Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Time Universal Digital Marketing Proposal Template 2016

Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 37 Anuncio
1 de 37 Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (18)

A los espectadores también les gustó (20)

Anuncio

Time Universal Digital Marketing Proposal Template 2016

 1. 1. Digital Marketing Proposal Template Designed by TIME UNIVERSAL One of the leading Digital Agencies in Vietnam
 2. 2. Index Tổng quan Hiện trạng Doanh nghiệp Thực tiễn Mkt trong ngành Các xu hướng Marketing Mục tiêu Đối tượng mục tiêu Concept Kế hoạch chiến lược Chiến thuật KPIs Key Visual Quản lý rủi ro Hướng tiếp cận chiến lược Báo cáo – giám sát
 3. 3. Tổng quan •  Tóm tắt về mục tiêu kinh doanh và mục tiêu marketing tổng thể, mục tiêu năm 2016 của nhãn hàng. Nêu bối cảnh, tóm tắt thực trạng và lý do cần thiết phải thực hiện chiến lược Digital Marketing năm 2016. •  Một vài con số then chốt về sản phẩm, mục tiêu kinh doanh và thị trường. Tips: •  Không quá 300 từ
 4. 4. Mục tiêu Củng cố thương hiệu ABC tại thị trường Việt Nam Nâng số lượng sản phẩm bán ra trong năm 2016 từ 00,000 lên 00,400 sản phẩm 1 2 Marketing cho doanh nghiệp trong năm 2016 Ngân sách: xx tỷ VND •  Liệt kê mục tiêu •  Đánh thứ tự ưu tiên •  Các con số cụ thể, đo lường được •  Cụ thể ngân sách
 5. 5. Hiện trạng doanh nghiệp Thị trường ABC tại Việt Nam •  Liệt kê các con số thống kê về thị trường •  Đánh dấu những con số có ý nghĩa •  Sử dụng các biểu đồ •  Hình ảnh hoá các con số để so sánh hoặc làm nổi bật số liệu
 6. 6. Strengths •  Điểm mạnh 1 •  Điểm mạnh 2 •  Điểm mạnh 3 Threats •  Nguy cơ 1 •  Nguy cơ 2 •  Nguy cơ 3 Weaknesses •  Điểm yếu 1 •  Điểm yếu 2 •  Điểm yếu 3 Opportunities •  Cơ hội 1 •  Cơ hội 2 •  Cơ hội 3 SWOT Phân tích SWOT nên bao trùm cả phạm vi bên trong và bên ngoài có tác động đến doanh nghiệp, có liên quan tới chiến lược marketing tổng thể, nguồn lực hiện tại, năng lực cạnh tranh, năng lực đội ngũ, độ chính xác/tin cậy của các nghiên cứu thị trường, các báo cáo thu được. Không thể bỏ qua nghiên cứu thị trường, nghiên cứu các xu hướng công nghệ, kinh tế, xã hội có ảnh hưởng tới doanh nghiệp.
 7. 7. Digital Marketing Audit Facebook Page Google Adwords Online Advertorials Online PR Forum Seeding Video Mkt Đây chính là Digital Audit, kiểm toán lại tất cả các nguồn lực và hiện trạng ứng dụng Digital Marketing tại doanh nghiệp. Ở phạm vi quy mô dự án nhỏ, tuỳ thuộc vào đầu bài của client/doanh nghiệp, mà có thể tiến hành audit toàn bộ mảng digital của doanh nghiệp hay chỉ đơn giản thống kê theo từng kênh. Ví dụ: Audit theo Kênh (Phù hợp cho bài toán/phạm vi nhỏ) Tips: •  Thống kê nội dung trên từng kênh •  Các chỉ số thực hiện chính
 8. 8. Digital Marketing Audit SEO Social Media Content Ads & SEM Ví dụ: Audit theo mảng (cần thiết cho những tư vấn chiến lược trên quy mô tổng thể của doanh nghiệp, các chiến dịch xuyên suốt 1 năm hoặc 6 tháng, các chiến dịch ra mắt sản phẩm mới và có áp dụng marketing đa kênh.) CreativeUX Không phải kế hoạch nào cũng cần audit lại tất cả các phạm vi, mà có thể chỉ rà soát lại những phạm vi liên quan tới yêu cầu của dự án hoặc phục vụ cho chiến lược chung của dự án.
