Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
A POESÍA
GALEGA
DURANTE A
DITADURA
XERACIÓN DO 1936
PROMOCION DE ENLACE
XERACIÓN DO 50
Uniformización política e lingüística a
través da imposición, a censura e o
terror.
Ensino: principal
ámbito de
imposición...
Ernesto Giménez Caballero
(escritor e ideólogo defensor do rexime).
“¡ Escuchad bien esto y para siempre,
niños españoles!...
1954
Os colectivos de emigrantes en
América denuncian ante a
UNESCO a marxinación e
persecución do idioma galego.
A POESÍA GALEGA ENTRE
1936 E 1947 (SILENCIO)
Prohibición das manifestacións culturais
galeguistas
A poesía publicada é:
- ...
POESÍA A PARTIR DE 1947 (LENTO PROCESO DE
RECUPERACIÓN)
Cómaros verdes
(1947), de Aquilino
Iglesia Alvariño.
1950. GALAXIA
TENDENCIAS DA
POESÍA DE POSGUERRA
INTIMISTA
ANOS 50
SOCIAL-
REALIST
AANOS
60
Ademais, hai
outras tendencias
menores:
NEOTR...
GALAXIA
Editora que vertebra a
recuperación da expresión
literaria en galego.
Recuperan a tradición cultural de
preguerra....
XERACIÓN
DO 36
PROMOCIÓN
DE ENLACE
Non hai unha
sucesión “normal”
de xeracións
poéticas. Tres
xeracións
simultáneas
porque...
Nacen
entre 1910
e 1920
É a xeración que serve de
ponte entre a literatura de
preguerra e os autores
máis novos.
Son os qu...
MARÍA MARIÑO
 Palabra no tempo
 Poesía intimista
(relación da voz lírica
coa paisaxe; o
tempo; a presenza
da morte).
 O...
AQUILINO IGLESIA ALVARIÑO
(1909-1961)
A súa infancia transcorreu na súa aldea natal ata que
en 1924 ingresou no Seminario ...
AQUILINO IGLESIA ALVARIÑO
(1909-1961)
Publicou unha
colección de sonetos
de gran perfección
formal titulada Señardá
(1930)...
AQUILINO IGLESIA ALVARIÑO
 Paisaxe humanizada
(Hilozoísmo)
 Temas: soidade,
paso do tempo e
morte
Obra Ano
Señardá
Coraz...
CÓMAROS VERDES
 En Cómaros verdes
(1947) abandona a rima e
a paisaxe é o elemento
temático máis importante,
ás veces como...
CÓMAROS VERDES
 Sen menoscabo da súa obra
anterior, podemos afirmar que en
Cómaros verdes chega Aquilino á
súa madurez co...
XOSÉ Mª DÍAZ CASTRO
 Nimbos
“Penélope” (frustración histórica
da sociedade galega). “Un paso
adiante e outro atrás, Galic...
LUÍS PIMENTEL
Autor da xeración do 22,
formaba parte da xeración das
vangardas, pero publica as
súas obras na posguerra.
P...
LUÍS PIMENTEL
Obras publicadas na
posguerra : Triscos, 1950 e
Sombra de aire na herba,
1959)
Lirismo intimista intenso e
p...
ÁLVARO CUNQUEIRO
(1911-1981)
 A súa obra poética
iniciouse con Mar ao
norte (1932),
poemario de corte
vangardista e
temát...
ÁLVARO CUNQUEIRO
 En Poemas do si e
non (1933) continúa
a liña vangardista,
abordando agora a
temática erótica.
Tende á a...
ÁLVARO CUNQUEIRO
 En Cantiga nova que se chama ribeira
(1933) achamos o seu contributo á
poesía neotrobadoresca, así como...
ÁLVARO CUNQUEIRO
O libro Herba aquí e acolá (1980) recolle a
poesía das derradeiras décadas da súa vida.
Algúns poemas ins...
CELSO EMILIO FERREIRO
Nace en Celanova en 1913 e morre en
Vigo en 1979.
Desenvolveu unha grande actividade
cultural e polí...
CELSO EMILIO FERREIRO
•
•Tivo unha forte repercusión durante o derradeiro franquismo como
máximo expoñente da poesía compr...
OBRA ANO
O soño sulagado
Longa noite de pedra
Viaxe ao país dos ananos
Cantigas de escarnio e maldicir
Antipoemas
Onde o m...
Celso Emilio Ferreiro
 Liña social ou cívica:
denunciadora de males
sociais como a falta de
liberdade, fascismo,
guerra… ...
Celso Emilio Ferreiro
 Como poeta cívico, Celso
Emilio conectaría a súa
traxectoria coa tradición de
Curros e Cabanillas....
Celso Emilio Ferreiro
Como poeta intimista, : a súa obra está impregnada dunha visión
intimista e subxectiva da vida que s...
Celso Emilio Ferreiro
 Como poeta satírico,,
Celso Emilio conecta coa
tradición medieval. A sátira e a
ironía están en to...
LONGA NOITE DE PEDRA-1962
(poética do compromiso)
. O poeta convértese na voz do
pobo para denunciar a situación de
Galici...
O SOÑO SULAGADO (1954)
 Poesía introspectiva ( o
