Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Nang luong mat troi

Bài báo cáo môn Các nguyên lý khoa học môi trường
Lớp cao học Quản lý môi trường K22
Khoa Môi trường - Đại học khoa học tự nhiên TPHCM

 • Sé el primero en comentar

Nang luong mat troi

 1. 1. NĂNG LƢỢNG MẶT TRỜI VÀ NHỮNG ỨNG DỤNG CỦA NĂNG LƢỢNG MẶT TRỜI HVTH: HỒ XUÂN LỊCH GVHD: PGS-TS VŨ CHÍ HIẾU
 2. 2. n NỘI DUNG TRÌNH BÀY 1 2 3 4 ĐẶT VẤN ĐỀ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU NỘI DUNG NGHIÊN CỨU KẾT LUẬN-KIẾN NGHỊ
 3. 3. 1.ĐẶT VẤN ĐỀ • Thế giới đang đối mặt với nhiều nguy cơ, trong đó có nguy cơ suy thoái môi trƣờng, con ngƣời đang gia tăng khai thác tài nguyên thiên nhiên, làm cho nguồn tài nguyên không tái tạo ngày càng cạn kiệt. • Phát triển bền vững đang đƣợc đề cập trên phạm vi toàn cầu kèm theo những hành động cụ thể, chẳng hạn phát triển kinh tế xã hội phải gắn liền với bảo vệ môi trƣờng. • Mục tiêu của thế giới: thay thế dần năng lƣợng điện truyền thống bằng nguồn năng lƣợng mới trong đó có điện mặt trời vào năm 2020.
 4. 4. 1.ĐẶT VẤN ĐỀ Tại Việt Nam, tình hình sản xuất điện còn tồn tại nhiều vấn đề nhƣ :  Ngày càng làm cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên nhƣ: than, dầu;  Quá trình sản xuất điện làm cho môi trƣờng ngày càng bị ô nhiễm;  Thƣờng xuyên xảy ra thiếu điện;làm ảnh hƣởng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh, các hoạt động xã hội;  Thời tiết khí hậu ở nƣớc ta thuộc vùng nhiệt đới: Bắc Việt Nam hằng năm có khoảng 1400-2000 giờ nắng và các vùng miền Trung và một số vùng miền Nam có từ 2000-3000 giờ nắng thuận lợi cho phát triển công nghệ sản xuất điện bằng năng lƣợng mặt trời.  Vì vậy sử dụng năng lƣợng mặt trời góp phần quan trọng giúp giải quyết cả 2 thách thức lớn là biến đổi khí hậu và an ninh năng lƣợng.
 5. 5. 2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU  Nêu những ƣu điểm từ việc sử dụng nguồn tài nguyên”năng lƣợng mặt trời”;  Chỉ ra những nhƣợc điểm của việc sản xuất, tiêu thụ điện từ thuỷ điện, nhiệt điện, điện hạt nhân…và những tác động tiêu cực gây ô nhiễm môi trƣờng,  Góp tiếng nói chung vào chiến lƣợc phát triển nguồn năng lƣợng mới của thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng,  Tác động vào ngƣời ra quyết định đầu tƣ có cái nhìn mới về sử dụng năng lƣợng, để từ đó ủng hộ đề xuất sử dụng nguồn năng lƣợng mặt trời thay cho nguồn điện hiện nay, nhất là những khu vực nhƣ nhà ga, bến tàu, hộ gia đình,  Góp phần khắc phục tình trạng thiếu điện trên quy mô vùng và cao hơn là quy mô quốc gia,  Góp phần vào mục tiêu phát triển bền vững.
