Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Et smidig webprosjekt i offentlig sektor (er det mulig?)

510 visualizaciones

Publicado el

Universitetet i Agder foredrag på Aplia Webdag

Publicado en: Internet
 • Inicia sesión para ver los comentarios

Et smidig webprosjekt i offentlig sektor (er det mulig?)

 1. 1. 124.470
 2. 2. INTRANETT INNASKJÆRS
 3. 3. Innhold skal styre Systemet dikterer brukeropplevelsen
 4. 4. uia.no Av Thomas Fiskå, ved Universitetet i Agder
 5. 5. er det mulig? ET SMIDIG WEBPROSJEKT I OFFENTLIG SEKTOR Av Thomas Fiskå, ved Universitetet i Agder
 6. 6. UTGANGSPUNKTET Av Thomas Fiskå, ved Universitetet i Agder
 7. 7. Hvem trenger generell informasjon?
 8. 8. 86 000 SIDER
 9. 9. 39 SIDER HVER DAG I 6 ÅR
 10. 10. 80% AV TRAFIKKEN 0,5% INNHOLDET =
 11. 11. 200 INNHOLDSPRODUSENTER
 12. 12. ü Lite prioritert innhold. Alt var like viktig ü Nyhets og artikkelbasert innhold ü Vanskelig å finne brukermønster på sidene ü Samme innhold flere steder ü Uoversiktlig struktur ü Lite kontroll over innholdsprodusentene ü Mye innhold som aldri ble besøkt ü Vanskelig å søke i innholdet
 13. 13. PROSJEKTGRUPPEN 16. JANUAR 2013
 14. 14. MANDAT OG FORANKRING
 15. 15. HOVEDMÅL Brukervennlig Fremtidsrettet Troverdig Relevant For brukerne
 16. 16. DELMÅL Prioritere målgruppene Tydelig profil Oppgavefokusert Foreslår organisering Dialog Grenseoppganger Bruk av SoMe Responsiv Søkemotoroptimalisering
 17. 17. TIDSPLAN BETA- 16. desember 2014 Lansering 4. mars 2014 Drift 1.juli 2014
 18. 18. STYRINGSGRUPPE PROSJEKTGRUPPE REFERANSEGRUPPE 4 stk 6 stk 18 stk 1. GANG I MND HVER 14. DAG HVER 2. MND 2 GANGER
 19. 19. PROSJEKTGRUPPE Prosjektleder, webskribent, utvikler, søk og bibliotek, intranett og design
 20. 20. INVOLVERING
 21. 21. ü Liten og sterk prosjektgruppe med mye kunnskap ü God forankring hos ledelsen ü Tydelige tidsplan ü Klare mål for prosjektet ü God innvolvering
 22. 22. PRIORITERINGER
 23. 23. 1 POTENSIELLE STUDENTER 2 EKSISTERENDE STUDENTER 3 AKADEMIKERE 4 SAMFUNN OG ALLMENNHETEN
 24. 24. INTERVJUER BRUKERHISTORIER STRATEGISKE DOKUMENTER GOOGLE ANALYTICS
 25. 25. LANG OPPGAVELISTE KORT OPPGAVELISTE TOPPOPPGAVER
 26. 26. 81 OPPGAVER
 27. 27. SVAR 2 uker, 2193 svar, 1881 kommentarer
 28. 28. uia.no har et utrolig potensiale 0l å bli bedre. Ønsker flere bilder, av undervisning, lærer-­‐elev-­‐ forhold, samhold, liv på campus (lacrosse-­‐ treing, spillopus øving, topaz treing, grizzlies treing).
 29. 29. (…)rotete og vanskelig å finne frem (…). Man må seEe 5 solide minuEer for å finne for eksempel 0meplanen hvis en ikke er kjent på siden. Og når en endelig har klart det, er det o"e feil eller utdatert det som står der.
