Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Szybki start z OKRs (Objective and Key Results)

Projektowanie OKR. Integrowanie OKR i KPI. Przygotowanie zespołu do pracy z ambitnymi celami. Metoda i narzędzia do projektowania OKR

 • Sé el primero en comentar

Szybki start z OKRs (Objective and Key Results)

 1. 1. OKRs Objectives and Key Results Szybki start z OKRs Jakzaangażowaćzespółwrealizację ambitnychcelówzapomocąOKRs Copyright © Tomasz Krzemiński XELLECT
 2. 2. Key Objective Cel Kluczowe rezultaty OKR Rezultaty prowadzące do celu Cel o charakterze aspiracji Results Copyright © Tomasz Krzemiński XELLECT
 3. 3. Model OKR ELEMENTY I POWIĄZANIA
 4. 4. Objective % # $ Key Results • Cele o charakterze aspiracji (ambitne, rozwojowe) • Określają kierunek działania • Wymagają zaangażowania i wysiłku • Są powiązane ze strategią firmy 1. Gdzie chcemy dotrzeć (O) 2. Jak tam dotrzemy (KR) • Prowadzą do realizacji celów (objectives) • Są wyrażone liczbowo • Formułowane w modelu S.M.A.R.T • Określają rezultat działania • Ich realizacja wymaga czasu i wysiłków Copyright © Tomasz Krzemiński XELLECT
 5. 5. Objective Key Results 1. Gdzie chcemy dotrzeć Stać się liderem na rynku 2. Jak tam dotrzemy Zdobyć 50 nowych klientów na nowym rynku do mm-dd-rr Wprowadzić 3 nowe produkty do dd-mm-rr Uruchomić 5 nowych punktów sprzedaży do dd-mm-rr    Dobry OKR Copyright © Tomasz Krzemiński XELLECT
 6. 6. Objective Key Results 1. Gdzie chcemy dotrzeć Stać się liderem na rynku 2. Jak tam dotrzemy Zdobywanie klientów Wprowadzanie nowych produktów na rynek Uruchamianie nowych punktów sprzedaży    Błędny OKR Copyright © Tomasz Krzemiński XELLECT
 7. 7. Typy OKR PRZYKŁADY KEY RESULTS
 8. 8. # # # 1. KR typu TARGET Określa oczekiwany rezultat związany z realizacją działań Zbudować relacje handlowe z 50-cioma nowymi klientami detalicznymi do dd-mm-rr 2. KR typu MILESTONE (KAMIEŃ MILOWY) Określa etap (zadanie) w realizacji projektu rozwojowego Przygotować zespół do sprzedaży 2 nowych linii produktowych do dd-mm-rr 3. KR typu BASELINE (PUNKT ODNIESIENIA) Określa rezultat związany ze zbadaniem możliwości działania Określić liczbę spotkań konieczną do pozyskania 20 klientów do dd-mm-rr Ogólny cel kierunkowy Poprawić efektywność obsługi klienta Objective Key Results Copyright © Tomasz Krzemiński XELLECT
 9. 9. Skąd wziąć OKRs?
