Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Barok

2.029 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Educación
 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

Barok

 1. 1. Maniërisme, barok, Gouden eeuw
 2. 2. Barok
 3. 3. Barok : context1600-1720- laatste ‘eenheidsstijl’ in Europa- teruggrijpen op klassieke vormgeving, maar metdynamiek en beweging- kenmerken maniëristische archituur wordenverder uitgewerkt: kolossale zuilen,verspringende gevelpartijen, grote licht-donkercontrasten, ongewone lichtval- overdadige versieringen, streven naarsamensmelting architectuur, beeldhouwkunst enschilderkunst
 4. 4. Kleding in de barok
 5. 5. muziek in de barokBach, Vivaldi, Monteverdi
 6. 6. verschillende richtingen1. katholieke BarokZuid/Europa2. absolute vorstenbarokkunst Frankrijk3. Gouden Eeuw NoordelijkeNederlanden: schilderkunst
 7. 7. Barok : contextNaam is afgeleid van Portugese woord ‘barocco’(‘grillige parel’), maar deze naam is pas vanaf 19eeeuw toegepast op deze stromingverschillende richtingen barok: 1. reformatie zorgt voor afname machtkatholieke kerk  contra-reformatie - kunst van Barok Zuid-Europa is pogingRoomse kerk invloed terug te winnen  machten glorie 2. barokkunst Frankrijk  absolute vorsten tonen aanzien en macht 3. Gouden Eeuw Noordelijke Nederlanden:schilderkunst vn. voor rijke burgerij (VOC)
 8. 8. ARCHITECTUUR BorrominiS Agnese, Rome
 9. 9. Barok : architectuurOverdadige stijl zuid-Europa-plattegronden assymetrisch, onregelmatig-grillige, gebogen vormen die in elkaar overvloeien- veel versieringen, b.v. nissen, uitspringende delen- reliëfwerking, plastische muurvlakken  lichtval licht-donkereffecten- dynamiek: interieur en exterieur lijken in bewegingte zijn- horizontale-verticale richtingen- marmer, goud, luxe materialen- klassieke elementen, b.v. zuilen (maar kolossaal)Nauwelijks navolging in noordelijker Europa (inplaats daar: classicisme)
 10. 10. Bernini
 11. 11. Borromini: San Carlo exterieur
 12. 12. Borromini: plafond San Carlo
 13. 13. Borromini: San CarloPlattegrond
 14. 14. Borromini
 15. 15. Barokke kerkin Krakow (Polen)
 16. 16. Barokke kerkin Krakow (Polen), detail
 17. 17. Barokke kerkin Krakow (Polen)
 18. 18. Kerk in Krakow (Polen), Barok interieur
 19. 19. Barok : schilderkunst-bijbelse voorstellingen, soms mythologie, - plafond- muurschilderingen (trompe l’oeil  illusionistischruimtelijk effect), gravures, schilderijen, panelen- natuurgetrouw- gespierde figuren, overdreven anatomie- dynamiek: diagonale lijnen, snijdende lijnen- dramatisch effect: licht-donkereffecten (clair-obscure) en houdingen/gebaren van figuren- vooral veel warme kleuren- ‘wollig’: veel doeken, engeltjes, wolken, rondefiguren
 20. 20. Guercino
 21. 21. Guercino
 22. 22. Guercino
 23. 23. Rubens: Kruisafneming, middenpaneel
 24. 24. Rubens: kruisopriching, middenpaneel
 25. 25. Rubens: Kruisafneming, middenpaneel
 26. 26. Rubens: Roof van Europa
 27. 27. Rubens: de dochters van Leucippus
 28. 28. Caravaggio
 29. 29. Caravaggio: Emmausgangers
 30. 30. Caravaggio
 31. 31. Caravaggio
 32. 32. Artemesia Gentileschi
 33. 33. Rembrandt Caravaggio
 34. 34. Vélaszquez: Meninas (hofdames)
