Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Bộ đề thi công chức 2013 - Sở tài chính

11.414 visualizaciones

Publicado el

Bộ đề thi công chức năm 2013 (có đầy đủ đáp án). Các câu trắc nghiệm đã được kiểm duyệt nhiều lần, cả về nội dung lẫn hình thức trình bày (lỗi chính tả, dấu câu...) và được đánh mã số câu hỏi rất phù hợp cho nhu cầu tự học, cũng như sưu tầm. Tham khảo tại Slideshare.net hoặc tải về tại http://vietlod.com/quiz/

Publicado en: Empleo

Bộ đề thi công chức 2013 - Sở tài chính

  1. 1. GIỚI THIỆU TRẮC NGHIỆM TẠI VIETLOD.COM Trong chương trình giảng dạy đại học khối ngành kinh tế, hiện nay nhiều trường đại học trên cả nước đã và đang áp dụng hình thức trắc nghiệm khách quan để đánh giá kết quả học tập của sinh viên. Nhằm đáp ứng nhu cầu ôn tập, vietlod.com đã tổng hợp hơn 90 ngàn câu hỏi trắc nghiệm cho các chuyên ngành kinh tế, bao gồm: Chính trị, Kinh tế, Quản trị, Tài chính, Kế toán và Thi công chức. Những câu trắc nghiệm này đã được biên soạn, tổng hợp và biên tập lại thành những phần/chương cụ thể giúp các bạn dễ dàng trong việc ôn tập. Phần lớn các câu trắc nghiệm đã được kiểm duyệt nhiều lần, cả về nội dung lẫn hình thức trình bày (lỗi chính tả, dấu câu...). Đây là nguồn tài liệu phục vụ công tác giảng dạy của tác giả. A. CHÍNH TRỊ 1. Kinh tế chính trị 2. Triết học 3. Tư tưởng HCM 4. Pháp luật đại cương 5. Chủ nghĩa Mác-Lênin 6. Đường lối ĐCSVN 7. Giáo dục quốc phòng B. KINH TẾ HỌC 1. Kinh tế học 2. Kinh tế vi mô 3. Kinh tế vĩ mô 4. Luật kinh tế 5. Kinh tế phát triển C. QUẢN TRỊ 1. Quản trị học 2. Thương mại quốc tế 3. Quản trị ngoại thương 4. Quản trị dự án 5. Quản trị Marketing 6. Kinh doanh quốc tế D. TÀI CHÍNH 1. Tài chính tiền tệ 2. Tài chính quốc tế 3. Tài chính doanh nghiệp 4. Thị trường chứng khoán E. KẾ TOÁN 1. Kiểm toán 2. Kế toán công 3. Kế toán ngân hàng 4. Kế toán doanh nghiệp Ngoài ra, Vietlod còn tổng hợp một số đề thi công chức (trắc nghiệm), các bạn có thể tham khảo tại: THI CÔNG CHỨC | http://vietlod.com/tag/thi-cong-chuc Tải về tại: http://vietlod.com/category/QUIZ Hãy chia sẻ cùng bạn bè, nếu bạn thấy nội dung này hữu ích!
  2. 2. Download tại Vietlod.comCông chức - 2013 – Tài chính 1Công chức - 2013 – Tài chính CC.2013.TC_1: Theo anh, chị “Ngân sách nhà nước” là gì? ☺ Là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định và được thực hiện trong một năm để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước ► Là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định ► Là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước thực hiện trong một năm để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước ► Cả a, b, c đều sai CC.2013.TC_2: Theo quy định của Thông tư 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính, thời hạn cuối cùng của chi ngân sách Trung ương của năm ngân sách là thời gian nào (Hết giờ làm việc ngày, tháng nào)? ☺ Hết giờ làm việc ngày 28 tháng 12 ► Hết giờ làm việc ngày 29 tháng 12 ► Hết giờ làm việc ngày 30 tháng 12 ► Hết giờ làm việc ngày 31 tháng 12 CC.2013.TC_3: Nội dung nào sau đây thuộc nguyên tắc quản lý ngân sách nhà nước quy định tại Luật Ngân sách Nhà nước năm 2003? ► Ngân sách Nhà nước được quản lý thống nhất ► Nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, có phân công, phân cấp quản lý, gắn quyền hạn với trách nhiệm ► Quốc hội quyết định dự toán ngân sách nhà nước, phân bổ ngân sách trung ương, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước ☺ b và c đúng
  3. 3. Download tại Vietlod.comCông chức - 2013 – Tài chính 2Công chức - 2013 – Tài chính CC.2013.TC_4: Theo quy định của Thông tư 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính có thẩm quyền quyết định mức chi dự phòng Ngân sách Trung ương là bao nhiêu tỷ đồng? ☺ Không quá 1 tỷ đồng ► Không quá 2 tỷ đồng ► Dưới 3 tỷ đồng ► Dưới 4 tỷ đồng CC.2013.TC_5: Theo Luật Ngân sách Nhà nước năm 2003, trong thời kỳ ổn định ngân sách, các địa phương được sử dụng nguồn tăng thu hàng năm mà ngân sách địa phương được hưởng để làm gì? ☺ Để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn ► Để phát triển ngân sách địa phương, ► Để thu nộp về ngân sách cấp trên ► Cả a, b, c đều đúng CC.2013.TC_6: Theo Luật Ngân sách Nhà nước năm 2003, quỹ ngân sách nhà nước được quản lý ở đâu? ☺ Kho bạc Nhà nước ► Sở Tài chính ► Phòng Tài chính - Kế hoạch ► Cả a, b, c đều đúng CC.2013.TC_7: Theo Luật Ngân sách Nhà nước năm 2003, dự toán chi ngân sách trung ương và ngân sách các cấp chính quyền địa phương được bố trí khoản dự phòng bao nhiêu phần trăm (%) để chi phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hoả hoạn, nhiệm vụ quan trọng về quốc phòng, an ninh và nhiệm vụ cấp bách khác phát sinh ngoài dự toán? ► Từ 5% đến 7 % tổng số chi ☺ Từ 2% đến 5% tổng số chi