 6. 6. 3. NÔI DUNG NGHIÊN CỨU  CHƢƠNG I: Tổng quan về năng lƣợng Mặt Trời .  CHƢƠNG II :Đánh giá việc sản xuất điện truyền thống liên quan đến vấn đề môi trƣờng.Vấn đề gây ô nhiễm môi trƣờng. CHƢƠNG III :Các ứng dụng của năng lƣợng Mặt Trời
 7. 7. I.TỔNG QUAN VỀ NĂNG LƢỢNG MẶT TRỜI 1.1.ĐỊNH NGHĨA NĂNG LƯỢNG BỨC XẠ MẶT TRỜI  Mặt trời là một quả cầu khổng lồ có đƣờng kính 1,39 triệu km và cách trái đất 149,5 triệu km. Mặt trời phát ra một công suất khoảng 3,8 x 1020 MW, nhƣng Trái đất chỉ nhận đƣợc một phần công suất đó  Bức xạ Mặt trời là dòng năng lƣợng và vật chất phát đi từ mặt trời đến trái đất. Bức xạ điện từ có hai dạng đó là bức xạ trực tiếp và bức xạ khuyếch tán.  Toàn bộ Trái Đất nhận đƣợc từ Mặt trời 2.4x1018 cal/phút, gồm 48% năng lƣợng thuộc dải phổ ánh sáng khả kiến (có bƣớc sóng λ =0.4-0.76µm), 7% tia cực tím (có bƣớc sóng λ <0.4 µm, và 45% thuộc dải phổ hồng ngoại và sóng vô tuyến ( λ >0.76 µm).
 8. 8. I.TỔNG QUAN VỀ NĂNG LƢỢNG MẶT TRỜI 1.2.NGUỒN SINH RA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI  Phản ứng nhiệt hạch  Khi tạo ra Heli bằng cách kết hợp 2 đơtoron, cứ mỗi giây có khoảng 8.9x1037 proton (hạt nhân hyđrô) đƣợc chuyển hoá thành hạt nhân Hêli. Nó giải phóng năng lƣợng theo tỷ lệ chuyển hoá khối lƣợng –năng lƣợng của 4,26 triệu tấn/giây thoát ra khỏi bề mặt của Mặt trời trong dạng các bức xạ điện từ trƣờng và nơtrino.
 9. 9. CÂN BẰNG BỨC XẠ MẶT TRỜI C¢N B»NG BøC X¹ MÆT TRêI
 10. 10. I.TỔNG QUAN VỀ NĂNG LƢỢNG MẶT TRỜI 1.3 PHÂN LOẠI : NĂNG LƢỢNG MẶT TRỜI CÓ THỂ CHIA LÀM 2 LOẠI CƠ BẢN. Quang năng • Quang hợp • Sản xuất điện : pin mặt trời • Điều tiết khí hậu trái đất. Nhiệt Năng • Bình nƣớc nóng NLMT • Bếp năng lượng Mặt Trời
 11. 11. QUANG NĂNG- QUANG HỢP
 12. 12. II. ĐÁNH GIÁ VIỆC SẢN XUẤT ĐIỆN TRUYỀN THỐNG LIÊN QUAN ĐẾN VẤN ĐỀ MÔI TRƢỜNG.VẤN ĐỀ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƢỜNG 1.Nhiệt điện:  Sử dụng nhiên liệu đầu vào là than, dầu FO, Do… ngay tại cảng cung cấp than, dầu cho nhà máy đã gây ô nhiễm nguồn nƣớc.  khi đốt nhiên liệu sẽ thải ra khí, chất thải rắn, tiếng ồn tác động đến sức khoẻ dân cƣ, bốc phát CO2 gây hiệu ứng nhà kính, SOx, NOx gây mƣa axit, nƣớc làm mát nóng lên thải ra gây ảnh hƣởng tới thuỷ sinh, đặc biệt trong nhiên liệu than còn chứa thuỷ ngân là chất thải nguy hại.
