Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Projecte de Direcció

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
ÍNDEX
1. MOTIVACIÓ 2
2. DIAGNOSI DE L’ESCOLA LA SÈQUIA I EL SEU CONTEXT 3
2.1 Radiografia del centre 3
2.2 Alumnat i famíl...
PdD 2017-2021 ___
2
1. MOTIVACIÓ
El projecte de la nostra escola va començar ara fa 12 anys i em sento afortunada d’haver-...
PdD 2017-2021 ___
3
2. DIAGNOSI DE L’ESCOLA LA SÈQUIA I EL SEU CONTEXT
2.1 Radiografia del centre
L’escola La Sèquia està ...
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 30 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (19)

Similares a Projecte de Direcció (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Anuncio

Projecte de Direcció

 1. 1. ÍNDEX 1. MOTIVACIÓ 2 2. DIAGNOSI DE L’ESCOLA LA SÈQUIA I EL SEU CONTEXT 3 2.1 Radiografia del centre 3 2.2 Alumnat i famílies 4 2.3 Els mestres 4 2.4 Personal d’administració i serveis 4 2.5 Altre personal de l’escola 4 2.6 Menjador 5 2.7 Serveis educatius externs 5 2.8 Altres serveis. 5 2.9 Lleure 6 2.10 AMPA 6 2.11 Punts forts i febles del centre (DAFO) 6 2.12 Resultats proves externes 7 3. PROJECTES D’INNOVACIÓ PEDAGÒGICA I CURRICULAR PROPIS DEL CENTRE 8 3.1 Projecte Tàndem 8 3.2 Projecte Ràdio Gota 8 3.3 EL DOLL. La revista de l’escola 9 3.4 El Bloc de l’escola 9 3.5 Escola Formadora 9 4. OBJECTIUS DE MILLORA: LÍNIES D’ACTUACIÓ, INDICADORS, RECURSOS, TEMPORALITZACIÓ 10 4.1 Introducció 10 4.2 Objectius en els quatre àmbits 11 5. MECANISMES PER LA RENDICIÓ DE COMPTES 29 6. PROPOSTA D’EQUIP DIRECTIU 30 7. BIBLIOGRAFIA 30
 2. 2. PdD 2017-2021 ___ 2 1. MOTIVACIÓ El projecte de la nostra escola va començar ara fa 12 anys i em sento afortunada d’haver-hi participat des dels seus inicis, com a mestra i com a membre de l’Equip Directiu. En els cursos 2006-07 i 2007-08 com a secretària, i com a directora durant un període de quatre anys, des del 2008-09 al 2011-12. Estem en un moment social en què es parla molt sobre quin hauria de ser el model d’escola actual. Tant des de l’Administració, com des de la Comunitat Educativa, es veu la necessitat d’innovar en el procés d’ensenyament-aprenentatge, per tal que els nostres alumnes adquireixin les habilitats necessàries per ser competents i adaptar-se a la societat del segle XXI. Davant d’aquesta realitat, de la meva reflexió personal i després d’anar parlant i compartint idees amb el meu company, Marc Estrems (proposat per a Cap d’Estudis), ens vam anar motivant mútuament. Donat que l’actual Equip Directiu acabava el mandat i no renovava, vam començar a pensar en la possibilitat de fer equip. Decidit això, vam voler saber si el Claustre de mestres ens donaria suport, a nosaltres com a equip i a les línies bàsiques del nostre programa. Vaig creure necessari tenir el suport del Claustre, ja que per mi és imprescindible. A més, anava veient que la majoria dels mestres, creia en la necessitat i tenia ganes d’introduir alguns canvis metodològics i pedagògics. Rebut un ampli suport del Claustre, molt satisfeta i il·lusionada, m’agradaria afrontar el repte de liderar aquest nou projecte, per tal de situar a l’escola La Sèquia com un centre adaptat als nous temps. Cal destacar la participació de les famílies i la seva confiança en el projecte. Comptem amb l’Ajuntament de Manresa i l’AMPA, que durant aquests anys ens han acompanyat, tot aportant-nos els recursos necessaris, dins de les seves possibilitats i comptem també amb una Inspecció Educativa que ens acompanya, assessora i guia en tot aquest procés.