 9. 9. Digital Mkt trong ngành tại Việt Nam •  Liệt kê danh sách các doanh nghiệp trong ngành •  Xác định các đối thủ chính, trực diện •  Thống kê các chiến lược, chương trình Digital Marketing đối thủ đã thực hiện •  Đánh giá những thành công/thất bại của các chiến dịch đã thực hiện •  Đánh giá xu hướng, các bài học •  Tìm hiểu các case study cụ thể Tips: •  Trình bày tên đối thủ dưới dạng Logo, cố gắng sử dụng ít text nhất có thể trong khi sử dụng slide
 10. 10. Phân tích đối thủ Sau khi đánh giá toàn ngành và rà soát các hoạt động đối thủ đã làm trên toàn bộ thị trường trong năm trước, cần có đánh giá tổng quan lại đối thủ nhằm: •  Xác định vị trí trên bản đồ digital so với đối thủ •  Xác định xu hướng cần phải theo để đuổi kịp hay vượt mặt đối thủ •  Nhận ra bài học/sai lầm của đối thủ để tránh •  Tìm ra được hướng đi độc đáo so với toàn ngành nhằm chiếm lĩnh tâm trí khách hàng hoặc bán được hàng.
 11. 11. Xu hướng Digital Mkt của ngành trên thế giới -  Tóm tắt các xu hướng Digital Marketing đã được ngành của bạn trên toàn thế giới sử dụng trong năm 2015. -  Các campaign nổi bật trong ngành. -  Các campaign của các công ty cùng ngành trong khu vực Đông Nam Á (Thái Lan, Singapore…) đã thực hiện, vì có sự tương đồng nhất định. -  Các case study thành công điển hình, nhất là các campaign sử dụng công nghệ mới, xu hướng mới. -  Đánh giá tính sáng tạo chung trong việc ứng dụng digital marketing trong ngành trên toàn thế giới. -  Nếu có công ty mẹ là công ty đa quốc gia, cần phải nghiên cứu xu hướng chính của tập đoàn, chủ trương, các policy yêu cầu áp dụng trên toàn cầu, kế thừa các tài nguyên về creative, content của các công ty mẹ.
 12. 12. QUẢNG CÁO VIDEO VÀ CONTENT VIDEO phát triển mạnh MOBILE MARKETING trở thành xu hướng chính SOCIAL INFLUENCER MARKETING là cách hiệu quả nhất ĐẦU TƯ VÀO CONTENT có chất lượng DISPLAY ADS & PROGRAMATIC chiếm ngân sách lớn AUTOMATION MARKETING bắt đầu được áp dụng hiệu quả CONVERSION RATE OPTIMIZATION được quan tâm thực sự Xu hướng Digital Marketing 2016 Tóm tắt các xu hướng Digital Marketing có thể được ứng dụng hiệu quả tại thị trường VN năm 2016. Điều này sẽ giúp ích cho việc đưa ra phương án tiếp cận chiến lược ở phần sau. Download tài liệu “Xu hướng Digital Marketing tại thị trường VN 2016” tại đây: http://vbm.timeuniversal.vn
 13. 13. Khách hàng mục tiêu -  Chỉ ra đặc điểm nhân khẩu học của đối tượng mục tiêu -  Phân tích hành vi, thói quen sống và tiêu dùng -  Chỉ ra những thay đổi, xu hướng trong hành vi tiêu thụ media/digital media của người dùng trong năm 2015 Tips: •  Sử dụng số liệu của các báo cáo nghiên cứu thị trường, nghiên cứu về hành vi tiêu dùng và báo cáo digital marketing của năm gần nhất. Ví dụ: http://www.slideshare.net/ digitalknowledge/vietnam-digital- landscape-q32015-by-moore-corporation/1
 14. 14. Online Offline Shopping Socializing Tips: •  Hình ảnh hoá thông tin •  Mô hình hoá •  Hạn chế sử dụng text và câu chữ rườm rà
