Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
ELS ESPAIS INDUSTRIALS AL MÓN. Característiques idinàmiques  1. Factors de Localització.
    La localització de les i...
instal·lació de les industries prop de ports, ferrocarril, o autopistes.- Aglomeració: per aconseguir economies dʼescala, ...
distància como a factor bàsic de la localització, però introdueix com a factorimportant, no sols la distància al mercat, s...
MON SUBDESENVOLUPAT amb grans desequilibris entre països, te una activitatindustrial escassa, dispersa i relacionada amb e...
* Àsia: els principals centres industrials se situen als nous països industrials (NPI):Corea del Sud, Taiwan, Hong Kong y ...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

5 2 industria factores de localización

5.643 visualizaciones

Publicado el

Factors de localització de la indústria. Localització de la indústria al món

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

5 2 industria factores de localización

 1. 1. ELS ESPAIS INDUSTRIALS AL MÓN. Característiques idinàmiques 1. Factors de Localització.
 La localització de les industries al llarg del territori no és un fet casual, sino producte decisions empresarials presses seguint criteris de rendibilitat econòmica: procurant els màxims beneficis i els mínims costos de producció. A lʼhora de decidir la localització industrial entren en joc factores de tipus físics i humans:a)Factors Físics:- Proximitat a les matèries primeres: suposa lʼabaratiment dels costos detransport. És un factor important en les industries de base que consumeixen granquantitat de matèries primeres en les que el cost del transport és difícil i costós.- Proximitat a les fonts dʼenergia: la proximitat a les fonts dʼenergia va suposarun factor de abaratiment dels costos productius. Va ser un factor decisiu delocalització de les primeres industries a les conques de carbó para facilitar eltransport del carbó i abaratir costos. Avui les xarxes de transport dʼenergiaelèctrica, gasoductes i oleoductes faciliten la localització industrial en dʼaltres llocs.- Topografia: llocs plans, la proximitat a ports marins o fluvials faciliten lʼaccés deles matèries primeres i la distribució als mercats.- Conservació del medi ambient: els països desenvolupats imposen restriccionsa dʼinstal·lació dʼindústries contaminants: aquestes es localitzen en països menysrestrictius i/o en desenvolupament.b) Factores humans:- Ma dʼobra: abundant, barata i amb qualificació adequada. És un factor queexplica la reubicació a escala mundial dʼindústries que necessiten molta ma dʼobra,que traslladen els seus centres de producció a països subdesenvolupats queofereixen millors condicions laborals que els països desenvolupats.- Mercats pròxims: impliquen menys costos de transport dels productes elaboratscap el mercat. Moltes industries, sobretot les productores de benes de consum,sʼinstal·len a prop del seu mercat principal, a les grans aglomeracions urbanes.- Capital: la necessitat de grans inversions per instal·lar algunes industries, fa quesʼinstal·lin prop dels possibles inversionistes: bancs, borses de valores, etc.- Transporte: la facilitat dʼaccés a les matèries primeres i als mercats perlʼexistència de xarxes de transport ben estructurades i ràpides afavoreix la
 2. 2. instal·lació de les industries prop de ports, ferrocarril, o autopistes.- Aglomeració: per aconseguir economies dʼescala, les empreses es concentrenper sectors afins en polígons industrials: estalvi de costos de transport i amortitzarcostos dʼinstal·lació.