Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Stad Antwerpen betaalt bonus aan mediabureau

3.166 visualizaciones

Publicado el

Het college keurde eind september 2018 de vastlegging goed voor 'de uitbetaling van de bonus 2017 aan Maxus Belgium nv ten bedrage van 17.720,09 euro'. De firma Maxus Belgium vroeg eerder de uitbetaling ervan voor het jaar 2017.

Publicado en: Noticias y política
  • Sé el primero en comentar

Stad Antwerpen betaalt bonus aan mediabureau

  1. 1. beraadslaging/proces verbaal Kopie 1 / 2 Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen info@stad.antwerpen.be college van burgemeester en schepenen Zitting van 28 september 2018 Besluit GOEDGEKEURD B-punt Ondernemen en Stadsmarketing Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer Koen Kennis, schepen; mevrouw Caroline Bastiaens, schepen; de heer Ludo Van Campenhout, schepen; de heer Claude Marinower, schepen; de heer Marc Van Peel, schepen; mevrouw Nabilla Ait Daoud, schepen; de heer Fons Duchateau, schepen de heer Sven Cauwelier, algemeen directeur Iedereen aanwezig, behalve: de heer Marc Van Peel, schepen 203 2018_CBS_08723 Uitbetaling bonus 2017 aan Maxus Belgium nv - Vastlegging krediet - Goedkeuring Motivering Gekoppelde besluiten  2015_CBS_00512 - Bestek GAC/2014/2518 - Raamcontract voor de planning en aankoop van mediaruimte voor de stad Antwerpen 2015 - 2017. Gunning - Goedkeuring  2018_CBS_04991 - Uitbetaling bonus 2015 en 2016 aan Maxus - Vastlegging krediet - Goedkeuring Aanleiding en context Met collegebesluit van 23 januari 2015 (jaarnummer 00512) gunde het college het raamcontract voor de planning en aankoop van mediaruimte voor de stad Antwerpen 2015 - 2017 aan Maxus Belgium nv. In de offerte was een bonus voorzien die jaarlijks wordt berekend aan de hand van de bruto media-investeringen van dat jaar en een evaluatie van de dienstverlening gedurende hetzelfde kalenderjaar. De firma Maxus Belgium nv vraagt nu de uitbetaling ervan voor het jaar 2017. Regelgeving: bevoegdheid Artikel 57 §3, 4° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de gunningsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten. Argumentatie Dienstmededeling financiën 'Bestellen en betalen binnen de stad en de districten'. Financiële gevolgen Ja
  2. 2. 2 / 2 Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen info@stad.antwerpen.be Algemene financiële opmerkingen Het bedrag van 17.720,09 EUR wordt vastgelegd op het exploitatiebudget 2018. Er is voldoende krediet beschikbaar. Strategisch kader Dit besluit past in de realisatie van volgende doelstellingen/projecten:  7 - Sterk bestuurde stad  1SSB05 - Bewoners, bezoekers, bedrijven en studenten zijn goed geïnformeerd en voelen zich betrokken zodat zij naar eigen vermogen actief kunnen deelnemen aan de stadsgemeenschap  1SSB0501 - Alle communicatie is relevant, effectief, duidelijk en toegankelijk  1SSB050102 - Alle communicatie-initiatieven van de groep stad Antwerpen zijn op elkaar afgestemd (releaseplan) Besluit Artikel 1 Het college keurt de vastlegging voor de uitbetaling van de bonus 2017 aan Maxus Belgium nv ten bedrage van 17.720,09 EUR goed. Artikel 2 De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt: Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon Maxus Belgium nv Jules Cockxstraat 8-10 1160 Brussel Ondernemingsnummer: 0867.332.329 IBAN: BE49310180243971 17.720,09 EUR budgetplaats: 5317500000 budgetpositie: 6141 functiegebied: 1SSB050102A00000 subsidie: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 1SA070119 budgetperiode: 1800 400530033 2

×