Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Xarxa de telecomunicacions de fibra òptica d’Igualada. Resum executiu

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Telecomunicacions pae-2010
Telecomunicacions pae-2010
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 17 Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Xarxa de telecomunicacions de fibra òptica d’Igualada. Resum executiu (20)

Más de TICAnoia (20)

Anuncio

Xarxa de telecomunicacions de fibra òptica d’Igualada. Resum executiu

 1. 1. Estudi de definició dels objectius i estratègia de la xarxa, el model de gestió i el pla de negoci, per a l’explotació de la xarxa municipal de fibra òptica Xarxa de telecomunicacions de fibra òptica d’Igualada >Resum Executiu Gener de 2011 1
 2. 2. Model de Gestió i Pla de Negoci de la Xarxa de Fibra Òptica d’Igualada >ÍNDEX 1. Antecedents 2. Enfocament General del Projecte 3. Model Tècnic i de Desplegament 4. Model de Serveis 5. Model d’Explotació 6. Model Jurídic 7. Model Econòmic – Serveis Majoristes FTTH 8. Conclusions i recomanacions 2
 3. 3. Xarxa de Fibra Òptica d’Igualada – Resum Executiu > ANTECEDENTS Igualada compta amb una Xarxa Municipal de Fibra Óptica, amb les següents característiques: • Cobertura de 100 seus dins del municipi (Ajuntament, Generalitat i altres, tant públiques -la majoria- com privades -una dotzena). Algunes seus estan efectivament connectades (equipament actiu), altres comptaran amb una arqueta a peu d'edifici per a ser connectades més endavant i un tercer grup serà passat per la xarxa però no comptarà amb possibilitat de connexió a curt termini i requerirà d'una intervenció posterior (obra). • Construcció de canalitzacions de telecomunicacions de 4 tubs de 125 mm (en general) i de minirasa per a 6 conductes de 40 mm. • Desplegament de troncals i d'accessos a edificis, incloent arquetes i registres segons projecte. Valor total • Aprofitament d'alguns trams de xarxa existents i d'infraestructures de canalització aprofitables. actius f.o. a >3 M€ explotar • Instal·lació de cablejat de fibra òptica de diferents capacitats segons trams: troncals de 128 fibres G-652D i accessos laterals a edificis de 24 Pressupost total fibres. Projecte en curs 1,3 M€ • Instal·lació d'elements passius i actius de xarxa òptica (racks, (2010) repartidors, switch ...) en els edificis a connectar. Autovia A2 Igualada - Soses Polígon Industrial Les Comes I i II Projectes rellevants Node Igualada (estació FGC línia Martorell - Igualada) Connexió a Xarxa Oberta Polígon Industrial Les Comes Projecte Pilot FTTH 3
 4. 4. Xarxa de Fibra Òptica d’Igualada – Resum Executiu > ANTECEDENTS L‟atractiu de la xarxa de Fibra Óptica Municipal ve donat tan per la pròpia infraestructura, com pel potencial de negoci de la zona a la que dóna cobertura: Igualada, un municipi que aposta per les Tecnologies Una Xarxa de Fibra Óptica d’altes prestacions de la Informació • Població: 38.918 habitants (2009) • 19 Km de Canalitzacions, majoritàriament en conductes de 2 tubs (125 mm). • Superfície: 8,1 km2 • Densitat: 4.798 habitants/ km2 • 28 km de Cablejat Fibra Óptica, troncal amb cables de 128 F.O., accessos laterals a edificis de 48 i 24 F.O. • Renta familiar disponible per càpita: 12.590 € - 104 prenent Catalunya com a base 100. (2009) • Un local tècnic, amb una superfície de 40 m2 preparat per l‟allotjament d‟equips. • PIB: 1.106 milions € (2006) • Actius per valor total de més de 3 M €. • Sectors econòmics més rellevants: Textil i confecció, fabricació de paper i arts gràfiques, adob • Desplegament de troncals i d'accessos a edificis, incloent arquetes i registres . de pells i calçat, metal·lúrgia. Font: Idescat. 4
