Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Solucionari 2 eso c 3r tr 3r p func i estat 6 6_2012

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 4 Anuncio

Más Contenido Relacionado

A los espectadores también les gustó (14)

Anuncio

Similares a Solucionari 2 eso c 3r tr 3r p func i estat 6 6_2012 (20)

Anuncio

Solucionari 2 eso c 3r tr 3r p func i estat 6 6_2012

  1. 1. IES LA LLAUNA PROVA DE FUNCIONS I ESTADÍSTICA DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES 2N D’ESO C NOM I COGNOMS: _________________________________ 06 DE JUNY DE 2012 1. Contesta les preguntes següents: a) Quines coordenades té el punt A? ___(-4,6)__ b) Quines coordenades té el punt B? ___(6,1)__ c) Quines coordenades té el punt C? ___(2,-5) d) Quines coordenades té el punt D? ___(-2,-3) e) Representa el punt M(-4,5) f) Representa el punt P(5,-3) 2. Analitza la gràfica d’aquesta funció i contesta: a) Indica una discontinuïtat Del punt (3,2) al punt (3,3) b) Quins són els punts de tall amb els eixos? Eix x: (2’3, 0) i (-2,0) Eix y: (0,-4) c) Per a quins valors d’X la funció es decreixent? Des de x=-4 fins x=0 d) La funció té màxims o mínims? En quins punts? Té màxims a (-4,5) i (6,5) Té minim a (0, -3) 3. a) Represent gràficament la funció y=2x+1 a) Quina classe de funció és? Afí b) Quin és el seu pendent? 2 c) Quina és l’ordenada a l’origen? 1 b) Troba el vèrtex, l’ordenada a l’origen i digues quin tipus de funció és y = x 2 − 6x + 3 • Vèrtex Xv=-b/2a=+6/2=3 Yv= 32 − 6 ⋅ 3 + 3 = −6 Vèrtex (3,-6) • Ordenada: y=3 • Funció quadràtica o parabola.
  2. 2. IES LA LLAUNA PROVA DE FUNCIONS I ESTADÍSTICA DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES 2N D’ESO C NOM I COGNOMS: _________________________________ 06 DE JUNY DE 2012 4. Contesta els següents tests: (2 punts) a) F F V V F b) F V V F F F V F c) V La gràfica d’una funció lineal passa pel punt (0, 0). F L’equació y = 3·x + 5 correspon a una funció lineal. V La gràfica d’una funció afí sempre és una recta. F Una paràbola sempre talla l’eix X en dos punts. F La gràfica de la funció y=5x2 és una recta F La gràfica y=3x passa pel punt (-1, 3) F Totes les sèries de valors tenen mitjana i mediana.
  3. 3. IES LA LLAUNA PROVA DE FUNCIONS I ESTADÍSTICA DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES 2N D’ESO C NOM I COGNOMS: _________________________________ 06 DE JUNY DE 2012 5. Construeix un diagrama de barres amb les dades de la taula següent, que indica el nombre de viatgers d’una línia d’autobusos al llarg del dia. Indica la moda. 7. a) En el pictograma següent indica el nombre d’aparells de televisió en alguns països de la Unió Europea. Quants televisors hi havia a Espanya? 3x5= 15 milions En quin país hi havia més televisors? A Alemnya Quina era la mitjana de televisors per país? 30+25+25+25+15+10+5 = 135 milions de televisors, entre 7 països = 19 285 714 televisors de mitjana per país. b) El diagrama de sectors següent representa les vendes de gelats de Quatre marques durant l’estiu passat. Quina marca ha venut més gelats? _D_ Quina marca ha venut menys gelats?__B_ Quina marca ha venut el 25% dels gelats?_A_ Quina marca ha venut el 38% dels gelats?__D_ Quines marques han venut menys del 25%?_C,B___
  4. 4. IES LA LLAUNA PROVA DE FUNCIONS I ESTADÍSTICA DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES 2N D’ESO C NOM I COGNOMS: _________________________________ 06 DE JUNY DE 2012 8. Calcula les freqüències relatives del nombre d’encerts en un sorteig de loteria primitiva: 9. Calcula la mediana de les tres sèries de valors següents: a) 7, 12, 3, 24, 11, 8, 96, 34, 14, 22, 18 ORDENEM-LOS: 3, 7, 8, 11, 12, 14, 18,, 22, 24, 34, 96 TENIM 11 DADES, LA MEDIANA ÉS LA POSICIÓ 6, ÉS A DIR, LA MEDIANA ÉS 14. b) 4, 23, 47, 5, 13, 68, 100, 33 ORDENEM-LOS: 4, 5, 13, , 23, 33, 47, 68, 100 TENIM 8 DADES, LA MEDIANA ÉS LA SEMISUMA DE LES POSICIONS 4 I 5, ÉS A DIR, LA MEDIANA ÉS 28. c) 2, 25, 10, 93, 50, 12, 19, 23, 23, 77 ORDENEM-LOS: 2,10,12, 19 , 23, 23, 25, 50, 77, 93 TENIM 10 DADES, LA MEDIANA ÉS LA SEMISUMA DE LES POSICIONS 5 I 6, ÉS A DIR, LA MEDIANA ÉS 23.

×