 3. 3. PdD 2017-2021 ___ 3 2. DIAGNOSI DE L’ESCOLA LA SÈQUIA I EL SEU CONTEXT 2.1 Radiografia del centre L’escola La Sèquia està ubicada a la zona nord de Manresa, al barri de la carretera de Santpedor, més concretament, al sector de la Parada. Tot i estar ubicada en una zona urbana, l’escola està envoltada de camps, fet que dóna tranquil·litat al dia a dia. Va començar a funcionar el curs 2005-2006 en un lloc provisional al sector de la Parada. La primera idea era tenir dos grups de P3 però finalment també hi va haver un grup mixt de P4 i P5. Es va començar el curs amb 55 alumnes, durant el curs hi va haver altes i baixes i es va acabar amb 61 alumnes. En el curs 2006-2007 es va estrenar l’actual edifici. Hi va haver un bon acompanyament per part de l’Ajuntament a l’hora de posar-lo en marxa. En aquells moments calia resoldre un tema que afectava a la ciutat de Manresa i que era la manca de places escolars. Aquest curs es va començar amb 6 grups ( en el 2n trimestre ja en vam tenir 7) . L’escola va anar rebent un degoteig constant de nous alumnes. A partir d’aquí, per motius demogràfics i socials, l’escola va anar creixent fins a tenir tres línies triplicades. Actualment, som una escola de dues línies, excepte en els cursos de 3r i 6è de primària, on n’hi ha tres, amb un total de 505 alumnes. Línia Ed. Infantil Ed. Primària 3a 4a 5a 1r 2n 3r 4t 5è 6è A 25 27 25 26 25 26 25 25 25 B 25 26 25 26 26 25 23 25 25 C 25 25 Totals 153 352 TOTAL 505
 4. 4. PdD 2017-2021 ___ 4 Encara no estem en la normalitat esperada per a una escola pensada de dues línies. Tal i com l’Administració ens va demostrant, confiem que en els propers cursos aconseguirem tenir dues línies a tots els nivells. 2.2 Alumnat i famílies L’escola rep l’alumnat principalment de famílies que viuen al barri, tot i que també n’hi ha d’altres punts de la ciutat. Tenim 385 famílies, d’un nivell socioeconòmic majoritàriament mitjà. Hi ha una diversitat lingüística, cultural i social que reflecteix la realitat que hi ha al barri. El 73% de les famílies són sòcies de l’AMPA i col·laboren activament amb l’Equip Docent, ja sigui a través dels òrgans col·legiats (Consell Escolar) o de les comissions de treball de l’AMPA. 2.3 Els mestres En aquest curs escolar 2016-17 l’Equip de Mestres està format per 32 mestres, dels quals 24 són a jornada sencera, 1 a mitja jornada i n’hi ha 7 amb reducció d’un terç. Dels 32 mestres, 19 són definitius al centre, 4 són provisionals i 9 interins. 2.4 Personal d’administració i serveis. El personal PAS està format per l’auxiliar d’equipament a jornada sencera, depenent de l’Ajuntament de Manresa, una administrativa i una TEI també a jornada sencera, ambdues dependents del Departament d’Ensenyament. També hi ha el personal de neteja i el personal de cuina. 2.5 Altre personal de l’escola El centre disposa de 3 vetlladors. Un a jornada sencera, un a 10h i l’altre a 12h. Aquest curs també comptem amb una auxiliar de conversa nativa en llengua anglesa.
 5. 5. PdD 2017-2021 ___ 5 2.6 Menjador Des del naixement de l’escola s’ofereix el servei de menjador amb cuina pròpia. Aquest servei el gestiona l’AMPA que contracte l’empresa TEC per fer el servei del menjar. Hi ha una coordinadora de monitors que és la que gestiona la tasca diària del monitoratge. Els 9 monitors són del CAE Manresa. El servei l’utilitzen una mitjana de 180 alumnes diaris. Hi ha una comissió de menjador dins del Consell Escolar i de l’AMPA. 2.7 Serveis educatius externs Els diferents professionals externs al centre que actuen en algun moment de l’horari lectiu atenent alumnes són: - Equip d’assessorament Psicopedagògic. Aquest servei intervé des del primer moment de creació de l’escola i ve a l’escola setmanalment o segons necessitat. - Centre de recursos educatius per a deficients auditius (CREDA). Dóna resposta a les necessitats logopèdiques del centre. - Serveis socials. Hi ha coordinacions establertes sistemàticament entre l’ educadora social del municipi i el centre, per tal de fer un seguiment de l’alumnat en situació de risc social i els alumnes amb NEE i fer la gestió de les beques del menjador. També intervé l’educadora social del Departament. - Assessor ELIC. Fa tasques d’assessorament en llengua, interculturalitat, convivència i cohesió social. 2.8 Altres serveis. - Servei matiner: És un servei de l’AMPA per atendre les necessitats de les famílies de conciliació laboral i familiar. Funciona de ¾ de 8 a ¾ de 9 del matí amb dos monitors i l’utilitzen una mitjana de 42 alumnes diaris. Lloc: Menjador de l’escola i pati. - Extraescolars: L’AMPA organitza un seguit d’activitats que es duen a terme de 2/4 de 5 a 2/4 de 6 de la tarda. Aquest curs es fa: Robòtica, ciències, anglès, teatre. judo, futbol,