 10. 10. Cele operacyjne
 11. 11. Cele operacyjne Sąpowiązanez misjąfirmy Misjaodzwierciedlasensdziałaniafirmy DZIAŁANIE DZIAŁANIE DZIAŁANIE DZIAŁANIE DZIAŁANIE DZIAŁANIE TWORZENIE WARTOŚCI misjafirmy Copyright © Tomasz Krzemiński XELLECT
 12. 12. Cele operacyjne Mającharaktermierzalnychdziałańniezbędnychdo prowadzeniacodziennegobiznesu. Sąokreślanetakżejako: zadania,czynnikisukcesu,standardydziałania,zakresieobowiązków DZIAŁANIE DZIAŁANIE DZIAŁANIE DZIAŁANIE DZIAŁANIE DZIAŁANIE TWORZENIE WARTOŚCI misjafirmy Copyright © Tomasz Krzemiński XELLECT
 13. 13. Key Performance Indicator DZIAŁANIE 1 DZIAŁANIE 2 DZIAŁANIE 3 DZIAŁANIE 4 DZIAŁANIE 5 DZIAŁANIE 6 Określona wartość liczbowa Opracowywanie raportów Liczba bezbłędnych raportów 15 raportów TWORZENIE WARTOŚCI Cele operacyjne Postępyw ich realizacjisąmierzoneza pomocą KPI oraz określonychtargetówliczbowych Działanie Cel operacyjny KPI Target Copyright © Tomasz Krzemiński XELLECT
 14. 14. Cele aspiracyjne
 15. 15. Cele aspiracyjne Sąpowiązaneze wizjąrozwoju firmy Wizjaodzwierciedlastrategiczneaspiracjefirmy DZIAŁANIE 1 DZIAŁANIE 2 DZIAŁANIE 3 DZIAŁANIE 4 DZIAŁANIE 5 DZIAŁANIE 6 TWORZENIE WARTOŚCI wizjafirmy Copyright © Tomasz Krzemiński XELLECT
 16. 16. Cele aspiracyjne Cele aspiracyjnemogą być celamistrategicznymii są związanez rozwojem i przyszłościąbiznesu. DZIAŁANIE DZIAŁANIE DZIAŁANIE DZIAŁANIE DZIAŁANIE DZIAŁANIE TWORZENIE WARTOŚCI wizjafirmy Celeaspiracyjne(ambitne)sąukierunkowanenapoprawęizmianę: wzmocnić,ulepszyć,udoskonalić,poprawić,zoptymalizowaćetc. Copyright © Tomasz Krzemiński XELLECT
 17. 17. Cele aspiracyjne Postępyw ich realizacjisąmierzoneza pomocą OKRs, czyli celów i powiązanychz nimirezultatów. DZIAŁANIE 1 DZIAŁANIE 2 DZIAŁANIE 3 DZIAŁANIE 4 DZIAŁANIE 5 DZIAŁANIE 6 TWORZENIE WARTOŚCI Objective KeyResults KeyResults KeyResults Ogólny cel aspiracyjny Rezultaty prowadzące do celu OKR Poprawić jakość raportów 1. Zmniejszyć średnią liczbę błędów w danych do max. jednego (1) do dd-mm-rr (Target) 2. Opracować i zastosować nowy wzór raportu w trzech (3) kluczowych analizach do dd-mm-rr (Milestone) 3. Przygotować trzy (3) współpracujące osoby do zastosowania nowego wzoru raportu do dd-mm-rr (Milestone)
 18. 18. Każdy zespół jest angażowany w realizację celów operacyjnych oraz aspiracyjnych. Wyzwanie stanowi powiązanie realizacji celów operacyjnych z aspiracyjnymi Copyright © Tomasz Krzemiński XELLECT
 19. 19. Case INTEGROWANIE CELÓW
 20. 20. DZIAŁANIE 1 DZIAŁANIE 2 DZIAŁANIE 3 DZIAŁANIE 4 DZIAŁANIE 5 DZIAŁANIE 6 TWORZENIE WARTOŚCI ❶ Działanie 1, czyli cel operacyjny pracownika, to Opracowywanie raportów ❷ Działanie 1, (cel operacyjny) jest mierzony za pomocą KPI – Liczba bezbłędnie opracowanych raportów ❸ Target liczbowy dla KPI powiązanego z Działaniem 1 wynosi 15 raportów Po analizie KPI powiązanego z targetem, okazało się że pracownik dostarcza15 raportów w określonym terminie. Jednak tylko 10 z nich jest opracowanych bezbłędnie. Rezultaty pracy tego pracownika są poniżej określonego wskaźnika KPI. Zatem w zakresie Działania 1 (celu operacyjnego) jest widoczna luka pomiędzy tym co jest dostarczane, a tym co powinno być. Aby zredukować tę lukę, należy postawić cel w zakresie Działania 1 (celu operacyjnego). Copyright © Tomasz Krzemiński XELLECT
