FREIA boekje wijsheid 2016

Tjeerd Bartlema
Tjeerd BartlemaDeep democracy. Transactionele Analyse. Systemisch werk. en Feedback Training & Consulting
van weten
naar wijsheid
We leven in bijzondere tijden.
Economie en ecologie vloeien
samen. Digitalisering zet hele
sectoren op hun kop. En onze
maatschappij staat af en toe
onder hoogspanning.
De gevolgen zijn groot.
Voor de samenleving, en dus ook
voor bedrijven en organisaties.
Mensen zien hun baan in hoog
tempo veranderen of verdwijnen.
Leiders worden kritischer bekeken
dan ooit. Kennis, talent, ervaring,
ze zijn dan niet langer genoeg.
Grote veranderingen vragen
om veerkracht.
create change
together
Het gaat om wat je weet en durven
erkennen wat je niet weet. Staan
voor je mening en kunnen twijfelen
aan waar je altijd in hebt geloofd.
Een scherpe blik naar buiten en
eerlijk kijken naar jezelf.
Een brede ontwikkeling. Waardoor
kennis en talent uitgroeien tot
wijsheid Wijsheid die mensen laat
drijven op eigen kracht en inzicht. 
Zodat ze vrij zijn om nieuwe wegen
in te slaan.
perpetual
growth
knowledge
is power
Wijsheid waarbij kennis heeft
kunnen rijpen. Vlieguren ervoor
zorgen dat mensen ook echt boven
zichzelf uitstijgen. En iedereen zich
verbonden voelt met kansen en
bedreigingen.
Die ontwikkeling, dat is waar Freia
voor staat. Dat is wat wij doen.
Met uw mensen en voor uw
organisaties. Stap voor stap.
 
