Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
AmadoAmado CarballoCarballo e Bouza Breye Bouza Brey
DanielDaniel GavieiroGavieiro SucoSuco
Luis Penalta MuiñosLuis Penalt...
ÍndiceÍndice
Bouza brey:Bouza brey:
-Biografía-Biografía
-Neotrobadorismo-Neotrobadorismo
Amado Carballo:Amado Carballo:
-...
Biografía de Bouza-BreyBiografía de Bouza-Brey
Fermín Bouza-Brey naceuFermín Bouza-Brey naceu enen
Ponteareas(Pontevedra) ...
Neotrobadorismo de Bouza-BreyNeotrobadorismo de Bouza-Brey
Como poeta destaca por ser o iniciadorComo poeta destaca por se...
Biografía de Amado CarballoBiografía de Amado Carballo
Luís Gustavo Amado Carballo, naceu en Pontevedra o 2 deLuís Gustavo...
ObrasObras
O 25 de xaneiro de 1919 publicou o relato enO 25 de xaneiro de 1919 publicou o relato en
lingua castelá "El emi...
ImaxinismoImaxinismo
Imaxinismo foi un movemento poético propio da vangarda galega Imaxinismo foi un movemento poético pro...
  FINFIN
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×
Próxima SlideShare
Máis vangardas, traballo de Lucía e Alberte
Siguiente
Descargar para leer sin conexión y ver en pantalla completa.

0

Compartir

Descargar para leer sin conexión

Máis vangardas, traballo de Daniel e Luís

Descargar para leer sin conexión

Amado Carballo e Bouza Brey, traballo de Daniel Gavieiro e Luís Penalta

Libros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo

Audiolibros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo
  • Sé el primero en recomendar esto

