Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Fryderyk Ozanam - Testament duchowy

711 visualizaciones

Publicado el

Testament duchowy bł Fryderyka Ozanama.
Prezentacja prprzygotowawana przez ks. Annibala Verę CM

Publicado en: Meditación
 • D0WNL0AD FULL ▶ ▶ ▶ ▶ http://1lite.top/gLMsJ ◀ ◀ ◀ ◀
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí

Fryderyk Ozanam - Testament duchowy

 1. 1. TESTAMENT TESTAMENT  DUCHOWYDUCHOWY
 2. 2. Dnia dzisiejszego, 23 kwietnia 1853, kiedy kończę 40 lat, całkowicie chory na ciele leczy zdrowy na umyśle, w kilku słowach wyrażam tutaj moją ostatnią wolę, zamierzając określić ją pełniej, kiedy będę silniejszy.
 3. 3. Jezusowi Chrystusowi mojemu Zbawicielowi, oddaję swoją duszę, przerażony moimi grzechami, lecz ufający w Jego nieskończone miłosierdzie.
 4. 4. Umieram w Świętym, Katolickim i Apostolskim Kościele Rzymskim. Poznałem trudności wiary obecnej epoki, lecz całe moje życie przekonało mnie, że ani nie ma spoczynku dla umysłu ani spokoju dla serca z wyjątkiem Kościoła i posłuszeństwa wobec jego władzy. Jeżeli nadam jakąkolwiek wartość moim badaniom, to tą, że daje ona mi prawo do błagania wszystkich, których kocham, aby pozostali wierni religii, w której odnalazłem światło i pokój.
 5. 5. Moją najważniejsząMoją najważniejszą modlitwą za moją rodzinę,modlitwą za moją rodzinę, moją żonę, dziecko i wnukimoją żonę, dziecko i wnuki jest,jest, aby trwali w wierze, mimoaby trwali w wierze, mimo wszelkich upokorzeń,wszelkich upokorzeń, obrazyobrazy czy opuszczenia,czy opuszczenia, jakie mogą pochodzićjakie mogą pochodzić z ich wiedzy.z ich wiedzy.
 6. 6. Żegnam się z moją drogą Amelią,Żegnam się z moją drogą Amelią, która była radościa i wdziękiemktóra była radościa i wdziękiem mojego życia i której czuła opiekamojego życia i której czuła opieka przez ponad rokprzez ponad rok przynosiła ulgę w moim bólu.przynosiła ulgę w moim bólu. Dziękuje jej, błogosławię,Dziękuje jej, błogosławię, oczekuję jej w Niebie.oczekuję jej w Niebie. Tam i tylko tamTam i tylko tam mogę obdarzyć jąmogę obdarzyć ją taką miłością na jaką zasługuje.taką miłością na jaką zasługuje.
 7. 7. Mojej córce udzielamMojej córce udzielam błogosławieństwa Patriarchów,błogosławieństwa Patriarchów, w imię Ojca, i Synaw imię Ojca, i Syna i Ducha Świętego.i Ducha Świętego. Smutno mi, że nie mogę nadalSmutno mi, że nie mogę nadal pracować przy wspaniałympracować przy wspaniałym dziele kształcenia jej,dziele kształcenia jej, ale powierzam to dzieło jejale powierzam to dzieło jej dobrej i ukochanej matce.dobrej i ukochanej matce.
 8. 8. Dziękuję wszystkimDziękuję wszystkim osobom,osobom, które w jakikolwiekktóre w jakikolwiek sposób służyły misposób służyły mi i proszę o wybaczeniei proszę o wybaczenie mojego złego przykładumojego złego przykładu i impulsywności.i impulsywności.
 9. 9. Proszę was o modlitwęProszę was o modlitwę za członkówza członków Stowarzyszenia św.Stowarzyszenia św. Wincentego a PauloWincentego a Paulo w Lyonie.w Lyonie.
 10. 10. Nie dajcie się powstrzymać przezNie dajcie się powstrzymać przez tych, którzy powiedzą wam:tych, którzy powiedzą wam: „„On jest w Niebie”.On jest w Niebie”. Zawsze módlcie się za tego,Zawsze módlcie się za tego, który was szczerze miłował,który was szczerze miłował, za tego, który wielce zgrzeszył.za tego, który wielce zgrzeszył. Jeśli otrzymam zapewnienie o tejJeśli otrzymam zapewnienie o tej modlitwie to opuszczę te ziemię zmodlitwie to opuszczę te ziemię z mniejszym strachem.mniejszym strachem.
 11. 11. Głęboko wierzę,Głęboko wierzę, że nie zostaniemyże nie zostaniemy rozdzielenirozdzieleni i będę mógłi będę mógł pozostać z Wamipozostać z Wami aż do mnie przyjdziecie.aż do mnie przyjdziecie. Błogosławienstwo Ojca,Błogosławienstwo Ojca, i Syna, i Ducha Świętegoi Syna, i Ducha Świętego niech zstąpi na Was.niech zstąpi na Was. AmenAmen

×