Freia. Van weten naar wijsheid.
Van weten naar wijsheid
Wat is wijsheid? Minder doen, naar jezelf durven kijken
en leren van ervaringen. Verwondering en opmerk-
zaamheid oefenen. Niet alleen meer informatie en
kennis tot je nemen, maar ook het besef van niet
weten en verdieping. Vragen stellen in plaats van
antwoorden geven. Dat inspireert en prikkelt anderen.
Zodat ze zelf antwoorden zoeken, fouten durven
maken en leren van ervaringen.
Het belang van leidinggeven, coaching en persoonlijk
leiderschap is van alle tijden. Evenzeer zijn samen-
werking, visie, strategie, bedrijfskunde en professio-
nalisering voor organisaties nog even actueel en
relevant als altijd. De omgeving is anders; dynamischer
en instabiel. Permanente verandering in organisaties
die onder toenemende druk staan vraagt om wijsheid
bij het maken van keuzes en lef om deze door te
voeren. Door het voeren van kritische dialogen wordt
het lerend vermogen van de organisatie aangesproken
en versterkt. Van weten naar wijsheid.
illuminate your mind
sharpen your talents
Van human resources naar
human sources
Er komt veel op mensen af. Gedwongen verandering
van baan, onzekerheid over vaste contracten,
werkdruk in privétijd, zelfsturende teams met veel
transparantie, commerciële verantwoordelijkheid
en wisselingen in het management. Dat kan leiden
tot onzekerheid en een afwachtende houding.
Veerkrachtige organisaties richten zich vooral op
de sterke punten van hun medewerkers in plaats van
op hun zwaktes. Zij zetten talent in waar dat nodig is.
Zodat datzelfde talent zich verder ontwikkelt en
het verschil maakt in de organisatie. Daarmee stijgt
het gevoel van eigenwaarde, betrokkenheid, energie
en intrinsieke motivatie. Het zorgt voor mede­werkers
met zelfvertrouwen, die keuzes durven te maken in het
belang van de organisatie. Met tevreden klanten als
gevolg. Daar helpen we organisaties en mede­werkers
bij; professionals én leidinggevenden. Van human
resources naar human sources.
connect and collaborate
Van organisatie naar community
Organisaties opereren in een wereldwijde economie
met steeds weer nieuwe uitdagers van de status quo.
Een traditionele top-down structuur is dan minder
effectief, kweekt lage betrokkenheid en creëert een
klimaat waarbij transities moeilijk door te voeren zijn.
Deze tijd vraagt om organisaties die als community
functioneren. Een community kent gemeenschapszin.
Men heeft iets voor elkaar over. De organisatie heeft
leiders die dat waarderen en voorleven. Daarmee
ontstaat er een positieve cultuur waar mensen bij
willen horen, juist in tijden van versnippering en
individualisme. Die verbondenheid en betrokkenheid
maakt transities mogelijk. Waarbij veranderingen niet
van bovenaf worden opgelegd, maar leidinggevenden
het mogelijk maken dat medewerkers en teams zelf
oplossingen bedenken, uitproberen en implementeren.
Zo wordt leren en werken verbonden. Van organisatie
naar community.
inspire development
through community
Van volgers naar leiders
Ook een organisatie die werkt als community heeft
leiders nodig. Naast het selecteren en ontwikkelen
van de juiste mensen, is het bevorderen van samen-
werking en het stellen van duidelijke doelen essentieel.
In de recente economie was sturing op de juiste
uitvoering van taken belangrijk. Aandacht voor de
menskant werd als noodzakelijk gezien, maar stond
niet voorop. Leren en ontwikkelen hoorde bij het
maken van carrière.
In de kenniseconomie van vandaag zijn functies
en taken minder vast omlijnd. Er wordt meer eigen
inbreng verwacht, meer creativiteit. Leiders en
leidinggevenden hebben informatie nodig vanaf de
werkvloer om de koers te bepalen. Andersom hebben
medewerkers richting en support nodig zodat ze
de juiste keuzes kunnen maken. Dat vraagt om
leiders die leiders voortbrengen in plaats van volgers.
Een democratische leiderschapsstijl dus, gericht op
het ontwikkelen van mensen. Zodat medewerkers
verantwoordelijkheid nemen en initiatief tonen.
Van volgers naar leiders.
Van eigenbelang naar
gemeenschappelijk belang
Gedrag van medewerkers is een spiegel. De signalen
die leidinggevenden elke dag uitzenden zien ze
terug op de werkvloer. Een blik in die spiegel kan
confronterend zijn, maar helpt ook om zaken ten
goede te veranderen. Als leidinggevenden het
gemeenschappelijke belang voorop zetten en macht
op een eerlijke transparante manier inzetten heeft
dat merkbaar effect.
Medewerkers die zich gezien voelen gaan emotioneel
investeren en richten zich steeds meer op het
toevoegen van waarde voor klanten. De betrokken-
heid neemt toe en er ontwikkelt zich een sterke
en veerkrachtige organisatie die de toenemende
concurrentiedruk aan kan. Vernieuwing en innovatie
ontstaat dan omdat vakbekwame professionals graag
verbeteren wat niet werkt. Het begint allemaal bij
het winnen van de “hearts and minds” van de eigen
medewerkers. Van eigenbelang naar gemeenschap-
pelijk belang.
grow from within
Opleidings- en trainingsbedrijven
Freia is een dynamisch netwerk van opleidings- en trainings­
bedrijven. Onze dienstverlening richt zich op de groei en
ontwikkeling van uw organisatie. Open inschrijving voor
individuele vragen of maatwerk voor team- of organisatie-
vraagstukken.
Onze oplossingen op maat maken we met u, gericht op uw
doelen. Daarbij gaan we niet over één nacht ijs. We onder-
zoeken uw vraag in samenhang met uw organisatie. Hoe kan
het beter? En wat is dan de behoefte aan verandering?
Wij komen met gerichte, doordachte voorstellen. Wij zeggen
waar het op staat als dat nodig is, maar hebben de wijsheid
niet in pacht en we werken daar iedere dag aan samen met
onze opdrachtgevers. We helpen iets in gang te zetten, om
een transitie te laten slagen, om echt het verschil te maken.
We werken met zeer ervaren, vakbekwame, creatieve en
wijze mensen. Geen standaard consultants. Wij werken ook
niet “out of the box”, maar maken de box groter. Zodat u
leert, ontwikkelt, in beweging komt en uw organisatie groeit.
Wat Freia voor u kan betekenen
Diversiteit
Verschil maak je door verschillend te zijn. Wij koesteren
dan ook de diversiteit van onze organisaties. Samen hebben
ze een schat aan ervaring opgebouwd.
Naast diversiteit in bijzonder en impactvol maatwerk heeft
Freia een keur aan succesvolle open leergangen voor
verschillende branches en opleidingsvragen.
Het palet loopt van de vermaarde Comenius leergang voor
senior management en bestuur en de meest persoonlijke
Executive MBA in de markt tot aan de vernieuwende leergang
Digitaal Leiderschap en de veelgeprezen opleiding voor
controllers. Daarnaast bevat het assortiment verschillende
managementtrainingen, een real life opleiding bedrijfskunde,
een Top Traineeship Programma voor de financiële dienst-
verlening en een Talent Development Programma voor de
logistieke sector.
Verbindende factor
Freia verbindt de autonoom functionerende opleidings­
bedrijven en smeedt ze tot één lerende organisatie. We delen
kennis en kunde, kijken vanuit verschillende perspectieven
naar de markt en van daaruit herkennen we snel de trends
en bijbehorende vragen van organisaties.
Wij delen graag onze visie in uw organisatie door een gesprek
of een presentatie met discussie.
the time to
turn is now
Horizon Training
& Ontwikkeling
Mens. Management. Organisatie
Door talenten en ambities van mede-
werkers met de doelstellingen van
een organisatie te verbinden en hen
tegelijkertijd uit te dagen het beste
uit zichzelf te halen kunnen bergen
worden verzet. Al werkend leren is de
toekomst, daar zijn wij van overtuigd.
Horizon Training & Ontwikkeling is
expert in talentontwikkeling. Met het
concept van Werkend Leren kan al
het aanwezige talent in een organisatie
maximaal benut worden. Horizon
begeleidt organisaties om zichzelf
te verbeteren, te veranderen,
te optimaliseren en te innoveren.
Traineeships/potentialprogramma’s
