Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
ELO‟s implementeren      in het vo         Themabijeenkomst ELO  Kennisnet Ambassadeursprogramma vo    ...
Ik ben:        a)  docent        b)  schoolleider        c)  ict-coördinator        d) ...
ELO gebruik:        a)  0 tot 2 jaar        b)  2 tot 4 jaar        c)  langer dan 4 jaar   ...
Ik gebruik:        a)  Digibord        b)  Smartphone        c)  Tablet PC (iPad)       ...
Ik gebruik:        a)  LinkedIn        b)  Facebook        c)  Twitter        d)  …Eve...
“Kunnen jullie …”   “Welke …”   “Hoe …”   “Help ons ...”Het werkgebied van Dactique
“Kunnen jullie ons ict beleidsplan schrijven?”“Welke soorten ict middelen kunnen wij inzetten voor onsonderwijs?”“Kunnen j...
verleden    heden     toekomst   opdracht      geprikkeld?
Opdracht:        Noteer de top 4        actiepunten/thema’s        voor uw school in de      ...
Drie onderwijskundige noodzaken:  •  Algemene onderwijskundige redenen    Oftewel: Kwaliteit en productiviteit van on...
Definitie
Curriculaire spinnenweb        Bron: Jan van den Akker (directeur SLO)
Bron: Implementatiewijzer Radboud Universiteit Nijmegen
Pionier           Pilot/Projectmatig      Brede invoeringgemotiveerd, vrijwillig   visie        ...
Bron: Implementatiewijzer Radboud Universiteit Nijmegen
Kritische succesfactoren            Bron: Vier in balans - Stichting Kennisnet
Bron: Implementatiewijzer Radboud Universiteit Nijmegen
• Olievlek-effect       • Servicegericht       • Verplicht gebruik       • Leernetwerken       ...
Uit onderzoek blijkt …        Kennisnet        SLO        Motivaction
Verbeterpunten tav gebruik ELO “Wat zijn volgens u de drie belangrijkste verbeterpunten, waardoor het gebruik van ELO‟s ...
“64% van de managers geeftaan dat er een ELObeleidsplan is,maar slechts 28% van dedocenten geeft aan dit tekennen.”    ...
“Managers vinden dat er opcentraal niveau een visie ophet gebruik van ict isvastgelegd.Leraren zijn van mening dathet gebr...
“Veel leraren hebben behoefteaan een visie die binnen deschool breed gedragen wordten in samenwerking metleraren is ontwik...
“Deskundigheid en visiehangen nauw samen.Als leraren de visie achter hetonderwijs met ict nietondersteunen,is hun motivati...
“Ruim 40% van de lerarenvindt zich onvoldoendetoegerust om volzelfvertrouwen les te gevenmet ict.”            B...
“Het leiderschap vanmanagers bij de invoering vanict houdt vooral in dat zijleraren ruimte geven om teexperimenteren. Daar...
Leermiddelen: verwachting docenten    2009        2014               Bron: Leermiddelenmonitor -...
Verbeterpunten (met hoogste prio)        Volgens leraren:        Betere materiële voorzieningen.      ...
Motivatie    Gewin    Gemak    Genot    en/of eigenaarschap?               Bron: Collis en Moon...
Innovatie adaptatie curve     deze groepen willen oplossingen en gemak                   Bron: Eve...
Zelfde aanpak voor alle groepen?           Gewin, gemak, genot?         Kritische succesfactoren?   ...
Iedere docent moet naast  vakkennis en didactischevaardigheden, kennis hebben van  onderwijstechnologie in de breedste...
Als ik het voor hetzeggen had,   Wat zijn de  dan …   maatschappelijke        ontwikkelingen        ...
Deskundigheidsbevordering
Opdracht:        Noteer de top 4        actiepunten/thema’s        voor uw school in de      ...
Mijn actiepunten voor nabije toekomst  1. Management en leraren ontwikkelen een   gezamenlijke visie (eigenaarschap). ...
Geprikkeld?
ColofonDeze presentatie is verzorgd op 16 en 23 maart 2011 door Tim Remmerstijdens de „Themabijeenkomst ELO‟ in het kader ...
ELO's implementeren in het VO
ELO's implementeren in het VO
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

2

Compartir

Descargar para leer sin conexión

ELO's implementeren in het VO

Descargar para leer sin conexión

Deze presentatie is verzorgd op 16 en 23 maart 2011 door Tim Remmers tijdens de ‘Themabijeenkomst ELO’ in het kader van het Kennisnet ambassadeursprogramma vo.