sentido da vida, o tempus
fugit, o paraíso perdido da
infancia, o amor…)...
ONDE O MUNDO SE CHAMA
CELANOVA- 1975
 Poesía intimista coa que volve ás
orixes (O soño sulagado)
 Nostalxia ante o recor...
POESÍA SATÍRICA
Viaxe ao país dos ananos
(1968). Ataque aos
dirixentes da “Hermandad
Gallega” de Caracas.
Cantigas de es...
ESTILO E LINGUA
A lírica de Celso Emilio caracterízase pola súa sinxeleza expresiva. Tiña como
obxectivo chegar a un públi...
PROMOCIÓN DE ENLACE
 Nados entre 1920-1930.
 Fórmanse culturalmente baixo a opresión da
ditadura
 Xeración sen unidade ...
AUTORES E AUTORAS
 Antón Tovar
 Luz Pozo Garza
 Manuel Cuña Novás
 María do Carme Kruckenberg
ANTÓN TOVAR
Poesía con moitas
preocupacións
relixiosas (procura dun
deus que o poeta non
consegue ver)
Obra Ano
Arredores
...
ANTÓN TOVAR
Nas súas primeiras obras, en pleno auxe da poesía
social, Tovar ten como temas esenciais: a conciencia do
“eu”...
LUZ POZO GARZA
Naceu no seo
dunha familia que,
tras a guerra civil,
sufriu a represión
franquista.
.
O paxaro na boca
Verb...
LUZ POZO GARZA
A súa obra adoita caracterizarse como intimista, cun tema dominante sobre os
demais: o amor. A autora plasm...
CUÑA NOVÁS
Fabulario novo
(1952)
Exploración do EU fronte ao
mundo problemático
Encádrase dentro d’ A escola da
Tebra, de ...
XERACIÓN DAS FESTAS MINERVAIS,
XERACIÓN DOS 50, ESCOLA DA
TEBRA
 Nados entre 1930-1940.
 Non viviron directamente a guer...
XERACIÓN DAS FESTAS MINERVAIS,
XERACIÓN DOS 50, ESCOLA DA
TEBRA
 Teñen como referentes a editorial Galaxia e a
Celso Emil...
LIÑAS POÉTICAS
 A Escola de Tebra: poesía intimista, o poeta
preséntase en conflito co mundo. Temas: a morte,
a soidade, ...
ESCOLA DA TEBRA
 Participaron nas Festas Minervais compostelás
(recuperadas dos séculos escuros e orixe do
nome da xeraci...
MANUEL MARÍA
 Manuel María Fernández Teixeiro, chamado unicamente Manuel María na cuberta
dos seus libros, naceu en Outei...
OBRA
 Muiñeiro de brétemas, 1950
 Morrendo a cada intre, 1952
 Terra Chá, 1954
 Documentos persoais, 1958
 Cancións d...
 A súa traxectoria poética iníciase en 1950, cando publica o primeiro libro de poesía en
galego que non pertence a autore...
MANUEL MARÍA, en resumo
 Poesía intimista e
desacougado (Muiñeira de
brétemas- 1952)
 Paisaxismo (Terra Cha-
1954)
 Soc...
UXÍO NOVONEYRA
É un dos poetas máis persoais da posguerra. A súa
novidosa visión da paisaxe, forxada entre as montañas
do ...
OBRA
Os eidos
Os eidos 2
Poemas caligráficos
Muller para lonxe
1955
1974
1980
1987
UXÍO NOVONEYRA
 Uxío Novoneyra desenvolveu unha traxectoria creativa única.
 Na obra primeira, Os eidos (1955), o poeta ...
FONOSIMBOLISMO
A reiteración do
son o evoca a
sensación de medo
que pode producir
a presenza do lobo.
¡Cousos de lobo!
¡Co...
UXÍO NOVONEYRA, en resumo
 Poesía dialogante coa
paisaxe coureliana
(metonimia de Galicia
enteira), onde hai unha
comuñón...
XOHANA TORRES
 Do sulco -1959
 Poemario intimista
 Amor, morte e
soidade
 Ritmo e
musicalidade
 Outros títulos:
Estac...
ANTÓN AVILÉS DE
TARAMANCOS
 O tempo no espello,
1980,recompila trinta anos
de poesía.
Sentimento de saudade pola
patria, ...
BERNARDINO GRAÑA
 Profecía do mar.
 Poeta do mar
 Visión optimista da vida.
 Temas: o amor, a
denuncia ecolóxica e o
s...
XOSÉ LUÍS MÉNDEZ
FERRÍN
 Xosé Luís Méndez Ferrín é o escritor
galego vivo máis importante, cunha
carreira máis longa e só...
XOSÉ LUÍS MÉNDEZ
FERRÍN
 Na cidade das Burgas transcorreu a súa
infancia. Durante os seus anos de
Universidade en Santiag...
XOSÉ LUÍS MÉNDEZ
FERRÍN
Voce na néboa
Con pólvora e magnolias
Poesía enteira de Heriberto Bens
O fin dun canto
Erótica
Est...
XOSÉ LUÍS MÉNDEZ
FERRÍN
 O seu primeiro libro, «Voce na néboa» inclúese dentro da Escola da Tebra: poesía de ton
íntimo e...
XOSÉ LUÍS MÉNDEZ FERRÍN, en
resumo
 Autor clave na
evolución da literatura
galega contemporánea.
 Voce na néboa:
literat...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