 30. 30. Det er rotete å finne frem. Ønsker å få presentasjon av lærene (både 0meansaEe og fast ansaEe) Føler det kunne fremgå tydeligere hvorfor studenter skal velge UiA (tenker fremfor alt på kunsNag -­‐ musikk)
 31. 31. (…) sidene jeg kan lese som fag på som teksEunge, all informasjon er vik0g så jeg forstår hvorfor det er bliE slik. Kanskje en løsning på denne uNordringen er å dele teksten inn i deler? Forslag 0l deler «om studiet» «fag» «0meplan» «videre utdanning» «jobb eEer endt studie» «prak0sk informasjon» «eksamen»
 32. 32. Studentene har et mål for besøket!
 33. 33. Hva slags forhold har du til Universitetet i Agder? Percent Response Tidligere student 5% 113 Nåværende student 74% 1578 Ansatt ved UiA 6% 129 Potensiell student 11% 242 Annet 4% 84 Total 100% 2146
 34. 34. 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 Vote Tasks Longneck and tail
 35. 35. 160 140 120 100 Vote 80 60 40 20 0 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 Tasks
 36. 36. Toppoppgaver totalt Viktigste Viktigste Total Vote % of Total Vote 32895 Cumulative Vote Cumulative Tasks 1 Timeplaner 2753 8.4% 8.4% 1.3% 2 Verktøy, tilgang til snarveier (Fronter, studentweb, bibsys, webmail, osv.) 2564 7.8% 16.2% 2.5% 3 Eksamensinformasjon (muntlig, skriftlig, tid og sted, osv) 1937 5.9% 22.1% 3.8% 4 Tidligere eksamensoppgaver 1786 5.4% 27.5% 5.0% 5 Pensumlister 1726 5.2% 32.7% 6.3% 6 Fag og emner (studiehåndboken, se beskrivelser, oversikt, velge) 1659 5.0% 37.8% 7.5% 7 Frister (søknad, oppmelding, eksamen, innleveringer) 1383 4.2% 42.0% 8.8% 8 Booke rom (arbeidsrom, grupperom, møterom, osv) 1361 4.1% 46.1% 10.0% 9 Presentasjoner fra forelesninger (slides, notater, videoer, osv.) 1339 4.1% 50.2% 11.3% 10 Semesterregistrering 1183 3.6% 53.8% 12.5% 11 Finn studieprogram (fagområder, type studier) 1107 3.4% 57.1% 13.8% 12 Oppmelding / sjekke om jeg er oppmeldt 859 2.6% 59.8% 15.0% 13 Finne ansatte (etter navn, fag, stilling eller avdeling, tilgjengelighet) 695 2.1% 61.9% 16.3% Top 25% 14 Etter- og videreutdanning 673 2.0% 63.9% 17.5% 15 Avgjøre om et studieprogram eller fag er riktig for meg 663 2.0% 65.9% 18.8% 16 Endringer i forelesninger (rombytte, syk lærer, osv) 604 1.8% 67.8% 20.0% 17 Hvordan skrive oppgave (kildebruk, fusk, plagiat) 583 1.8% 69.5% 21.3% 18 Viktige universitetsdatoer (akademisk kalender) 540 1.6% 71.2% 22.5% 19 Biblioteksinformasjon (bruk, åpningstider, beliggenhet) 502 1.5% 72.7% 23.8% 20 IT-hjelp og -tjenester 480 1.5% 74.2% 25.0% 26-50% 51-75%