Libros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo

Audiolibros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo

ELO's implementeren in het VO

 1. 1. ELO‟s implementeren in het vo Themabijeenkomst ELO Kennisnet Ambassadeursprogramma vo 16 en 23 maart 2011
 2. 2. Ik ben: a) docent b) schoolleider c) ict-coördinator d) …Even kennismaken (1|4)
 3. 3. ELO gebruik: a) 0 tot 2 jaar b) 2 tot 4 jaar c) langer dan 4 jaar d) …Even kennismaken (2|4)
 4. 4. Ik gebruik: a) Digibord b) Smartphone c) Tablet PC (iPad) d) …Even kennismaken (3|4)
 5. 5. Ik gebruik: a) LinkedIn b) Facebook c) Twitter d) …Even kennismaken (4|4)
 6. 6. “Kunnen jullie …” “Welke …” “Hoe …” “Help ons ...”Het werkgebied van Dactique
 7. 7. “Kunnen jullie ons ict beleidsplan schrijven?”“Welke soorten ict middelen kunnen wij inzetten voor onsonderwijs?”“Kunnen jullie ons helpen bij het formuleren van onze visie op ict?”“Onze leerlingen krijgen laptops. Hoe moeten we onze docentenhierop voorbereiden?”“We zijn bezig met nieuwbouw … help ons met een onderwijskundigonderbouwd plan voor de ict infrastructuur.”“Hoe ondersteunen we het delen van kennis van onze docenten?”“De meningen en wensen zijn verdeeld. Toch willen we 1 elo vooralle locaties.”“We willen de persoonlijke ontwikkeling van onze docentenfaciliteren.”
 8. 8. verleden heden toekomst opdracht geprikkeld?
 9. 9. Opdracht: Noteer de top 4 actiepunten/thema’s voor uw school in de nabije toekomst.Actiepunten voor nabije toekomst
 10. 10. Drie onderwijskundige noodzaken: • Algemene onderwijskundige redenen Oftewel: Kwaliteit en productiviteit van onderwijs verbeteren • Maatschappelijke of sociale onderwijskundige redenen Oftewel: Leerlingen als burger voorbereiden op functioneren in mediarijke kennissamenleving • Beroepsgerichte onderwijskundige redenen Oftewel: ICT-toepassingen nodig voor beroepsuitoefeningWaarom ICT in het onderwijs?
 11. 11. Definitie
 12. 12. Curriculaire spinnenweb Bron: Jan van den Akker (directeur SLO)
 13. 13. Bron: Implementatiewijzer Radboud Universiteit Nijmegen
 14. 14. Pionier Pilot/Projectmatig Brede invoeringgemotiveerd, vrijwillig visie visieafwachtende leiding leiding leidingamateuristisch, soloacties projectmatige aanpak standaardwerkwijzekleinschalig samenwerking samenwerking (t, s, a)individuele successen professioneel geen discussie over toolssnelle oplossingen verantwoordelijkheden onderdeel primaire procestechnologie accent onderwijskundig accent functieprofielenzelf materiaal maken professionalisering functiedifferentiatiegebrekkige support aandacht voor supportgebrekkige faciliteiten aandacht voor faciliteitenolievlekwerking bottom-up en top-downbottom-up
 15. 15. Bron: Implementatiewijzer Radboud Universiteit Nijmegen
 16. 16. Kritische succesfactoren Bron: Vier in balans - Stichting Kennisnet
 17. 17. Bron: Implementatiewijzer Radboud Universiteit Nijmegen
 18. 18. • Olievlek-effect • Servicegericht • Verplicht gebruik • Leernetwerken • Onderwijskundig conceptHefbomen voor verandering
 19. 19. Uit onderzoek blijkt … Kennisnet SLO Motivaction
 20. 20. Verbeterpunten tav gebruik ELO “Wat zijn volgens u de drie belangrijkste verbeterpunten, waardoor het gebruik van ELO‟s zou toenemen?” 54% Meer digitaal lesmateriaal beschikbaar 48% Aangescherpte visie binnen de school mbt de toepassing van ELO‟s 41% Betere toegankelijkheid van digitaal lesmateriaal 39% Meer training in het gebruik van digitaal lesmateriaal 35% Betere prijs- kwaliteitverhouding van digitaal lesmateriaal van uitgeverijen 34% Betere kwaliteit van digitaal lesmateriaal van uitgeverijen 31% Meer computers beschikbaar op school Bron: Motivaction (2010)