2

Compartir

Descargar para leer sin conexión

Tres xeracións de poesía galega

Descargar para leer sin conexión

A poesía galega durante a ditadura

Libros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo

Tres xeracións de poesía galega

 1. 1. A POESÍA GALEGA DURANTE A DITADURA XERACIÓN DO 1936 PROMOCION DE ENLACE XERACIÓN DO 50
 2. 2. Uniformización política e lingüística a través da imposición, a censura e o terror. Ensino: principal ámbito de imposición da cultura española. Nacionalismo galego: aniquilado (fusilamentos- Alexandre Bóveda; asasinados en cunetas-Anxel Casal; exilio- Castelao; fuxidos- Alonso Ríos; cárcere-Carballo Calero; silenciados- Otero Pedrayo…) Economía: retroceso con respecto á tímida modernización iniciada na etapa anterior. Grandes fluxos migratorios (237.000 persoas nos 50) a América Latina e Europa. GALICIA NO PRINCIPIO DO FRANQUISMO
 3. 3. Ernesto Giménez Caballero (escritor e ideólogo defensor do rexime). “¡ Escuchad bien esto y para siempre, niños españoles! ¡Quien de vosotros olvide su lengua española o la cambie por otra, dejará de ser español y cristiano! ¡Por traición contra España y pecado contra Dios! ¡Y tendrá que escapar de España! Y cuando muera, su alma irá a infierno”.
 4. 4. 1954 Os colectivos de emigrantes en América denuncian ante a UNESCO a marxinación e persecución do idioma galego.
 5. 5. A POESÍA GALEGA ENTRE 1936 E 1947 (SILENCIO) Prohibición das manifestacións culturais galeguistas A poesía publicada é: - francófila (“viva Franco, que es un santo/ de la Raza Nacional”, “Creo en ti, ¡oh, Franco! Todopoderoso”, “Franco, que al ígneo sol ofusca el brillo”) - ruralizante e sentimental (seguindo a liña da literatura decimonónica máis tradicional).
 6. 6. POESÍA A PARTIR DE 1947 (LENTO PROCESO DE RECUPERACIÓN) Cómaros verdes (1947), de Aquilino Iglesia Alvariño. 1950. GALAXIA
 7. 7. TENDENCIAS DA POESÍA DE POSGUERRA INTIMISTA ANOS 50 SOCIAL- REALIST AANOS 60 Ademais, hai outras tendencias menores: NEOTROBADORISM O HILOZOÍSMO
 8. 8. GALAXIA Editora que vertebra a recuperación da expresión literaria en galego. Recuperan a tradición cultural de preguerra. Promoven o estudo da realidade socioeconómica do país (Grial, Revista de Economía de Galicia). Reintegran á cultura galega autores silenciados (Pimentel, Cunqueiro, Fole). Reivindican a validez do galego como vehículo de alta cultura (ensaio). Incorporan As novas xeracións (Méndez Ferrín, Xohana Torres…)
 9. 9. XERACIÓN DO 36 PROMOCIÓN DE ENLACE Non hai unha sucesión “normal” de xeracións poéticas. Tres xeracións simultáneas porque entre 1939 e 1947 a literatura galega é un ermo. XERACIÓN DOS 50
 10. 10. Nacen entre 1910 e 1920 É a xeración que serve de ponte entre a literatura de preguerra e os autores máis novos. Son os que inician o labor cultural e literario na posguerra, loitando contra a censura e a prohibición de usar o galego. A guerra civil marca a súa vida e obra. XERACIÓN DO 36
 11. 11. MARÍA MARIÑO  Palabra no tempo  Poesía intimista (relación da voz lírica coa paisaxe; o tempo; a presenza da morte).  Outro título: Verba que comenza
 12. 12. AQUILINO IGLESIA ALVARIÑO (1909-1961) A súa infancia transcorreu na súa aldea natal ata que en 1924 ingresou no Seminario de Mondoñedo. Aldea e seminario influirían decisivamente no seu posterior quefacer poético: un apego a todo o relacionado coa vida campesiña e un coñecemento profundo da cultura grecolatina. Despois de abandonar os estudos eclesiásticos, trasladouse a Santiago onde entra en contacto co galeguismo (chegou a ser director de A Nosa Terra) e cos movementos literarios de vangarda. A partir de 1933 exerceu como profesor de ensino medio e finalmente na Universidade compostelá. Tamén foi tradutor ó galego de varios autores clásicos (Virxilio, Horacio…)
 13. 13. AQUILINO IGLESIA ALVARIÑO (1909-1961) Publicou unha colección de sonetos de gran perfección formal titulada Señardá (1930) na que se observa a influencia do saudosismo, do simbolismo e do modernismo
 14. 14. AQUILINO IGLESIA ALVARIÑO  Paisaxe humanizada (Hilozoísmo)  Temas: soidade, paso do tempo e morte Obra Ano Señardá Corazón ao vento Cómaros verdes De día a día Lanza en soledá 1930 1933 1947 1960 1961
