Se ha denunciado esta presentación.

Op zoek naar de kracht in de professie van de docent (domburg 6 april 2011)

0

Compartir

Próximo SlideShare
2.0
2.0
Cargando en…3
×
1 de 9
1 de 9

Op zoek naar de kracht in de professie van de docent (domburg 6 april 2011)

0

Compartir

Descargar para leer sin conexión

Presentatie van Olaf McDaniel voor Dé Managementconferentie in Domburg 2011.

Presentatie van Olaf McDaniel voor Dé Managementconferentie in Domburg 2011.

Más Contenido Relacionado

Audiolibros relacionados

Gratis con una prueba de 14 días de Scribd

Ver todo

Op zoek naar de kracht in de professie van de docent (domburg 6 april 2011)

  1. 1. Op zoek naar de kracht in de professie van de docent Een tussenstand Onderzoek in opdracht van de MBO Raad Dr. Olaf McDaniel CBE Nederland Domburg 6 April 2011 Methodologie genomineerd voor de ICT-prijs van de Europese Gemeenschap © Transparency Lab 2011 CBE Nederland 2011 De kern van het succes zit in het primair proces! Uit: Marzano (2007) Vraag: Docent eigenaar van het onderwijsproces? Logistiek en HRM organisatie 8% 67 % 10 % Management- effectiviteit sturing docent – student 5% Voorzieningen 10 % Financiën (o.a. huisvesting) Leermateriaal CBE Nederland 2011Lab 2011 © Transparency
  2. 2. Pilot MBO Raad professionaliteit docenten Ten vervolge op twee eerdere onderzoeken • Voldoet het beroep van docent (in vergelijking met andere beroepen) aan de karakteristieken van professionaliteit? • Hoe staat het na een jaar met de invoering van het Professioneel Statuut en wat mag worden verwacht van versterking van de professionaliteit? CBE Nederland 2011Lab 2011 © Transparency Pilot MBO Raad professionaliteit docenten Drie hoofddoelen van het onderzoek • Specificeren van de elementen van professionaliteit met als basis de Wet BIO • Ontwikkelen van een meetinstrumentarium dat in de sector kan worden gebruikt (normstelling) als ontwikkelinstrument • Experimenteren met methodieken om het gat tussen het huidige niveau en het gewenste niveau te verminderen (door vooral uit te gaan van eigen expertise) CBE Nederland 2011Lab 2011 © Transparency
  3. 3. Pilot MBO Raad professionaliteit docenten Twaalf+ deelnemers aan de pilot • ROC Leiden, Koning Willem 1 College, ID College, Noorderpoort, Graafschap College, Landstede, Amsterdam/Flevoland, ROC van Twente; • Leeuwenborg, Deltion, Nova College, Rijn IJssel College, aantal AOC’s (najaar) • Gesprekken met enkele andere MBO instellingen CBE Nederland 2011Lab 2011 © Transparency De 7 clusters van de Wet BIO in de scan (en de verdeling over de 69 vragen) Reflectie en ontwikkeling (12) Vakinhoudelijke en Organisatorische didactische Competenties (6) Competenties (21) Pedagogische Samenwerken Competenties (8) Met de omgeving (7) Inter-persoonlijke Samenwerken met Competenties (7) collega’s (8) CBE Nederland 2011Lab 2011 © Transparency
  4. 4. Wet BIO onderscheiden in 5 niveaus Top Plus Norm Start Minimum CBE Nederland 2011Lab 2011 © Transparency Pilot MBO Raad professionaliteit docenten Methodiek: ontwikkel assessment • Self assessment met een vraag naar de huidige situatie en de ambitie per 1-1-2012 • Opbouw van de scan: 45 (verdiept) uit de Wet BIO 10 uitgebreid Wet BIO 14 nieuwe thema’s • Individuele scores, kunnen worden geaggregeerd tot team scores, sector of instellingsscores • Op zoek naar kracht en ontwikkeling, maar vooral naar richting CBE Nederland 2011Lab 2011 © Transparency
  5. 5. Een tussenstand…….. Blauw = zelfbeeld Oranje = ambitie Rode lijn = score 7 CBE Nederland 2011Lab 2011 © Transparency Tussenstand in percentages Zelfbeeld Ambitie BIO Top 0% 0,5% BIO Plus 0,5% 2,5% BIO Norm 16,5% 41% BIO Start 37% 31% BIO Minimum 46% 25% 100% 100% CBE Nederland 2011Lab 2011 © Transparency
  6. 6. Top-20: waar meer aandacht aan besteden Vragen met de grootste afstand tot de BIO Norm Kennis ontwikkelingspsychologie Taal Kennis actuele pedagogiek Gebruik ICT Kennis gedragspsychologie Analyse Leerinhoud andere vakken leervorderingen Bekwaamheidsontwikkeling Docentstages Identiteitsontwikkeling Vormgeven eigen leerproces Leerstoornissen Time management Groepsdynamica Samenwerkingsgericht klimaat Bedrijfsculturen Onderwijskundige planning Kennis onderwijspraktijk andere scholen © Transparency Lab 2011 < 1 jaar 1-3 jaar 3-10 jaar >10 jaar Hoe lang in dienst: Zelfbeeld en ambitie CBE Nederland 2011 © Transparency Lab 2011
  7. 7. Het goede nieuws: intern kennismanagement (tussenstand) Oplosbaar binnen de eigen afdeling 100% Oplosbaar binnen de instelling 80% 60% Externe expertise 40% noodzakelijk 20% 0% 1 11 21 31 41 51 61 Vragen gesorteerd naar #. docenten die de norm haalt CBE Nederland 2011Lab 2011 © Transparency Kennismanagement (vb. Woerden) Niet noodzakelijk extern inhuren, maar vooral zelf intern oplossen Ontvangt hulp Geeft Docenten die expertise hulp ontvangen Docenten met expertise te geven aan collega’s CBE Nederland 2011Lab 2011 © Transparency
  8. 8. Ontvangt hulp Docenten die expertise ontvangen Docenten met expertise te geven aan collega’s CBE Nederland 2011 © Transparency Lab 2011 Conclusies (1) 1. Weinig docenten halen op dit moment de geconstrueerde Wet BIO norm 2. Ambitieniveau is wisselend, maar (te) beperkt gericht op het versterken van het team 3. Maar: er is binnen de instellingen voldoende kwaliteit aanwezig; maar het is scheef verdeeld; het is dus een distributie vraagstuk 4. Er kunnen en moeten grote sprongen gemaakt worden t.a.v. de professionaliteit van de docent. CBE Nederland 2011Lab 2011 © Transparency
  9. 9. Conclusies (2) 5. Ontwikkeling gaat niet vanzelf: het management heeft hierin een belangrijke rol! 6. De docent als eigenaar van het onderwijsproces? Zeker: maar nog wel een paar stappen in de richting van echte professionalisering naar vorm en inhoud vooruit. CBE Nederland 2011Lab 2011 © Transparency Presentatie ontvangen? Mail naar: mcdaniel@cbe.nl © Transparency Lab 2011

×