 5. 5. Xarxa de Fibra Òptica d’Igualada – Resum Executiu > ENFOCAMENT GENERAL DEL PROJECTE L‟Ajuntament ha analitzat el Model d’ Explotació i Prestació de Serveis més idoni de la Xarxa F.O., considerant els quatre elements fonamentals que el sostenen :  Partint de la Marc situació actual Regulatori Model Jurídic de la xarxa de F.O, s‟han Principi avaluat els d’Inversor serveis que s‟hi Privat vs Ajuda d’Estat poden prestar i demanda Model d’Explotació potencial. Model de Serveis Pilar Model d’Explotació  En base al Operatiu i Prestació de Serveis Eficient model de serveis s‟ha Serveis concretat el Sostenibilitat model majoristes i econòmica als ciutadans d’explotació més idoni , respectant el Base Model Tècnic i de Desplegament marc Tecnològica regulatori vigent. 5
 6. 6. Xarxa de Fibra Òptica d’Igualada – Resum Executiu > MODEL TÈCNIC I DE DESPLEGAMENT: VISIÓ GLOBAL El model de desplegament tècnic, parteix de la xarxa de F.O municipal, sobre la qual s‟ha desenvolupar l'accés als usuraris finals per mitjà de la tecnologia FTTH: 1 Xarxa F.O Municipal 2 Xarxa FTTH Evolucionant cap a ... Inversió 3M€ Inversió 650.000 € (*) (*) Pilot a 947 llars (Set Camins). Serveis Nota: la inversió inclou el cost de • Serveis en auto prestació. les verticals. • Lloguer de canalitzacions i Serveis de fibra fosca. • Lloguer d‟espai a la central • Servei majorista FTTH. de comandament / sales tècniques. 6
 7. 7. Xarxa de Fibra Òptica d’Igualada – Resum Executiu > MODEL TÈCNIC I DE DESPLEGAMENT: XARXA MUNICIPAL La xarxa de Fibra Óptica de l‟Ajuntament en el seu recorregut arriba fins a 101 seus : Local Tècnic: Escorxador • Superfície: 40 m2. • Sist. prevenció incendis: Extintors portàtils < 15m • Sist. climatització: unitats monofàsiques. • Sist. control intrusió: alarma anti robatori Seus en el recorregut de la Xarxa F.O: SITUACIÓ Ajunt Gene Estat Priv. Total Seus connectades (1) 32 8 -- -- 40 Seus amb una 13 11 (2) 2 12 38 arqueta a peu d'ed. Seus que no es 10 5 -- 8 23 connectaran (1) Equipament actiu, 24 fibres/seu. (2) La Generalitat ha adjudicat a “Axia Mediapro” la futura connexió de 4 Total 55 24 2 20 101 seus. 7
 8. 8. Xarxa de Fibra Òptica d’Igualada – Resum Executiu > MODEL TÈCNIC I DE DESPLEGAMENT: XARXA FTTH S‟està treballant en un pilot de xarxa FTTH en el barri residencial de Set Camins: Cobertura FTTH, Barri Set Camins Característiques Principals • Localització: Barri Set Camins. • Cobertura: S‟han contemplat 2 sectors amb Verticals edificis 450 llars/ sector. Total 947 llars. • Termini d’execució: 3,5 mesos. • Disseny tècnic: xarxa passiva PON preparada per tecnologia GPON (estàndard de mercat), orientada a minimització de costos de manteniment. • Inversió estimada: 650.000 € • Sector 1: 271.000 € (sense IVA). • Sector 2: 220.000 € (sense IVA). • Verticals: 164.337 € (sense IVA). La inversió inclou: Obra civil, estesa de cable i subministrament. El projecte arriba fins una arqueta de 40x40 cada dos edificis. • Està projectat el subministrament de caixes terminals per deixar a la façana o a l‟interior dels Edificis, per poder connectar als usuaris. Font: IDOM 8