  4. 4. Download tại Vietlod.comCông chức - 2013 – Tài chính 3Công chức - 2013 – Tài chính ► Tùy khả năng ngân sách các cấp để quyết định ► Tùy thuộc khả năng thu ngân sách các cấp để quyết định CC.2013.TC_8: Theo anh, chị năm ngân sách bắt đầu và kết thúc vào thời gian nào? ► Theo quy định của Quốc hội ☺ Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc ngày 31 tháng 12 năm dương lịch ► Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc ngày 30 tháng 12 năm dương lịch ► Bắt đầu từ đầu năm kế hoạch và kết thúc vào cuối kỳ kế hoạch ngân sách CC.2013.TC_9: Theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2003, cơ quan nào có thẩm quyền quyết định dự toán ngân sách địa phương, phân bổ ngân sách cấp tỉnh? ► Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ☺ Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ► Ủy ban nhân dân tỉnh ► Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh CC.2013.TC_10: Theo quy định tại Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ, trong trường hợp thu ngân sách nhà nước bằng hiện vật và ngày công lao động phải làm gì để phản ánh vào ngân sách nhà nước? ► Phải quy đổi thành tiền đồng Việt Nam ☺ Phải quy đổi thành tiền theo giá thị trường tại địa phương ► Phải quy đổi thành tiền theo giá trị quy định ► Phải quy đổi theo giá thị trường tại thời điểm thu CC.2013.TC_11: Theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2003, trong các nguồn thu của ngân sách thị xã, thành phố thuộc tỉnh, khoản thu lệ phí trước bạ (không kể lệ phí trước bạ nhà, đất) ngân sách thị xã, thành phố thuộc tỉnh được hưởng bao nhiêu? ☺ Tối thiểu 50%
  5. 5. Download tại Vietlod.comCông chức - 2013 – Tài chính 4Công chức - 2013 – Tài chính ► Không quá 50% ► Tối đa là 50% ► Tùy thuộc vào dự toán ngân sách đầu năm CC.2013.TC_12: Theo quy định tại Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp được sử dụng ngân sách cấp mình để hỗ trợ cho các đơn vị do cấp trên quản lý đóng trên địa bàn trong các trường hợp nào? ☺ Khi xảy ra thiên tai và các trường hợp cấp thiết khác mà địa phương cần khẩn trương huy động lực lượng để bảo đảm ổn định tình hình kinh tế - xã hội ► Khi các đơn vị cấp trên được giao thực hiện chức năng của mình ► Khi thực hiện các nhiệm vụ chiến lược, quan trọng của quốc gia ► Khi địa phương cần bảo đảm ổn định tình hình kinh tế - xã hội CC.2013.TC_13: Theo Luật Ngân sách Nhà nước năm 2003, Ngân sách nhà nước được cân đối theo nguyên tắc nào sau đây? ► Tổng số thu từ thuế, phí, lệ phí phải lớn hơn tổng số chi thường xuyên và góp phần tích luỹ ngày càng cao vào chi đầu tư phát triển ► Bội chi ngân sách nhà nước được bù đắp bằng nguồn vay trong nước và ngoài nước ► Ngân sách địa phương được cân đối với tổng số chi không vượt quá tổng số thu ☺ Cả a, b, c đều đúng CC.2013.TC_14: Theo quy định tại Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ, cơ quan, tổ chức, cá nhân nào có thẩm quyền quy định cụ thể việc quản lý thu, chi ngân sách cấp xã? ► Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ► Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ► Thủ tướng Chính phủ ☺ Bộ trưởng Bộ Tài chính