 15. 15. PURCHASE JOURNEY Muốn mua xe Nhu cầu Tìm kiếm thông tin Online OfflineForum review Website, Social Media Báo giấy, Tạp chí, OOH Hỏi ý kiến của bạn bè, người thân Đến showroom để xem xe trực tiếp và được giá tốt nhất Quyết định Digital là kênh để tăng độ nhận diện thương hiệu Ads Trải nghiệm thực tế tại showroom mới là yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng. Ví dụ: trình bày Purchase Journey của một khách hàng mua ô tô
 16. 16. Chiến lược Chiến lược tiếp cận Xâu chuỗi lại: Thực trạng doanh nghiệp à Thực trạng ngành à Ứng dụng Digital Mkt trong ngành & trên thế giới à Xu hướng Digital Mkt 2016 à Insight người dùng à Phương án tiếp cận chiến lược -  Phương án tiếp cận chiến lược phải thể hiện được là kết quả logic của toàn bộ chuỗi tổng hợp, đánh giá và phân tích thông tin ở phía trên. -  Phương án chiến lược phải đảm bảo: •  Tính chiến lược •  Đúng xu hướng •  Khả thi •  Nhìn thấy rõ phạm vi và đối tượng tác động •  Dễ hình dung hiệu quả
 17. 17. Offline Online Cross Channels User Engagement CONTENT MARKETING Events P.RSocial Media User Generated Content Branded Content Ads Mobile Apps Offline Online Facebook Youtube Forums Offline Online Display Ads Google Adwords Ví dụ: Thuyết minh: Đây là chiến lược sẽ chạy chéo kênh Online & Offline nhằm gắn kết người dùng thông qua Content Marketing với 2 loại nội dung chính (nội dung do doanh nghiệp thực hiện và nội dung do người dùng tự tạo), với các chiến thuật thuộc phạm vi Events (online&offline), Social Media (FB, Youtube, Forum), PR (Online&Offline), Ads (Display Ads, Google Ads), Mobile Apps.
 18. 18. Concept/Big Idea -  Không phải kế hoạch/chương trình/chiến dịch nào cũng cần có concept. -  Concept thường cần cho những chương trình xuyên suốt năm, cần tạo mức độ nhận biết lớn nhờ tính sáng tạo và khác biệt, có tính creative cao. -  Các kế hoạch có concept yêu cầu concept đó phải ăn khớp với chiến lược và được thể hiện xuyên suốt trong toàn bộ các chiến thuật trên tất cả các kênh. Tips: Rất nhiều người nhầm lẫn khi xây dựng concept. Khi đọc concept lên nghe giống như 1 slogan hay 1 tagline mà không thể diễn tả được concept đó phù hợp như thế nào với chiến lược, thể hiện được hình ảnh thương hiệu như thế nào, chuyển tải được điều gì tới người dùng. Concept cần phải có tính khái quát hoá, có thể biến hoá vào từng tactics cụ thể khi triển khai. KIM CƯƠNG và 1 concept. ĐỈNH NÚI là 1 concept. Nhưng SẢN PHẨM SỐ 1 THỊ TRƯỜNG thì không phải concept. CON NHÀ NGHÈO là concept, nhưng SẢN PHẨM GIÁ RẺ thì không phải là concept.
 19. 19. Brand Products •  Thân thiện/ Phổ thông •  Hiện đại •  Đa dạng •  Giá hợp lý •  Nhiều lựa chọn Gia đình nhiều thế hệ Sản phẩm 1 Sản phẩm 2 Sản phẩm 3 Businessman Married Mid Age Housewife Married Mid Age Young Talent Single Stylish GIA ĐÌNH HỘI NGỘ Ví dụ: Thuyết minh: Doanh nghiệp đang tung ra 3 sản phẩm chiến lược trong năm 2016 dành cho 3 nhóm đối tượng mục tiêu là Doanh nhân trẻ, Phụ nữ trung niên và Phụ nữ trẻ, thu nhập A, A+, đây là dòng sản phẩm dành cho gia đình. Dựa trên các yếu tố về sản phẩm, mục tiêu kinh doanh, đối tượng mục tiêu tương ứng với hình ảnh 1 gia đình nhiều thế hệ, mỗi thế hệ phù hợp với 1 loại sản phẩm để đưa ra concept: GIA ĐÌNH HỘI NGỘ, dưới hình thức một cuộc gặp mặt gia đình, đó là cơ hội để từng đối tượng mục tiêu xuất hiện, với những câu chuyện liên quan tới sản phẩm mà họ đang/sẽ sử dụng.
