Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Nye regler for bibeskaeftigelse og frivilligt arbejde for udenlandske arbejdstagere

-

  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Nye regler for bibeskaeftigelse og frivilligt arbejde for udenlandske arbejdstagere

  1. 1. Folketinget har i dag vedtaget nye smidigere regler for bibesk�ftigelse og frivilligt arbejde for udenlandske arbejdstagere. �ndringerne i udl�ndingeloven tr�der i kraft den 10. juni 2018. De nye regler vedr. bibesk�ftigelse finder b�de anvendelse for udl�ndinge, der allerede er meddelt opholdstilladelse som forskere, g�steforskere eller ph.d. studerende, og udl�ndinge, der indgiver en ny ans�gning om opholds- og arbejdstilladelse som forskere, g�steforskere eller ph.d. studerende. Reglerne finder tilsvarende anvendelse for gr�nsependlere, der allerede har eller f�r en arbejdstilladelse i Danmark inden for en af disse stillingstyper. De nye regler vedr. frivilligt arbejde finder b�de anvendelse for alle udl�ndinge, der allerede er meddelt opholdstilladelse p� baggrund af besk�ftigelse, og udl�ndinge, der indgiver en ny ans�gning om opholdstilladelse p� baggrund af besk�ftigelse. Reglerne finder tilsvarende anvendelse for alle gr�nsependlere, der allerede har eller f�r en arbejdstilladelse i Danmark. Reglerne g�lder ikke for udl�ndinge med ophold p� F�r�erne og i Gr�nland. Bibesk�ftigelse Med de nye regler er det muligt for udl�ndinge med opholds- og arbejdstilladelse som forskere, g�steforsker eller ph.d. studerende i Danmark at udf�re bibesk�ftigelse, uden at der indgives ans�gning til SIRI herom. Det er en foruds�tning, at bibesk�ftigelsen har sammenh�ng med den besk�ftigelse, som danner grundlag for udl�ndingens opholdstilladelse. Hvorvidt der er en sammenh�ng mellem hoved- og bibesk�ftigelse vil altid afh�nge af en konkret og individuel vurdering. Der vil ikke g�lde s�rskilte krav til l�n- og ans�ttelsesvilk�r for s� vidt ang�r bibesk�ftigelsen, og det kan b�de v�re i form af l�narbejde og selvst�ndig erhvervsvirksomhed, herunder freelancearbejde. OBS ! Der g�res opm�rksom p�, at reglerne vedr. bibesk�ftigelse ikke finder sted under en evt. jobs�gningsperiode. Retten til bibesk�ftigelse f�lger alene perioden for hovedbesk�ftigelsen. Forskere, herunder forskere omfattet af fast track-ordningen, g�steforskere og ph.d. studerende kan med de nye regler udf�re bibesk�ftigelse uden timebegr�nsning. Forskere, der er meddelt opholdstilladelse efter bel�bsordningen, er ikke omfattet af de nye regler vedr. bibesk�ftigelse. Disse forskere vil stadig skulle s�ge om tilladelse til bibesk�ftigelse. Frivilligt arbejde De nye regler vedr. frivilligt arbejde omfatter alle udl�ndinge, der allerede er i Danmark p� baggrund af besk�ftigelse. De nye regler indeb�rer en ret til at udf�re ul�nnet frivilligt arbejde ved siden af hovedbesk�ftigelse og eventuel bibesk�ftigelse. At arbejdet skal v�re ul�nnet, betyder at der hverken m� modtages l�n eller andre goder, f.eks. betalt telefon, internet m.v. Mindre ydelser, som andre ul�nnede frivillige tilsvarende f�r, m� dog gerne modtages. Det kan f.eks. v�re betaling af transportudgifter til arbejdspladsen, gratis frokost, julegave m.v.
  2. 2. Det frivillige arbejde kan udf�res for en formelt organiseret organisation, forening, offentlige institutioner eller lignende. Det frivillige arbejde kan ogs� udf�res i l�sere organiserede netv�rk. Det ul�nnede frivillige arbejde m� ikke erstatte l�nnet arbejdskraft, og det er s�ledes en foruds�tning, at det er s�dvanligt, at det p�g�ldende arbejde udf�res ul�nnet og frivilligt. Retten til at udf�re ul�nnet frivilligt arbejde foruds�tter ikke indgivelse af en ans�gning, men vil v�re indeholdt i den oprindelige opholds- og arbejdstilladelse med henblik p� besk�ftigelse. Hvis I har brug for yderligere information, er I velkomne til at kontakte jeres kontaktperson.

×