 35. 35. Barok : beeldhouwkunst-bijbelse voorstellingen, soms mythologie,onderwerpen en ornamenten uit de natuur,ruiterstandbeelden, portretten- aan buitenkant van gebouwen, binnen in nissen- emotie en gevoelens uitbeelden: lijkt theaterstuk- licht-donkereffect- dynamische houdingen en compositie- goud en marmer- beeldhouwkunst en architectuur één geheel- toegepaste kunst: kostbare materialen, rijkelijkbewerkt
 36. 36. Bernini
 37. 37. Bernini: Apollo en Daphne en Buste van Louis XIV
 38. 38. Bernini: David(Onder: David van Michelangelo en van Donatello)
 39. 39. Tuby
 40. 40. Tuby
 41. 41. SalviTrevi-fontein
 42. 42. SalviTrevi-fontein
 43. 43. SalviTrevi-fontein
 44. 44. Barokke tafel
 45. 45. Barokke tafel
 46. 46. Barokke stoel
 47. 47. Barokkeslaapkamer
 48. 48. Kijk verder voor: gouden eeuw
 49. 49. Gouden Eeuw
 50. 50. geschiedenis
 51. 51. Grachtenpanden
 52. 52. Gouden Eeuw: context17e eeuw Nederland: Gouden Eeuw- Nederland rijk en machtig door snel groeiendehandel- Verenigde OostindischeCompagnie (VOC), vanaf1602: grote handels- entransportonderneming- door welvaart  bloei cultuur  veel kunstenaarsdie nu nog bekend zijn- veel oorlogen (rijkdom moest verdedigd worden),b.v. Tachtigjarige oorlog met Spanje (einde in 1648)
 53. 53. Pieter Jansz Saeanredaminterieur van de Sint-Odulphuskerk te Assendelft, 1649
 54. 54. Pieter Jansz Saeanredam Interieur van de SintBavo in Haarlem, 1636
 55. 55. Stevenskerk Nijmegen
 56. 56. Contrast katholiek –protestantse kerkgebouwn
 57. 57. Gouden Eeuw: contextNoordelijk en zuidelijk- Noordelijke- en Zuidelijke Nederlanden: verzamelinggraafschappen, hertogdommen etc. (gebied dat nuNL, België, Luxemburg en Oost-Frankrijk is)- 16e eeuw: reformatie. Opstand protestanten, 1566beeldenstorm. Vanaf die tijd: noordelijkeNederlanden (protestant, gereformeerd) en ZuidelijkeNederlanden (katholiek).Kerkgebouwen protestanten: kaal, sober, tegenafbeeldingen (uitgangspunt: Bijbel, niets anders)- Protestanten hebben het voor het zeggen, maarniemand is verplicht protestant te worden  NLtolerant land (maar katholieken mogen niet openlijk geloof
 58. 58. De Republiek in de 17e eeuw
 59. 59. Gouden Eeuw: contextKunst- grote vraag naar kunst, vooral schilderijen- veel buitenlandse kunstenaars in NL, NL’sekunstenaars veel in buitenland (om voor vorsten,kerken etc. te werken)- in NL geen kerk of vorst als opdrachtgeven, maarwél rijke kooplieden, burgers, overheid, VOC, WIC,schutterijen etc. Etc.- specialisatie van schilders (b.v. Portretten oflandschappen)- niet alle soorten schilderijen leverden evenveel op
 60. 60. Gouden Eeuw: contextKunst: specialisaties- landschappen, zeegezichten (zonder ‘verhaal’)- stilleven (vanitasstilleven, bloemen, voorwerpen)- genrestukken (alledaagse leven)- portretten (hoe meer erop stond, hoe duurder ten voeten uit het duurste!), b.v. Ookschuttersstukken. Termen: en face, en profil, trois-quart; borststuk, kniestuk, ten voeten uit- historiestukken (bijbels, mythologisch)
 61. 61. Gouden Eeuw: contextKunst: kunstenaars  de kunstenaars hadden vaak een specialismeZo was Jan Steen goed in binnenhuistaferelen, maakteRembrandt b.v. veel portretten en schilderde Ruysdael alleenlandschappen  Kunstenaars hadden vaak een soort ‘bedrijfje’Ze schilderden zelf de lastigste delen (b.v. het gezicht) enhadden leerlingen en hulpjes voor de rest! schilderijen werden altijd binnen (in een atelier)gemaaktDat gold ook voor landschappen. Schetsen en tekeningenwerden wel buiten gemaakt. Kunst werd besteld, maar ook gewoon op de marktverkocht!