- Polítics: els Estats recolzen de forma directa (empreses públiques) o indirecta(subvencions, impostos, facilitant sol industrial, legislacions laborals flexibles) lalocalització dʼindústries. La localització industrial, aplicant aquests factors pot conduir a aglomeracionsde les industries en un territori, donant lloc a complexes industrials (a paisatgesdominats per industries que ocupen grans extensions de territori: Conca del Ruhr,o concentracions urbanes com les de Tokio-Yokohama, Rotterdam, o Centresindustrials menors, localitzats al costat del seu mercat, les ciutats. Lʼexistència demillors xarxes de transport i més barates, dona lloc a la dispersió industrial (lesindústries es localitzen disseminades pel territori).2. Teories de localització industrial.La localització de les industries ha interessat sempre als geògrafs, així trobemteories tradicionals sobre la ubicació industrial des del S. XIX i principis del XX:a) Teoria de Von Thiunen: es basa en la hipòtesi de que lʼhome vol satisfer lesseves necessitats econòmiques al seu entorn immediat, reduint els desplaçamentsal mínim. La teoria suposa un espai isotròpic i aïllat, en el que el preu delsproductes varia segons augmenta la distància al mercat. Va desenvolupar la teoriaestudiant el sector agrari, però també ha estat útil aplicada al sector industrial.Il·lustració 2. Teoria de Von Thiunen. Les indústries que fabriquen productes més demandats essituen més pròximes a la demanda para abaratir el cost del transport (A).b) Teoría de Weber: com Von Thiunen, dissenya un espai isotròpic i considera la
 3. 3. distància como a factor bàsic de la localització, però introdueix com a factorimportant, no sols la distància al mercat, sino també lʼorigen de las matèriesprimeres. La localització industrial serà la que minimitzi els costos de transporttant al mercat com cap a els recursos.Il·lustració 3.Teoría de Weber. El cost del transport tant de matèries primeres com de productespels mercats, determinen la localització en el lloc en el que es minimitzen aquests costos.c) Teoria de Christaller: (Teoría dels Llocs Centrals) es basa en un espaiisotròpic, en el que la localització empresarial (industrial i terciària) es fa en un lloccentral per abastir a la població distribuïda pel territori a lʼentorn del lloc central.Il·lustració 4. Teoria de Christaller. El lloc central que abasteix a major número de població seràlʼideal per la localització empresarial.3. Àrees industrials mundials La distribució industrial a escala mundial es asimètrica. Per una banda trobemun MON DESENVOLUPAT en el que es localitzen la major part de les industries,les més modernes, més diverses i més responsables con el medi ambient. El
 4. 4. MON SUBDESENVOLUPAT amb grans desequilibris entre països, te una activitatindustrial escassa, dispersa i relacionada amb els seus recursos naturalsMapa 1. Localització de las principals àrees industrials mundials. Es diferencien païsosdesenvolupats, amb alta densitat industrial i països subdesenvolupats, amb densitatindustrial menor associada a les capitals estatals o als recursos naturals.a) Món desenvolupat: trobem 4 grans àrees industrials i dʼaltres en llocs coma Austràlia i Nova Zelanda* América del Norte: Les principals zones industrials es localitzen a les gransconcentracions de població: Zona dels Grans Llacs, entre Canadà i USA, la costaPacífica I Sud de USA.* Europa: cal diferenciar el centro del continent amb gran densitat industrial: NorddʼItàlia, Alemanya, França, Benelux i Centre/Sud de Gran Bretanya) i nuclis aïllatsde la perifèria: Europa mediterrània, central, oriental i nòrdica.* Rússia: amb grans zones industrials al voltant de Moscou, Sant Petersburg yaltres més disperses a Kuzbass (Sibèria) i Sud del Volga.* Japó: la manca de matèries primeres no ha obstaculitzat el desenvolupamentindustrial centrat en zones portuàries: Tokio-Yokohama-Kawasaki, Nagoya i Osakab) Món Subdesenvolupat: la diversitat geogràfica, provoca la realitats moltdiferents. Lʼexistència de mercats interiors potents i abundants matèries primeres(Índia, Xina, Brasil, Mèxic) desenvolupa regions industrials disperses a interiors.* Llatinoamèrica: las principals localitzacions industrials es troben a Brasil, Mèxic,Argentina i Xile. Són molt dependents de multinacionals estrangeres.
 5. 5. * Àsia: els principals centres industrials se situen als nous països industrials (NPI):Corea del Sud, Taiwan, Hong Kong y Singapur, als que sʼafegeixen altres païsosdel Sud Est asiàtic (Filipines, Tailàndia Malàisia). Son zones molt competitivesamb abundància de mano de obra barata.Àfrica: hi ha petits centres industrials al Nord del continent i a Sudàfrica.

×