 37. 37. Ulike brukere prioriterer toppoppgaver forskjellig
 38. 38. Viktigste Tidligere student Nåværende student Ansatt ved UiA Potensiell student Annet Total 1 Finn studieprogram (fagområder, type studier) 6.9% 1.8% 2.5% 11.3% 6.0% 3.4% 2 Avgjøre om et studieprogram eller fag er riktig for meg 5.7% 0.8% 0.7% 8.7% 3.1% 2.0% 3 Fag og emner (studiehåndboken, se beskrivelser, oversikt, velge) 7.0% 4.4% 7.3% 7.2% 4.3% 5.0% 4 Opptakskrav, poenggrenser 3.4% 0.4% 0.6% 6.4% 3.8% 1.4% 5 Etter- og videreutdanning 7.7% 1.0% 1.2% 6.1% 4.4% 2.0% 6 Frister (søknad, oppmelding, eksamen, innleveringer) 3.2% 4.4% 1.8% 5.0% 1.7% 4.2% 7 Sted å bo (studentboliger og privat) 0.5% 0.3% 0.4% 4.5% 2.3% 0.9% 8 Hvordan søke studieplass 2.4% 0.3% 0.1% 4.4% 2.4% 1.0% 9 Jobbmuligheter etter endt studie 2.9% 0.3% 0.3% 3.4% 1.4% 0.9% 10 Sammenligne med tilsvarende utdanninger 1.0% 0.1% 0.2% 2.7% 1.7% 0.5% 11 Når kan jeg starte studiet/emne? 1.6% 0.4% 0.0% 2.3% 1.1% 0.7% 12 Karriereveiledning 0.7% 0.2% 0.4% 2.1% 1.0% 0.5% 13 Pensumlister 1.9% 6.3% 2.7% 1.7% 2.7% 5.2% 14 Internasjonal utveksling (emneoversikt, avtaler, muligheter osv) 0.6% 0.7% 1.4% 1.6% 1.3% 0.9% 15 Timeplaner 2.3% 10.4% 6.5% 1.5% 1.8% 8.4% 16 Viktige universitetsdatoer (akademisk kalender) 1.6% 1.6% 3.2% 1.4% 1.2% 1.6% 17 Kostnader som student (månedskort, gj.snittlig husleie, mat, trening, osv) 0.6% 0.1% 0.0% 1.4% 1.0% 0.3% 18 Sosiale og kulturelle tilbud i Grimstad og Kristiansand 0.7% 0.2% 0.4% 1.4% 0.7% 0.4% 19 Finne enkeltemner (frie emner uavhengig av grad eller program) 1.8% 0.8% 1.8% 1.3% 1.8% 1.1% 20 Andre studenters erfaringer med UiA 0.1% 0.1% 0.2% 1.3% 1.2% 0.3% Top 25% 26-50% 51-75% 1 POTENSIELLE STUDENTER
 39. 39. Viktigste Tidligere student Nåværende student Ansatt ved UiA Potensiell student Annet Total 1 Timeplaner 2.3% 10.4% 6.5% 1.5% 1.8% 8.4% 2 Verktøy, tilgang til snarveier (Fronter, studentweb, bibsys, webmail, osv.) 2.9% 9.8% 7.2% 0.4% 1.3% 7.8% 3 Eksamensinformasjon (muntlig, skriftlig, tid og sted, osv) 2.0% 7.5% 3.3% 0.3% 0.3% 5.9% 4 Tidligere eksamensoppgaver 1.2% 7.1% 0.7% 0.5% 0.9% 5.4% 5 Pensumlister 1.9% 6.3% 2.7% 1.7% 2.7% 5.2% 6 Booke rom (arbeidsrom, grupperom, møterom, osv) 0.1% 5.5% 1.9% 0.0% 0.0% 4.1% 7 Presentasjoner fra forelesninger (slides, notater, videoer, osv.) 1.1% 5.3% 1.3% 0.3% 0.1% 4.1% 8 Semesterregistrering 0.9% 4.6% 