 20. 20. KEY VISUAL -  Cũng như Concept, không phải chiến dịch nào cũng cần Key Visual. -  Nếu kế hoạch Digital Marketing nằm trong tổng thể kế hoạch marketing cả năm của doanh nghiệp và được coi là xương sống, mọi hoạt động marketing đều được triển khai chủ yếu trên kênh digital, và có 1 concept chung, thì khi đó cần 1 keyvisual để tạo nên sự nhận biết và khác biệt. -  Key Visual chính là hình ảnh hoá Concept. Tips: Key Visual sẽ được dùng làm chất liệu lõi cho toàn bộ các sáng tạo liên quan tới đồ hoạ, hình ảnh, tạo hình trong tất cả các chiến thuật của chiến dịch. Key Visual
 21. 21. Ví dụ: GIA ĐÌNH HỘI NGỘ Thuyết minh: Concept là “Gia đình hội ngộ” nên Key Visual là hình ảnh 1 bữa gặp mặt gia đình trong đó các thành viên gia đình sử dụng sản phẩm tương ứng. Trong Key Visual xuất hiện đủ các thế hệ trong gia đình trong không khí bữa tiệc gia đình vui vẻ có xuất hiện hình ảnh sản phẩm.
 22. 22. STORY Story/ Câu chuyện -  Nếu đã có đầy đủ Concept và Key Visual thì bạn không thể thiếu Câu chuyện – Story. -  Câu chuyện sẽ giúp bạn làm nên sự khác biệt, dễ được khi nhớ và dễ gây thiện cảm. Tips: Câu chuyện phải gắn với Concept và Key Visual.
 23. 23. MASTER PLAN Kế hoạch chiến lược Kế hoạch chiến lược – Master Plan - là tổng hợp/ input toàn bộ hướng tiếp cận chiến lược được chuyển tải qua Concept và cụ thể hoá trong từng chiến thuật. Master Plan nên: -  Mô hình hoá toàn bộ chiến lược -  Thể hiện được ý tưởng xuyên suốt (Concept) -  Thể hiện được kênh và chiến thuật trên từng kênh -  Thể hiện được sự tương tác qua lại giữa các kênh (nếu có) -  Thể hiện được mục tiêu của từng Tactics/chiến thuật (nhắm tới đối tượng nào, để làm gì). -  Thể hiện được Timeline và các hoạt động hỗ trợ. Tips: -  Đây chính là xương sống của kế hoạch, cũng chính là Action Plan – kế hoạch hành động, của toàn bộ chiến dịch. Marketer dùng Master Plan này để theo dõi, đối chiếu và kiểm tra trong suốt quá trình thực hiện. -  Master Plan có thể là 1 đồ thị dạng timeline, có thể là một sơ đồ tương tác chéo, có thể là cả 2 hình thức này.
 24. 24. GIA ĐÌNH HỘI NGỘ Offline Event Branding Push Sales Microsite Mobile App Social Media CommunityEvents UsefulContent SaleLeads Loyaty P.R, DISPLAY ADS, Google AdwordsFeb 2016 Nov 2016 Ví dụ: Master Plan cho chiến dịch với concept “Gia đình hội ngộ”
 25. 25. GIA ĐÌNH HỘI NGỘ Online Offline Event Teaser Thematic Contests Commercial Video MICROSITE P.R, DISPLAY ADS, Google Adwords Mar 2015 Nov 2015 Mobile App
 26. 26. Mar NovApr May Jun Jul Aug Sep Oct TP HCM Cần Thơ Đà Nẵng Hà Nội Hải Phòng NGÀY  HỘI  GIA  ĐÌNH   CONTEST MICROSITE CONTEST CONTEST CONTEST CONTEST CONTEST CONTEST CONTEST CONTEST CONTEST CONTEST COMMERCIAL VIDEO LAUNCHING SOCIAL MEDIA SEEDING SEEDING SEEDING SEEDING SEEDING SEEDING SEEDING SEEDING SEEDING SEEDING SEEDING MOBILE APP LAUNCHING PR ADVERTORIAL ADVERTORIAL ADVERTORIAL ADVERTORIAL ADVERTORIAL ADVERTORIAL ADVERTORIAL ADVERTORIAL DISPLAY ADS ADS ADS ADS ADS ADS GOOGLE ADWORDS ADWORDS ADWORDS ADWORDS ADWORDS ADWORDS ADWORDS ADWORDS ADWORDS OFFLINE EVENTS