 6. 6. PdD 2017-2021 ___ 6 bàsquet, psicomotricitat, hip-hop, esport, música, informàtica, piscina, patinatge i gimnàstica. Hi ha 18 monitors. Fan extraescolars 282 alumnes. - Projecte PUNTAL: És un servei que forma part del Pla d’entorn que promou l’Ajuntament de Manresa. Alumnes de Batxillerat, coordinats per mestres jubilats, fan reforç escolar, a alumnes amb dificultats socioeconòmiques, 2 dies a la setmana de 4.30 a 6 a l’escola. 2.9 Lleure. Aquest curs s’ha iniciat com a projecte embrionari, l’esplai MINUAIX dins del recinte de l’escola. S’ha promogut que els alumnes de l’escola s’hi apuntessin. L’esplai és obert a tota la ciutat. Horari: Dissabtes de 4 a 7 de la tarda a l’hivern i de 5 a 8 de la tarda a l’estiu. 2.10 AMPA L’AMPA de l’escola participa activament en la vida del centre. Organitza i gestiona a través d’un coordinador: el menjador, el servei matiner, les extraescolars, la venda de llibres escolars, la venda de roses per sant Jordi, el casal de jornada intensiva i d’estiu, el Carnestoltes, la festa de l’esport i la festa de l’escola. 2.11 Punts forts i febles del centre (DAFO). OPORTUNITATS AMENACES . El Departament d’Ensenyament i la Inspecció recolzen el centre. . Bona coordinació educativa entre els diferents centres del barri (llars d’infants i institut). . L’escola gaudeix de bon nom entre les famílies. . Una AMPA molt activa. . Poca dotació econòmica per part del Departament d’Ensenyament. . Canvis en les lleis d’educació. . La manca d’espais. FORTALESES DEBILITATS . Experiència educativa dels docents. . Voluntat expressa dels membres del Claustre per formar-se. . Treball en equip. . Bona relació família-escola . Solvència econòmica de la majoria de les famílies en el pagament de les quotes. . Falta de temps dins l’horari escolar per la reflexió, per tal de poder acabar de perfilar aspectes pedagògics que ajudin a crear línia d’escola. . Claustre nombrós. . Creixement desmesurat de l’escola en l’espai i en el temps.
 7. 7. PdD 2017-2021 ___ 7 Les conclusions d’aquesta anàlisi han estat les següents:  De les amenaces plantejades hem de ser conscients que les tenim i que no està a les nostres mans poder fer res per resoldre-les.  De les oportunitats podem aprofitar-les totes per aconseguir els nostres objectius.  Pel que fa a les fortaleses hem d’aprofitar especialment la voluntat del Claustre per formar-se, tenint com a objectiu la innovació educativa i pedagògica.  Per últim, en les debilitats haurem de procurar trobar els espais i el temps per a la reflexió, ja que som un Claustre molt nombrós. 2.12 Resultats proves externes Els resultats de les proves diagnòstiques de 3r i les competències bàsiques de 6è dels últims anys són: Pel que fa a les competències bàsiques de 6è del curs 15-16 observem que en la competència lingüística en llengua catalana i castellana, estem una mica per sota de la
 8. 8. PdD 2017-2021 ___ 8 mitjana de Catalunya, al contrari que el curs passat, que estàvem una mica per sobre. En la competència lingüística en llengua anglesa, estem una mica per sobre de la mitjana de Catalunya, a l’igual que el curs passat. En la competència matemàtica tant el curs passat com aquest, estem una mica per sota de la mitjana de Catalunya. Partirem d’aquests resultats a l’hora de marcar-nos els objectius. 3. PROJECTES D’INNOVACIÓ PEDAGÒGICA I CURRICULAR PROPIS DEL CENTRE 3.1 Projecte Tàndem El punt de partida van ser les ganes de fer alguna activitat intercicles entre els alumnes de l’escola ja que feia cursos que ens ho anàvem plantejant. Es tracta d’una activitat internivells (aquest curs 2n i 5è) que és enriquidora pels 4 grups durant aquest temps que passen junts fent l’activitat, ja que s’estableixen relacions i aprenentatges recíprocs. Ajuda a tots els nens i nenes en general i particularment a aquells que denoten mancances i dificultats. Els nens treballen en parelles, un alumne gran i un de petit. Es fan activitats tant curriculars com fora del currículum. Es treballen principalment aquestes tres competències: autonomia i iniciativa personal, artística i visual, coneixement i interacció amb el món, tot i que les vuit hi són presents, depenent de les activitats plantejades cada curs. 3.2 Projecte Ràdio Gota El curs 2012-13 es va inaugurar la Ràdio de l’escola. El treball que es fa consisteix en: Preparació per grups i amb l’acompanyament d’un/a mestre/a, d’una breu emissió de ràdio diària,que es passa al matí aprofitant la megafonia d’entrada a l’escola (vinculada amb la cançó habitual) i d’una altra de setmanal el divendres, faltant deu minuts per acabar les classes. L’activitat és essencialment informativa, i gira al voltant de l’activitat de l’escola i les notícies que afectin i/o generin les persones que en formem part.