 15. 15. CÓMAROS VERDES  En Cómaros verdes (1947) abandona a rima e a paisaxe é o elemento temático máis importante, ás veces como pretexto para expresar a intimidade do poeta. Ademais contén poemas hilozoístas e neotrobadorescos, así como outros que amosan a influencia do surrealismo, de Lorca e da Xeración do 27. -Riqueza léxica -Paisaxe e vivir aldeán. - Abandono da rima.
 16. 16. CÓMAROS VERDES  Sen menoscabo da súa obra anterior, podemos afirmar que en Cómaros verdes chega Aquilino á súa madurez como poeta, impregnando a súa poética de novas técnicas e temas. Salientamos a precisión descritiva, a calidade rítmica e sonora do verso, así como a inclusión dun léxico que pretende estar a ton co medio natural que se describe, resultado dunha investigación e estudio exhaustivos da lingua da que se serve como ferramenta.
 17. 17. XOSÉ Mª DÍAZ CASTRO  Nimbos “Penélope” (frustración histórica da sociedade galega). “Un paso adiante e outro atrás, Galicia”. A preocupación por Galicia vai parella á resolución dos problemas básicos do ser: morte, tempo e vida. Virxilianismo: lírica de estilo clasicista e de contido existencial e relixioso.
 18. 18. LUÍS PIMENTEL Autor da xeración do 22, formaba parte da xeración das vangardas, pero publica as súas obras na posguerra. Participou nas iniciativas máis renovadoras da década de 1920, como a revista poética «Ronsel» (1924) Busca a sinxeleza expresiva, pero tentando captar a beleza das pequenas cousas.
 19. 19. LUÍS PIMENTEL Obras publicadas na posguerra : Triscos, 1950 e Sombra de aire na herba, 1959) Lirismo intimista intenso e persoal (simbiose con Lugo, presenza de obxectos e instantes íntimos, descrición de interiores suntuosos) Poesía social: “Cunetas” Visión pesimista da vida.
 20. 20. ÁLVARO CUNQUEIRO (1911-1981)  A súa obra poética iniciouse con Mar ao norte (1932), poemario de corte vangardista e temática marítima, próximo á poesía de Manuel Antonio. É un conxunto de breves poemas bastante abstractos e non sempre de doada interpretación.
 21. 21. ÁLVARO CUNQUEIRO  En Poemas do si e non (1933) continúa a liña vangardista, abordando agora a temática erótica. Tende á abstracción e amosa a influencia do surrealismo
 22. 22. ÁLVARO CUNQUEIRO  En Cantiga nova que se chama ribeira (1933) achamos o seu contributo á poesía neotrobadoresca, así como a influencia da poesía popular de Lorca e Alberti. Tamén se sitúa dentro do neotrobadorismo o seu primeiro libro de poemas da posguerra, titulado Dona de corpo delgado (1950), aínda que algúns poemas presaxian a súa evolución cara a unha poesía máis íntima e orixinal
 23. 23. ÁLVARO CUNQUEIRO O libro Herba aquí e acolá (1980) recolle a poesía das derradeiras décadas da súa vida. Algúns poemas inspíranse nos materiais que Cunqueiro recompilaba para escribir os seus relatos. A obra ten un marcado carácter culturalista e estrutúrase en dúas partes, tituladas “As historias” e “Vellas sombras e novos cantos”. Na primeira parte recrea personaxes históricos e literarios como Edipo e Ulises. Na segunda encontramos versos tristes e melancólicos, escritos cando xa presentía a morte.
 24. 24. CELSO EMILIO FERREIRO Nace en Celanova en 1913 e morre en Vigo en 1979. Desenvolveu unha grande actividade cultural e política. Durante a Guerra Civil estivo condenado a morte. É o máximo representante da poesía social de ideoloxía marxista. Os seus equivalentes na poesía en lingua castelá foron Gabriel Celaya e Blas de Otero. Porén, non todo é realismo social na súa obra, dado que tamén mostra a influencia da poesía paisaxística e intimista e mais do existencialismo.
 25. 25. CELSO EMILIO FERREIRO • •Tivo unha forte repercusión durante o derradeiro franquismo como máximo expoñente da poesía comprometida e de clara intencionalidade social. • Xa dende novo e por influxo familiar, participou da actividade política e fundou xunto con Xosé Velo as Mocedades Galeguistas. No entanto, tivo que loitar no bando franquista na guerra civil, traxedia que lle deparou vivencias traumáticas que se reflicten na súa obra. • Tras a contenda, residiu en Vigo e Pontevedra e participou en diversas iniciativas culturais, como as coleccións de poesía Salnés e Benito Soto, e políticas, como fundador da UPG. • En 1966 emigra a Venezuela, experiencia que retratará en Viaxe ao país dos ananos, para volverr en 1973. • Na etapa final da súa vida, viviu en Madrid e Vigo e combinou o labor xornalístico co cultural e político.