0.3% 1.0% 0.8% 3.6% 9 Fag og emner (studiehåndboken, se beskrivelser, oversikt, velge) 7.0% 4.4% 7.3% 7.2% 4.3% 5.0% 10 Frister (søknad, oppmelding, eksamen, innleveringer) 3.2% 4.4% 1.8% 5.0% 1.7% 4.2% 11 Oppmelding / sjekke om jeg er oppmeldt 2.0% 3.2% 0.6% 0.8% 0.0% 2.6% 12 Endringer i forelesninger (rombytte, syk lærer, osv) 0.4% 2.4% 0.4% 0.1% 0.0% 1.8% 13 Hvordan skrive oppgave (kildebruk, fusk, plagiat) 0.7% 2.2% 0.7% 0.5% 0.5% 1.8% 14 Finn studieprogram (fagområder, type studier) 6.9% 1.8% 2.5% 11.3% 6.0% 3.4% 15 Viktige universitetsdatoer (akademisk kalender) 1.6% 1.6% 3.2% 1.4% 1.2% 1.6% 16 Biblioteksinformasjon (bruk, åpningstider, beliggenhet) 1.7% 1.6% 4.0% 0.2% 1.3% 1.5% 17 Finne ansatte (etter navn, fag, stilling eller avdeling, tilgjengelighet) 3.4% 1.4% 10.4% 0.4% 5.9% 2.1% 18 IT-hjelp og -tjenester 1.5% 1.3% 6.0% 0.1% 1.2% 1.5% 19 Studieavgift / semesteravgift / kostnader 0.6% 1.2% 0.0% 1.0% 0.7% 1.1% 20 Finne frem på campus (For eksempel bygg, kontorer, møterom, klasserom) 0.6% 1.0% 1.6% 0.8% 1.0% 1.0% Top 25% 26-50% 51-75% 2 EKSISTERENDE STUDENTER
 40. 40. Top 25% 26-50% 51-75% 4 SAMFUNN OG ALLMENNHETEN Viktigste Tidligere student Nåværende student Ansatt ved UiA Potensiell student Annet Total 1 Hva skjer ved UiA? (Konferanser, seminarer, osv.) 3.6% 0.6% 4.3% 0.8% 6.7% 1.3% 2 Finn studieprogram (fagområder, type studier) 6.9% 1.8% 2.5% 11.3% 6.0% 3.4% 3 Finne ansatte (etter navn, fag, stilling eller avdeling, tilgjengelighet) 3.4% 1.4% 10.4% 0.4% 5.9% 2.1% 4 Ledige stillinger 6.1% 0.2% 3.7% 0.4% 4.8% 1.0% 5 Etter- og videreutdanning 7.7% 1.0% 1.2% 6.1% 4.4% 2.0% 6 Fag og emner (studiehåndboken, se beskrivelser, oversikt, velge) 7.0% 4.4% 7.3% 7.2% 4.3% 5.0% 7 Opptakskrav, poenggrenser 3.4% 0.4% 0.6% 6.4% 3.8% 1.4% 8 Nyheter fra universitetet 3.6% 0.5% 5.4% 0.8% 3.5% 1.1% 9 Avgjøre om et studieprogram eller fag er riktig for meg 5.7% 0.8% 0.7% 8.7% 3.1% 2.0% 10 Pensumlister 1.9% 6.3% 2.7% 1.7% 2.7% 5.2% 11 Hvordan søke studieplass 2.4% 0.3% 0.1% 4.4% 2.4% 1.0% 12 Organisasjonskart (fakulteter, institutt, sentre og ledelse) 0.5% 0.1% 2.8% 0.3% 2.4% 0.4% 13 Sted å bo (studentboliger og privat) 0.5% 0.3% 0.4% 4.5% 2.3% 0.9% 14 Presentasjon av lærere og ansatte 1.4% 0.2% 2.3% 0.2% 2.3% 0.5% 15 Nøkkeltall (UiA i tall, ansatte, studenter, kjønnsfordeling, osv) 0.2% 0.0% 0.5% 0.2% 2.3% 0.2% 16 Historien til universitetet i Agder 0.3% 0.0% 0.4% 0.2% 2.1% 0.2% 17 Timeplaner 2.3% 10.4% 6.5% 1.5% 1.8% 8.4% 18 Finne enkeltemner (frie emner uavhengig av grad eller program) 1.8% 0.8% 1.8% 1.3% 1.8% 1.1% 19 Sammenligne med tilsvarende utdanninger 1.0% 0.1% 0.2% 2.7% 1.7% 0.5% 20 Visjoner, mål og strategi for universitetet 0.2% 0.0% 1.9% 0.3% 1.7% 0.2%