 27. 27. TACTICS Chiến thuật Lỗi phổ biến nhất khi lập kế hoạch là nhầm chiến thuật với chiến lược. Không ít người bắt đầu ngay bằng việc nói: Tôi sẽ mở một Fan Page hay tôi sẽ làm một Video hay tôi sẽ tổ chức 1 event ngoài trời sử dụng công nghệ location based để lôi kéo và tracking người dùng… Trong khi không hề dẫn dắt và chỉ ra được lý do vì sao lại làm Facebook Page, hay Video thì giúp được gì, và tại sao lại là offline event. Nếu được hỏi thì chỉ đơn giản trả lời: vì đó là xu hướng! Xu hướng gì thì cũng phải tính tới tính phù hợp và hiệu quả. Nếu không có phân tích chiến lược để đưa ra được phương án tiếp cận chiến lược thì mọi chiến thuật chỉ giống như đấm vào không khí, vì không có tính trúng đích, không đúng mục tiêu, nếu có trúng thì chỉ là tình cờ. Chiến thuật là cụ thể hoá chiến lược. Đây là nơi biến C"oncept và tư duy chiến lược thành các hoạt động cụ thể. Ví dụ: Concept là “Ngày hội gia đình”, nếu có 1 chiến thuật sử dụng Viral Video, thì đó có thể là 1 video cảm động về câu chuyện gia đình, nói về sự hợp tan và kết quả là đoàn tụ, trên hành trình đoàn tụ đó có sự giúp sức của sản phẩm/thương hiệu. Tips: Khi trình bày chiến thuật, nên thể hiện ở mức độ gần như hoàn thiện, có thể thực hiện được chứ không chỉ mang tính ý tưởng. Điều này sẽ quyết định việc proposal của bạn có được thông qua hay không. Với các tactic có cần đến thiết kế thì nên có bản demo. Với tactic cần đến kịch bản, câu chuyện thì nên có copywrite hoặc storyboard. Lần lượt mô tả các chiến thuật theo trật tự trình bày trên Master Plan.
 28. 28. OFFLINE EVENT GIA ĐÌNH HỘI NGỘ •  Đem lại trải nghiệm cho người dùng •  Xương sống/Xâu chuỗi hoạt động Mkt cả năm •  Tạo tương tác ONLINE – OFFLINE, truyền thông tích hợp Gia đình trẻ ( từ 30-45 tuổi ), có con hoặc chưa Thu nhập : B+ và A Sở hữu xe ô tô hoặc chưa 1 DAY EVENT NHÀ THI ĐẤU/ NHÀ VĂN HOÁ/ TRIỂN LÃM INVITE INVITE Khám sức khoẻ Cả nhà cùng chơi Bảo dưỡng xe Lái thẻ xe/ Tư vấn xe Cài đặt Mobile App Chụp ảnh gia đình tại Studio Rút thăm trúng thưởng Ví dụ: Tactic Offline Event “Ngày hội gia đình”
 29. 29. GIA ĐÌNH HỘI NGỘ MICROSITE EVENT PHOTO CONTEST MICROSITE MINI CONTEST Chụp ảnh gia đình tại Studio Bảo dưỡng xe Lái thử xe Tư vấn xe Rút thăm trúng thưởng Nhận mã code account Khám sức khoẻ Cả nhà cùng chơiHướng dẫn cài đặt Mobile App Đăng nhập Ngày hội gia đình – 1 ngày Photo Contest – Microsite - 7 ngày OFFLINE EVENT Ví dụ: Tương tác Offline event với các kênh Online
 30. 30. GIA ĐÌNH HỘI NGỘ Khám sức khoẻ Cả nhà cùng chơi Bảo dưỡng xe Lái thẻ xe/ Tư vấn xe Cài đặt Mobile App Chụp ảnh gia đình tại Studio Rút thăm trúng thưởng Mini studios (4) Nhiếp ảnh gia nổi tiếng Gia đình Gia đình nhiều thế hệ CONTEST MICROSITE/FACEBOOK OFFLINE EVENT Ví dụ: Mô tả một hoạt động cụ thể
 31. 31. Tactics Target Unit OFFLINE EVENT Reach 10,000 người Người tham gia 3,500 người MICROSITE Reach 15,000 người Người tham gia 3,000 người SOCIAL MEDIA Facebook Likes like Likes/ Post like FB Contest contest Youtube 1,000,000 view Forum Seeding 25 post MOBILE APP Reach 5,000 người Cài đặt 2,000 lượt Tactics Target Unit PR Articles 10 bài DISPLAY ADs Impression 150,000 CTR 0,4% % GOOGLE Ads KPIs KPIs •  Đưa ra chỉ số thực hiện cụ thể cho từng Tactics. •  Các chỉ số phải là những con số mang ý nghĩa quan trọng, hướng vào việc tạo ra Conversion theo xu hướng biến người ghé thăm thành khách hàng tiềm năng, biến khách hàng tiềm năng thành khách hàng, biến khách hàng hiện tại thành khách hàng trung thành…
 32. 32. ISSUES MANAGEMENT Quản lý rủi ro •  Mọi kế hoạch đều cần có phần quản lý rủi ro nếu muốn đảm bảo thành công. •  Khủng hoảng sẽ không xảy ra nếu như các rủi ro/vấn đề (issues) được quản lý tốt. •  Liệt kê các vấn đề có thể gặp phải khi triển khai kế hoạch chiến lược này. Chỉ ra khả năng (mức độ %) rủi ro có thể xảy ra và đưa ra phương án xử lý. Chỉ rõ vai trò và trách nhiệm của bên/bộ phận sẽ hành động khi có vấn đề/rủi ro phát sinh. •  Phương án dự phòng/back up khi việc triển khai không diễn ra như dự kiến. •  Dự trù các chi phí có thể phát sinh.
