Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Último(20)

Publicidad

งานนำเสนอไฟฟ้า ม.304

  1. เรื่อง เครื่องใช้ไฟฟ้าในปัจจุบัน เสนอต่อ คุณครู จิราพร ไชยมงคล โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วิชา วิทยาศาสตร์
  2. 1. ประเภทของเครื่องใช้ไฟฟ้าในปัจจุบัน เครื่องใช้ไฟฟ้าในปัจจุบันมีอยู่ 4 ประเภท คือ 1. ประเภทเครื่องทำความร้อน 2 . ประเภทให้แสงสว่าง 3 . ประเภทความบันเทิง 4 . ประเภทมอเตอร์และสายพาน
  3. 1. ประเภทเครื่องทำความร้อน อุปกรณ์สำคัญที่ทำให้เกิดการทำงาน ขดลวดต้านทานความร้อนติดตั้งอยู่ภายในเครื่องเมื่อไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดนี้จะทำให้เกิดความร้อนขึ้น ขดลวดที่นิยมใช้มากที่สุด คือ ขดลวดนิโครม เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานความร้อน ได้แก่ 1 เตารีดไฟฟ้า 2 หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 3 กาต้มน้ำร้อนไฟฟ้า 4 เครื่องปิ้งขนมปัง 5 ไดเป่าผม
  4. 3 . ประเภทความบันเทิง อุปกรณ์สำคัญที่ทำให้เกิดการทำงาน เมื่อไฟฟ้าครบวงจรเครื่องก็รับคลื่นจากสถานีส่ง จากนั้นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในตัวเครื่องจะแยกคลื่นเสียง ออกจาก คลื่นวิทยุ ผ่านวงจรขยายเสียงให้คลื่นมีกำลังแรงขึ้น แล้วส่งต่อไปยังลำโพง เกิดเป็นเสียง เหมือนกับเสียงที่ออกมาจากสถานีส่ง เช่น 1 โทรทัศน์ 2 วิทยุ 3 สตูดิโอ
  5. 4 . ประเภทมอเตอร์และสายพาน อุปกรณ์สำคัญที่ทำให้เกิดการทำงาน มอเตอร์  เป็นเครื่องกลที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล   โดยการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าด้วยส่วนหมุนได้ที่พันด้วยขดลวด เป็นกระบวนการย้อนกลับของ   ไดนาโมหรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานกล เรียกว่า มอเตอร์ ซึ่งมีส่วนประกอบที่สำคัญ คือ ไดนาโม แต่จะทำงานตรงข้ามกับไดนาโม นั่นคือ มอเตอร์จะเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกล เช่น 1 . พัดลม 2 . เครื่องซักผ้า 3 . เครื่องปั่นผลไม้
  6. สมาชิกในกลุ่ม 1 . ด . ช . คมสันต์ ศรีพรม ม . 3/4 เลขที่ 3 2 . ด . ช . รัฐธรรมนูญ สมสมัย ม . 3 / 4 เลขที่ 15 3 . ด . ช . เจตณรินทร์ เมืองสวรรณ ม . 3 / 4 เลขที่ 3 4 . ด . ญ . กาญจนา นาระจิตร ม .3 / 4 เลขที่ 25 5 . ด . ญ . มัณฑนา สุยะ ม .3 / 4 เลขที่ 27 6 . ด . ญ . เสาวลักษณ์ กลิ่นหอม ม .3 / 4 เลขที่ 25 7 . ด . ช . อภิวัฒน์ ใจเย็น ม . 3 / 4 เลขที่ 22
Publicidad