 41. 41. Tidligere studenter Viktigste Tidligere student Nåværende student Ansatt ved UiA Potensiell student Annet Total 1 Etter- og videreutdanning 7.7% 1.0% 1.2% 6.1% 4.4% 2.0% 2 Fag og emner (studiehåndboken, se beskrivelser, oversikt, velge) 7.0% 4.4% 7.3% 7.2% 4.3% 5.0% 3 Finn studieprogram (fagområder, type studier) 6.9% 1.8% 2.5% 11.3% 6.0% 3.4% 4 Ledige stillinger 6.1% 0.2% 3.7% 0.4% 4.8% 1.0% 5 Avgjøre om et studieprogram eller fag er riktig for meg 5.7% 0.8% 0.7% 8.7% 3.1% 2.0% 6 Hva skjer ved UiA? (Konferanser, seminarer, osv.) 3.6% 0.6% 4.3% 0.8% 6.7% 1.3% 7 Nyheter fra universitetet 3.6% 0.5% 5.4% 0.8% 3.5% 1.1% 8 Opptakskrav, poenggrenser 3.4% 0.4% 0.6% 6.4% 3.8% 1.4% 9 Finne ansatte (etter navn, fag, stilling eller avdeling, tilgjengelighet) 3.4% 1.4% 10.4% 0.4% 5.9% 2.1% 10 Frister (søknad, oppmelding, eksamen, innleveringer) 3.2% 4.4% 1.8% 5.0% 1.7% 4.2% 11 Jobbmuligheter etter endt studie 2.9% 0.3% 0.3% 3.4% 1.4% 0.9% 12 Verktøy, tilgang til snarveier (Fronter, studentweb, bibsys, webmail, osv.) 2.9% 9.8% 7.2% 0.4% 1.3% 7.8% 13 Hvordan søke studieplass 2.4% 0.3% 0.1% 4.4% 2.4% 1.0% 14 Timeplaner 2.3% 10.4% 6.5% 1.5% 1.8% 8.4% 15 Eksamensinformasjon (muntlig, skriftlig, tid og sted, osv) 2.0% 7.5% 3.3% 0.3% 0.3% 5.9% 16 Oppmelding / sjekke om jeg er oppmeldt 2.0% 3.2% 0.6% 0.8% 0.0% 2.6% 17 Pensumlister 1.9% 6.3% 2.7% 1.7% 2.7% 5.2% 18 Finne enkeltemner (frie emner uavhengig av grad eller program) 1.8% 0.8% 1.8% 1.3% 1.8% 1.1% 19 Biblioteksinformasjon (bruk, åpningstider, beliggenhet) 1.7% 1.6% 4.0% 0.2% 1.3% 1.5% 20 Viktige universitetsdatoer (akademisk kalender) 1.6% 1.6% 3.2% 1.4% 1.2% 1.6% Top 25% 26-50% 51-75%
 42. 42. AnsaEe ved UiA Viktigste Tidligere student Nåværende student Ansatt ved UiA Potensiell student Annet Total 1 Finne ansatte (etter navn, fag, stilling eller avdeling, tilgjengelighet) 3.4% 1.4% 10.4% 0.4% 5.9% 2.1% 2 Fag og emner (studiehåndboken, se beskrivelser, oversikt, velge) 7.0% 4.4% 7.3% 7.2% 4.3% 5.0% 3 Verktøy, tilgang til snarveier (Fronter, studentweb, bibsys, webmail, osv.) 2.9% 9.8% 7.2% 0.4% 1.3% 7.8% 4 Timeplaner 2.3% 10.4% 6.5% 1.5% 1.8% 8.4% 5 