 26. 26. OBRA ANO O soño sulagado Longa noite de pedra Viaxe ao país dos ananos Cantigas de escarnio e maldicir Antipoemas Onde o mundo se chama Celanova 1955 1962 1968 1968 1972 1975
 27. 27. Celso Emilio Ferreiro  Liña social ou cívica: denunciadora de males sociais como a falta de liberdade, fascismo, guerra… defensa do idioma.  A voz lírica é portavoz da sociedade.  Liña intimista: desacougo existencial, infancia, amor, paso do tempo.  Liña irónica ou satírica: segue as cantigas de escarnio e maldicir, a literatura quevediana…
 28. 28. Celso Emilio Ferreiro  Como poeta cívico, Celso Emilio conectaría a súa traxectoria coa tradición de Curros e Cabanillas. Todos eles comparten a visión da poesía como expresión do compromiso coa realidade social e a do poeta como voceiro do seu pobo e do seu tempo. Así son temas frecuentes nesta vertente o antibelicismo, a liberdade, ou tamén a solidariedade cos que sofren…
 29. 29. Celso Emilio Ferreiro Como poeta intimista, : a súa obra está impregnada dunha visión intimista e subxectiva da vida que se traduce nunha poesía dominada polo inconformismo e pola dor e o desacougo existencial na vivencia do tempo e do amor, da morte, da evocación da infancia, da saudade da terra, etc. Esta vertente está presente en O soño sulagado (1955) ou Onde o mundo se chama Celanova (1975). Acotío sente a necesidade de plasmar o sentido do seu “eu” ante a realidade. Son poemas nos que trata, a memoria da guerra, a dor existencial, o amor pola súa compañeira Moraima, a nostalxia da infancia…
 30. 30. Celso Emilio Ferreiro  Como poeta satírico,, Celso Emilio conecta coa tradición medieval. A sátira e a ironía están en todos os seus libros. Pode usar a sátira para facer escarnios de persoas e tipos concretos, ou para facer unha denuncia moral das contradicións sociais e políticas do seu tempo.
 31. 31. LONGA NOITE DE PEDRA-1962 (poética do compromiso) . O poeta convértese na voz do pobo para denunciar a situación de Galicia, a emigración, a guerra civil, o capitalismo internacional, o imperialismo norteamericano… . Sinxeleza expresiva, onde importa máis a mensaxe que a forma. . Renovación da linguaxe con rexistros da fala cotiá. . Humor, ironía e sarcasmo
 32. 32. O SOÑO SULAGADO (1954)  Poesía introspectiva ( o sentido da vida, o tempus fugit, o paraíso perdido da infancia, o amor…)  Poesía social (guerra, emigración vista desde unha óptica positiva e negativa, rural/urbano…)
 33. 33. ONDE O MUNDO SE CHAMA CELANOVA- 1975  Poesía intimista coa que volve ás orixes (O soño sulagado)  Nostalxia ante o recordo da infancia e a terra.  Serenidade ante o paso do tempo e a cercanía da morte.  Amor a Moraima. “Moraima: diario de a bordo”.
 34. 34. POESÍA SATÍRICA Viaxe ao país dos ananos (1968). Ataque aos dirixentes da “Hermandad Gallega” de Caracas. Cantigas de escarnio e maldicir. Cemiterio privado (1973). (epitafios belixerantes e epitafios elexíacos) Antipoemas (1972). Antipoesía: fuxir dos recursos e temas tradicionais.
 35. 35. ESTILO E LINGUA A lírica de Celso Emilio caracterízase pola súa sinxeleza expresiva. Tiña como obxectivo chegar a un público amplo, polo que a súa linguaxe se aproxima en ocasións case ao coloquialismo, incorporando non poucas palabras da vida cotiá. O ritmo e a musicalidade dos seus versos veñen determinados polo uso preferente de metros curtos e pola abundancia de recursos repetitivos: paralelismo, anáfora...  .
 36. 36. PROMOCIÓN DE ENLACE  Nados entre 1920-1930.  Fórmanse culturalmente baixo a opresión da ditadura  Xeración sen unidade creativa e ideolóxica, de formación autodidacta.  Sufriron na súa mocidade as consecuencias máis negativas do franquismo.  Illamento das correntes culturais europeas e descoñecemento da literatura e da cultura galega anterior. Carecen da influencia da Xeración Nós ou das vangardas de pre- guerra.  Foron nos seus comezos escritores bilingües.  Predomina neles unha poesía intimista. Combinan a expresión do seu compromiso social coa da angustia existencial.
 37. 37. AUTORES E AUTORAS  Antón Tovar  Luz Pozo Garza  Manuel Cuña Novás  María do Carme Kruckenberg