zijn gericht op het verkrijgen en
behouden van medewerkers met
potentieel. Zodat ze door kunnen
groeien naar een stevige en bepalende
posities en fungeren als cultuurdragers
voor verandering. Met Management
Development programma’s richt
ze zich op het middenmanagement
waar de spagaat tussen stabiliteit en
vernieuwing het meest voelbaar is.
Met Teamperformance wordt het
bewustzijn en het lerend vermogen
geactiveerd, zodat de teamleden zich
blijven(d) ontwikkelen.
samen van weten naar wijsheid
Van Harte & Lingsma
leiderschap en persoonlijke
ontwikkeling
Organisaties worden sterker als de
mensen die er werken hun talenten
inzetten en hun potentieel benutten.
Zo komen ze beter tot hun recht.
Ze weten zich op de juiste plek en
voelen zich zowel verantwoordelijk
voor hun eigen ontwikkeling als voor
de organisatieresultaten.
Bij Van Harte & Lingsma geloven we in
het potentieel van mensen. We helpen
ze hun eigen leider te worden en zich-
zelf te versterken. Sterke en gelukkige
mensen zijn loyaal en ondernemend.
Onmisbare bouwstenen in elke
organisatie.
Al meer dan 30 jaar weten klanten ons
daarvoor te vinden. We bereiken samen
resultaat door het inzetten van
persoonsgerichte trainingen, incompany
maatwerk, assessments en coaching
rondom leiderschap, management,
effectiviteit en communicatie.
In al onze trajecten is feedback
de meest krachtige interventie.
In de ontmoeting met anderen krijgen
mensen zicht op zichzelf en hun impact
op de omgeving.
elke ontmoeting is het begin
van wijsheid
TSM Business School
true leaders innovate
Succesvolle organisaties vragen om
grensverleggend leiderschap en
blijvende innovatiekracht. Leiderschap
verlangt zelfkennis, leervermogen en
samenwerken. Je leert door samen te
ontdekken en te reflecteren. Innovatie
vraagt vooral om initiatief en onder­
nemerschap. Je leert door kansen
te zien. Maar je leert ook door te
realiseren en waar te maken.
TSM zet mensen in hun kracht waar­door
ze vernieuwing en verandering voor
elkaar krijgen in complexe (technologie
gedreven) organisaties. Hierbij is
zelfkennis minstens net zo belangrijk
als bedrijfskundige kennis en inzichten.
TSM komt voort uit de Universiteit
Twente en staat op nummer één in de
laatste MT-ranglijst van best beoor-
deelde academische MBA’s in Nederland
en is toonaangevend in (inter)nationale
incompany programma’s.
wijsheid als som van ervaring,
inzicht en analyse
-
LEIDERSCHAP
EN PERSOONLIJKE
ONTWIKKELING
Comenius Leergangen
voor wie alles al denkt te weten
Een wereld die in hoog tempo inno-
veert, vergt flexibiliteit en creativiteit
van mensen, instellingen en bedrijven.
Succesvol leiding geven aan complexe
ontwikkelingen en processen vereist
creatief, open en verbindend
leiderschap.
Comenius is een school in de
acade­mische, klassieke betekenis van
het woord: een vrijplaats. Comenius
toetst het vertrouwde, het veilige en
verkent, reflecteert het ongemakkelijke,
het vreemde. Een ervaring met impact
op het persoonlijke en het profes­sio­
nele leiderschap.
Sinds 1996 organiseert Comenius
nationale en internationale leergangen
voor executives in samenwerking met
universiteiten van Europa, Amerika,
het Midden-Oosten en China.
Academische programma’s gericht
op visie- en leiderschapsontwikkeling.
Comenius heeft tevens ruime ervaring
met maatwerkprogramma’s, in het
bijzonder voor de bestuurlijke top van
bedrijven en instellingen in de publieke
en private sector.
ware wijsheid gaat verder dan kennis
Onze opleidingsbedrijven
IBO Business School
real life leren
Bedrijfskunde is in 1975 zo ongeveer
door IBO Business School uitgevonden.
Hoewel de vakgebieden nog steeds
dezelfde zijn als tientallen jaren
geleden, is de inrichting ervan aange­
past aan de praktijk van vandaag.
Ontwikkelingen in technologie,
economie, markt en maatschappij
zijn daarbij belangrijke pijlers.
De hedendaagse transparantie eist
nadrukkelijk onderscheidend vermogen
van de organisatie. Alleen dan kan zij
succesvol zijn. Waardecreatie is de
sleutel voor continuïteit. Maar bovenal
wordt van de tegenwoordige  pro­fes­­­­
sional verwacht dat hij of zij in staat
is om zijn of haar persoonlijkheid te
integreren met rol en functie. Dat vraagt
om zelfkennis en lef.
IBO Business School biedt programma’s
aan voor ervaren professionals op
HBO+ en WO-niveau. De leer­gangen
kenmerken zich door het integraal
bedrijfskundig kijken naar real life
vraagstukken, de directe koppeling
met de eigen praktijk en het leren
van elkaar.
van slim naar wijs
NIVE Opleidingen
in control zijn
In een tijd waarin snelle technische
en organisatorische ontwikkelingen
grote impact kunnen hebben, moeten
organisaties kunnen vertrouwen op
cijfers om grip te houden op bedrijfs-
processen. De rol van controller vergt
daarom meer dan alleen kennis van
de cijfers. Een hedendaagse (business)
controller functioneert in een multi-
disciplinair team en begrijpt waar het
om draait in zijn organisatie.
Dankzij de HOFAM, de post-HBO
opleiding tot Qualified Controller
ontwikkelt de deelnemer zich tot
stevige business controller die de
breedte van de business begrijpt en
daardoor meerwaarde toevoegt aan
de eigen organisatie. Deelnemers uit
uiteenlopende organisaties studeren
samen en leren zo veel van elkaars
business.
NIVE Opleidingen biedt naast de
HOFAM diverse beroepsopleidingen
en financiële cursussen aan die,
net als de HOFAM, praktijkgericht,
interactief en actueel zijn. De theorie
wordt tijdens klassikale bijeenkomsten
vertaald naar de praktijk en is gericht
op kennis, vaardigheden en persoon-
lijke ontwikkeling, waarmee financiële
professionals in control zijn.
grip en weer loslaten is ook wijsheid
AOG School of Management
verder denken
Je steeds weer blijven ontwikkelen in
de richting van een nieuw vakgebied
of professionele rol is steeds belang-
rijker. AOG School of Management
is ruim 25 jaar geleden ontstaan
vanuit de Rijksuniversiteit Groningen.
De opzet van haar opleidingen is
geënt op de idealen van de klassieke
universiteit; vakoverstijgend inzicht,
visievorming en ontwikkeling van
persoonlijk leiderschap. Alles staat in
het teken van het verder ontwikkelen
van bestuurders, directeuren, managers
en professionals en hun organisaties.
In een interessante mix van wetenschap
en praktijkervaring bieden hoogleraren
en praktijkprofessionals de laatste
stand van zaken in vakgebieden als
Strategie, Leiderschap, Bestuur, Inno­
vatie, Marketing en Human Resources.
Altijd staat de leervraag van de
deelnemers centraal. Door betekenis­
volle ontmoetingen te creëren waar
kennis wordt uitgewisseld, men reflec-
teert op ervaringen en discussieert over
onderwerpen die voorop de golf zitten,
verruimen deelnemers hun blikveld.
De benadering van AOG School of
Management is vakoverstijgend,
grensverleggend en confronterend.
Met als doel deelnemers te inspireren
en aan te zetten tot verder denken.
van verder denken naar wijsheid
Geoplan
regie in het publieke domein
De wetgeving op het gebied van
Milieu en Ruimtelijke Ordening is aan
verandering onderhevig. Nieuwe wetten
of aanpassingen van bestaande
wetten, maar ook ontwikkelingen en
actualiteiten zijn voor professionals
kennis van het kaliber "need to know".
Tegelijkertijd voltrekt zich een transitie
in dit publieke domein waarin verant-
woordelijke professionals geacht
worden proactief richting te geven
aan maatschappelijke vraagstukken
in de bebouwde omgeving en daarin
een regiefunctie te vervullen.
Geoplan biedt al meer dan 35 jaar
basis- en verdiepingscursussen en
leergangen binnen het omgevingsrecht,
voor zowel de publieke als de private
sector. Via uitwisseling en discussie
met vakdocenten, die vaak aan wetten
hebben meegeschreven en met de
andere deelnemers ontwikkelen
professionals inzicht en persoonlijke
stevigheid om de kennis op een
goede manier in te passen in de
eigen praktijk.
van kennis naar wijsheid
FREIA boekje wijsheid 2016