IT-hjelp og -tjenester 1.5% 1.3% 6.0% 0.1% 1.2% 1.5% 6 Nyheter fra universitetet 3.6% 0.5% 5.4% 0.8% 3.5% 1.1% 7 Hva skjer ved UiA? (Konferanser, seminarer, osv.) 3.6% 0.6% 4.3% 0.8% 6.7% 1.3% 8 Biblioteksinformasjon (bruk, åpningstider, beliggenhet) 1.7% 1.6% 4.0% 0.2% 1.3% 1.5% 9 Ledige stillinger 6.1% 0.2% 3.7% 0.4% 4.8% 1.0% 10 Eksamensinformasjon (muntlig, skriftlig, tid og sted, osv) 2.0% 7.5% 3.3% 0.3% 0.3% 5.9% 11 Viktige universitetsdatoer (akademisk kalender) 1.6% 1.6% 3.2% 1.4% 1.2% 1.6% 12 Organisasjonskart (fakulteter, institutt, sentre og ledelse) 0.5% 0.1% 2.8% 0.3% 2.4% 0.4% 13 Pensumlister 1.9% 6.3% 2.7% 1.7% 2.7% 5.2% 14 Finn studieprogram (fagområder, type studier) 6.9% 1.8% 2.5% 11.3% 6.0% 3.4% 15 Presentasjon av lærere og ansatte 1.4% 0.2% 2.3% 0.2% 2.3% 0.5% 16 Visjoner, mål og strategi for universitetet 0.2% 0.0% 1.9% 0.3% 1.7% 0.2% 17 Booke rom (arbeidsrom, grupperom, møterom, osv) 0.1% 5.5% 1.9% 0.0% 0.0% 4.1% 18 Frister (søknad, oppmelding, eksamen, innleveringer) 3.2% 4.4% 1.8% 5.0% 1.7% 4.2% 19 Finne enkeltemner (frie emner uavhengig av grad eller program) 1.8% 0.8% 1.8% 1.3% 1.8% 1.1% 20 Finne frem på campus (For eksempel bygg, kontorer, møterom, klasserom) 0.6% 1.0% 1.6% 0.8% 1.0% 1.0% Top 25% 26-50% 51-75%
 43. 43. ü Tydelig definerte målgrupper ü Kartlagt målgruppenes behov ü Kartlagt kommentarer og tilbakemeldinger
 44. 44. INNHOLD OG INTERAKSJON
 45. 45. uia.no nye.uia.no Det jobbes parallelt på samme database. Sletting og rydding vil reflekteres på begge nettstedene. Ny Ny Nytt design vil være uavhenig av endringer på den gamle siden. En mobiltilpasset løsning vil også kunne bruke samme innhold. Enkelte blokker/ nyopprettede felt vil kun være synlige på nye.uia.no. Det vil trolig kunne forekomme enkelte strukturelle justeringer på dagens nettsider under oppryddningen. Nettsider som ikke skal bli med over i ny struktur foreslåes slettet.
 46. 46. SLETTING
 47. 47. uia.no nye.uia.no Det jobbes parallelt på samme database. Sletting og rydding vil reflekteres på begge nettstedene. Ny Ny Nytt design vil være uavhenig av endringer på den gamle siden. En mobiltilpasset løsning vil også kunne bruke samme innhold. Enkelte blokker/ nyopprettede felt vil kun være synlige på nye.uia.no. Det vil trolig kunne forekomme enkelte strukturelle justeringer på dagens nettsider under oppryddningen. Nettsider som ikke skal bli med over i ny struktur foreslåes slettet.
