Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Imperialismens orsaker källövning

4.981 visualizaciones

Publicado el

Källövning i åk 8 - imperialismens orsaker

Publicado en: Educación
  • Inicia sesión para ver los comentarios

Imperialismens orsaker källövning

  1. 1. Tobias Kjellström – www.bildningscentralen.se 2016
  2. 2. Syftet med övningen  Tolka och förstå historiskt källmaterial  Hur man drar ”underbyggda” slutsatser med hjälp av ”belägg” och begrepp  Begreppet Historisk förklaring A C E Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser … Eleven [kan] använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt. Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser … Eleven [kan] använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser … Eleven [kan] använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt
  3. 3. Historiska förklaringar förklaring, vanligen svar på frågan varför en viss händelse inträffade eller varför något förhåller sig på ett visst sätt. Typiskt för historiska förklaringar  Flera orsaker  En kedja av händelser Uppgifter 1. (Enskilt): Läs igenom sammanfattningen av imperialismens orsaker och därefter källorna 1-6. 2. (Enskilt): Kan källorna användas som belägg för olika orsaker till imperialismen? T.ex. “Källa X är ett exempel på att européerna vill åt råvaror, I det här fallet råvaran x, som var viktig för industrin …” 3. (Enskilt) A. Fyll I matrisen. B. Vilka orsaker har starkest och flest belägg bland källorna? 4. (Enskilt) Skriv en förklaring till imperialismen utifrån källorn! 5. (Par) Diskutera din bedömning med din bänkkamrat. Gör ni samma bedömning? 6. (Helklass – No hands): Diskutera källornas koppling till olika orsaker. Imperialismens orsaker  Råvaror  Marknad  Prestige  Mission  Civilisering  Socialdarwinism
  4. 4. Vanliga förklaringar till den europeiska imperialismen och kolonialismen under perioden 1800-1950 förklaring, vanligen svar på frågan varför en viss händelse inträffade eller varför något förhåller sig på ett visst sätt.  PRESTIGE  MARKNAD  RÅVAROR  MISSION  CIVILISERING  SOCIALDARWINISM
  5. 5. Källa 1: Intervju med Tswambe på 1950-talet om gummiterrorn kring 1900 “Alla svarta betraktade den mannen [Léon Fiévez]* som ekvatorns djävul … Man var tvungen att hugga händerna av alla som dödats i strid. Han ville se hur många händer varje soldat hade huggit av, och händerna skulle föras till honom I korgar … En by, som vägrat att leverera gummi, kunde sopas bort från Jorden yta … Det var gummit som ställde till med dessa plågor, och det är därför som vi inte längre vill höra det ordet längre.” *=Léon Fiévez var officer I Force Publique Källa 2: Cecil Rhodes “Jag påstår, att vi är världens främsta folkslag och att det är desto bättre för mänskligheten, ju mer av världen vi bebor. Jag påstår, att för varje åker, som läggs till vårt territorium, betyder det fler medlemmar av den engelska rasen, som annars inte skulle ha kommit till världen. Dessutom betyder det slutet på alla krig, om större delen av världen uppgår i vårt välde. Att främja det brittiska världsherraväldet, för att samla hela den civiliserade världen under brittisk överhöghet, att återvinna Förenta Staterna för att göra den anglosaxiska rasen till ett enda världsrike. Vilken dröm! Men trots allt – den går att tro på. Den kan realiseras. ...” Källa 3: Bild från 1904 som visar brittiska missionärer tillsammans med afrikanska män som håller två andra byinvånares, Bolenges och Lingomos, händer som blivit avhuggna av det brittisk-belgiska företaget ABIRs soldater.
  6. 6. Källa 4: Uttalande av belgisk minister 1954 ”Utan falsk blygsamhet kan belgarna säga till världen, både till de okunniga romantiker som beklagar att det gamla samhället försvinner och till de skenheliga kritiker som betraktar belgarna som de inföddas utplundrare: Betrakta Belgiska Kongo idag, se vad vi har uträttat i loppet av mindre än ett halvt århundrade, se på vägarna, städerna, fabrikerna, kyrkorna och skolorna, se framförallt på de miljontals primitiva, olyckliga varelser som vi är i färd med att göra till världsmedborgare.” Källa 5: Brittisk Propaganda JUNGLES TODAY ARE GOLD MINES TOMORROW. The British Empire Marketing Board, 1927 Källa 6: Utdrag ur brev som Henry Morton Stanley skrev i slutet av 1800-talet ”Det finns 40 miljoner människor bortom Kongoflodens mynning. Manchesters bomullsspinnare väntar på att få ge dem kläder. Smältugnarna i Birmingham glöder av den röda metall som snart ska göras till järn-konstruktioner åt dem och till grannlåt som ska pryda deras mörka barmar.”
  7. 7. Källor/belägg för orsak Råvaror Marknad Prestige Mission Civilisering Socialdarwinism Ejbeläggförorsak Källa 1: Intervju med Tawambe Källa 2: Cecil Rhodes Källa 3: Fotografi Källa 4: Belgisk minister Källa 5: Brittisk propaganda Källa 6: Stanley Beläggmatris

×