 9. 9. PdD 2017-2021 ___ 9 Emissió i gravació dels programes. Ubicació de l’enregistrament en un espai adequat amb els recursos informàtics de què disposem, per tal que la seva audició setmanal estigui a l’abast de tots els alumnes de l’escola. 3.3 EL DOLL. La revista de l’escola. Ja des dels inicis de l’escola i relacionada amb l’eix temàtic de cada curs, s’edita una revista amb un recull de diferents activitats dutes a terme durant el curs. En la seva edició, s’implica als alumnes de 6è. Els comerços i serveis del barri col·laboren econòmicament en el seu finançament. Posteriorment, es fa arribar a tota la Comunitat Educativa i als col·laboradors. Es fa un tiratge de 450 exemplars. 3.4 El Bloc de l’escola. Des dels inicis, l’escola té un bloc on hi ha les dades més rellevants. S’hi pengen informacions adreçades a les famílies, les fotografies i vídeos de les activitats que fan els nens i nenes i alguns programes de ràdio. 3.5 Escola Formadora El nostre centre és un centre formador autoritzat pel Departament d’Ensenyament. Aquestes pràctiques es realitzen en el marc de convenis de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i les Universitats. L’escola ofereix places de pràctiques a l’etapa d’Educació Infantil i de Primària. A més, a primària, s’ofereix també d’especialitats. L’objectiu és que els futurs mestres facin les pràctiques i puguin assolir les competències necessàries per a exercir una docència de qualitat.
 10. 10. PdD 2017-2021 ___ 10 4. OBJECTIUS DE MILLORA: LÍNIES D’ACTUACIÓ, INDICADORS, RECURSOS, TEMPORALITZACIÓ. 4.1 Introducció Abans de planificar els objectius i les línies d’actuació, hem tingut presents les orientacions del Departament d’Ensenyament. Tal i com ens diu el currículum vigent, el *Govern fa palesa la importància de l’educació primària en l’adquisició de les competències bàsiques i la formació de ciutadans competents, lliures, crítics, autònoms, solidaris. L’educació primària ha de preparar els alumnes per donar respostes innovadores en una societat canviant i en evolució constant. Els nens han d’aprendre a pensar i actuar de manera integrada, considerant les interconnexions i interrelacions entre els aprenentatges. S’ha de promoure, de manera transversal, l’adquisició d’hàbits i valors per resoldre problemes i situacions des de qualsevol de les àrees curriculars, s’ha de fomentar la iniciativa, la creativitat, l’esperit crític i el gust per aprendre, i s’ha de desenvolupar la capacitat de l’esforç i la cultura del treball. A més, hem partit de l’informe AVAC del curs 2015-16 fet per Inspecció, de la memòria del curs 2015-16, del traspàs d’informació de l’actual Equip Directiu, d’una reflexió interna de centre i de la valoració d’alguns aspectes amb el coordinador de l’AMPA.  Decret 119/2015, de 23 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària (DOGC núm. 6900, de 26.06.2015)
 11. 11. PdD 2017-2021 ___ 11 Abans de planificar objectius i línies d’actuació hem de tenir presents quines són les prioritats del Departament d’Ensenyament: - Millorar els resultats educatius. - Assegurar l’equitat. - Millorar les competències bàsiques. - Buscar el màxim rendiment de cada alumne potenciant-ne els diferents talents. - Potenciar l’autonomia de centres. - Donar suport als objectius del projecte educatiu de centre i del projecte de direcció dels centres públics. - Fomentar el lideratge fort i distribuït de l’equip directiu per a l’assumpció de responsabilitats i el retiment de comptes. Els objectius que es plantegen aniran en la línia de:  Consolidar els projectes d’escola iniciats.  Continuar elaborant nous plans (Pla lector i Pla d’expressió oral).  Definir el currículum del centre: - Revisió dels continguts de l’etapa d’Educació Infantil i Primària. - Globalitzar part del currículum de Primària. - Consens en la metodologia de treball. - Impulsar la innovació metodològica i pedagògica.  Millorar l’èxit escolar dels alumnes.  Generar dinàmiques positives entre tot el personal de l’escola. Per fer-ho, es plantegen en quatre àmbits: organitzatiu i de funcionament, acadèmic i curricular, de gestió i participació i per últim, de convivència i relacions institucionals. Cal dir, que aquests objectius es retroalimenten i s’enriqueixen mútuament . 4.2 Objectius en els quatre àmbits
 12. 12. PdD 2017-2021 -------- 12 ÀMBITORGANITZATIUIDEFUNCIONAMENT OBJECTIU 1: Revisar el Projecte Lingüístic LÍNIES D’ACTUACIÓ INDICADORS  Revisió del PL per part de l’Equip Directiu.  Revisió en Comissió Pedagògica.  Aprovació per part del Claustre i Consell Escolar.  Nombre de sessions de l’Equip Directiu.  Nombre de sessions en Comissió Pedagògica reflectides en les actes.  Document escrit i aprovat. RECURSOS RESPONSABLES TEMPORALITZACIÓ El PL anterior Normativa vigent Equip Directiu Comissió Pedagògica Preferentment els dos primers anys