Máis vangardas, traballo de Daniel e Luís

  1. 1. AmadoAmado CarballoCarballo e Bouza Breye Bouza Brey DanielDaniel GavieiroGavieiro SucoSuco Luis Penalta MuiñosLuis Penalta Muiños 4º C4º C
  2. 2. ÍndiceÍndice Bouza brey:Bouza brey: -Biografía-Biografía -Neotrobadorismo-Neotrobadorismo Amado Carballo:Amado Carballo: -Biografía-Biografía -Obras-Obras -Imaxinismo-Imaxinismo
  3. 3. Biografía de Bouza-BreyBiografía de Bouza-Brey Fermín Bouza-Brey naceuFermín Bouza-Brey naceu enen Ponteareas(Pontevedra) no 1901 e morreu enPonteareas(Pontevedra) no 1901 e morreu en SantiagoSantiago de Compostela no 1973.de Compostela no 1973. Fixo estudos de Filosofía e Letras xunto conFixo estudos de Filosofía e Letras xunto con Dereito, acadando o título de doutor nestaDereito, acadando o título de doutor nesta última. Estudou en Santiago de Compostela eúltima. Estudou en Santiago de Compostela e Madrid.Madrid. En 1919 publicou o seu primeiroEn 1919 publicou o seu primeiro artigo,``artigo,``Teatro de antaño en Santiago´´Teatro de antaño en Santiago´´ escrito en castelán.escrito en castelán. Foi xuíz dende o ano 1929, e en 1937 foiFoi xuíz dende o ano 1929, e en 1937 foi denunciado e apartado do seu posto sendodenunciado e apartado do seu posto sendo rehabilitado máis tarde, en 1939.rehabilitado máis tarde, en 1939. Foi un dos fundadores do Seminario deFoi un dos fundadores do Seminario de Estudos Galegos en 1923 e ao ano seguinteEstudos Galegos en 1923 e ao ano seguinte comezou a escribir por primeira vez en galego.comezou a escribir por primeira vez en galego. Participou nas revistasParticipou nas revistas Resol, Nós e Cristal.Resol, Nós e Cristal.
  4. 4. Neotrobadorismo de Bouza-BreyNeotrobadorismo de Bouza-Brey Como poeta destaca por ser o iniciadorComo poeta destaca por ser o iniciador do neotrobadorismo cuxa tendencia vai serdo neotrobadorismo cuxa tendencia vai ser seguida, tamén, por Álvaro Cunqueiro ou Xoséseguida, tamén, por Álvaro Cunqueiro ou Xosé María Álvarez Blázquez. A súa obraMaría Álvarez Blázquez. A súa obra NaoNao senlleirasenlleira é a máxima representante xuntoé a máxima representante xunto concon SeituraSeitura e en 1941 ingresou na Reale en 1941 ingresou na Real Academia Galega.Academia Galega. Ademais da súa faceta literaria, Fermín Bouza-Ademais da súa faceta literaria, Fermín Bouza- Brey foi un investigador en campos variados:Brey foi un investigador en campos variados: folclore e etnografía, arqueoloxía, heráldica,folclore e etnografía, arqueoloxía, heráldica, arte, epigrafía, historia, historia da literatura earte, epigrafía, historia, historia da literatura e crítica literaria.crítica literaria.
  5. 5. Biografía de Amado CarballoBiografía de Amado Carballo Luís Gustavo Amado Carballo, naceu en Pontevedra o 2 deLuís Gustavo Amado Carballo, naceu en Pontevedra o 2 de maio de 1901 e morreu na mesma cidade o 3 de setembro de 1927maio de 1901 e morreu na mesma cidade o 3 de setembro de 1927 por tuberculose.por tuberculose. Fixo os estudos primarios no Colexio Balmes e o Bacharelato noFixo os estudos primarios no Colexio Balmes e o Bacharelato no Instituto Xeral e Técnico.Instituto Xeral e Técnico. En 1918 comezou a estudar Filosofía e Letras na Universidade deEn 1918 comezou a estudar Filosofía e Letras na Universidade de Santiago de Compostela, mais non os rematou. En setembro deSantiago de Compostela, mais non os rematou. En setembro de 1919 marchou a Madrid coa idea de continuar os estudos.1919 marchou a Madrid coa idea de continuar os estudos. Intentou dedicarse ao xornalismo sen moito éxito.Intentou dedicarse ao xornalismo sen moito éxito. En 1924, despois de exercer de mestre con carácter interino,En 1924, despois de exercer de mestre con carácter interino, ingresou como redactor de La Concordia en Vigo e despois en Elingresou como redactor de La Concordia en Vigo e despois en El Pueblo Gallego. Neles fixo artigos xornalísticos de opinión sobre aPueblo Gallego. Neles fixo artigos xornalísticos de opinión sobre a actualidade política estatal e internacional, así como dos problemasactualidade política estatal e internacional, así como dos problemas galegos. Desde a prensa tivo novas discusións con Vicente Risco.galegos. Desde a prensa tivo novas discusións con Vicente Risco. En 1925 retomou os estudos de Filosofía e Letras. En 1927 titulouseEn 1925 retomou os estudos de Filosofía e Letras. En 1927 titulouse como Mestre.como Mestre.
  6. 6. ObrasObras O 25 de xaneiro de 1919 publicou o relato enO 25 de xaneiro de 1919 publicou o relato en lingua castelá "El emigrado" na revistalingua castelá "El emigrado" na revista viguesaviguesa Vida GallegaVida Gallega. Dous meses despois,. Dous meses despois, o 31 de marzo, publicou noo 31 de marzo, publicou no Diario deDiario de PontevedraPontevedra o soneto "Amanecer", tamén eno soneto "Amanecer", tamén en castelán. En xuño dese ano publicou nesescastelán. En xuño dese ano publicou neses dous periódicos o relato "El Peregrino“.dous periódicos o relato "El Peregrino“. O 5 de decembro de 1920 publicou o contoO 5 de decembro de 1920 publicou o conto "Superstición" no voceiro"Superstición" no voceiro A Nosa TerraA Nosa Terra,, adicado a Castelao.adicado a Castelao. Pese a ser tamén autor en prosa, AmadoPese a ser tamén autor en prosa, Amado Carballo é coñecido fundamentalmente polaCarballo é coñecido fundamentalmente pola súa creación poética de vangarda e comosúa creación poética de vangarda e como fundador do hilozoísmo ou imaxinismo.fundador do hilozoísmo ou imaxinismo.
  7. 7. ImaxinismoImaxinismo Imaxinismo foi un movemento poético propio da vangarda galega Imaxinismo foi un movemento poético propio da vangarda galega  inspirado na poesía popular, cuxo pai foi Luís Amado Carballo. A inspirado na poesía popular, cuxo pai foi Luís Amado Carballo. A  súa innovación consistiu en vestir a tradición de novas imaxes e súa innovación consistiu en vestir a tradición de novas imaxes e  ritmos, é dicir, de incorporala ás vangardas. Nos poemas ritmos, é dicir, de incorporala ás vangardas. Nos poemas  hilozoístas préstaselle unha grande atención á hilozoístas préstaselle unha grande atención á  natureza,especialmente a ría de Pontevedra, a cal aparecece en natureza,especialmente a ría de Pontevedra, a cal aparecece en  constante movemento, grazas moitas veces ao uso de imaxes constante movemento, grazas moitas veces ao uso de imaxes  autónomas. autónomas.  A poesía de Amado Carballo está enormemente conectada cos A poesía de Amado Carballo está enormemente conectada cos  sentidos, tecendo os poemas con sentidos, tecendo os poemas con metáforasmetáforas. . 
  8. 8.   FINFIN

Amado Carballo e Bouza Brey, traballo de Daniel Gavieiro e Luís Penalta

Vistas

Total de vistas

1.918

En Slideshare

0

De embebidos

0

Número de embebidos

1.155

Acciones

Descargas

1

Compartidos

0

Comentarios

0

Me gusta

0

×