Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

co je otevřený přístup a jak s ním naložit?

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 42 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Similares a co je otevřený přístup a jak s ním naložit? (16)

Anuncio

Más de Tereza Simandlová (18)

Más reciente (20)

Anuncio

co je otevřený přístup a jak s ním naložit?

 1. 1. co je otevřený přístup a jak s ním naložit? Tereza Simandlová | @kliste tereza.simandlova@lf1.cuni.cz Ústav vědeckých informací 1. LF UK; OpenAIRE OAWeek 2015 na UK, 22. října 2015 - PedF UK Prezentace je licencována pod Creative Commons BY 4.0 International.
 2. 2. per aspera ad astra
 3. 3. 1665 → (1990) → 2002(3) → 2014 → …?
 4. 4. otevřený přístup požaduje okamžitý, trvalý, bezplatný a svobodný přístup k výsledkům veřejně financované vědy a výzkumu na internetu
 5. 5. okamžitý = (ideálně) bez embarga trvalý = (ideálně) vždy a navždy bezplatný = (ideálně) po celou dobu pro čtenáře zdarma svobodný = (ideálně) pod otevřenou licencí (např. CC)
 6. 6. pouze ideální stav je open access .)
 7. 7. ...ale jak jej dosáhnout?
 8. 8. ...když se vydáte cestou/-ami otevřeného přístupu...
 9. 9. zelená cesta (self-archiving) autor zajistí otevřený přístup k publikovaným výstupům prostřednictvím otevřeného repozitáře repozitáře: institucionální / oborové / multioborové OpenDOAR - registr repozitářů SHERPA/RoMEO - vydavatelské politiky v souvislosti s autoarchivací OpenAIRE, BASE, CORE, … - agregátory obsahu z repozitářů
 10. 10. př. oborové repozitáře pro pedagogiku OpenDOAR > Subject Area > Education (177) pedocs ● snadné vložení publikace ● možnost sledovat statistiky využití publikace TeLearn (Technology Enhanced Learning) African Higher Education Research Online ...
 11. 11. zlatá cesta (otevřené časopisy) vydavatel zajistí otevřený přístup k publikovanému dokumentu časopisy: otevřené čisté / otevřené s APCs / hybridní DOAJ, DOAB, ROAD ISSN - registry otevřených časopisů / knih DOAJ Search, Paperity, Google Scholar, ...
 12. 12. co hybridi a predátoři?
 13. 13. jak poznám predátorský otevřený časopis? predátor je a bude “šmejdem” vědecké komunikace, proto je potřeba se mu vyhnout zaměřte se na: ediční radu; recenzní řízení, formální náležitosti; líbivě indikátory kvality; zda již nebyl za predátora označen... beall's list of predatory publishers / journals !think ✓check >submit! DOAJ + WoS / Scopus = vyšší pravděpodobnost, že nejde o predátora, ale… ,)
 14. 14. www.qoam.eu
 15. 15. jak poznám kvalitní (?) otevřené časopisy 1. DOAJ --> JRC, WoS / Scopus / ERIH ... 2. Open Access Journal Title List (pouze WoS) 3. ROAD ISSN / Scopus Journal title list (pouze Scopus) 4. VUT seznam (aktual. 2014) 5. ...knihovník / kolega
 16. 16. př. otevřených časopisů pro pedagogiku (bez APCs) Language Learning and Technology - IF: 1.128, SJR: 0.972 Educational Technology & Society - IF: 1.08, SJR: 0.919 Australasian J. of Educational Technology - IF: 0.648, SJR: 1.001 International Review of Research in Open and Distance Learning - IF: 0.734 Comunicar - SJR: 0.719 Current Issues in Education - SJR: 0.202 Encyclopaideia - SJR: 0.112 ...
 17. 17. a co na otevřený přístup říká evropská komise?
 18. 18. (evropský) otevřený přístup podpůrné projekty: DRIVER, OpenAIRE…, RECODE, FOSTER, PASTEUR4OA aj. 2012 - Doporučení Komise ze dne 17. července 2012 o přístupu k vědeckým informacím a jejich uchovávání