 38. 38. ANTÓN TOVAR Poesía con moitas preocupacións relixiosas (procura dun deus que o poeta non consegue ver) Obra Ano Arredores Non O vento no teu colo Calados esconxuros A nada destemida 1962 1967 1974 1980 1991
 39. 39. ANTÓN TOVAR Nas súas primeiras obras, en pleno auxe da poesía social, Tovar ten como temas esenciais: a conciencia do “eu” e a soidade, a tensión entre angustia existencial e esperanza. No tocante á forma, son poemas onde prima a voz sincera e auténtica sobre a riqueza de imaxes e recursos. A partir de O vento no teu colo apréciase certa renovación na súa lírica. Tovar completa a liña existencial anterior con poemas de firme preocupación social e con outros dun erotismo vitalista.
 40. 40. LUZ POZO GARZA Naceu no seo dunha familia que, tras a guerra civil, sufriu a represión franquista. . O paxaro na boca Verbas derradeiras Códice Calixtino Prometo a flor de loto 1952 1972 1986 1992
 41. 41. LUZ POZO GARZA A súa obra adoita caracterizarse como intimista, cun tema dominante sobre os demais: o amor. A autora plasma unha visión sensual, doce e delicada do sentimento amoroso nunha poesía chega de optimismo e sensualidade en : O paxaro na boca. En cambio, tras a morte do seu marido, aparece unha visión máis transcendente do amor, ao reflexionar a través del sobre a vida e a morte. O lirismo estará presidido pola sombra, a anguria e a morte en Verbas derradeiras. A súa poesía establécese a partir do antagonismo entre luz e sombra, luz que aumentará ou diminuirá dependendo do que a poeta queira expresar. Tamén cultivará a poesía social, pero en menor medida nunha poesía comprometida e solidaria, humanista, onde o «Nós» substitúe ao «Eu».
 42. 42. CUÑA NOVÁS Fabulario novo (1952) Exploración do EU fronte ao mundo problemático Encádrase dentro d’ A escola da Tebra, de carácter existencialista, que reflicte o pesimismo, a anguria e a desesperanza da posguerra.
 43. 43. XERACIÓN DAS FESTAS MINERVAIS, XERACIÓN DOS 50, ESCOLA DA TEBRA  Nados entre 1930-1940.  Non viviron directamente a guerra civil.  Déronselles diferentes nomes: “Grupo Brais Pinto”,”Escola da Tebra” ou Xeración de "La Noche".  Danse a coñecer nos seguintes medios: • as “Festas Minervais”, certames literarios de vella tradición renacentista e barroca, restaurados en Santiago a partir de 1953. • O “Grupo Brais Pinto”, constituído en Madrid por universitarios que crean unha colección de poesía, coa temática da “escola da tebra”. • A colaboración no diario compostelán “La Noche”.
 44. 44. XERACIÓN DAS FESTAS MINERVAIS, XERACIÓN DOS 50, ESCOLA DA TEBRA  Teñen como referentes a editorial Galaxia e a Celso Emilio Ferreiro.  Poesía existencialista -ESCOLA DA TEBRA-. Conflito do individuo consigo mesmo e coa vida. Poesía de preocupación relixiosa.  Renovación da linguaxe poética (combina tradición e vangarda con influencias europeas e norteamericanas).  A maioría coinciden en Santiago como estudantes universitarios, polos anos 50: Manuel María, Uxío Novoneyra, Xohana Torres, Bernardino Graña, Xosé Luís Franco Grande, Salvador García Bodaño e Xosé Luís Méndez Ferrín.
 45. 45. LIÑAS POÉTICAS  A Escola de Tebra: poesía intimista, o poeta preséntase en conflito co mundo. Temas: a morte, a soidade, a desesperanza...  O Realismo coloquial: introduce esquemas estruturais da fala cotiá na canle poética, e está representado por Manuel María con Documentos persoaes e por Bernadino Graña con Poema do home que quixo vivir.  Socialrealismo: poesía de denuncia social. Temas: a opresión, a guerra, o sentimento de Galiza...
 46. 46. ESCOLA DA TEBRA  Participaron nas Festas Minervais compostelás (recuperadas dos séculos escuros e orixe do nome da xeración), no diario «La Noche» (xornal vespertino), na creación da colección «Illa Nova», na fundación do nacionalismo revolucionario (en oposición ao galeguismo cultural e promove asociacións como O Facho ou O Galo) e na formación do Grupo Brais Pinto (formado por membros que se reunían no centro galego en Madrid, que posúen unha actividade innovadora e reflicten o que lles foi transmitido da Guerra).