 13. 13. II. ĐÁNH GIÁ VIỆC SẢN XUẤT ĐIỆN TRUYỀN THỐNG LIÊN QUAN ĐẾN VẤN ĐỀ MÔI TRƢỜNG.VẤN ĐỀ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƢỜNG 2.Thuỷ điện:  - Lƣợng Cacbon rất lớn giải phóng ra khi thực vật phân huỷ trong lòng hồ thuỷ điện. Sau đó, thực vật ở đáy hồ lại tiếp tục phân huỷ trong điều kiện không có oxy, tạo ra methane. Cuối cùng, methane đƣợc giải phóng vào khí quyển khi nƣớc đi qua các tuốc bin của đập. Tác động của methane tới ấm hoá toàn cầu mạnh gấp 21 lần so với CO2,  - Ngoài ra còn gây tác động khác tới môi trƣờng xung quanh nhƣ đập chứa nƣớc làm ngập úng cả khu vực rộng lớn, dân cƣ phải di dời….
 14. 14. II. ĐÁNH GIÁ VIỆC SẢN XUẤT ĐIỆN TRUYỀN THỐNG LIÊN QUAN ĐẾN VẤN ĐỀ MÔI TRƢỜNG.VẤN ĐỀ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƢỜNG 3. Vấn đề truyền tải điện : Một vấn đề rất khó khăn hiện nay là ngay khi phải giải quyết việc thiếu điện thì công việc dẫn điện tới những vùng sâu vùng xa, miền núi, hải đảo cũng gặp rất nhiều khó khăn. Ta biết rằng để đƣa điện tới đƣợc những vùng này, Nhà nƣớc phải đầu tƣ một nguồn vốn khổng lồ để thiết lập đƣờng dây, trạm biến thế…ngoài ra tính hiệu quả của đầu tƣ lại không cao do tổn hao trên đƣờng truyền dài, những nơi nhƣ miền núi, hải đảo dân cƣ sống thƣa thớt.
 15. 15. III.HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT ĐIỆN Ở VN VÀ TRÊN THẾ GIỚI 1.SẢN XUẤT ĐIỆN TRUYỀN THỐNG Ở VIỆT NAM  Gần 50% công suất điện của Việt Nam dựa vào thuỷ điện,các nhà máy thuỷ điện lớn nhƣ Hoà Bình, Sơn La, Thác Mơ, Trị An, Yaly, Sông Hinh…các nhà máy sản xuất điện từ nhiệt điện nhƣ nhà máy nhiệt điện Phả Lại, Ninh Bình, Hiệp Phƣớc… song tình trạng thiếu điện vẫn xảy ra trầm trọng.  Theo theo tập đoàn điện lực (EVN), những thời điểm nắng nóng nhƣ tháng 7, hệ thống điện trên cả nƣớc vẫn thiếu từ 1.500MWh đến 2.500MWh tại thời điểm từ 7 đến 21h  Cũng theo EVN công suất khả dụng của toàn hệ thống chỉ khoảng 10.200MWh, trong khi nhu cầu sử dụng điện vẫn lên tới 11.000-12.000MWh, thiếu từ 800 -1.800MWh/ngày.  Từ nhu cầu tiêu thụ ngày càng tăng nhƣ vậy, nhƣng sản xuất điện không đáp ứng kịp, nên đã dẫn đến tình trạng thiếu điện.  Hiện nay 37% lƣợng điện là mua từ bên ngoài;
 16. 16. III.HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT ĐIỆN Ở VN VÀ TRÊN THẾ GIỚI 2.SẢN XUẤT ĐIỆN TRUYỀN THỐNG TRÊN THẾ GIỚI.  Để sản xuất ra điện, trên phạm vi toàn cầu sử dụng nguyên liệu hoá thạch chiếm 64%, thuỷ điện chiếm 18%, năng lƣợng hạt nhân chiếm 17%, năng lƣợng tái tạo chiếm 1%.  Những nguồn cung cấp chính vẫn là sản xuất điện từ thuỷ điện và nhiệt điện, một số nƣớc có triển khai sản xuất điện hạt nhân.  Điều mà chúng ta cần quan tâm đó là sản xuất điện truyền thống dần dần sẽ làm cạn kiệt nguồn tài nguyên, theo dự báo, với tốc độ khai thác sử dụng khoáng sản nhƣ hiện nay sẽ bị cạn kiệt trong tƣơng lai gần:  - Khí đốt: khoảng 30 năm;  - Dầu mỏ khoảng 50 năm;  -Than đá khoảng 150-200 năm