Recomendados

Leiderschap 4.0. por
Leiderschap 4.0.Leiderschap 4.0.
Leiderschap 4.0.Sarah Verwei
1K vistas105 diapositivas
Global Brochure Hudson NL por
Global Brochure Hudson NLGlobal Brochure Hudson NL
Global Brochure Hudson NLPockett7
276 vistas16 diapositivas
Potentiele praktijken in Deliberately Developmental Organizations por
Potentiele praktijken in Deliberately Developmental OrganizationsPotentiele praktijken in Deliberately Developmental Organizations
Potentiele praktijken in Deliberately Developmental OrganizationsOnno Geveke
233 vistas5 diapositivas
Brochure Start Connecting por
Brochure Start ConnectingBrochure Start Connecting
Brochure Start ConnectingErik Janssen
614 vistas13 diapositivas
Whitepaper talentmanagement por
Whitepaper talentmanagementWhitepaper talentmanagement
Whitepaper talentmanagementDharam Jethoe
361 vistas7 diapositivas
Ygentijdse organisaties por
Ygentijdse organisatiesYgentijdse organisaties
Ygentijdse organisatiesYgenwijs
531 vistas26 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Excellente-vrouwen por
Excellente-vrouwenExcellente-vrouwen
Excellente-vrouwenBertJandeVisser
317 vistas15 diapositivas
Flexibility Ontwikkelt por
Flexibility OntwikkeltFlexibility Ontwikkelt
Flexibility OntwikkeltPatrickSchouten
215 vistas26 diapositivas
Magazine Nl Lr Chiefsberaad por
Magazine Nl Lr ChiefsberaadMagazine Nl Lr Chiefsberaad
Magazine Nl Lr Chiefsberaadgvanderwoude
104 vistas3 diapositivas
Daarom Balance por
Daarom BalanceDaarom Balance
Daarom BalanceHenk Heiner
144 vistas15 diapositivas
Leadership artikelpassie por
Leadership artikelpassieLeadership artikelpassie
Leadership artikelpassieKoos Groenewoud
616 vistas5 diapositivas
Mercuri Urval Corporate Brochure Nl por
Mercuri Urval Corporate Brochure NlMercuri Urval Corporate Brochure Nl
Mercuri Urval Corporate Brochure Nlmartien3
341 vistas11 diapositivas

La actualidad más candente(12)

Magazine Nl Lr Chiefsberaad por gvanderwoude
Magazine Nl Lr ChiefsberaadMagazine Nl Lr Chiefsberaad
Magazine Nl Lr Chiefsberaad
gvanderwoude104 vistas
Mercuri Urval Corporate Brochure Nl por martien3
Mercuri Urval Corporate Brochure NlMercuri Urval Corporate Brochure Nl
Mercuri Urval Corporate Brochure Nl
martien3341 vistas
TriamFloat Magazine Leren en Innoveren por Marieke Megens
TriamFloat Magazine Leren en InnoverenTriamFloat Magazine Leren en Innoveren
TriamFloat Magazine Leren en Innoveren
Marieke Megens710 vistas
Magazine Leren & Innoveren (2) por slangerak
Magazine Leren & Innoveren (2)Magazine Leren & Innoveren (2)
Magazine Leren & Innoveren (2)
slangerak345 vistas
Artikel TF Peopleshere december2014 (1) por Marjan Schollaert
Artikel TF Peopleshere december2014 (1)Artikel TF Peopleshere december2014 (1)
Artikel TF Peopleshere december2014 (1)
Marjan Schollaert304 vistas

Destacado

word je eigen leider v4.1-1 por
word je eigen leider v4.1-1word je eigen leider v4.1-1
word je eigen leider v4.1-1Tjeerd Bartlema
172 vistas3 diapositivas
Treball final por
Treball finalTreball final
Treball finalWilliam Arias
96 vistas1 diapositiva
Test por
TestTest
Testoafishalcove2164
103 vistas1 diapositiva
Alcatel-Lucent TN883 por
Alcatel-Lucent TN883Alcatel-Lucent TN883
Alcatel-Lucent TN883savomir
173 vistas6 diapositivas
Redes informáticas por
Redes informáticas Redes informáticas
Redes informáticas Tecnope
249 vistas6 diapositivas
Bird 100-A-MFN-20 por
Bird 100-A-MFN-20Bird 100-A-MFN-20
Bird 100-A-MFN-20savomir
139 vistas6 diapositivas

Destacado(19)

Alcatel-Lucent TN883 por savomir
Alcatel-Lucent TN883Alcatel-Lucent TN883
Alcatel-Lucent TN883
savomir173 vistas
Redes informáticas por Tecnope
Redes informáticas Redes informáticas
Redes informáticas
Tecnope249 vistas
Bird 100-A-MFN-20 por savomir
Bird 100-A-MFN-20Bird 100-A-MFN-20
Bird 100-A-MFN-20
savomir139 vistas
Omental torsion: a rare cause of acute abdomen por KETAN VAGHOLKAR
Omental torsion: a rare cause of acute abdomenOmental torsion: a rare cause of acute abdomen
Omental torsion: a rare cause of acute abdomen
KETAN VAGHOLKAR783 vistas
Jaaj 54 fev13 por aplalmir
Jaaj 54 fev13Jaaj 54 fev13
Jaaj 54 fev13
aplalmir713 vistas
No entras por valenp93
No entrasNo entras
No entras
valenp93223 vistas
Fujitsu FC9616TCA1 por savomir
Fujitsu FC9616TCA1Fujitsu FC9616TCA1
Fujitsu FC9616TCA1
savomir193 vistas
A Folklore Inspires a Mobile Game! por ilmiontast79
A Folklore Inspires a Mobile Game!A Folklore Inspires a Mobile Game!
A Folklore Inspires a Mobile Game!
ilmiontast7999 vistas
A HYBRID AC/DC SOLAR POWERED STANDALONE SYSTEM WITHOUT INVERTER BASED ON LOAD... por Iaetsd Iaetsd
A HYBRID AC/DC SOLAR POWERED STANDALONE SYSTEM WITHOUT INVERTER BASED ON LOAD...A HYBRID AC/DC SOLAR POWERED STANDALONE SYSTEM WITHOUT INVERTER BASED ON LOAD...
A HYBRID AC/DC SOLAR POWERED STANDALONE SYSTEM WITHOUT INVERTER BASED ON LOAD...
Iaetsd Iaetsd657 vistas
HP 28685B por savomir
HP 28685BHP 28685B
HP 28685B
savomir98 vistas