 13. 13. PdD 2017-2021 -------- 13 ÀMBITORGANITZATIUIDEFUNCIONAMENT OBJECTIU 2: Revisar i implementar el Projecte Educatiu del Centre LÍNIES D’ACTUACIÓ INDICADORS  Revisió i actualització del PEC per part de l’Equip Directiu.  Revisió en Comissió Pedagògica i en Claustre.  Aprovació per part del Claustre i Consell Escolar.  Divulgació dels aspectes més rellevants del PEC a la Comunitat Educativa.  Nombre de sessions de treball de l’Equip Directiu.  Nombre de sessions en Comissió Pedagògica reflectides en les actes.  Document escrit i aprovat.  Grau de satisfacció de la Comunitat Educativa en els aspectes més rellevants del projecte. RECURSOS RESPONSABLES TEMPORALITZACIÓ El PEC anterior Normativa vigent Resultat de la valoració de l’assoliment dels objectius (Informe inspecció) curs 2015-16 Equip Directiu Claustre Al llarg dels quatre anys
 14. 14. PdD 2017-2021 -------- 14 ÀMBITORGANITZATIUIDEFUNCIONAMENT OBJECTIU 3: Consolidar l’organització i funcionament general del centre LÍNIES D’ACTUACIÓ INDICADORS  Revisió de les NOFC per part de l’Equip Directiu. ( introduir les addendes dels cursos anteriors i revisió del Pla d’Acollida de mestres)  Revisió en Comissió Pedagògica.  Aprovació per part del Claustre i Consell Escolar.  Nombre de sessions de treball de l’Equip Directiu.  Nombre de sessions en Comissió Pedagògica reflectides en les actes.  NOFC modificades i aprovades. RECURSOS RESPONSABLES TEMPORALITZACIÓ Les NOFC anteriors Normativa vigent Els propis del centre Equip Directiu Claustre Els dos primers anys
 15. 15. PdD 2017-2021 -------- 15 ÀMBITORGANITZATIUIDEFUNCIONAMENT OBJECTIU 4: Impulsar la innovació metodològica i pedagògica. LÍNIES D’ACTUACIÓ INDICADORS  Crear i potenciar els espais de debat i de reflexió dels mestres a tots els àmbits (cicle, claustre, internivells...) periòdicament.  Assessoraments.  Xerrades pedagògiques.  Replantejar l’ús dels espais de l’escola.  Nombre de sessions de treball de cada un dels àmbits, orientats a la reflexió i al debat.  Actes d’aquestes sessions.  Índex de participació del claustre en els assessoraments i xerrades pedagògiques plantejats per l’Equip Directiu i/o la comissió Pedagògica. RECURSOS RESPONSABLES TEMPORALITZACIÓ Programació General Anual Memòries dels cursos Pla de formació Equip Directiu Comissió Pedagògica Al llarg dels quatre anys
 16. 16. PdD 2017-2021 -------- 16 ÀMBITORGANITZATIUIDEFUNCIONAMENT OBJECTIU 5 : Promoure formes d’organització dels mestres més properes als interessos reals, a les necessitats i/o afinitats. LÍNIES D’ACTUACIÓ INDICADORS  Reorganitzar les comissions de treball, valorant les existents.  Crear i potenciar els espais de debat i de reflexió dels mestres a tots els àmbits (cicle, claustre, internivells...) periòdicament.  Definir una nova organització dels cicles més dinàmica.  Document on quedin recollides les noves formes d’organització.  Nombre de sessions de treball i actes.  Grau de satisfacció dels mestres en les noves formes d’organització.  Índex d’assoliment dels objectius de cada comissió. RECURSOS RESPONSABLES TEMPORALITZACIÓ Memòries dels objectius de les comissions Actes dels Claustres Els propis del centre Equip Directiu Claustre Els quatre anys
 17. 17. PdD 2017-2021 -------- 17 ÀMBITORGANITZATIUIDEFUNCIONAMENT OBJECTIU 6: Dotar-nos de noves metodologies que afavoreixin les diferents maneres d’aprendre i millorin la tasca educativa i els resultats acadèmics. LÍNIES D’ACTUACIÓ INDICADORS  Gestió de l’aula amb més intervenció de l’alumne.  Disseny d’activitats amb visió competencial.  Crear nous agrupaments de treball entre alumnes.  Treball cooperatiu.  Globalització del currículum.  Revisar els materials utilitzats en les diferents àrees.  Millora dels resultats acadèmics.  Grau de satisfacció de l’alumnat.  Grau de satisfacció del Claustre.  Nous materials. RECURSOS RESPONSABLES TEMPORALITZACIÓ Resultats de les proves de competències Enquestes Memòries Equip Directiu Claustre Al llarg dels quatre anys
 18. 18. PdD 2017-2021 -------- 18 ÀMBITACADÈMICICURRICULAR OBJECTIU 1: Millorar els resultats en la competència lingüística dels alumnes. LÍNIES D’ACTUACIÓ INDICADORS  Analitzar els resultats de les proves de competències bàsiques en català i castellà.  Recull i valoració de les activitats que ja es fan.  Aportacions dels mestres d’activitats i metodologies noves.  Elaborar el pla lector i d’expressió oral.  Consolidació i implementació d’activitats.  Reflexió i debat sobre l’ús i el paper de la biblioteca de l’escola.  Llistat de les activitats que es fan.  Llistat de noves activitats i metodologies.  Document del Pla Lector.  Document del Pla d’Expressió Oral.  Incrementar en 5 punts els resultats de les proves de competències bàsiques de 6è en l’àrea de llengua. RECURSOS RESPONSABLES TEMPORALITZACIÓ Projecte Lingüístic Memòria curs i comissió biblioteca Resultats de les proves de competències Els propis del centre Equip Directiu Claustre Durant els quatre anys.
