Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Bliv Agroassistent på 4 måneder - i en branche med mange jobåbninger

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 4 Anuncio

Bliv Agroassistent på 4 måneder - i en branche med mange jobåbninger

Descargar para leer sin conexión

Kom til informationsmøde på
Bygholm Landbrugsskole, Hattingvej 49, 8700 Horsens
tirsdag den 20. oktober 2015 kl. 10.00

Kom til informationsmøde på
Bygholm Landbrugsskole, Hattingvej 49, 8700 Horsens
tirsdag den 20. oktober 2015 kl. 10.00

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Anuncio

Más de Tonny Mikkelsen (20)

Bliv Agroassistent på 4 måneder - i en branche med mange jobåbninger

  1. 1. Bliv Agroassistent på 4 måneder - i en branche med mange jobåbninger Kom til informationsmøde på Bygholm Landbrugsskole, Hattingvej 49, 8700 Horsens tirsdag den 20. oktober 2015 kl. 10.00 FOTO:RønhaugeA/S
  2. 2. Lidt om uddannelsen Gennem uddannelsen bliver du uddannet på et niveau, der efter- følgende fører videre til spændende og udviklende jobmulighe- der indenfor svineproduktion. Din fremtidige arbejdsgiver bliver en del af uddannelsen. Du veksler mellem teoretisk læring på Bygholm Landbrugsskole og praktisk læring på arbejdspladsen. I en moderne svineproduktion er der mange forskellige og vigtige opgaver. Det er et udfordrende job, der stiller krav til medarbejde- rens viden og indsigt i dyrenes adfærd, sundhed og behov. Hvis dyrene ikke har det godt, går det omgående udover indtjeningen i virksomheden. Tiden, hvor man ”bare”skulle passe grise, er for længst ovre. Der er brug dig, hvis du har lyst til at tilegne dig den specialviden og de færdigheder, der kræves af en dygtig medarbejder. På Agroassistent uddannelsen kommer du igennem pensummet omkring svineproduktion fra grunduddannelsen som faglært landmand. Det betyder, at der er fokus på at skabe specialviden indenfor svineproduktion på et højt fagligt niveau. Du bliver klædt på til at indgå i faglig sparring i det daglige arbejde. Uddannelsen er merit givende, såfremt du ønsker at videreud- danne dig indenfor landbruget senere. FOTO: Rønhauge A/S
  3. 3. FORLØBSOVERSIGT MODUL 1 Uge 1 Skole Matching – samtaler med vejleder, underviser og landmænd. Uge 2-4 Skole Grundlæggende viden om Landbruget som branche og arbejdsplads. Herunder introduktion til produktionssystemer, inkl. besøg gårde, Arbejdsopgaver, træne og forstå og Viden om grisens behov og natur. Prøvning: Paratviden + forstår produktionssystem Uge 5-6 Praktik Afprøves i daglige arbejdsopgaver, håndtere grise (inddrage viden om grisens behov og natur) samt vurderes i fleksibilitet, ansvarlighed og interesse for det praktiske arbejde med svin. Prøvning: Praktik-erklæring MODUL 2 Uge 1-2 Skole Overblik over produktionscyklus og systemer. Hygiejne, sikkerhed og arbejdsmiljø, Sundhed og velfærd. Medicinhåndteringskursus (1 dag, ekstern dyrlæge). Uge 3-4 Praktik Daglige arbejdsopgaver i udvalgt produktionsafsnit. Særligt fokus på iagttagelser vedrørende sundhed og velfærd. Opgave: observere og registrere rutiner og materialer der vedrører sundhed og velfærd på bedriften. Uge 5 Skole Opsamling på sundhed og velfærd. Fodring – kendskab til fodermidler og fodringsmetoder. Uge 6-7 Praktik Færdighed i daglige opgaver i udvalgt produktionsafsnit. Særligt fokus på iagttagelser vedr. foder og fodring. Opgave: observere og registrere rutiner og materialer der vedr. foder og fodring på bedriften. Uge 8 Skole Opsamling på fodring. Staldteknik og data (registrering og håndtering). Uge 9-10 Praktik Færdighed i daglige arbejdsopgaver i udvalgt produktionsafsnit. Fokus på iagttagelser vedr. staldteknik og data. Opgave: observere og registrere rutiner og materialer der vedr. staldteknik og data på bedriften. Uge 11 Skole Opsamling på staldteknik og data. Reproduktion. Uge 12 Praktik Færdighed i daglige arbejdsopgaver i udvalgt produktionsafsnit. Særligt fokus på iagttagelser vedr. reproduktion. Opgave: observere og registrere rutiner og materialer der vedrører reproduktion på bedriften. Uge 13 Praktik Prøver gennem ugen hvor læremester evaluerer deltagerens viden og løsningsforslag af konkrete opgaver. Uge 14 Skole Afsluttende projekt og prøve. Opsamling på reproduktion. Evaluering, feedback og diplom.
  4. 4. Praksisnær uddannelse og læring Agroassistent uddannelsen skiller sig ud fra mange andre korte uddannelsesforløb gennem en direkte kobling mellem teori og praksis og en klar bevidsthed om jobfunktionens krav i forhold til niveau af viden, færdigheder og kompetencer. Forløbet veksler mellem teori på landbrugsskolen og direkte praksislæring på en arbejdsplads. Det er en model som i mange år har været anvendt i den almindelige uddannelse som faglært landmand. Derfor er både læremester (landmand) og skole vant til et nært samarbejde om træning i praksis støttet af relevant teori på skolebænken. Den praksisnære tilgang understreges af metoden for prøvning og dokumentation af deltagernes læringsudbytte. Det vil i vidt omfang ske i samarbejde mellem lærer/vejleder og arbejdsgiver gennem observation og samtale i forbindelse med udførelse af almindelige jobfunktioner. Uddannelsen er godkendt og udar- bejdet i samarbejde med Jobcenter Hedensted, Horsens, Odder og Skanderborg.Ønsker du yderligereinformation kan du kontakte projektleder Irene Simonsen på mobil 5356 3012 eller mail isi@tucenter.dk. FOTO:RønhaugeA/S

×