 17. 17. ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI SỬ DỤNG NLMT Ở VN  Nguồn bức xạ dồi dào, đặc biệt tại miền Trung và miền Nam của nƣớc ta.  Cấp điện ổn định cho các vùng sâu, xa.  Góp phần phát triển vùng sâu, vùng xa.  Có thể cấp nguồn điện từ cực nhỏ đến lớn đúng theo yêu cầu.  Đẩy mạnh công nghệ tiết kiệm điện đi kèm
 18. 18. NHỮNG KHÓ KHĂN CỦA NLMT Ở VN  Nguồn vốn đầu tƣ và giá thành cho 1kWh điện mặt trời còn cao (cho một hộ gia đình để thắp sáng, nghe đài cần đầu tƣ khoảng 5 triệu VND)  Chƣa có chính sách khuyến khích nên chƣa đƣa đƣợc vào thƣơng mại hoá rộng, tính cạnh tranh thấp, do đó giá thành chƣa giảm nhanh.  Nguồn thông tin tin cậy về khả năng phát triển điện mặt trời đến các nhà hoạch định chính sách còn thiếu.
 19. 19. IV.CÁC ỨNG DỤNG CỦA NĂNG LƢỢNG MẶT TRỜI.  4.1.Pin mặt trời  4.2.Bình nƣớc nóng NLMT  4.3. Bếp năng lượng Mặt Trời
 20. 20. 4.1.PIN MẶT TRỜI 1 Định nghĩa :  Pin năng lƣợng mặt trời (hay pin quang điện, tế bào quang điện), là thiết bị bán dẫn chứa lƣợng lớn các diod p-n (p: năng lƣợng chủ yếu mang điện tích dƣơng –positive, n:năng lƣợng chủ yếu mang điện tích âm –negative). Dƣới sự hiện diện của ánh sáng mặt trời có khả năng tạo ra dòng điện sử dụng đƣợc. Sự chuyển đổi này gọi là hiệu ứng quang điện.  Hiệu ứng quang điện đƣợc nhà vật lý ngƣời Pháp Alexandre Edmond Becquerel phát hiện năm 1839, năm 1946 Russell Ohl đƣợc xem là ngƣời tạo ra pin năng lƣợng đầu tiên
 21. 21. 4.1.PIN MẶT TRỜI
 22. 22. 4.1.PIN MẶT TRỜI MÔ HÌNH PIN MẶT TRỜI CUNG CẤP ĐIỆN SINH HOẠT
 23. 23. HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI TẠI NHÀ MÁY CỦA INTEL VIỆT NAM Ở KHU CÔNG NGHỆ CAO TPHCM
 24. 24. 4.1.PIN MẶT TRỜI MÔ HÌNH NHÀ SỬ DỤNG PIN MẶT TRỜI
 25. 25. 4.2.BÌNH NƢỚC NÓNG NLMT
 26. 26. 4.2.BÌNH NƢỚC NÓNG NLMT MÔ HÌNH NHÀ SỬ DỤNG BÌNH NƢỚC NÓNG NLMT MẶT TRỜI
 27. 27. 4.2.BÌNH NƢỚC NÓNG NLMT PHẠM VI ÁP DỤNG  1. Căn hộ, nhà nghỉ có nhu cầu sử dụng nƣớc nóng > 500 Lít/ngày  2. Khách sạn, Resort, Bệnh viện, Nhà điều dƣỡng…  3. Trƣờng học có nhu cầu sử dụng nƣớc nóng lớn & an toàn.  4. Hồ bơi (duy trì nƣớc hồ bơi theo nhiệt độ yêu cầu ).  5. Nhà hàng ( sử dụng nƣớc nóng để rửa hoặc phục vụ nấu ăn …hạn chế tối đa lƣợng Gas đốt và các chi phí khác …)  6. Các cơ sở giặt, ủi & hấp có công suất lớn…  7. Các ngành công nghiệp liên quan…