Similar a FREIA boekje wijsheid 2016

Overall Global brochure_Hudson NL por
Overall Global brochure_Hudson NLOverall Global brochure_Hudson NL
Overall Global brochure_Hudson NLSabine Goosen
176 vistas16 diapositivas
Flexibility Ontwikkelt! por
Flexibility Ontwikkelt!Flexibility Ontwikkelt!
Flexibility Ontwikkelt!Martijn van Balen
149 vistas26 diapositivas
De dantefactor por
De dantefactorDe dantefactor
De dantefactorjos van snippenberg
218 vistas8 diapositivas
Presentatie DeWaardeFabriek 20 april 2016 por
Presentatie DeWaardeFabriek 20 april 2016Presentatie DeWaardeFabriek 20 april 2016
Presentatie DeWaardeFabriek 20 april 2016Flevum
193 vistas31 diapositivas
Flexibility ontwikkelt por
Flexibility ontwikkeltFlexibility ontwikkelt
Flexibility ontwikkeltcorinecrone
121 vistas26 diapositivas
Mondea: connecting people and opportunities por
Mondea: connecting people and opportunitiesMondea: connecting people and opportunities
Mondea: connecting people and opportunitiesArjen Wierikx
225 vistas1 diapositiva

Similar a FREIA boekje wijsheid 2016(20)

Overall Global brochure_Hudson NL por Sabine Goosen
Overall Global brochure_Hudson NLOverall Global brochure_Hudson NL
Overall Global brochure_Hudson NL
Sabine Goosen176 vistas
Presentatie DeWaardeFabriek 20 april 2016 por Flevum
Presentatie DeWaardeFabriek 20 april 2016Presentatie DeWaardeFabriek 20 april 2016
Presentatie DeWaardeFabriek 20 april 2016
Flevum193 vistas
Flexibility ontwikkelt por corinecrone
Flexibility ontwikkeltFlexibility ontwikkelt
Flexibility ontwikkelt
corinecrone121 vistas
Mondea: connecting people and opportunities por Arjen Wierikx
Mondea: connecting people and opportunitiesMondea: connecting people and opportunities
Mondea: connecting people and opportunities
Arjen Wierikx225 vistas
Part up pitch - talent ontdekken en verbinden por Laurens Waling
Part up pitch - talent ontdekken en verbindenPart up pitch - talent ontdekken en verbinden
Part up pitch - talent ontdekken en verbinden
Laurens Waling311 vistas
&Samhoud Company Presentation por fveldhuis
&Samhoud Company Presentation&Samhoud Company Presentation
&Samhoud Company Presentation
fveldhuis920 vistas
Triam Float Magazine Leren En Innoveren por jorienoosterman
Triam Float Magazine Leren En InnoverenTriam Float Magazine Leren En Innoveren
Triam Float Magazine Leren En Innoveren
jorienoosterman360 vistas
Triam Float Magazine Leren En Innoveren por Brenda Zandsteeg
Triam Float Magazine Leren En InnoverenTriam Float Magazine Leren En Innoveren
Triam Float Magazine Leren En Innoveren
Brenda Zandsteeg398 vistas
Tm Brochure Hudson NL por Pockett7
Tm Brochure Hudson NLTm Brochure Hudson NL
Tm Brochure Hudson NL
Pockett7349 vistas
Website tekst rond visie missie-sterktes etc por Dirk Ameel
Website tekst rond visie missie-sterktes etcWebsite tekst rond visie missie-sterktes etc
Website tekst rond visie missie-sterktes etc
Dirk Ameel288 vistas
Groeien. hoe krijg ik mijn mensen mee? Slides bij webinar por Ikinnoveer
Groeien. hoe krijg ik mijn mensen mee? Slides bij webinarGroeien. hoe krijg ik mijn mensen mee? Slides bij webinar
Groeien. hoe krijg ik mijn mensen mee? Slides bij webinar
Ikinnoveer105 vistas
Talent Management Hudson por saskiagevers
Talent Management HudsonTalent Management Hudson
Talent Management Hudson
saskiagevers293 vistas
Informatie Leiden in de Zorg 24 mei - (Ont)Regel de Zorg! por MariekeBos
Informatie Leiden in de Zorg 24 mei - (Ont)Regel de Zorg! Informatie Leiden in de Zorg 24 mei - (Ont)Regel de Zorg!
Informatie Leiden in de Zorg 24 mei - (Ont)Regel de Zorg!
MariekeBos517 vistas

Más de Tjeerd Bartlema

Generatief Leiderschap en Themagecentreerde Interactie por
Generatief Leiderschap en Themagecentreerde InteractieGeneratief Leiderschap en Themagecentreerde Interactie
Generatief Leiderschap en Themagecentreerde InteractieTjeerd Bartlema
607 vistas20 diapositivas
leidmotief por
leidmotiefleidmotief
leidmotiefTjeerd Bartlema
51 vistas1 diapositiva
Empowerment En Eigen Verantwoordelijkheid por
Empowerment En Eigen VerantwoordelijkheidEmpowerment En Eigen Verantwoordelijkheid
Empowerment En Eigen VerantwoordelijkheidTjeerd Bartlema
3.6K vistas30 diapositivas
Visie, Missie En Waarden por
Visie, Missie En WaardenVisie, Missie En Waarden
Visie, Missie En WaardenTjeerd Bartlema
184 vistas2 diapositivas
Spiritualiteit In Business por
Spiritualiteit In BusinessSpiritualiteit In Business
Spiritualiteit In BusinessTjeerd Bartlema
385 vistas16 diapositivas
Makingwhuffie por
MakingwhuffieMakingwhuffie
MakingwhuffieTjeerd Bartlema
337 vistas280 diapositivas

