Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Kunsten å omgås andre

792 visualizaciones

Publicado el

Kommunikasjon i et arbeidsmiljø

Publicado en: Empleo
 • Sé el primero en comentar

Kunsten å omgås andre

 1. 1. KUNSTEN Å OMGÅS ANDRE Kommunikasjon i et arbeidsmiljø Westerdals, 28.01.16 Trond Backer
 2. 2. Gi inspirasjon, trygghet og mot til å omgås nye kollegaer i arbeidslivet OVERORDNET MÅL
 3. 3. TARGET&MARKETING& LIVING&THE&BRAND& THE&EXPERIENCE&IS&THE& MARKETING& EMOTIONOMICS& ”SAFE&IS&BORING”& TARGET
 MARKETING LIVING THE BRAND THE EXPERIENCE IS THE MARKETING EMOTIONOMICS PURPLE COW 5 MARKEDSFØRINGSPRINSIPPER
 4. 4. Det daglige samarbeidet med kollegaer KOMMUNIKASJON I ET ARBEIDSMILJØ Lytte og kommunisere Motivere, inspirere og engasjere Inkludere, dele og integrere Gi tilbakemelding Le og ha det gøy
 5. 5. I DAG… …er det lov å si hva vi tenker …finnes ingen dumme spørsmål eller kommentarer …skal vi være oss selv, men.. …skal vi kanskje også ta noen skritt utenfor komfortsonen …skal vi ha det gøy!
 6. 6. Hvis du forteller meg noe, glemmer jeg Hvis du viser meg, husker jeg Hvis du involverer meg, lærer jeg
 7. 7. Introduksjon Foredrag Øvelser Lunsj Takk for i dag!
 8. 8. KOMMUNIKASJON
 9. 9. Enkel definisjon: …å dele informasjon eller opplevelser med andre
 10. 10. One cannot not communicate. Paul Watzlawick
 11. 11. KOMMUNIKASJONSMODELL
 12. 12. Kilde: Albert Mehrabian
 13. 13. Om kommunikasjon
 14. 14. intensjon handling effekt
 15. 15. Fysisk/teknisk: Bakgrunnsstøy, lyder, telefoner, dårlige linjer, innredning, klær, lukt, luft 
 Språklig: Ordvalg, stemmebruk, uklar tale, dialekt, kraftuttrykk, feil bruk av ironi, kroppsspråk, fakter
 Psykologisk: Tankeflukt, uoppmerksomhet, humør, dagsform Sosial: Status, alder, kjønn, etnisitet, kulturforskjeller STØYKILDER
 16. 16. LYTTING Når du sier det…. tar deg tid at du ønsker å forstå den andres «kart over verden» før du selv begynner å bli forstått at følelser er like viktige som fakta at du ønsker å øke andres personlige kompetanse og selvverd at andre mennesker er kompetente til å løse sine egne problemer at innlevelse er viktig at alle har noe verdifullt å si Ved å lytte signaliserer du at du… Passiv lytting vs. aktiv lytting
 17. 17. 7 TIPS: 1. Fjern alt som distraherer 2. Vær tilstede 3. La personen snakke ferdig 4. Ikke anta noe 5. Legg merke til «underteksten» 6. Klargjør for å forsikre deg at du forstår hva den andre sier 7. Still spørsmål Hvordan bli en bedre lytter
 18. 18. Å STILLE GODE SPØRSMÅL • Still korte spørsmål • Still ett spørsmål av gangen • Still spørsmål som engasjerer • Lytt aktivt og systematisk • Håndter pauser • Ikke driv med forhør
 19. 19. BLOKKERING FOR EFFEKTIV KOMMUNIKASJON 1. Benekte eller bagatelisere 2. Oppmuntre 3. Sånn har jeg det også-historier 4. Gi gode råd 5. Ta over 6. Leke detektiv 7. Moralisere 8. Argumentere
 20. 20. SLIK FÅR DU ANDRE TIL Å MISTE INTERESSEN Vær lang, detaljert og ufokusert når du får ordet Uttrykk deg monotont og uten engasjement Hold deg til selvfølgeligheter og gjenta gjerne ting som allerede er sagt Avspor fra samtalens hovedtema Trekk stadig frem det som er negativt, og det du er misfornøyd med Henfør alt du sier til deg og ditt
