Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Similar a Van á la carte naar e-learning buffet(20)

Publicidad

Van á la carte naar e-learning buffet

 1. Van á la carte naar e-learning buffet Moodle als e-learning Netflix Jeroen van Beijnen Product Owner j.vanbeijnen@NHG.org
 2. 13.500 Leden Het NHG is de wetenschappelijke vereniging van huisartsen, die als doel heeft een wetenschappelijk gefundeerde uitoefening van de huisartsgeneeskunde in de praktijk te bevorderen. 160 Richtlijnen >70 E-learning “
 3. • Richtlijnen voor diagnostiek & behandeling in de huisartsenpraktijk • Bundeling van wetenschappelijk onderbouwde adviezen om de kwaliteit te verbeteren • Gericht op een bepaalde aandoening (astma), klacht (maagklachten) of risicofactor (hoge bloeddruk) NHG-Richtlijnen
 4. • Implementatie product voor de NHG-Richtlijnen • Om toepassing in de huisartsenpraktijk te faciliteren en bevorderen • Om de huisarts te ondersteunen bij het op peil houden van zijn kennis om zijn accreditatie te behouden NHG E-learning
 5. 1997 Start Programma Individuele Nascholing (PIN) • Papieren reader (boekje) • Verstuurd per post • Eindtoets via formulier
 6. 2003 PIN abonnement • 10 PIN’s per jaar • Maandelijks verstuurd per post • Reader of CD-rom • Eindtoets via formulier 2008 Ontsluiting via Moodle • Eerste E-learning via Moodle
 7. Groei digitale aanbod • Steeds meer PIN’s digitaal beschikbaar. • Eindtoets digitaal in Moodle 2014 E-learning toegankelijk voor AIOS • Alle huisartsen in opleiding (AIOS) krijgen toegang tot alle beschikbare PIN’s. • Eerste E-learning m.b.v. authoringtool (Storyline)
 8. Overgang naar digital first en digital only • Groei aantal koppelingen tussen Moodle, CRM, SSO, PE-Online e.d. • Meer aandacht voor digitaal • Uitfasering papieren aanbod 2020 Nieuwe start, Project “Levende” PIN’s • > 60 actuele E-learning beschikbaar • Verouderde Moodle omgeving (3.4) • Veel legacy, koppelingen, maatwerk, uitzondering op uitzondering • Ontwikkeling van levende richtlijnen
 9. 2021 À la carte e-learning • Nieuwe Moodle omgeving (3.9 LTS versie) • Zoveel mogelijk standaard functionaliteiten • Ingezet als LMS i.p.v. CMS, CRM of webshop • Abonnees toegang tot alle E-learning • Maximum 20 accreditatiepunten • Oude versie Moodle nog toegankelijk voor oude abonnees • Om migraties te voorkomen
 10. NHG-Leeromgeving MOODLE HAwebSSO Identity server CRM Microsoft Dynamics GAIA PE-Online Single Sign on via OAuth2 Web service call POST accreditatie Web service call GET subscriptions Analytics Matomo Heatmaps, Feedback HotJar Statistieken Gebruikersgegevens Moodle en koppelingen
 11. Standaard • Profile based cohort membership https://moodle.org/plugins/local_profilecohort • Course Module Navigation https://moodle.org/plugins/block_course_modulenavigation • Course dedication https://moodle.org/plugins/block_dedication • Configurable reports https://moodle.org/plugins/block_configurable_reports • Custom certificate https://moodle.org/plugins/mod_customcert Maatwerk • PE-online • CRM synchronisatie Aangepast • Custom overview block • My overview block • Zoekbalk • Questionaire https://moodle.org/plugins/mod_questionnaire Moodle en plugins
 12. • Continue doorontwikkeling van • Moodle omgeving • Storyline templates • Op basis van monitoring en analyse van • Gebruik van E-learning en de leeromgeving • Gedrag van gebruikers • Opinie en ervaring van gebruikers • Discussie en experimenten ontwikkelaars en team e-learning • Samenvatting in kwartaalrapportage https://miro.com/app/board/uXjVPPXzx5s=/?share_link_id=725890125894 • Met als resultaat In 2022
 13. 2023 E-learning buffet (Netflix model) • Geen (virtuele) beperkingen voor abonnees • Toegang tot alle e-learning • En onbeperkt e-learning maken en accreditatiepunten verdienen • Tijd voor nieuwe uitdagingen
 14. • Statistieken • Design en gebruiksvriendelijkheid • Technische updates (CRM) • Continue ontwikkeling en kleine updates van e-learning • Experimenteren met: • Nieuwe (didactische) werkvormen • Podcasts • Micro learning Uitdagingen en toekomstige projecten
 15. j.vanbeijnen@NHG.org Bedankt voor uw aandacht! Vragen, tips, ideeën, opmerkingen, bedenkingen, aanvullingen, overwegingen, feedback?
Publicidad