 21. 21. DZIAŁANIE 1 DZIAŁANIE 2 DZIAŁANIE 3 DZIAŁANIE 4 DZIAŁANIE 5 DZIAŁANIE 6 TWORZENIE WARTOŚCI Aby zredukować lukę w tym co jest a, co powinno być pracownik określił cel (aspiracyjny) ❺ Działania i ich rezultaty (Key Results) prowadzące do określonego celu zostały określone jako: ❹ Cel w ramach Działania 1 został określony jako Poprawić jakość raportów (Objective) 1. Zmniejszyć średnią liczbę błędów w danych do max. jednego (1) do dd-mm-rr (Target) 2. Opracować i zastosować nowy wzór raportu w trzech (3) kluczowych analizach do dd-mm-rr (Milestone) 3. Przygotować trzy (3) współpracujące osoby do zastosowania nowego wzoru raportu do dd-mm-rr (Milestone) Objective KeyResults KeyResults KeyResults Copyright © Tomasz Krzemiński XELLECT
 22. 22. Cele aspiracyjne są określane nie tylko w przypadku zidentyfikowanych luk. Są określane także w przypadku chęci rozwoju lub wzmocnieniawybranegoobszaru. Mogą odnosić się do planów strategicznych firmy. Copyright © Tomasz Krzemiński XELLECT
 23. 23. DZIAŁANIE 1 DZIAŁANIE 2 DZIAŁANIE 3 DZIAŁANIE 4 DZIAŁANIE 5 DZIAŁANIE 6 TWORZENIE WARTOŚCI Objective: Poprawić jakość raportów (Objective) Key Result: 1. Zmniejszyć średnią liczbę błędów w danych do max. jednego (1) do dd-mm-rr (Target) Key Result: 2. Opracować i zastosować nowy wzór raportu w trzech (3) kluczowych analizach do dd-mm-rr (Milestone) Key Result: 3. Przygotować trzy (3) współpracujące osoby do zastosowania nowego wzoru raportu do dd-mm-rr (Milestone) Objective KeyResults KeyResults KeyResults Działanie 1: Opracowywanie raportów KPI: Liczba bezbłędnych raportów Target liczbowy: 15 raportów ❷ Pracownik opracowuje raporty w ramach codziennych działań jak do tej pory. Stara się uzyskać określony dla KPI target liczbowy równy 15 bezbłędnym raportom. ❶ Pracownik powinien poświęcić dodatkowy czas na działania, których rezultaty (Key Results) pozwolą zrealizować zaplanowany cel (Objective) Copyright © Tomasz Krzemiński XELLECT
 24. 24. DZIAŁANIE 1 DZIAŁANIE 2 DZIAŁANIE 3 DZIAŁANIE 4 DZIAŁANIE 5 DZIAŁANIE 6 TWORZENIE WARTOŚCI Objective: Poprawić jakość raportów (Objective) Key Result: 1. Zmniejszyć średnią liczbę błędów w danych do max. jednego (1) do dd-mm-rr (Target) Key Result: 2. Opracować i zastosować nowy wzór raportu w trzech (3) kluczowych analizach do dd-mm-rr (Milestone) Key Result: 3. Przygotować trzy (3) współpracujące osoby do zastosowania nowego wzoru raportu do dd-mm-rr (Milestone) Objective KeyResults KeyResults KeyResults Działanie 1: Opracowywanie raportów KPI: Liczba bezbłędnych raportów Target liczbowy: 15 raportów ❷ W zakresie tego działania pracownik jest oceniany na podstawie KPI oraz oczekiwanego rezultatu określonego targetem liczbowym. Wynik poniżej oczekiwań może skutkować redukcją wynagrodzenia lub premii. ❶ W zakresie celu (O) i kluczowych rezultatów (KR) w działaniach pracownika jest oceniany progres (postęp prac). Pracownik nie jest premiowany za realizacje celu i rezultaty. Lecz ich realizacja przełoży się bezpośrednio na Działanie 1 (cel operacyjny) i powiązany KPI, który może być premiowany. Copyright © Tomasz Krzemiński XELLECT
