritud mahus teaduslikel ja hariduslikel eesmär k idel kui autorile ja avaldamisallikale on korrektselt viidatud </li></ul><ul><li>AÕ S 1 3 jär g i kuuluvad teose reprodutseerimine, levitamine, tõl k imine ja kohandamine autori varaliste õi g uste hulka ning autoril on nende lubamise ja keelamise ainuõi g us </li></ul>
 3. 3. Creative Commons <ul><li>Võimaldab autoritel kasutada mitmeid tasuta litsentside vorme, mida sümbolite abil väljendades on lihtne keelata või lubada teosega teatud toiminguid. </li></ul><ul><li>Pakub keskteed piiravate (all rights reserved) ja õigustest loobumise (public domain) jaotusviiside vahel </li></ul>
 4. 4. Creative Commons Eestis <ul><li>CC lokaliseerimise eestvedajad Peeter Marvet ja Henri Laupmaa </li></ul><ul><li>http://creativecommons.galerii.ee/sissejuhatus.html </li></ul><ul><li>Tuntumad CC litsentsiga materjalid: </li></ul><ul><li>- Estonica.org ents ükl opeedia </li></ul><ul><li>- Regio kontuurkaardid </li></ul><ul><li>- Tiigrih üppe Sihtasutus toetab ainult CC alusel levitatavat õpi sisu </li></ul>
 5. 5. Creative Commons <ul><li>Iga CC litsentsiga kaasnevad õig used: </li></ul><ul><li>- kopeerida teost </li></ul><ul><li>- levitada teost </li></ul><ul><li>- kuvada v õi esitleda teost avalikult </li></ul><ul><li>- viia l äbi teose digitaalseid avalikke esitusi (podcasting jms) </li></ul><ul><li>- kanda töö üle teise formaati sõn a -s õna lt koopiana </li></ul><ul><li>Iga CC litsents kehtib üle maailma, kestab kogu autoriõiguse perioodi, ei ole tagasivõetav </li></ul>
 6. 6. Creative Commons Share Alike (jaga samadel tingimustel). Kui muudad, modifitseerid või teed uue töö selle baasil siis võid seda levitada vaid samasugustel litsentsitingimustel kui need millega teos jagati. Noncommercial. Ei tohi kasutada kommertsrakendustes. Kui soov kommertskasutuseks on siis tuleb võtta ühendust teose autoriga Attribution. Pead ära tooma töö originaalse autori
 7. 7. Creative Commons Attribution Share-Alike <ul><li>Sobivaim litsents õppematerjalidele on Creative Commons Attribution-ShareAlike (jagage-samadel-tingimustel-ning-viidake-allikat), mis lubab: </li></ul><ul><li>Kopeerida, levitada ja esitada teost tingimusel, et viidatakse autorile (Attribution) </li></ul><ul><li>Tõlkida ja modifitseerida teost tingimusel, et tulemust levitatakse sama litsentsi alusel (Share Alike) </li></ul>
 8. 8. CC litsentsi esitusviisid <ul><li>Põhiõigusi iseloomustavate ikoonidega ja lühiseletustega lehekülg </li></ul><ul><li>Litsentsi terviktekst </li></ul><ul><li>Digitaalne kood litsentsi metaandmetega </li></ul>
 9. 9. Näide <ul><li>See materjal on avaldatud Creative Commons Attribution-Noncommercial-ShareAlike 3.0 litsentsi alusel. Litsentsi vaatamiseks külastage: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ </li></ul>
 10. 10. Eestikeelseid viiteid <ul><li>http://lemill.net/content/creative-commons-sissejuhatuseks </li></ul><ul><li>http://lemill.net/content/creative-commons-litsentsid </li></ul><ul><li>http://www.minut.ee/article.pl?sid=04/04/28/1853227&mode=nested </li></ul><ul><li>http://www.opleht.ee/Arhiiv/2005/15.04.05/peamearu/1.shtml </li></ul>
 11. 11. Kasutatud materjalid <ul><li>Põldoja, H. (2006). Sotsiaalne tarkvara ja kogukonnad e-õppes. http://www.slideshare.net/hanspoldoja/sotsiaalne-tarkvara-ja-kogukonnad-eppes/ </li></ul><ul><li>http://creativecommons.org </li></ul><ul><li>http://creativecommons.galerii.ee/ </li></ul>

×