Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Similar a Open Access Week skončil. Zapomeňte.(20)

Publicidad
Publicidad

Open Access Week skončil. Zapomeňte.

  1. Open Access Week skončil. Zapomeňte. Daniela Tkačíková VŠB-Technická univerzita Ostrava
  2. Open Access Week • v ČR počtvrté • tradičně propagace otevřeného přístupu ve vztahu k akademickým pracovníkům (autorům) • jak otevřený přístup ovlivňuje/ovlivní v budoucnu knihovny BA 2013, Brno, VFU, Tkačíková 2
  3. OpenAIRE + OpenAIREPlus http://www.openaire.eu/cs http://www.zenodo.org/ BA 2013, Brno, VFU, Tkačíková 3
  4. Zkušenosti http://youtu.be/E1Uvp75jllo BA 2013, Brno, VFU, Tkačíková 4
  5. Horizon 2020 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:194:003 http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020 http://www.evropskyvyzkum.cz/cs/novinky/zahajeni-noveho-ramcoveho-pro http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2013/10/22/swan-eu-open-access-policy/ BA 2013, Brno, VFU, Tkačíková 5
  6. Green nebo Gold(Finch)? http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/15197072 # http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5O1Rvr http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2013/10/17/ukgovernment-manage-to-spoil-open-access/ BA 2013, Brno, VFU, Tkačíková 6
  7. http://www.youtube.com/watch?v=nt-_DXC-aik 2012, 2013… BA 2013, Brno, VFU, Tkačíková 7
  8. Závěry http://rlukconference12.wordpress.com/2012/11/21/openaccess/ http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/15197072 # BA 2013, Brno, VFU, Tkačíková 8
  9. Důsledky (pro knihovny?) • změny ve způsobu zpřístupňování informací • změna finančních toků • náklady na publikace budou součástí nákladů na výzkum • přechodné období přinese vyšší náklady (díky „zlaté horečce“) • nutnost změn licenčních politik BA 2013, Brno, VFU, Tkačíková 9
  10. Děkuji za pozornost! http://knihovna.vsb.cz/ BA 2013, Brno, VFU, Tkačíková 10
Publicidad