 21. 21. “64% van de managers geeftaan dat er een ELObeleidsplan is,maar slechts 28% van dedocenten geeft aan dit tekennen.” Bron: SLO (2010)
 22. 22. “Managers vinden dat er opcentraal niveau een visie ophet gebruik van ict isvastgelegd.Leraren zijn van mening dathet gebruik van ict vooronderwijsdoeleinden wordtovergelaten aan hunpersoonlijke voorkeur.” Bron: Vier in Balans Monitor 2010
 23. 23. “Veel leraren hebben behoefteaan een visie die binnen deschool breed gedragen wordten in samenwerking metleraren is ontwikkeld.” Bron: Vier in Balans Monitor 2010
 24. 24. “Deskundigheid en visiehangen nauw samen.Als leraren de visie achter hetonderwijs met ict nietondersteunen,is hun motivatie gering om denodige vaardigheden onder deknie te krijgen of toepassingenin de praktijk te brengen.” Bron: Vier in Balans Monitor 2010
 25. 25. “Ruim 40% van de lerarenvindt zich onvoldoendetoegerust om volzelfvertrouwen les te gevenmet ict.” Bron: Vier in Balans Monitor 2010
 26. 26. “Het leiderschap vanmanagers bij de invoering vanict houdt vooral in dat zijleraren ruimte geven om teexperimenteren. Daarmeeondersteunen zij vooral decomputervoorhoede …… Maar zij bieden te weinigondersteuning aan leraren dieminder affiniteit hebben mettechnologie.” Bron: Vier in Balans Monitor 2010
 27. 27. Leermiddelen: verwachting docenten 2009 2014 Bron: Leermiddelenmonitor - SLO (2010)
 28. 28. Verbeterpunten (met hoogste prio) Volgens leraren: Betere materiële voorzieningen. Volgens managers: Verandering in vaardigheden en opvattingen van leraren. Bron: Vier in Balans Monitor 2010
 29. 29. Motivatie Gewin Gemak Genot en/of eigenaarschap? Bron: Collis en Moonen (2001)
 30. 30. Innovatie adaptatie curve deze groepen willen oplossingen en gemak Bron: Everett Rogers – Diffusion of Innovations
 31. 31. Zelfde aanpak voor alle groepen? Gewin, gemak, genot? Kritische succesfactoren? Hefbomen voor verandering?
 32. 32. Iedere docent moet naast vakkennis en didactischevaardigheden, kennis hebben van onderwijstechnologie in de breedste zin van het woord.
 33. 33. Als ik het voor hetzeggen had, Wat zijn de dan … maatschappelijke ontwikkelingen en trends? Wat betekent eea voor mij, mijn school en onze ELO?
 34. 34. Deskundigheidsbevordering
 35. 35. Opdracht: Noteer de top 4 actiepunten/thema’s voor uw school in de nabije toekomst.Actiepunten voor nabije toekomst
 36. 36. Mijn actiepunten voor nabije toekomst 1. Management en leraren ontwikkelen een gezamenlijke visie (eigenaarschap). 2. Leraren krijgen meer vertrouwen in het gebruik van onderwijstechnologie. 3. Leraren met minder affiniteit met onderwijstechnologie (early majority) nadrukkelijk ondersteunen. 4. Digitale leermiddelen zijn meer en beter toegankelijk.
 37. 37. Geprikkeld?
 38. 38. ColofonDeze presentatie is verzorgd op 16 en 23 maart 2011 door Tim Remmerstijdens de „Themabijeenkomst ELO‟ in het kader van het Kennisnetambassadeursprogramma vo.Wilt u meer informatie over de presentatie?website : www.dactique.nle-mail : info@dactique.nltelefoon : 053 4803130Op deze presentatie is de volgende licentie van toepassing:Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen 3.0 NLDeze presentatie is te vinden op slideshare:www.slideshare.net/dactiquewww.slideshare.net/timremmers
 • Rover

  May. 2, 2011
 • Katinka

  Mar. 16, 2011

Deze presentatie is verzorgd op 16 en 23 maart 2011 door Tim Remmers tijdens de ‘Themabijeenkomst ELO’ in het kader van het Kennisnet ambassadeursprogramma vo.

Vistas

Total de vistas

1.144

En Slideshare

0

De embebidos

0

Número de embebidos

5

Acciones

Descargas

51

Compartidos

0

Comentarios

0

Me gusta

2

×