 47. 47. MANUEL MARÍA  Manuel María Fernández Teixeiro, chamado unicamente Manuel María na cuberta dos seus libros, naceu en Outeiro de Rei en 1929 e faleceu na Coruña no ano 2004.  En 1958 instálase en Monforte como procurador dos Tribunais. Nos axitados anos sesenta e setenta, Manuel María participa en organizacións políticas clandestinas, e empeza a atender voluntariamente todo tipo de necesidades de tipo cultural: escribindo poesía programática, dando conferencias, colaborando con músicos e explorando todos os xéneros literarios, tanto para público adulto como infantil. Naqueles tempos (1969) fundou a editorial Xistral canda Ánxel Xohán, e abriu unha libraría do mesmo nome na capital da Terra de Lemos.
 48. 48. OBRA  Muiñeiro de brétemas, 1950  Morrendo a cada intre, 1952  Terra Chá, 1954  Documentos persoais, 1958  Cancións do lusco e fusco, 1970  A primavera de Venus, 1993 As dúas primeiras obras considéranse as pezas inagurais da Escola de Tebra: unha visión atormentada da existencia Os meu berros absolutos son o meu acento disolto en ácido sulfúrico. A anguria, a carraxe e o arrepío é a miña música de paxaros valeiros de garimos que viñeron arrolarme cando tiña mes e medio aproximadamente...
 49. 49.  A súa traxectoria poética iníciase en 1950, cando publica o primeiro libro de poesía en galego que non pertence a autores que coñeceran a República, Muiñeiro de brétemas. Este é ademais o volume co que a crítica considerou que comezaba a Escola da Tebra, unha liña poética existencialista que puxo o acento na soidade e na opresión humana e espiritual da ditadura franquista.  Esta liña continuouna en 1952, no poemario Morrendo a cada intre, pero mudouna dous anos despois, en 1954, co libro Terra Chá.  Este, a través de sucesivas reedicións e ampliacións, constitúe unha homenaxe á súa terra natal. Nesta obra o protagonista é a paisaxe saudosa, e aparecen claras algunhas das constantes da súa produción: rimas simples e populares (coplas, pareados, cuartetas...) e unha proximidade ao popular, con léxico a pé de corredoira e con situacións e feitos da cotidianeidade.  Co paso dos anos e dos títulos foi evolucionando cara a unha poesía máis socialrealista, cunha nidia presenza das reivindicacións esquerdistas e nacionalistas, como en Cantos rodados pra alleados e colonizados, de 1976, ou As rúas do vento ceibe, de 1979.
 50. 50. MANUEL MARÍA, en resumo  Poesía intimista e desacougado (Muiñeira de brétemas- 1952)  Paisaxismo (Terra Cha- 1954)  Social (Documentos persoaes-1958)  Motivos recorrentes: defensa das clases populares, a lingua e o país, sensibilidade ecoloxista, protesta contra as inxustizas, o imperialismo…
 51. 51. UXÍO NOVONEYRA É un dos poetas máis persoais da posguerra. A súa novidosa visión da paisaxe, forxada entre as montañas do seu Courel natal, levouno a ser coñecido como o “poeta da terra”. Fillo dunha familia de labregos, a súa poética sempre permanecerá intimamente relacionada co escenario da terra natal. Estuda bacharelato en Lugo, onde coñece a Manuel María. Logo trasládase a Madrid, onde asiste como oínte á Facultade de Filosofía e Letras e comeza a escribir os seus primeiros poemas, en castelán. Nesta cidade entrou en contacto cos membros do grupo “Brais Pinto”. Entre 1953 e 1962, por motivos de saúde, pasou longas tempadas de descanso na súa terra natal, a serra do Courel..
 52. 52. OBRA Os eidos Os eidos 2 Poemas caligráficos Muller para lonxe 1955 1974 1980 1987
 53. 53. UXÍO NOVONEYRA  Uxío Novoneyra desenvolveu unha traxectoria creativa única.  Na obra primeira, Os eidos (1955), o poeta está en soidade entre os vales e as montañas natais, en comuñón co mundo físico. Tense relacionado Os eidos co paisaxismo de Noriega Varela, Iglesia Alvariño ou Díaz Castro. Porén, a de Novoneyra é unha poesía máis íntima e cósmica, arredada da tradición polo seu carácter esencial e totalizador: é unha poesía da metapaisaxe.  O do poeta é un canto telúrico que atopa na natureza unha dimensión ontolóxica: nela está contido o sentido do home e do universo. Son versos dominados pola intensidade e a economía lingüística, ao servizo do intimismo e da procura de emocións.  Abondan os topónimos e as series de substantivos que denominan os elementos da natureza, acompañados de exclamacións, de aliteracións e fonosimbolismos, manifestacións todas elas dun propósito esencializador que se aproxima á estética do haiku xaponés.  Nos anos sesenta, as súas propostas ampliáranse cara á preocupación colectiva e a temática política dominante na poesía da época. Galicia é unha constante. O tratamento da paisaxe adquire un ton político e simbólico, como é en Elexías do Courel (1966).