 28. 28. 4.2.BÌNH NƢỚC NÓNG NLMT NGUYÊN LÝ HOẠT NG.
 29. 29. 4.2.BÌNH NƢỚC NÓNG NLMT MÁY NƢỚC NÓNG NĂNG LƢỢNG MẶT TRỜI GREENSOLAR
 30. 30. 4.2.BÌNH NƢỚC NÓNG NLMT MÁY NƢỚC NÓNG NĂNG LƢỢNG MẶT TRỜI DÙNG ỐNG SIÊU DẪN
 31. 31. 4.3. BẾP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
 32. 32. CÁC ỨNG DỤNG KHÁC CỦA NLMT  Ngoài ra chúng ta còn có các thiết bị khác đƣợc tạo ra từ năng lƣợng măt trời nhƣ: máy bay sử dụng năng lƣợng mặt trời, Điện thoại di động, ô tô chạy bằng năng lƣợng mặt trời… Trong tƣơng lai, đây có thể sẽ là nguồn năng lƣợng của nhiều thiết bị di động chẳng hạn nhƣ: máy tính xách tay, camera, ipod hay thậm chí cả ngƣời máy. ..
 33. 33. 1.SIÊU KHÁCH SẠN CHO ĐẠI GIA SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI  Toàn bộ khu nghỉ dưỡng sẽ sử dụng những mái lợp bằng tế bào quang năng, từ đó sản sinh ra điện. Chính vì lý do này mà dự án được đánh giá rất cao về tính thân thiện với môi trường.
 34. 34. 2.TÒA NHÀ SUN AND THE MOON ALTAR (TRUNG QUỐC) LÀ MỘT TRONG NHỮNG TÒA NHÀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI LỚN NHẤT THẾ GIỚI.
 35. 35. 3.SÂN VẬN ĐỘNG WORLD GAMES (ĐÀI LOAN) LÀ NIỀM TỰ HÀO CỦA ĐÀI LOAN VỚI THIẾT KẾ SỬ DỤNG CÁC TẤM PIN MẶT TRỜI PHỦ KÍN MÁI SÂN.
 36. 36. 4.NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI PS20 (TBN) LÀ NHÀ MÁY SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI LỚN NHẤT TG  Nhà máy điện mặt trời PS20 đƣợc xây dựng từ năm 2006, hoàn thành và đi vào hoạt động trong năm 2009.  PS20 có thể sản xuất đƣợc 48.000 MWh/năm, cung cấp cho 10.000 hộ gia đình trong khu vực.  giúp giảm khoảng 12.000 tấn CO2 vào khí quyển (giảm 2 lần so với tòa nhà PS10 đƣợc xây dựng trƣớc đó).
 37. 37. 5.THUYỀN PLANET SOLAR LÀ DU THUYỀN ĐẦU TIÊN ĐI VÒNG QUANH THẾ GIỚI BẰNG NĂNG LƢỢNG MẶT TRỜI VÀ CŨNG LÀ DU THUYỀN NĂNG LƢỢNG MẶT TRỜI LỚN NHẤT THẾ GIỚI.  Nặng 95 tấn, dài 31 m, rộng gần 16 m.  Con thuyền đƣợc trang bị các tấm pin năng lƣợng mặt trời với tổng diện tích 537 m2  Thuyền có thể đạt tốc độ tối đa khoảng 25 km/giờ.
 38. 38. 6.BỂ BƠI CÔNG CỘNG CỔ XƢA NHẤT VÀ LỚN NHẤT TRONG VÙNG VỊNH MỸ (BAY AREA)
 39. 39. 7.PIN NĂNG LƢỢNG MẶT TRỜI ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM,  Khuôn viên nhà máy sản xuất panel pin mặt trời đầu tiên tại VN ở cụm công nghiệp nhựa Hòa Đức (Long An)