 19. 19. 7RP a pilotní projekt OA spuštěn v srpnu 2008 (dodatek 39 v grantové smlouvě) zajistit OA je povinné pouze pro 7 oblastí: 1. Energie 2. Životní prostředí (včetně klimatických změn) 3. Zdraví 4. Informační a komunikační technologie (Poznávací systémy, Interakce, Robotika) 5. Výzkumné infrastruktury 6. Věda ve společnosti 7. Socioekonomické a humanitní vědy povinnost uložit + zajistit otevřený přístup k recenzovaným článkům okamžitě (zlatá cesta) nebo do 6 měsíců po zveřejnění (1-5), do 12 měsíců (6 a 7) (zelená cesta)
 20. 20. 7RP → H2020 od pilotu k obecnému principu
 21. 21. #H2020 a OA pokud je výstupem projektu publikace, platí povinnost OA pro všechny příjemce financí z H2020 (čl. 29.2 ve smlouvě) OA: povinně recenzované vědecké publikace (články), dobrovolně i jiné typy publikací (monografie, sborníky, šedá literatura aj.) minimum: online číst, stahovat, tisknout (free OA) výzva k ponechání práv → pouze vydavateli poskytnout licenci potřebnou k publikování (ideálně CC BY, CC 0)
 22. 22. ať zvolíte jakoukoliv cestu OA, vždy je nutné článek uložit (self-archive)
 23. 23. #H2020 a povinný OA (1) 1. povinnost zajistit dlouhodobou archivaci → uložením strojově čitelné elektronické kopie nebo finální recenzované verze rukopisu nejpozději v den vydání článku do repozitáře + okamžité zpřístupnění bibliografických metadat, která musí obsahovat: ● výraz: European Union (EU) a Horizont 2020 nebo Euratom a Euratom Research and Training Programme 2014-2018 ● název výzvy, akronym a číslo smlouvy ● datum vydání, případně délku embarga a persistentní identifikátor (DOI, Handle) → měla by být uložena také výzkumná data nutná k validaci výsledků (k publikaci nebo do vhodného datového repozitáře)
 24. 24. #H2020 a povinný OA (2) 2. povinnost zajistit otevřený přístup → prostřednictvím otevřeného repozitáře (zelená cesta) → prostřednictvím otevřeného časopisu (zlatá cesta)
 25. 25. #H2020 a zelená cesta OA institucionální / předmětový / multioborový repozitář repozitář by měl vyhovovat pravidlům OpenAIRE povinnost zajistit otevřený přístup k publikaci do 6 měsíců / 12 měsíců ode dne vydání (embargo)
 26. 26. #H2020 a zlatá cesta OA otevřený / hybridní časopis publikační poplatky (APCs) = uznatelné náklady → je však nutné s nimi počítat již při definování projektu pozn.: neodpadá povinnost uložení a zajištění přístupu k metadatům v repozitáři
 27. 27. od publikací k datům #H2020 a pilotní projekt OD
 28. 28. #H2020 a pilotní OD (1) zajistit OD je povinné pouze pro 7 oblastí (čl. 29.3): 1. Future and Emerging Technologies 2. Research infrastructures – part e-Infrastructures 3. Leadership in enabling and industrial technologies – Information and Communication Technologies 4. Societal Challenge: ‚Secure, Clean and Efficient Energy‘ – part Smart cities and communities 5. Societal Challenge: ‚Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw materials‘ – except raw materials 6. Societal Challenge: ‚Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective Societies‘ 7. Science with and for Society projekty z jiných oblastí se mohou zapojit dobrovolně projekty mohou z pilotu vystoupit (přípustné důvody bit.ly/H2020ODGuideEN)
 29. 29. #H2020 a pilotní OD (2) příjemce dotace musí: 1. vytvořit (a udržovat aktuální) plán managementu dat (data management plan, DMP); 2. ukládat data do vědeckého datového repozitáře; 3. zajistit třetím stranám volný přístup k uloženým datům a umožnit jejich bezplatné vytěžování, využívání, reprodukování a šíření; 4. upřesnit nástroje pro použití surových dat za účelem validace vědeckých výsledků (nebo poskytnout nástroje jako takové). pilotní projekt se vztahuje na: ● data (a metadata) potřebná k validaci výsledků prezentovaných v publikacích ● ostatní data (a metadata), která jsou navíc specifikována v DMP