 25. 25. Projektowanie
 26. 26. GO Model Canvas OKRs Canvas SZABLONY DO PROJEKTOWANIA www.gomodelcanvas.pl
 27. 27. GO Model Canvas OKR Canvas www.gomodelcanvas.pl Metoda i narzędzia do projektowania celów
 28. 28. 3 3 3 1 3 GO Model Canvas Goal Cel główny Success Factors Czynniki sukcesu Objectives Cele pośrednie KPI Mierniki Wsparcie Inicjatywy www.gomodelcanvas.pl Metoda i narzędzia do projektowania celów
 29. 29. 3 1 OKR Canvas Objective Cel Key Results Kluczowe rezultaty www.gomodelcanvas.pl Metoda i narzędzia do projektowania celów
 30. 30. GOAL CEL GŁÓWNY (Post-It) SUCCESS FACTOR CZYNNIK SUKCESU (Post-It) OBJECTIVE CEL POŚREDNI (Post-It) KPI WSKAŹNIK (Post-It) SUCCESS FACTOR CZYNNIK SUKCESU (Post-It) OBJECTIVE CEL POŚREDNI (Post-It) KPI WSKAŹNIK (Post-It) SUCCESS FACTOR CZYNNIK SUKCESU (Post-It) OBJECTIVE CEL POŚREDNI (Post-It) KPI WSKAŹNIK (Post-It) GO Model Canvas ❶Realizacja analiz marketingowych Przygotowywanie raportów z analiz Liczba bezbłędnych raportów (15 szt.) www.gomodelcanvas.pl Działanie 1 Cel operacyjny Czynnik sukcesu KPI TARGET LICZBOWY Metoda i narzędzia do projektowania celów
 31. 31. INTENCJA SUCCESS FACTOR CZYNNIK SUKCESU (Post-It) OBJECTIVE CEL POŚREDNI (Post-It) Intencje rozwoju ❷ • Stać się • Uzyskać • Przyspieszyć • Zwiększyć • Usprawnić • Zmodyfikować • Zoptymalizować • Poprawić • Utrzymać • Wzmocnić • Dopasować • Rozwinąć • Zreorganizować • Udoskonalić • Uprościć • Ułatwić Przygotowywanie raportów z analiz Poprawić Poprawić jakość raportów z analiz Działanie 1 Jest poniżej oczekiwań (istnieje luka pomiędzy tym co jest , a co powinno być) więc należy postawić cel
 32. 32. GOAL CEL GŁÓWNY (Post-It) SUCCESS FACTOR CZYNNIK SUKCESU (Post-It) OBJECTIVE CEL POŚREDNI (Post-It) KPI WSKAŹNIK (Post-It) SUCCESS FACTOR CZYNNIK SUKCESU (Post-It) OBJECTIVE CEL POŚREDNI (Post-It) KPI WSKAŹNIK (Post-It) SUCCESS FACTOR CZYNNIK SUKCESU (Post-It) OBJECTIVE CEL POŚREDNI (Post-It) KPI WSKAŹNIK (Post-It) GO Model Canvas ❸Realizacja analiz marketingowych Przygotowywanie raportów z analiz Poprawić jakość raportów z analiz Liczba bezbłędnych raportów (15 szt.) www.gomodelcanvas.pl Cel Do którego doprowadzą określone działania i rezultaty Metoda i narzędzia do projektowania celów
 33. 33. OBJECTIVE CEL (Post-It) KEY RESULTS KLUCZOWE REZULATATY S.M.A.R.T. (Post-It) KEY RESULTS KLUCZOWE REZULATATY S.M.A.R.T. (Post-It) KEY RESULTS KLUCZOWE REZULATATY S.M.A.R.T. (Post-It) Zmniejszyć średnią liczbę błędów w danych do max. jednego (1) do dd-mm-rr Opracować i zastosować nowy wzór raportu w trzech (3) kluczowych analizach do dd-mm-rr Przygotować trzy (3) współpracujące osoby do zastosowania nowego wzoru raportu do dd-mm-rr OKR Canvas ❹Poprawić jakość raportów z analiz www.gomodelcanvas.pl Cel Do którego doprowadzą określone działania i rezultaty Key Results Działania i rezultaty prowadzące do celu Metoda i narzędzia do projektowania celów
 34. 34. OKRs ObjectivesandKeyResults Szybki start z OKRs szkolenia i wdrożenia www.xellect.com Copyright © Tomasz Krzemiński XELLECT

×