 48. 48. ”Bli med å flytte”
 49. 49. Internt
 50. 50. GAMMELT HUS KREVER OPPUSSING NYTT HUS NYTT INNHOLD VI FLYTTER OVER DET VI TRENGER
 51. 51. INTERAKSJONSDESIGN
 52. 52. KJERNESIDER EKSAMEN, STUDIESTART, IT-HJELP, BIBLIOTEK, UTVEKSLING, OPPTAK, EVU, SEMESTERREGISTRERING
 53. 53. ULIK TID PÅ ÅRET ULIKE FORSIDER ULIKE OPPGAVER
 54. 54. ü Interaksjonsdesign ü Kjernesider som skal løse brukerens behov ü Prioritere når på året ting er viktig for målgruppene ü Planlegge en responsiv skalering av innholdet ü Igangsatt nytt innhold til 200 studier ü Satt i gang med fotograf
 55. 55. DESIGN
 56. 56. INTERAKSJONSDESIGN WEBDESIGN
 57. 57. INTERAKSJONSDESIGN WEBDESIGN BRUKERTEST AV PROTOTYPE
 58. 58. MARKUP
 59. 59. BRUKERTEST AV PROTOTYPE
 60. 60. NORSTAT 18 – 27 ÅR 4 ULIKE MOBILER
 61. 61. "Enkelt for alle, også ungdommer"
 62. 62. "Responsiv design viser at de tar hensyn 2l meg, jeg får et godt inntrykk av UiA"
 63. 63. REDESIGN LANSERING AV BETA 16. DESEMBER
 64. 64. REDESIGN LANSERING 4. MARS 2014
 65. 65. MALER
 66. 66. SEKSJONER
 67. 67. ü Prinsipper for design og innhold ü Webdesign ü Brukertestet prototypen på ulike plattformer ü Bygget opp maler og seksjoner ü Lansert BETA av deler av nettstedet ü Brukte sosiale medier aktivt for tilbakemeldinger ü Lansert nye uia.no
 68. 68. ORGANISERING
 69. 69. WEB-TEAM Ukentlig møte Fagsjef Journalist Innholdsskaper/opplæring Grafisk design / UX IT
 70. 70. MÅLGRUPPEANSVARLIG WEB-TEAM Ukentlig møte Fagsjef Journalist Innholdsskaper/opplæring Grafisk design / UX IT POTENSIELL STUDENT EKSISTERENDE STUDENT AKADEMIKERE INTERNASJONAL
 71. 71. INNHOLDSPRODUSENTER MÅLGRUPPEANSVARLIG WEB-TEAM Ukentlig møte Fagsjef Journalist Innholdsskaper/opplæring Grafisk design / UX IT POTENSIELL STUDENT EKSISTERENDE STUDENT AKADEMIKERE INTERNASJONAL
 72. 72. 1 2 3 FRONTEND OPPRETTELSER ADMIN FRONTEND ENDRING
 73. 73. SKRIBENTER INNHOLDSPRODUSENTER SKRIBENTER MÅLGRUPPEANSVARLIG WEB-TEAM Ukentlig møte Fagsjef Journalist Innholdsskaper/opplæring Grafisk design / UX IT POTENSIELL STUDENT EKSISTERENDE STUDENT AKADEMIKERE INTERNASJONAL
 74. 74. HVORFOR? ü Enkelt for alle som må justere/oppdatere ü Innholdsansvarlige får eierskap og ansvar ü Webteam og målgruppeansvarlige får dedikerte ansvarlige å samarbeide med ü Sikre god opplæring (både teknisk og innhold) ü Sikre godt og oppdatert innhold på alle sider
 75. 75. IT SoMe-team
 76. 76. ctrl+c START FRIST KORRIGERINGER TRYKKING 22.SEPTEMBER 1.NOVEMBER 15.NOVEMBER 15.DESEMBER WEB FEBRUAR
 77. 77. ER ALLE OPPLYSNINGER PÅ STUDIET KORREKTE TRENGER DU IKKE Å LEVERE
 78. 78. ” It is very easy to navigate! At some university's website I've spent so much 0me looking for informa0on which can be preEy frustra0ng. I just wanted to give you a short feedback. Love the design of the website by the way.

×