 40. 40. 4.KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ  Nguồn điện năng hiện nay vẫn sản xuất theo truyền thống (thuỷ điện, nhiệt điện) là chính.  Nhu cầu tiêu thụ điện ngày một tăng, nhiều quốc gia trên thế giới lâm vào tình trạng thiếu điện trầm trọng.  Sản xuất điện truyền thống gây ô nhiễm môi trƣờng, tham gia vào khai thác tiêu thụ nguồn tài nguyên không tái tạo nhƣ than đá, dầu mỏ làm cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên.  Chuyển năng lƣợng mặt trời thành điện năng là giải pháp tích cực vì đây là nguồn năng lƣợng sạch. Tuy nhiên sản xuất pin năng lƣợng mặt trời còn gặp khó khăn vì giá thành phẩm rất cao,
 41. 41. 4.KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ  Pin năng lƣợng mặt trời bị hạn chế bởi những thiết bị điện có công suất tiêu thụ điện cao thì pin năng lƣợng không đáp ứng đƣợc.  Sử dụng pin năng lƣợng mặt trời rất thích hợp cho những vùng núi, hải đảo, hộ gia đình, trang trại, các khu công cộng nhƣ nhà ga, bến tàu..  Về lâu dài, cần thay thế dần sử dụng điện truyền thống bằng sử dụng năng lƣợng mặt trời nhƣ phong điện, chuyển đổi năng lƣợng mặt trời thành nhiệt(máy nƣớc nóng), pin mặt trời… sẽ khắc phục đƣợc dần tình trạng thiếu điện, nhất là vùng sâu, vùng xa, những vùng có nguồn bức xạ dồi dào nhƣng lại khó khăn trong việc truyền tải điện bằng dây nhƣ hiện nay. Mặt khác sau khi đã khấu hao vốn đầu tƣ thì việc sử dụng từ nguồn năng lƣợng mặt trời rất rẻ.
 42. 42. 4.KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Nhà nước tăng cường đầu tư cho NLMT hiện đại và có chính sách khuyến khích, hổ trợ phát triển NLMT. Chính sách pháp luật liên quan tới việc sử dụng NLMT Các nƣớc cần tạo đƣợc các khuôn khổ chính sách dài hạn ổn định để phát triển những công nghệ tạo nhiệt và làm lạnh bằng năng lƣợng mặt trời Việt Nam cần quan tâm hơn nữa về mọi mặt nhằm tạo ra sự phát triển mạnh mẽ từ nguồn năng lƣợng Mặt Trời. Vận động cộng đồng nâng cao nhận thức, thúc đẩy sử dụng năng lƣợng tiết kiệm và hiệu quả
 43. 43. 4.KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Ở Việt Nam, trƣớc mắt nên tập trung sản xuất thiết bị thu nhiệt (máy làm nƣớc nóng), .
 44. 44. Cảm ơn thầy và các bạn đã theo dõi.

  Sé el primero en comentar

  Inicia sesión para ver los comentarios

 • phamthithuhonghong

  Jun. 2, 2015
 • ngLc14

  May. 19, 2017
 • ngthienthong

  Sep. 15, 2017

Bài báo cáo môn Các nguyên lý khoa học môi trường Lớp cao học Quản lý môi trường K22 Khoa Môi trường - Đại học khoa học tự nhiên TPHCM

Vistas

Total de vistas

4.156

En Slideshare

0

De embebidos

0

Número de embebidos

7

Acciones

Descargas

200

Compartidos

0

Comentarios

0

Me gusta

3

×