 19. 19. PdD 2017-2021 -------- 19 ÀMBITACADÈMICICURRICULAR OBJECTIU 2: Millorar els resultats en la competència matemàtica dels alumnes. LÍNIES D’ACTUACIÓ INDICADORS  Revisar la metodologia d’ensenyament- aprenentatge, així com els materials de matemàtiques.  Elaborar una línia metodològica comuna.  Analitzar els resultats de les proves internes.  Analitzar els resultats de les proves de competències bàsiques.  Elaborar els criteris d’avaluació de les matemàtiques.  Document on es recullen les propostes d’activitats per portar a terme una línia metodològica comú.  Material elaborat.  Incrementar en 10 punts els resultats de les proves de competències bàsiques de 6è, per tal d’arribar a la mitjana de Catalunya. RECURSOS RESPONSABLES TEMPORALITZACIÓ Resultats de les proves de competències Memòria del curs Els propis del centre Equip Directiu Claustre Durant els quatre anys.
 20. 20. PdD 2017-2021 -------- 20 ÀMBITACADÈMICICURRICULAR OBJECTIU 3: Avançar en la incorporació de les TAC en els processos d’ensenyament i aprenentatge. LÍNIES D’ACTUACIÓ INDICADORS  Replantejar l’aula d’informàtica.  Treballar la competència tecnològica en totes les àrees.  Dotar l’escola dels recursos informàtics necessaris.  Mantenir i impulsar que el sistema d’informació entre els mestres es faci a través de correu electrònic (convocatòria claustre, informacions cicles...).  Introduir un sistema de comunicació amb les famílies a través del correu electrònic.  Vetllar el pas de les informacions amb paper a correu electrònic.  Nombre de sessions de debat.  Utilització de noves eines TAC a l’aula.  Nous recursos informàtics a l’escola.  Valoracions en Claustre.  Base de dades amb tots els correus de les famílies.  % de famílies que necessiten rebre la informació, encara, en paper. RECURSOS RESPONSABLES TEMPORALITZACIÓ Memòria comissió TIC Inventari del material Els propis del centre Equip Directiu Coordinador d’informàtica Tots els anys
 21. 21. PdD 2017-2021 -------- 21 ÀMBITACADÈMICICURRICULAR OBJECTIU 4: Millorar l’atenció a la diversitat. LÍNIES D’ACTUACIÓ INDICADORS  Vetllar la creació i actualització del registre d’alumnes atesos amb NEE.  Revisió del protocol d’actuació i demanda dels alumnes amb NEE.  Continuar amb les trobades trimestrals de la CAD (Comissió Atenció a la Diversitat).  Debatre propostes d’atenció als alumnes amb alt rendiment i amb talent (SEP, grups homogenis, potenciar virtuts i talents personals).  Registre amb els alumnes amb NEE.  Protocol d’actuació revisat i modificat si cal.  Reunions i actes de la CAD.  Nombre de sessions dels cicles. RECURSOS RESPONSABLES TEMPORALITZACIÓ Protocol d’actuació dels alumnes amb NEE Memòries de les CAD Sessions d’avaluació. Recull informació Cap d’Estudis Cap d’Estudis Mestres d’Educació Especial Serveis externs EAP, CREDA i Serveis Socials Tots els anys
 22. 22. PdD 2017-2021 -------- 22 ÀMBITGESTIÓIPARTICIPACIÓ OBJECTIU 1: Vetllar per la formació del professorat que respongui als seus interessos i a les necessitats del centre i, que tingui incidència en la qualitat de l’educació que impartim. LÍNIES D’ACTUACIÓ INDICADORS  Facilitar que els mestres puguin visitar altres centres.  Proposar xerrades dins i fora del centre, procurant facilitar els espais per a dur a terme el traspàs d’informació al Claustre.  Proposar assessoraments adequats als interessos del centre per impulsar la innovació pedagògica.  Grau d’implicació dels mestres en la formació de centre  Nombre d’assessoraments realitzats dins del centre.  % de participació del Claustre en aquests assessoraments.  Nombre de xerrades proposades, tant a dins com a fora del centre. RECURSOS RESPONSABLES TEMPORALITZACIÓ Pla de formació de zona Propostes de diferents xerrades dins i fora de la zona Recursos propis del centre Equip Directiu Tots els anys
