Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Trabajo Tecnología
Trabajo Tecnología
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 8 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a X@T - UGT (20)

Anuncio

Más reciente (20)

X@T - UGT

  1. 1. Xarxa d’Atenció al Treballador –Presentació del projecte –
  2. 2. Xarxa d’atenció directa al Treballador orientada a aconseguir la màxima satisfacció de les persones que s’adrecen al sindicat reclamant atenció, sol·licitant informació i assessorament ,ja sigui presencial, telefònica o telemàticament durant tots els dies laborables de l’any (Resolució 12è congrés). Què és la XaT?
  3. 3. XAT Territorial: X@T intranet: 902 10 00 58 Punts d’informació XAT Gestió dels continguts
  4. 4. XAT territorial: Funció prioritària: L’efectivitat en les atencions Posar en contacte directe les necessitats que els plantegin les persones que acudeixen al sindicat amb les respostes. <ul><li>Punts d’informació: Una persona a cada local i/o seu de la Unió territorial de la UGT de Catalunya </li></ul>
  5. 5. XaT intranet: <ul><li>Eina que centralitza la informació al servei del sindicat </li></ul><ul><li>Visible a tots els locals de la UGT de Catalunya </li></ul>Gestors de continguts Informadors <ul><li>Intranet sindical de la UGT de Catalunya: </li></ul>Adecuació de les respostes
  6. 6. Aspectes tècnics Millor gestió de la informació, millor gestió dels serveis que oferim <ul><li>Noves aplicacions informàtiques, possibiliten la gestió integrada dels serveis que s’han d’atendre des de la X@T. </li></ul><ul><li>Base de coneixement sindical centralitzada a tot el territori </li></ul><ul><li>Consulta d’afiliació, en un futur de delegats </li></ul><ul><li>Integrarà altres aplicacions, requereix menys manteniment </li></ul><ul><li>La informació permetrà analitzar les dades </li></ul><ul><li>Renovació informàtica </li></ul>
  7. 7. Millores i oportunitats en l’atenció als treballadors <ul><li>Millor orientació i assessorament </li></ul><ul><li>Promou la coordinació entre els serveis </li></ul><ul><li>Aclareix funcions i es promouen contactes per establir protocols comuns d’actuació i orientació </li></ul>Més eficàcia a les atencions i millor imatge del sindicat
  8. 8. Línies de futur: <ul><li>Continuar amb l’anàlisi de dades: </li></ul><ul><ul><li>Detectar els punts més habituals de consulta i els itineraris seguits. </li></ul></ul><ul><ul><li>Clarificar i cercar solucions a les qüestions plantejades </li></ul></ul><ul><li>Iniciar el procés d’integració de Federacions i Unions </li></ul><ul><li>Ampliació i reunions trimestrals de la comissió de gestors de continguts </li></ul><ul><li>Homogeneïtzació del sistema informàtic </li></ul><ul><ul><li>Afegir aplicatiu informàtic que ens permeti fer un correcte seguiment de les consultes derivades </li></ul></ul><ul><ul><li>Millora de la intranet afegint funcionalitats de gestió interna de dades i serveis. </li></ul></ul>

×