 9. 9. Xarxa de Fibra Òptica d’Igualada – Resum Executiu > MODEL DE SERVEIS i D’EXPLOTACIÓ: VISIÓ GLOBAL L’Operador d’Infraestructures desplega i explota la xarxa de F.O. sobre la qual els Operadors de Serveis presten els seus serveis als clients finals: OPERADOR INFRAESTRUCTURES OPERADOR DE SERVEIS CLIENTS FINALS • Comercialització de la • Empreses infraestructura FTTH. • Contractació i supervisió de • Llars Altres operadors tercers per la construcció, O&M. DOS MODALITATS DE SERVEI MODALITAT A (XARXA PASSIVA) • L‟Operador d‟Infraestructures lloga a • Sobre aquesta infraestructura els l‟Operador de Serveis cables de fibra òptica operadors de servei prestaran entre la capçalera de xarxa (Escorxador) i el serveis avançats als usuaris domicili de l‟usuari. finals. • Serveis Triple Play: telefonia, MODALITAT B (BITSTREAM) Internet de banda ampla i televisió digital. • L‟Operador d‟Infraestructures a més proveeix equipaments. La OLT (Equip de Capçalera) i la ONT, (Terminal de Client). A llarg termini es podria realitzar una Concessió de la de gestió i l’ explotació de la Xarxa FTTH d’Igualada 9
 10. 10. Xarxa de Fibra Òptica d’Igualada – Resum Executiu > MODEL D’ EXPLOTACIÓ: OPERADORS Així mateix, s‟ha contactat a alguns Operadors, el que ens ha permès avaluar el seu grau d‟interès en la Xarxa F.O d'Igualada: • Inversions • Operador gestor • Actor del mercat • Actor del mercat • Actor del mercat • Possible interès en congelades d’infraestructures actiu a FTTH actiu a FTTH actiu a FTTH serveis de telecomunicacions a • No interessat en • Possible interès en • Actualment ha • Pendent de • Actualment ha empreses a través pilots FTTH concessió com a signat acord amb contactar signat acord amb de fibra òptica GIT Ajuntament de Ajuntament de • Aposta per Viladecans Viladecans • Venda de serveis a tecnologia DOCSIS • Cerca activa de Igualada depèn 3.0 sobre cable models de • Segueix model de • Segueix model de d’atractiu coaxial (no fibra) col·laboració amb lloguer de xarxa contractació de comercial que se’ls AAPP locals per la passiva FTTH servei bitstream de • No presència a pugui transmetre gestió de xarxes de GPON. Obert a xarxa activa FTTH Igualada ni plans de telecomunicacions altres models GPON. Obert a desplegament a altres models curt/mg termini • Va presentar oferta • Interessat en pilots inicialment al FTTH a poblacions • Interessat en concurs de la Xarxa mitjanes a partir comercialització de Oberta de la d’unes 2.000 llars i serveis avançats Generalitat. Després incloent esteses sobre FTTH es va retirar verticals de fibra • Operador de serveis (adjudicat finalment a la xarxa FTTH del a Axia-Mediapro) GITPA (GIT del Principat d’Astúries) 10
 11. 11. Xarxa de Fibra Òptica d’Igualada – Resum Executiu > MODEL JURÍDIC: CASUÍSTICA L‟alt volum d‟inversions requerides per donar el màxim de cobertura, junt amb la baixa penetració actual d‟aquests serveis fa que el període de recuperació de les inversions sigui llarg: REQUERIMENTS DE LA CMT •Notificar el projecte a la CMT, que analitzarà les Escenari Ajuda condicions a imposar. d’Estat •Justificada la intervenció garantista de la AAPP quan existeixi un fallo de mercat provocat per la falta d‟atenció per part del sector privat (Ex: Zones Blanques). • S‟ha de remetre a la CMT la següent informació : JUSTIFICACIÓ • Condicions tècniques de la xarxa o servei. •Eleva inversió requerida. • Àmbit de la cobertura. •Igualada és Zona Blanca (des de punt de vista de NGN), sense inversions privades • Ingressos previstos i fons de finançament en FTTH per part d‟Operadors de • Memòria que analitzi l'impacte sobre la competència, Telecomunicacions. basat en una Consulta pública dirigida als operadors que estan presents o tenen plans de •Serveis poc madurs: ritme lent de inversió en el territori. penetració de serveis fins assolir • Consulta a la Comissió Europea per la seva suficient massa crítica de clients que aprovació. facin rentable el servei. 11