 21. 21. FORSKJELLIGHETER
 22. 22. ULIKE TYPER FORSKJELLIGHET Informasjonsforskjellighet Meningsforskjellighet At man har ulik informasjon og ulike meninger om en sak Sosial forskjellighet At man tilhører ulike sosiale, synlige kategorier (kjønn, alder, etnisitet, etc) Verdi forskjellighet At man mener forskjellige ting om hva gruppens mål bør være, hva man vektlegger på arbeidet og hva man synes er riktige og gale måter å gjøre jobben på
 23. 23. HOVEDFUNN OM FORSKJELLIGHET Informasjonsforskjellighet Meningsforskjellighet Sosial forskjellighet Kan ofte skape nytt engasjement, øke kreativiteten, tilføre energi og ny kunnskap. Har en tendens til å gå over i relasjonskonflikter som igjen kan bli destruktive. Verdiforskjellighet
 24. 24. FORSKJELLIGHET HÅNDTERES BEST NÅR… …våre holdninger uttrykker: - at vi er gjensidig avhengig av hverandre - at vi er gjensidig påvirkbare …våre handlinger tydelig viser: - at vi sier i fra når vi er uenige og utdyper synspunktet - at vi bekrefter den andres kompetanse når vi uttrykker uenighet
 25. 25. Omdømme Identitet Kommunikasjon Atferd Hvem du er… Hva du sier… Hva du gjør…
 26. 26. HEL VED
 27. 27. 5 VIKTIGE EGENSKAPER I ET TEAM LYTTE RESPEKTERE HJELPEDELE DELTA
 28. 28. ØVELSER
 29. 29. Vil du være interessant, vær interessert
 30. 30. 1. Introduksjon 2. Aktiv lytting 3. Mingling 3 ØVELSER
 31. 31. INTRODUKSJONEN Det å introdusere seg for andre er et viktig øyeblikk. Du får aldri en ny sjanse til et godt førsteinntrykk! 1. To og to sammen 2. Bruk introduksjonen fra tidligere i dag 3. Spe på med det du har lært 4. To minutter (ta tiden!) 5. Tilbakemelding 6. Bytt roller Tips: Blikk Håndtrykk Tøy Relevant Fokus Ikke overdriv
 32. 32. AKTIV LYTTING Still spørsmål, gjenta det som er sagt med dine egne ord, og oppsummer hovedpunktene i meldingen for å sikre at du har forstått budskapet. 1. Tre og tre sammen (Veisøker, veileder og observatør) 2. Veisøker legger frem en utfordring 3. Veileder er aktivt lyttende. Få frem flest mulig begrunnelser for veisøkers handlinger. 4. Observatør noterer og gir tilbakemelding Tips: Fjern alt som distraherer Vær tilstede La personen snakke ferdig Ikke anta noe Legg merke til «underteksten» Klargjør Still spørsmål
 33. 33. MINGLING De fleste mennesker trenger å bli bedre på nettverksbygging, ettersom alt i livet handler om kontakter. Vi gjør forretninger med folk vi stoler på, og for å ha tillitt til hverandre må vi treffes først. Tips: Øvelse gjør mester! Vær forberedt Sett deg et mål Snakk om lokalet Snakk om arrangementet Ta på deg vertskapsrollen Gi et kompliment 1. To og to sammen (bytt roller) 2. Start med å introdusere deg (navn) 3. Få i gang en samtale 1. Tre og tre sammen (bytt roller) 2. To personer i gang med samtale 3. Tredje person «slenger seg på» A B
 34. 34. OPPSUMMERING OG VEIEN VIDERE Håndtrykk Øyekontakt Still spørsmål Tilstedeværelse
 35. 35. TAKK FOR MEG! 99 11 75 00 trond@backerbang.no @tbacker trondback backerbang.no Trond Backer

×