Más de Tjeerd Bartlema(6)

FREIA boekje wijsheid 2016

 • 2. We leven in bijzondere tijden. Economie en ecologie vloeien samen. Digitalisering zet hele sectoren op hun kop. En onze maatschappij staat af en toe onder hoogspanning. De gevolgen zijn groot. Voor de samenleving, en dus ook voor bedrijven en organisaties. Mensen zien hun baan in hoog tempo veranderen of verdwijnen. Leiders worden kritischer bekeken dan ooit. Kennis, talent, ervaring, ze zijn dan niet langer genoeg. Grote veranderingen vragen om veerkracht. create change together
 • 3. Het gaat om wat je weet en durven erkennen wat je niet weet. Staan voor je mening en kunnen twijfelen aan waar je altijd in hebt geloofd. Een scherpe blik naar buiten en eerlijk kijken naar jezelf. Een brede ontwikkeling. Waardoor kennis en talent uitgroeien tot wijsheid Wijsheid die mensen laat drijven op eigen kracht en inzicht.  Zodat ze vrij zijn om nieuwe wegen in te slaan. perpetual growth
 • 4. knowledge is power Wijsheid waarbij kennis heeft kunnen rijpen. Vlieguren ervoor zorgen dat mensen ook echt boven zichzelf uitstijgen. En iedereen zich verbonden voelt met kansen en bedreigingen. Die ontwikkeling, dat is waar Freia voor staat. Dat is wat wij doen. Met uw mensen en voor uw organisaties. Stap voor stap.   Freia. Van weten naar wijsheid.
 • 5. Van weten naar wijsheid Wat is wijsheid? Minder doen, naar jezelf durven kijken en leren van ervaringen. Verwondering en opmerk- zaamheid oefenen. Niet alleen meer informatie en kennis tot je nemen, maar ook het besef van niet weten en verdieping. Vragen stellen in plaats van antwoorden geven. Dat inspireert en prikkelt anderen. Zodat ze zelf antwoorden zoeken, fouten durven maken en leren van ervaringen. Het belang van leidinggeven, coaching en persoonlijk leiderschap is van alle tijden. Evenzeer zijn samen- werking, visie, strategie, bedrijfskunde en professio- nalisering voor organisaties nog even actueel en relevant als altijd. De omgeving is anders; dynamischer en instabiel. Permanente verandering in organisaties die onder toenemende druk staan vraagt om wijsheid bij het maken van keuzes en lef om deze door te voeren. Door het voeren van kritische dialogen wordt het lerend vermogen van de organisatie aangesproken en versterkt. Van weten naar wijsheid. illuminate your mind
 • 6. sharpen your talents Van human resources naar human sources Er komt veel op mensen af. Gedwongen verandering van baan, onzekerheid over vaste contracten, werkdruk in privétijd, zelfsturende teams met veel transparantie, commerciële verantwoordelijkheid en wisselingen in het management. Dat kan leiden tot onzekerheid en een afwachtende houding. Veerkrachtige organisaties richten zich vooral op de sterke punten van hun medewerkers in plaats van op hun zwaktes. Zij zetten talent in waar dat nodig is. Zodat datzelfde talent zich verder ontwikkelt en het verschil maakt in de organisatie. Daarmee stijgt het gevoel van eigenwaarde, betrokkenheid, energie en intrinsieke motivatie. Het zorgt voor mede­werkers met zelfvertrouwen, die keuzes durven te maken in het belang van de organisatie. Met tevreden klanten als gevolg. Daar helpen we organisaties en mede­werkers bij; professionals én leidinggevenden. Van human resources naar human sources.
 • 7. connect and collaborate Van organisatie naar community Organisaties opereren in een wereldwijde economie met steeds weer nieuwe uitdagers van de status quo. Een traditionele top-down structuur is dan minder effectief, kweekt lage betrokkenheid en creëert een klimaat waarbij transities moeilijk door te voeren zijn. Deze tijd vraagt om organisaties die als community functioneren. Een community kent gemeenschapszin. Men heeft iets voor elkaar over. De organisatie heeft leiders die dat waarderen en voorleven. Daarmee ontstaat er een positieve cultuur waar mensen bij willen horen, juist in tijden van versnippering en individualisme. Die verbondenheid en betrokkenheid maakt transities mogelijk. Waarbij veranderingen niet van bovenaf worden opgelegd, maar leidinggevenden het mogelijk maken dat medewerkers en teams zelf oplossingen bedenken, uitproberen en implementeren. Zo wordt leren en werken verbonden. Van organisatie naar community.
 • 8. inspire development through community Van volgers naar leiders Ook een organisatie die werkt als community heeft leiders nodig. Naast het selecteren en ontwikkelen van de juiste mensen, is het bevorderen van samen- werking en het stellen van duidelijke doelen essentieel. In de recente economie was sturing op de juiste uitvoering van taken belangrijk. Aandacht voor de menskant werd als noodzakelijk gezien, maar stond niet voorop. Leren en ontwikkelen hoorde bij het maken van carrière. In de kenniseconomie van vandaag zijn functies en taken minder vast omlijnd. Er wordt meer eigen inbreng verwacht, meer creativiteit. Leiders en leidinggevenden hebben informatie nodig vanaf de werkvloer om de koers te bepalen. Andersom hebben medewerkers richting en support nodig zodat ze de juiste keuzes kunnen maken. Dat vraagt om leiders die leiders voortbrengen in plaats van volgers. Een democratische leiderschapsstijl dus, gericht op het ontwikkelen van mensen. Zodat medewerkers verantwoordelijkheid nemen en initiatief tonen. Van volgers naar leiders.