 12. 12. Xarxa de Fibra Òptica d’Igualada – Resum Executiu > MODEL ECONÒMIC: INVERSIONS ESCENARI : INVERSIÓ EN BASE A POTENCIAL DE MERCAT (Cobertura a Zones amb Potencial de Negoci i desplegament de les Verticals sota demanda). HIPÒTESIS DE TREBALL HORITZÓ TEMPORAL 30 ANYS VIDA ÚTIL INVERSIONS 20 ANYS INVERSIÓ TOTAL (Cobertura 85% Municipi) 17.634.372 € INVERSIÓ MITJA/ANY (PERÍODE 2.011 – 2.026) 1.000.000 € INVERSIÓ PERÍODE 2.011 – 2.025 (90% s/ Total) 15.075.414 € INVERSIÓ MITJA/ANY (PERÍODE 2.026 – 2.040) 111.000 € DETALL DE LES INVERSIONS XARXA ZONES DISTRICTE XARXA ACCÈS VERTICALS TOTAL % SECUNDÀRIA ZONA 0 Xarxa Municipal 900.000 € Imputem el 30% de la Xarxa Municipal al projecte FTTH 5% ZONA I Pilot --- 490.000 € 147.903 € 637.903 € 4% ZONA II Pla de Sant Magí 663.286 € 2.580.645 € 855.280 € 4.099.211 € 23% ZONA III Llevant 625.679 € 2.434.327 € 919.862 € 3.979.867 € 23% ZONA IV Centre 861.419 € 3.351.519 € 703.441 € 4.916.378 € 28% ZONA V Ponent 497.264 € 1.934.702 € 669.046 € 3.101.012 € 18% ZONA VI Les Comes NA NA NA NA ZONA VII Ses Oliveres NA NA NA NA TOTAL 2.647.647 € 10.791.193 € 3.295.532 € 17.634.372 € 100% % 19% 61% 20% 100% Font: Avantprojecte desplegament FTTH a Igualada (IDOM) 12
 13. 13. Xarxa de Fibra Òptica d’Igualada – Resum Executiu > MODEL ECONÒMIC: INVERSIONS FASES DEL DESPLEGAMENT ZONES DEL DESPLEGAMENT METRES LLARS LLARS ZONES DISTRICTE (*) (2011) (2020) ZONA I Pilot 3.500 947 -- Pla de Sant ZONA II 22.514 5.020 7.197 Magí ZONA III Llevant 21.365 5.350 6.453 ZONA IV Centre 30.575 4.115 4.964 ZONA V Ponent 17.070 3.910 4.715 ZONA VI Les Comes 9.199 1.029 1.241 ZONA VII Ses Oliveres 11.362 206 248 TOTAL 153.307 20.577 24.818 (*) Inclou metres de Xarxa d'Accés i Xarxa Secundària. Font: Avantprojecte desplegament FTTH a Igualada (IDOM) AMPLIACIÓ DE LLARS COBERTES PER ANY 2.000 LLARS 85 % de HORITZÓ TEMPORAL Cobertura 2.011 2.013 2.015 2.017 2.019 2.021 2.023 2.025 2.027 2.029 2.031 Cobertura 5% 21 % 37 % 53 % 65 % 71 % 85 % 85 % 85 % 85 % 85 % Pilot II III IV V VI VII 13
 14. 14. Xarxa de Fibra Òptica d’Igualada – Resum Executiu > MODEL ECONÒMIC: COMPTE DE RESULTATS ESCENARI INVERSIÓ EN BASE A POTENCIAL DE MERCAT DADES DE COBERTURA I PENETRACIÓ Any 1 Any 10 Any 20 Any 30 COBERTURA (Clients connectables) 1.002 18.497 23.754 23.754 % COBERTURA/ TOTAL LLARS 5% 71% 85% 85% COST XARXA FTTH/ LLAR 517 € 681 € 692 € 744 € Al només desplegar les PENETRACIÓ (clients connectats nets) Verticals sota 95 5.132 12.310 19.083 demanda, el seu % CLIENTS/ LLARS CONNECTADES 10% 28% 52% 80% cost queda Any 1 Any 10 Any 20 Any 30 prorrogat en el DADES ECONÒMIQUES temps i al inici el INGRESSOS 19.853 € 1.196.414 € 2.357.546 € 3.449.482 € cost mig per llar DESPESES DIRECTES 18.471 € 294.765 € 433.099 € 627.096 € correspon bàsicament al DESPESES INDIRECTES 100.358 € 258.228 € 366.951 € 402.587 € Cost de la Xarxa d‟accés i Xarxa AMORTITZACIONS 70.322 € 641.770 € 823.209 € 181.439 € Secundària. VISIÓ A 30 ANYS VALOR FUTUR VALOR ACTUAL IMPOSTOS 0€ 415 € 184.490 € 562.388 € BENEFICI NET INVERSIONS ACUMULADES (30 ANYS) 17.634.372 1.236 € -169.297 € € 14.350.759 € € 549.797 1.675.972 € FLUX DE CAIXA LLIURE ACUMULAT (30 ANYS) % BENEFICI NET/ INGRESSOS 29.627.457 € 16.710.611 € VISIÓ A 30 ANYS -853% 0% 23% 49% VAN (30 anys) 2.359.852 € VISIÓ A 30 ANYS BENEFICI NET ACUMULAT -169.297 A 30-1.474.927 € VISIÓ € ANYS 1.947.402 €VALOR 13.454.295 € VALOR ACTUAL (30 ANYS) FUTUR INVERSIONS ACUMULADES TIR (30 ANYS) 4% INVERSIONS ACUMULADES (30 ANYS) FLUX DE CAIXA LLIURE ACUMULAT (30 ANYS INVERSIONS ACUMULADESRENTABILITAT RATIS DE (30 ANYS) 17.634.372 € DE CAIXA 14.350.759 € FLUX LLIURE ACUMULAT (30 ANYS ALTRES RATIS VAN (30 anys) FLUX DE CAIXA LLIURE ACUMULAT (30 ANYS) 29.627.457 € Nº Clients Connectats VAN (30 anys) 16.710.611 € 2.359.852 € TIR (30 ANYS) PUNT MORT 2.020 VAN (30 anys) 5.132 2.359.852 € TIR (30 ANYS) PERÍODE DE RETORN DE LA INVERSIÓ 2.033 TIR (30 ANYS) ALTRES RATIS 4% ALTRES RATIS ALTRES RATIS PUNT MORT 14
 15. 15. Xarxa de Fibra Òptica d’Igualada – Resum Executiu > MODEL ECONÒMIC: CONCLUSIONS •Tot projecte de desplegament d‟una XARXA FTTH requereix un volum important d’inversions en la Xarxa Secundària, xarxa d„Accés i Verticals fins arribar a les llars. •En conseqüència el període de retorn de la inversió acostuma a ser llarg i molt condicionat a la velocitat en la que els ciutadans adopten els nous serveis. •Atès que les taxes de penetració actuals de serveis FTTH a nivell Estatal i Europeu segueixen essent baixos, s‟ha optat per considerar un ritme moderat d‟augment de la taxa de penetració. •Que la penetració dels serveis FFTH millori en gran mesura dependrà de la oferta de serveis de valor afegit que plantegin els Operadors de serveis i la seva política de preus respectes d‟altres productes alternatius amb menors prestacions. •En aquest context, caldrà prioritzar el desplegament de la xarxa en aquelles zones amb major potencial de negoci i realitzar aliances a Operadors de Serveis i Infraestructures que apostin per aquest projecte. •De tota manera, i en una fase inicial molt possiblement caldrà arrancar a inversió pública, per posteriorment atreure Capital Privat en règim de concessió. 15
 16. 16. Xarxa de Fibra Òptica d’Igualada – Resum Executiu > MODEL ECONÒMIC: RECOMANACIONS RECOMANACIONS PRINCIPALS CONSIDERACIONS •Realitzar un estudi de mercat del interès en serveis 1 Prioritzar Inversions FTTH en els diferents Barris. •Prioritzar les inversions en aquells barris amb major potencial de penetració de serveis. •Donar un primer impuls al projecte FTTH, finançament Arrancar amb les primeres fase del mateix amb diner públic (Ex: Fons 2 Finançament Públic de l‟Estat o de l‟UE), justificat com a Ajuda d‟Estat. •De cara a reduir el ritme de les inversions i evitar Desplegament de les 3 Verticals sota demanda inversions sense valor, desplegar les verticals només als clients una vegada s’han donat d’alta. Aliances amb Operadors •Establir aliances amb Operadors de Serveis, que amb 4 de Serveis la seva oferta de serveis d‟alt valor afegit contribueixin a augmentar la demanada de serveis. •La explotació de la xarxa FTTH per part d‟un Operador 5 Realitzar una Concessió privat durant el període de la concessió és una manera d’atraure Capital Privat. 16
 17. 17. Alberto Murillo Hernández alberto.murillo@nae.es www.nae.es Madrid Barcelona Zaragoza Valencia Cáceres Av. Manoteras 38, C-309 Urgell 204, 1-B Catalina Salazar 3 Vicente Moliner 4 Islas Canarias 3 28050 Madrid 08036 Barcelona 50006 Zaragoza 45620 Sagunto 10001 Cáceres

×