 33. 33. Dự trù chi phí PROJECT ESTIMATION -  Dự trù chi phí được thống kê theo danh sách Tactics, ăn khớp với trật tự thể hiện trên Master Plan. -  Nếu là kế hoạch tổng quát, có thể đưa ra ngân sách dự kiến tương đối (theo nhóm, theo kênh, theo chiến thuật). -  Nếu là kế hoạch để triển khai ngay, cần phải làm chi tiết từng hạng mục cụ thể, bao gồm cả tỷ lệ chiết khấu, các khoản thuế, chi phí quản lý…
 34. 34. STT HẠNG MỤC NGÂN SÁCH DỰ KIẾN (tỷ) 1 Tổ chức Event 7,5 2 Giải thưởng trong Event 1,5 3 Microsite và minigame 3 4 Social Media 6 5 Google Adwords 1,5 6 Mobile App 1 7 Commercial video 1 8 PR 1 9 Dự phòng 0,5 Ví dụ: Dự trù tương đối
 35. 35. Cơ chế báo cáo – giám sát -  Quy định cơ chế báo cáo (tuần, tháng, báo cáo tổng kết) -  Quy định loại báo cáo -  Quy định đối tượng thực hiện/nhận báo cáo -  Quy định cơ chế giám sát, xử lý, phản hồi báo cáo và cơ chế điều chỉnh kế hoạch hành động -  Quy định quy trình làm việc chung giữa các bên -  Quy định vai trò/trách nhiệm của các đối tượng tham gia dự án. Tips: Phần này phù hợp và cần thiết cho các kế hoạch trong thời gian dài, có sự tham gia của nhiều người, nhiều bên, đặc biệt là với các kế hoạch tư vấn do agency cung cấp cho khách hàng.
 36. 36. Trên đây là mẫu Digital Marketing Proposal mang tính tham khảo. Khi bắt tay vào một đầu bài cụ thể, không phải kế hoạch nào cũng được viết một cách giống nhau và trải qua tất cả các phần, các bước. Mẫu này phù hợp với một kế hoạch chiến lược tổng thể, dài hạn. Với những phạm vi nhỏ, chạy trên một kênh cụ thể, bài toán cụ thể, được chỉ định trong một chiến lược và kế hoạch marketing đã được ấn định trước của doanh nghiệp, thì không cần phải làm theo các bước trong mẫu này, mà chỉ cần đi thẳng vào việc đưa ra ý tưởng cho các tactics hoặc đưa ra hoạt động cụ thể để đạt được KPIs. Không có một bản kế hoạch nào giống bản kế hoạch nào. Nó tuỳ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó tư duy, tầm nhìn và tính sáng tạo của người viết đóng vai trò chính. Dù vậy, cuối cùng nó vẫn hướng tới hiệu quả marketing và bán hàng. Chúc các bạn thành công với Digital Marketing trong năm 2016.
 37. 37. Contact Phạm Minh Toàn (CEO) Time Universal Communications Cellphone: +84-977-011-116 Skype: toanpm Facebook: www.facebook.com/toanpm Website: www.timeuniversal.vn Blog: http://blog.timeuniversal.vn HCMC Office: A: R303, Thien Son Plaza, 800 Nguyen Van Linh, Distr. 7 Tel: +84-8-5411-0751/ 52 HN Office: A: R.1903 – Thanh Cong Tower 57 Lang Ha, Ba Dinh Dstr. T: +84-3513-2783/ 84 

×