 30. 30. #H2020 a náklady na OA uznatelné po dobu trvání grantu
 31. 31. FP7 post-grant OA Pilot podpora gold publikování u již skončených projektů 7RP (max. 2 roky), které mají povinnost OA → CORDIS rozpočet: 4 mil € / do vyčerpání financí nebo 04/2017 max. 3 recenzované publikace na projekt (2,000/6,000 €) povinnost autoarchivace: publikace + metadata časopis → DOAJ + WoS/Scopus/Pubmed | ne hybridy
 32. 32. goldoa-pilot.openaire.eu
 33. 33. projekt OpenAIRE2020 OpenAIRE → OpenAIREplus → OpenAIRE2020 evropská infrastruktura repozitářů a podpůrných služeb/nástrojů pro otevřený přístup portál pro vědce, administrátory, poskytovatele dat a financí vyhledávání: publikace, data, projekty, osoby, organizace, poskytovatelé dat
 34. 34. www.openaire.eu
 35. 35. www.zenodo.org
 36. 36. OpenAIRE2020 factsheets FP7 Post-Grant OA Pilot http://dspace.vsb. cz/handle/10084/106818/ Pilotní projekt OD http://dspace.vsb.cz/handle/10084/110460/ Pro vědce http://dspace.vsb.cz/handle/10084/110470/ Pro admin. / koordinátory http://dspace.vsb. cz/handle/10084/110489/ Pro správce repozitářů http://dspace.vsb.cz - bude :)
 37. 37. jsou i jiná open?
 38. 38. open educational resources další z mnoha open v nastupující kultuře open science “...digitised/digital materials offered freely and openly for educators, students, and self-learners to use and reuse for teaching, learning, and research. OER includes learning content, software tools to develop, use, and distribute content, and implementation resources such as open licences.” [OECD, 2007] Jorum OER Research
 39. 39. massive open online course (MOOC) mladší a moderní sourozenec korespondenčních seminářů .) progresivní forma online vzdělávání, která snižuje (boří) prostorové, finanční a sociální bariéry účast v kurzu není vázána na studium / členství ve vzdělávací organizaci od obecných po úzce specializované a odborné kurzy Coursera, edX, Udacity,... v ČR např. Seduo
 40. 40. děkuji za pozornost Tereza Simandlová | @kliste tereza.simandlova@lf1.cuni.cz Ústav vědeckých informací 1. LF UK; OpenAIREPrezentace je licencována pod Creative Commons BY 4.0 International.
 41. 41. použité zdroje Evropská komise. 2013. Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020 [online]. Version 1.0 [cit. 2015-10- 18]. Dostupný z: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf Massive open online course. 2001-. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2015-10-16 [cit. 2015-10- 21]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Open_educational_resources OECD. 2007. Giving Knowledge for Free: The Emergence of Open Educational Resources [online]. OECD [cit. 2015-10-21]. ISBN 9789264032125. Dostupné z: http://www.oecd.org/edu/ceri/givingknowledgeforfreetheemergenceofopeneducationalresources.htm Open educational resources. 2001-. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2015-10-14 [cit. 2015-10- 21]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Open_educational_resources SIMANDLOVÁ, Tereza. 2015. Evropský výzkum a open access. Share and Discover Knowledge in LinedIn Slideshare [online]. LinkedIn Corporation, c2015 [cit. 2015-10-22]. Dostupné z: http://www.slideshare.net/terkakliste/evropsk-vzkum-a-open-access

×