 • 9. Van eigenbelang naar gemeenschappelijk belang Gedrag van medewerkers is een spiegel. De signalen die leidinggevenden elke dag uitzenden zien ze terug op de werkvloer. Een blik in die spiegel kan confronterend zijn, maar helpt ook om zaken ten goede te veranderen. Als leidinggevenden het gemeenschappelijke belang voorop zetten en macht op een eerlijke transparante manier inzetten heeft dat merkbaar effect. Medewerkers die zich gezien voelen gaan emotioneel investeren en richten zich steeds meer op het toevoegen van waarde voor klanten. De betrokken- heid neemt toe en er ontwikkelt zich een sterke en veerkrachtige organisatie die de toenemende concurrentiedruk aan kan. Vernieuwing en innovatie ontstaat dan omdat vakbekwame professionals graag verbeteren wat niet werkt. Het begint allemaal bij het winnen van de “hearts and minds” van de eigen medewerkers. Van eigenbelang naar gemeenschap- pelijk belang. grow from within
 • 10. Opleidings- en trainingsbedrijven Freia is een dynamisch netwerk van opleidings- en trainings­ bedrijven. Onze dienstverlening richt zich op de groei en ontwikkeling van uw organisatie. Open inschrijving voor individuele vragen of maatwerk voor team- of organisatie- vraagstukken. Onze oplossingen op maat maken we met u, gericht op uw doelen. Daarbij gaan we niet over één nacht ijs. We onder- zoeken uw vraag in samenhang met uw organisatie. Hoe kan het beter? En wat is dan de behoefte aan verandering? Wij komen met gerichte, doordachte voorstellen. Wij zeggen waar het op staat als dat nodig is, maar hebben de wijsheid niet in pacht en we werken daar iedere dag aan samen met onze opdrachtgevers. We helpen iets in gang te zetten, om een transitie te laten slagen, om echt het verschil te maken. We werken met zeer ervaren, vakbekwame, creatieve en wijze mensen. Geen standaard consultants. Wij werken ook niet “out of the box”, maar maken de box groter. Zodat u leert, ontwikkelt, in beweging komt en uw organisatie groeit. Wat Freia voor u kan betekenen Diversiteit Verschil maak je door verschillend te zijn. Wij koesteren dan ook de diversiteit van onze organisaties. Samen hebben ze een schat aan ervaring opgebouwd. Naast diversiteit in bijzonder en impactvol maatwerk heeft Freia een keur aan succesvolle open leergangen voor verschillende branches en opleidingsvragen. Het palet loopt van de vermaarde Comenius leergang voor senior management en bestuur en de meest persoonlijke Executive MBA in de markt tot aan de vernieuwende leergang Digitaal Leiderschap en de veelgeprezen opleiding voor controllers. Daarnaast bevat het assortiment verschillende managementtrainingen, een real life opleiding bedrijfskunde, een Top Traineeship Programma voor de financiële dienst- verlening en een Talent Development Programma voor de logistieke sector. Verbindende factor Freia verbindt de autonoom functionerende opleidings­ bedrijven en smeedt ze tot één lerende organisatie. We delen kennis en kunde, kijken vanuit verschillende perspectieven naar de markt en van daaruit herkennen we snel de trends en bijbehorende vragen van organisaties. Wij delen graag onze visie in uw organisatie door een gesprek of een presentatie met discussie. the time to turn is now
 • 11. Horizon Training & Ontwikkeling Mens. Management. Organisatie Door talenten en ambities van mede- werkers met de doelstellingen van een organisatie te verbinden en hen tegelijkertijd uit te dagen het beste uit zichzelf te halen kunnen bergen worden verzet. Al werkend leren is de toekomst, daar zijn wij van overtuigd. Horizon Training & Ontwikkeling is expert in talentontwikkeling. Met het concept van Werkend Leren kan al het aanwezige talent in een organisatie maximaal benut worden. Horizon begeleidt organisaties om zichzelf te verbeteren, te veranderen, te optimaliseren en te innoveren. Traineeships/potentialprogramma’s zijn gericht op het verkrijgen en behouden van medewerkers met potentieel. Zodat ze door kunnen groeien naar een stevige en bepalende posities en fungeren als cultuurdragers voor verandering. Met Management Development programma’s richt ze zich op het middenmanagement waar de spagaat tussen stabiliteit en vernieuwing het meest voelbaar is. Met Teamperformance wordt het bewustzijn en het lerend vermogen geactiveerd, zodat de teamleden zich blijven(d) ontwikkelen. samen van weten naar wijsheid Van Harte & Lingsma leiderschap en persoonlijke ontwikkeling Organisaties worden sterker als de mensen die er werken hun talenten inzetten en hun potentieel benutten. Zo komen ze beter tot hun recht. Ze weten zich op de juiste plek en voelen zich zowel verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling als voor de organisatieresultaten. Bij Van Harte & Lingsma geloven we in het potentieel van mensen. We helpen ze hun eigen leider te worden en zich- zelf te versterken. Sterke en gelukkige mensen zijn loyaal en ondernemend. Onmisbare bouwstenen in elke organisatie. Al meer dan 30 jaar weten klanten ons daarvoor te vinden. We bereiken samen resultaat door het inzetten van persoonsgerichte trainingen, incompany maatwerk, assessments en coaching rondom leiderschap, management, effectiviteit en communicatie. In al onze trajecten is feedback de meest krachtige interventie. In de ontmoeting met anderen krijgen mensen zicht op zichzelf en hun impact op de omgeving. elke ontmoeting is het begin van wijsheid TSM Business School true leaders innovate Succesvolle organisaties vragen om grensverleggend leiderschap en blijvende innovatiekracht. Leiderschap verlangt zelfkennis, leervermogen en samenwerken. Je leert door samen te ontdekken en te reflecteren. Innovatie vraagt vooral om initiatief en onder­ nemerschap. Je leert door kansen te zien. Maar je leert ook door te realiseren en waar te maken. TSM zet mensen in hun kracht waar­door ze vernieuwing en verandering voor elkaar krijgen in complexe (technologie gedreven) organisaties. Hierbij is zelfkennis minstens net zo belangrijk als bedrijfskundige kennis en inzichten. TSM komt voort uit de Universiteit Twente en staat op