 23. 23. PdD 2017-2021 -------- 23 ÀMBITGESTIÓIPARTICIPACIÓ OBJECTIU 2: Vetllar per un bon funcionament dels serveis escolars. LÍNIES D’ACTUACIÓ INDICADORS  Coordinació periòdica amb la comissió de menjador per l’avaluació permanent d’aquest servei.  Garantir un servei de menjador de qualitat i coherent amb el PEC.  Fomentar xerrades i/o assessoraments puntuals sobre dietes, hàbits saludables...  Afavorir una oferta d’activitats extraescolars àmplia, variada i coherent amb el PEC.  Grau de satisfacció de les famílies en el funcionament del menjador.  Nombre de comensals fixes.  Nombre d’activitats extraescolars ofertades cada curs.  Nombre d’inscrits en les activitats que s’oferten. RECURSOS RESPONSABLES TEMPORALITZACIÓ Els propis del centre Aules Menjador Espais externs al centre (si cal) Equip Directiu i AMPA Tots els anys
 24. 24. PdD 2017-2021 -------- 24 ÀMBITGESTIÓIPARTICIPACIÓ OBJECTIU 3: Gestionar econòmicament i administrativament el centre. LÍNIES D’ACTUACIÓ INDICADORS  Formar-nos en el nou programa de gestió de dades (ESFERA).  Gestionar econòmicament els diners rebuts de les famílies i del Departament amb el nou programa.  Gestionar expedients acadèmics, historials acadèmics, matriculacions i baixes d’alumnes.  Gestionar les baixes i les altes dels mestres.  Liquidació i pressupostos anuals.  Gestió dels pagaments de les famílies (material, sortides i colònies).  Ús de l’ESFERA en tota la gestió del centre.  Documents de la liquidació i els pressupostos.  Diferents documents i aplicatius ESFERA. RECURSOS RESPONSABLES TEMPORALITZACIÓ Documents de liquidació i pressupostos. Actes del Consell Escolar i Claustre. Documents i aplicatius d’ESFERA o del Departament d’Ensenyament. Directora Secretari Administrativa Tots els anys
 25. 25. PdD 2017-2021 -------- 25 ÀMBITCONVIVÈNCIAIRELACIONS INSTITUCIONALS OBJECTIU 1: Afavorir la convivència i fomentar la cohesió d’equip entre els mestres. LÍNIES D’ACTUACIÓ INDICADORS  Implementar les actuacions del Pla d’acollida per afavorir la incorporació dels mestres a l’inici de curs i durant el curs.  Consolidar i millorar les dinàmiques de treball de l’equip docent.  Potenciar dinàmiques per cohesionar el grup de mestres.  Donar a conèixer el projecte de direcció i fomentar que el Claustre se’n senti part implicada.  Grau de satisfacció del professorat nouvingut per l’aplicació dels protocols d’acollida.  Nombre de propostes de millora de les dinàmiques de treball.  Nombre de dinàmiques de cohesió de grup.  Grau de participació dels mestres en les dinàmiques de treball i de cohesió de grup.  Document de valoració dels mestres. RECURSOS RESPONSABLES TEMPORALITZACIÓ Pla d’acollida Documents de valoració propis del centre Equip Directiu Claustre Al llarg dels quatre anys
 26. 26. PdD 2017-2021 -------- 26 ÀMBITCONVIVÈNCIAIRELACIONS INSTITUCIONALS OBJECTIU 2: Fomentar un bon clima de relació família-escola. LÍNIES D’ACTUACIÓ INDICADORS  Incorporació del correu electrònic com a mitjà de relació amb les famílies.  Seguir fomentant la visita al bloc de l’escola per part de les famílies.  Implementació del pla d’acollida amb les famílies de nova incorporació.  Mantenir reunions periòdiques amb l’AMPA com a eina de col·laboració.  Implicar les famílies en algun projecte educatiu.  Donar a conèixer el projecte de direcció.  Establir reunions periòdiques amb delegats/des de cada grup-classe.  Percentatge de famílies que tenen correu electrònic.  Percentatge de famílies que no tenen correu electrònic i/o accés a Internet i necessiten mantenir la comunicació en paper.  Nombre de visites a la web de l’escola.  Grau de satisfacció de les famílies nouvingudes per l’aplicació del protocol d’acollida.  Nombre de reunions amb l’AMPA.  Grau de satisfacció dels membres de l’AMPA per les reunions de treball.  Índex de participació de les famílies.  Projecte de direcció al bloc de l’escola.  Nombre de reunions amb els delegats/des de cada grup. RECURSOS RESPONSABLES TEMPORALITZACIÓ Bloc de l’escola Pla d’acollida de les famílies Projecte de direcció Equip Directiu i AMPA Des del primer any i al llarg dels quatre anys