 54. 54. FONOSIMBOLISMO A reiteración do son o evoca a sensación de medo que pode producir a presenza do lobo. ¡Cousos de lobo! ¡Cousos de lobo! ¡caborcos de xabarín! ¡Eidos solos onde ninguén foi nin ha de ir! ¡O lobo! ¡Os ollos do lombo do lobo! Baixa o lobo polo ollo do bosco movendo nas flairas dos teixos ruxindo na folla dos carreiros en busca da vagoada máis sola e máis medosa... Os Eidos
 55. 55. UXÍO NOVONEYRA, en resumo  Poesía dialogante coa paisaxe coureliana (metonimia de Galicia enteira), onde hai unha comuñón coa mesma.  Os eidos- 1955  Composicións breves  Fonosimbolismo  Disposición dos versos.
 56. 56. XOHANA TORRES  Do sulco -1959  Poemario intimista  Amor, morte e soidade  Ritmo e musicalidade  Outros títulos: Estacións ao mar- 1980
 57. 57. ANTÓN AVILÉS DE TARAMANCOS  O tempo no espello, 1980,recompila trinta anos de poesía. Sentimento de saudade pola patria, sentida desde Colombia.  Cantos caucanos -1985 (natureza exótica colombiana),  As torres no ar, 1989
 58. 58. BERNARDINO GRAÑA  Profecía do mar.  Poeta do mar  Visión optimista da vida.  Temas: o amor, a denuncia ecolóxica e o sentimento de alienación do ser humano nunha sociedade tecnificada e mercantilista.
 59. 59. XOSÉ LUÍS MÉNDEZ FERRÍN  Xosé Luís Méndez Ferrín é o escritor galego vivo máis importante, cunha carreira máis longa e sólida. Construíu o seu discurso cun dominio preciso e extenso da linguaxe, fundamentalmente nos xéneros da narrativa breve e da poesía. Foi seleccionado como candidato ao premio Nóbel en numerosas ocasións.
 60. 60. XOSÉ LUÍS MÉNDEZ FERRÍN  Na cidade das Burgas transcorreu a súa infancia. Durante os seus anos de Universidade en Santiago participou con éxito nas Festas Minervais e entrou en contacto co galeguismo cultural. En 1957 trasladouse a Madrid para rematar os seus estudos e alí participou na constitución do grupo “Brais Pinto”. Na década dos 60, Ferrín comezou a amosar o seu forte compromiso político: foi cofundador da UPG e mesmo pasou períodos nos cárceres franquistas (1969 e 1972). Na actualidade reside en Vigo. Tamén é un destacado narrador e ensaísta.
 61. 61. XOSÉ LUÍS MÉNDEZ FERRÍN Voce na néboa Con pólvora e magnolias Poesía enteira de Heriberto Bens O fin dun canto Erótica Estirpe 1957 1976 1980 1982 1992 1994
 62. 62. XOSÉ LUÍS MÉNDEZ FERRÍN  O seu primeiro libro, «Voce na néboa» inclúese dentro da Escola da Tebra: poesía de ton íntimo e angustiado, existencialismo pesimista, simbolismo para representar o cárcere político e do espírito e cunha temática que vai desde a preocupación existencial ata a visión fatal da propia Galicia).  Porén, a praxe política levouno, deixando atrás a paréntese dos sesenta, ao socialrealismo máis elaborado e máis explicitamente partidario: desa fase son Antoloxía popular, de 1972, asinado como Heriberto Bens, e Sirventés pola destrución de Occitania, de 1975. Nesa liña insiste con O fin dun canto, de 1982, Estirpe, de 1994, onde é capaz de fusionar un nacionalismo case pondaliano co virtuosismo léxico e poético, ou en Contra maquieiro, de 2005, onde avanza na crítica ao capitalismo.  Ao ano seguinte Méndez Ferrín dá o cambio e muda con el a traxectoria da poesía galega. A súa Con pólvora e magnolias de 1976 marca a viraxe cara a unha poesía Culturalista e rompedora, investigando novas formas e novas posibilidades estilísticas da linguaxe (sintaxe non convencional, riqueza léxica, abundancia de recursos literarios, imaxes audaces...).
 63. 63. XOSÉ LUÍS MÉNDEZ FERRÍN, en resumo  Autor clave na evolución da literatura galega contemporánea.  Voce na néboa: literatura existencial  Pseudónimo de Heriberto Bens: poesía sociopolítica  Con pólvora e magnolias: culturalismo
 • malvela

  Mar. 25, 2020
 • carneiradevalgha

  Dec. 4, 2017

A poesía galega durante a ditadura

Vistas

Total de vistas

12.295

En Slideshare

0

De embebidos

0

Número de embebidos

9.256

Acciones

Descargas

41

Compartidos

0

Comentarios

0

Me gusta

2

×