nummer één in de laatste MT-ranglijst van best beoor- deelde academische MBA’s in Nederland en is toonaangevend in (inter)nationale incompany programma’s. wijsheid als som van ervaring, inzicht en analyse - LEIDERSCHAP EN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING Comenius Leergangen voor wie alles al denkt te weten Een wereld die in hoog tempo inno- veert, vergt flexibiliteit en creativiteit van mensen, instellingen en bedrijven. Succesvol leiding geven aan complexe ontwikkelingen en processen vereist creatief, open en verbindend leiderschap. Comenius is een school in de acade­mische, klassieke betekenis van het woord: een vrijplaats. Comenius toetst het vertrouwde, het veilige en verkent, reflecteert het ongemakkelijke, het vreemde. Een ervaring met impact op het persoonlijke en het profes­sio­ nele leiderschap. Sinds 1996 organiseert Comenius nationale en internationale leergangen voor executives in samenwerking met universiteiten van Europa, Amerika, het Midden-Oosten en China. Academische programma’s gericht op visie- en leiderschapsontwikkeling. Comenius heeft tevens ruime ervaring met maatwerkprogramma’s, in het bijzonder voor de bestuurlijke top van bedrijven en instellingen in de publieke en private sector. ware wijsheid gaat verder dan kennis Onze opleidingsbedrijven
 • 12. IBO Business School real life leren Bedrijfskunde is in 1975 zo ongeveer door IBO Business School uitgevonden. Hoewel de vakgebieden nog steeds dezelfde zijn als tientallen jaren geleden, is de inrichting ervan aange­ past aan de praktijk van vandaag. Ontwikkelingen in technologie, economie, markt en maatschappij zijn daarbij belangrijke pijlers. De hedendaagse transparantie eist nadrukkelijk onderscheidend vermogen van de organisatie. Alleen dan kan zij succesvol zijn. Waardecreatie is de sleutel voor continuïteit. Maar bovenal wordt van de tegenwoordige  pro­fes­­­­ sional verwacht dat hij of zij in staat is om zijn of haar persoonlijkheid te integreren met rol en functie. Dat vraagt om zelfkennis en lef. IBO Business School biedt programma’s aan voor ervaren professionals op HBO+ en WO-niveau. De leer­gangen kenmerken zich door het integraal bedrijfskundig kijken naar real life vraagstukken, de directe koppeling met de eigen praktijk en het leren van elkaar. van slim naar wijs NIVE Opleidingen in control zijn In een tijd waarin snelle technische en organisatorische ontwikkelingen grote impact kunnen hebben, moeten organisaties kunnen vertrouwen op cijfers om grip te houden op bedrijfs- processen. De rol van controller vergt daarom meer dan alleen kennis van de cijfers. Een hedendaagse (business) controller functioneert in een multi- disciplinair team en begrijpt waar het om draait in zijn organisatie. Dankzij de HOFAM, de post-HBO opleiding tot Qualified Controller ontwikkelt de deelnemer zich tot stevige business controller die de breedte van de business begrijpt en daardoor meerwaarde toevoegt aan de eigen organisatie. Deelnemers uit uiteenlopende organisaties studeren samen en leren zo veel van elkaars business. NIVE Opleidingen biedt naast de HOFAM diverse beroepsopleidingen en financiële cursussen aan die, net als de HOFAM, praktijkgericht, interactief en actueel zijn. De theorie wordt tijdens klassikale bijeenkomsten vertaald naar de praktijk en is gericht op kennis, vaardigheden en persoon- lijke ontwikkeling, waarmee financiële professionals in control zijn. grip en weer loslaten is ook wijsheid AOG School of Management verder denken Je steeds weer blijven ontwikkelen in de richting van een nieuw vakgebied of professionele rol is steeds belang- rijker. AOG School of Management is ruim 25 jaar geleden ontstaan vanuit de Rijksuniversiteit Groningen. De opzet van haar opleidingen is geënt op de idealen van de klassieke universiteit; vakoverstijgend inzicht, visievorming en ontwikkeling van persoonlijk leiderschap. Alles staat in het teken van het verder ontwikkelen van bestuurders, directeuren, managers en professionals en hun organisaties. In een interessante mix van wetenschap en praktijkervaring bieden hoogleraren en praktijkprofessionals de laatste stand van zaken in vakgebieden als Strategie, Leiderschap, Bestuur, Inno­ vatie, Marketing en Human Resources. Altijd staat de leervraag van de deelnemers centraal. Door betekenis­ volle ontmoetingen te creëren waar kennis wordt uitgewisseld, men reflec- teert op ervaringen en discussieert over onderwerpen die voorop de golf zitten, verruimen deelnemers hun blikveld. De benadering van AOG School of Management is vakoverstijgend, grensverleggend en confronterend. Met als doel deelnemers te inspireren en aan te zetten tot verder denken. van verder denken naar wijsheid Geoplan regie in het publieke domein De wetgeving op het gebied van Milieu en Ruimtelijke Ordening is aan verandering onderhevig. Nieuwe wetten of aanpassingen van bestaande wetten, maar ook ontwikkelingen en actualiteiten zijn voor professionals kennis van het kaliber "need to know". Tegelijkertijd voltrekt zich een transitie in dit publieke domein waarin verant- woordelijke professionals geacht worden proactief richting te geven aan maatschappelijke vraagstukken in de bebouwde omgeving en daarin een regiefunctie te vervullen. Geoplan biedt al meer dan 35 jaar basis- en verdiepingscursussen en leergangen binnen het omgevingsrecht, voor zowel de publieke als de private sector. Via uitwisseling en discussie met vakdocenten, die vaak aan wetten hebben meegeschreven en met de andere deelnemers ontwikkelen professionals inzicht en persoonlijke stevigheid om de kennis op een goede manier in te passen in de eigen praktijk. van kennis naar wijsheid