 27. 27. PdD 2017-2021 -------- 27 ÀMBITCONVIVÈNCIAIRELACIONS INSTITUCIONALS OBJECTIU 3: Fomentar la implicació dels diferents sectors de la Comunitat Educativa. LÍNIES D’ACTUACIÓ INDICADORS  Implicar el personal d’administració i serveis en el dia a dia de l’escola.  Col·laboració amb els serveis socials.  Implicar l’Ajuntament de Manresa en la vida del centre.  Grau de satisfacció del PAS en les activitats proposades.  Nombre de reunions amb Serveis Socials i les actes.  Índex d’actuacions de l’Ajuntament. RECURSOS RESPONSABLES TEMPORALITZACIÓ Enquestes de satisfacció Memòries Documents propis del centre Equip Directiu Durant els quatre anys
 28. 28. PdD 2017-2021 -------- 28 ÀMBITCONVIVÈNCIAIRELACIONS INSTITUCIONALS OBJECTIU 4: Promoure la projecció exterior del centre i la divulgació dels projectes que s’hi realitzen. LÍNIES D’ACTUACIÓ INDICADORS  Mantenir una bona col·laboració amb altres centres (centres de salut, instituts, llars d’infants).  Conèixer les diferents associacions i activitats que es realitzen en el nostre barri i/o ciutat.  Seguir participant de les activitats proposades per l’Ajuntament.  Donar a conèixer les activitats i/o projectes més rellevants del centre, als mitjans de comunicació locals.  Freqüència de les reunions.  Nombre de propostes d’activitats i de participació.  Nombre d’activitats donades a conèixer. RECURSOS RESPONSABLES TEMPORALITZACIÓ Els propis del centre Equip Directiu Durant els quatre anys
 29. 29. PdD 2017-2021 . 29 5. MECANISMES PER LA RENDICIÓ DE COMPTES L’avaluació d’aquest projecte ha de tenir caràcter formatiu. Ens ha de servir per millorar les propostes i revisar aquelles que no han tingut els resultats que esperàvem. Els objectius que no s’aconsegueixin provocaran l’anàlisi de les causes per trobar-hi solucions. La comunitat educativa disposarà dels mitjans necessaris per fer arribar a l’equip, els suggeriments que estimi oportuns en benefici del centre. INSTRUMENTS DE CONTROL QUI AVALUA? QUAN? . Autoavaluació de l’Equip Directiu. . Indicadors de cada una de les línies d’actuació. . Qüestionari pels mestres sobre satisfacció en alguns aspectes del projecte. . Memòria: avaluar la consecució dels objectius. . Avaluació anual de centre (AVAC). . Avaluació final en acabar els 4 anys. Equip Directiu Equip Directiu Claustre Equip Directiu, Claustre i Consell Escolar Inspecció Inspecció, sector Claustre, Consell Escolar A mig curs/ Anual Anual A final de curs A final de curs Anual En acabar els 4 anys del projecte de direcció.
 30. 30. PdD 2017-2021 . 30 6. PROPOSTA D’EQUIP DIRECTIU L’Equip Directiu que ens presentem, tenim la voluntat de dur a terme un projecte engrescador i de consens, partint de la reflexió i el diàleg, un projecte amb el qual tota la comunitat educativa s’hi identifiqui i en formi part. Creiem en una escola participativa i innovadora, on el Claustre en sigui el pilar fonamental. Per ser-ho, creiem en el treball basat en la confiança, el compromís, la comunicació, la complementarietat i la coordinació. DIRECTORA: Montserrat Feliu Puig CAP D’ESTUDIS: Marc Estrems Rius SECRETARI: Jordi Monell Hernández 7. BIBLIOGRAFIA  El Projecte de direcció: Elaboració, aplicació i avaluació. La gestió d’un centre excel·lent. Inspecció d’Educació Baix Llobregat.  Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, desenvolupa l’organització de l’ensenyament i el desplegament curricular en totes les etapes i modalitats educatives, i també inclou la de l’educació infantil.  Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (BOE núm. 295, de 10.12.2013)  Decret 119/2015, de 23 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària (DOGC núm. 6900, de 26.06.2015)  Decret 181/2008, de 9 de setembre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del segon cicle de l’educació infantil.  Indicadors de Centre (2015-16) www.ensenyament.gencat.cat/ https://es.scribd.com/doc/37378571/Analisis-DAFO-en-educacion

×