 62. 62. LANDSCHAPDoor Jan van Goyen
 63. 63. ZEELANDSCHAPDoor Jan van Goyen
 64. 64. LANDSCHAP met koeien Door Paulus Potter
 65. 65. LANDSCHAP met koeien Door Paulus Potter
 66. 66. LANDSCHAPna de regen, Door Salomon van Ruysdael
 67. 67. LANDSCHAPDoor Albert Cuyp
 68. 68. LANDSCHAP (gezicht op Delft) Door Johannes Vermeer
 69. 69. STILLEVENdoor: Heda
 70. 70. STILLEVENdoor: Willem van Aelst
 71. 71. Nederlandse‘Gouden eeuw’ Bosschaert
 72. 72. Nederlandse‘Gouden eeuw’ Mignon
 73. 73. Balthasar van der Ast
 74. 74. STILLEVENdoor: Willem van Aelst
 75. 75. STILLEVENdoor: Abraham van Beyeren
 76. 76. STILLEVENdoor: Maerten Boelema de Stomme
 77. 77. STILLEVEN (metexotische elementen  handel!) door: Willem Kalf
 78. 78. VANITAS-STILLEVEN (met element van vergankelijkheid/dood erin!) door: Franciscus Gysbrechts
 79. 79. PORTRETdoor: Ferdinand Bol
 80. 80. PORTRETdoor: Gerard Dou
 81. 81. PORTRETdoor: Gerard Dou
 82. 82. PORTRET / Tronie(‘meisje met de parel’) door: Vermeer
 83. 83. PORTRETdoor: Rembrandt van Rijn
 84. 84. PORTRET(van Jan Six. Let op de grovere penseelstreek)door: Rembrandt van Rijn
 85. 85. PORTRET (zelfportret)door: Gerard Dou
 86. 86. PORTRET (zelfportret)door: Rembrandt
 87. 87. Nederlandse‘Gouden eeuw’ RembrandtZelfportretten
 88. 88. PORTRET(portret van Saskia,Rembrandts vrouw) door: Rembrandt
 89. 89. Portretten RembrandtPortret van Saskia met een bloem en Saskia als Flora
 90. 90. PORTRET (van een meisje als jager) door: Ceasar van Everdingen
 91. 91. PORTRET (van een 2-jarig jongetje(!))door: Ceasar van Everdingen
 92. 92. PORTRET(van de ouders van de kunstenaar) door: Jan de Bray
 93. 93. PORTRET (let ook op demolensteenkraag!  hoegroter hoe rijker je was) door: Jacob Jordaens
 94. 94. PORTRETdoor: Pieter Thijs
 95. 95. PORTRET(de regenten van het weeshuis in Haarlem) door: Jan de Bray
 96. 96. HISTORIESCHILDER STUKKEN(bijbels: Mozes gooit de stenen tafelen kapot) door: Rembrandt
 97. 97. Historiestuk:Rembrandt: De blindmaking van Samson
 98. 98. HISTORIESCHILDER STUKKEN (bijbels: de heilige familie) door: Rembrandt
 99. 99. HISTORIESCHILDER STUKKEN (bijbels: afneming van het kruis) door: Rembrandt
 100. 100. HISTORIESCHILDER STUKKEN (mythologisch: Bacchus, Ceres en Cupido) door: Hans von Aachen
 101. 101. HISTORIESCHILDER STUKKEN(historisch: zeeslag)door: Anthonisz Aert
 102. 102. SchuttersstukDoor: Frans Hals
 103. 103. Schutters- stuk (Nacht- wacht) Door:Rembrandt
 104. 104. GENRE-SCHILDERKUNSTdoor: Hendrick Avercamp
 105. 105. Nederlandse ‘Gouden eeuw’Avercamp: IJslandschap
 106. 106. GENRE-SCHILDERKUNSTdoor: Hendrick Avercamp
 107. 107. Binnenhuistafereel door: Vermeer
 108. 108. Binnenhuistafereel door: Vermeer
 109. 109. Binnenhuistafereel door: Vermeer
 110. 110. Binnenhuistrafereel met repoussoir Vermeer De kunst van het schilderen
 111. 111. Nederlandse ‘Gouden eeuw’ VermeerBrieflezende vrouw
 112. 112. Binnenhuistafereel(‘oude vrijer – jonge meid’) door: Jan Steen
 113. 113. Binnenhuistafereel (‘vieren van een geboorte’) door: Jan Steen
 114. 114. Binnenhuistafereel (‘de kunstenaarsfamilie’) door: Jan Steen
 115. 115. Binnenhuistafereel (‘de drinker’) door: Jan Steen
 116. 116. Binnenhuistafereel(‘sinterklaasfeest’) door: Jan Steen
 117. 117. Wetenschap: VermeerDe astronoom
 118. 118. Wetenschap:Rembrandt: Anatomische les van Dr. Tulp
 119. 119. EINDE!

×