  6. 6. Download tại Vietlod.comCông chức - 2013 – Tài chính 5Công chức - 2013 – Tài chính CC.2013.TC_15: Theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2003, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm, nghĩa vụ về ngân sách nhà nước như thế nào? ► Nộp đầy đủ, hoặc xin gia hạn các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác vào ngân sách ► Quản lý, sử dụng các khoản vốn và kinh phí được Nhà nước trợ cấp, hỗ trợ đúng mục đích, đúng chế độ, tiết kiệm, có hiệu quả và quyết toán với cơ quan tài chính ► Chấp hành đúng quy định của pháp luật về kế toán, thống kê và công khai ngân sách ☺ b và c đúng CC.2013.TC_16: Theo quy định tại Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ, sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến bằng văn bản, Thủ tướng Chính phủ quyết định định mức phân bổ ngân sách làm căn cứ xây dựng dự toán, phân bổ ngân sách cho các cơ quan đơn vị nào sau đây? ► Các Bộ, cơ quan ngang Bộ ► Các cơ quan thuộc Chính phủ, ► Các cơ quan khác ở Trung ương, các địa phương ☺ Cả a, b, c đều đúng CC.2013.TC_17: Theo Luật Ngân sách Nhà nước năm 2003, “Quỹ ngân sách nhà nước” là gì? ☺ Là toàn bộ các khoản tiền của Nhà nước, kể cả tiền vay, có trên tài khoản của ngân sách nhà nước các cấp ► Là toàn bộ các khoản tiền của Nhà nước, kể cả tiền vay, có trên tài khoản của ngân sách nhà nước Trung ương ► Là ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước ► Cả a, b, c đều đúng CC.2013.TC_18: Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 90/2009/TTLT-BTC-BNV ngày 06/5/2009 của Liên Bộ Tài chính – Bộ Nội vụ, cơ quan, tổ chức, cá nhân nào có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch?
  7. 7. Download tại Vietlod.comCông chức - 2013 – Tài chính 6Công chức - 2013 – Tài chính ► Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư ► Giám đốc Sở Tài chính ☺ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện ► Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh CC.2013.TC_19: Theo quy định tại Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ, những nội dung nào sau đây là nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương về chi đầu tư phát triển? ► Đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội không có khả năng thu hồi vốn do địa phương quản lý ► Đầu tư và hỗ trợ cho các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của Nhà nước theo quy định của pháp luật ► Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới ☺ a và b đúng CC.2013.TC_20: Theo quy định tại Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính, khoản thu nào sau đây là thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương? ► Thuế xuất khẩu ☺ Phí xăng dầu ► Thuế nhà, đất ► Lệ phí trước bạ CC.2013.TC_21: Theo quy định tại Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ, cơ quan nào có thẩm quyền quyết định phương án huy động và sử dụng nguồn thu từ các khoản đóng góp của nhân dân theo quy định của pháp luật? ► Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ☺ Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ► Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ► Cả a, b, c đều sai
  8. 8. Download tại Vietlod.comCông chức - 2013 – Tài chính 7Công chức - 2013 – Tài chính CC.2013.TC_22: Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 90/2009/TTLT-BTC-BNV ngày 06/5/2009 của Liên Bộ Tài chính – Bộ Nội vụ, Sở Tài chính có nhiệm vụ, quyền hạn trình UBND tỉnh các dự thảo văn bản nào? ► Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh về lĩnh vực tài chính ► Dự thảo chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở ► Dự thảo Quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, giải thể các đơn vị thuộc Sở theo quy định của pháp luật ☺ Cả a và b đúng CC.2013.TC_23: Luật Ngân sách Nhà nước năm 2003 quy định các khoản nào sau đây là khoản thu ngân sách nhà nước? ► Các khoản thu từ thuế, phí, lệ phí ► Các khoản thu từ hoạt động kinh tế của Nhà nước ► Các khoản đóng góp của các tổ chức và cá nhân; các khoản viện trợ ☺ Cả a, b, c đều đúng CC.2013.TC_24: Theo quy định tại Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ, bội chi ngân sách nhà nước được xác định như thế nào? ☺ Bằng chênh lệch thiếu giữa tổng số chi ngân sách trung ương và tổng số thu ngân sách trung ương của năm ngân sách ► Bằng tỷ số giữa tổng số chi ngân sách và tổng số thu ngân sách trung ương ► Bằng chênh lệch giữa tổng chi và tổng thu ngân sách của năm ngân sách ► Cả a, b, c đều sai
  9. 9. Download tại Vietlod.comCông chức - 2013 – Tài chính 8Công chức - 2013 – Tài chính CC.2013.TC_25: Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 90/2009/TTLT-BTC-BNV ngày 06/5/2009 của Liên Bộ Tài chính – Bộ Nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch là cơ quan chuyên môn thuộc cơ quan chủ quản nào? ☺ Uỷ ban nhân dân cấp huyện ► Sở Kế hoạch & Đầu tư ► Sở Tài chính ► Cả a và b đúng

×