Publicidad
Luận án: Kiến tạo môi trường dạy - học toàn diện tại ĐH Thái Nguyên
Luận án: Kiến tạo môi trường dạy - học toàn diện tại ĐH Thái Nguyên
Luận án: Kiến tạo môi trường dạy - học toàn diện tại ĐH Thái Nguyên
Luận án: Kiến tạo môi trường dạy - học toàn diện tại ĐH Thái Nguyên
Publicidad
Luận án: Kiến tạo môi trường dạy - học toàn diện tại ĐH Thái Nguyên
Luận án: Kiến tạo môi trường dạy - học toàn diện tại ĐH Thái Nguyên
Luận án: Kiến tạo môi trường dạy - học toàn diện tại ĐH Thái Nguyên
Luận án: Kiến tạo môi trường dạy - học toàn diện tại ĐH Thái Nguyên
Luận án: Kiến tạo môi trường dạy - học toàn diện tại ĐH Thái Nguyên
Publicidad
Luận án: Kiến tạo môi trường dạy - học toàn diện tại ĐH Thái Nguyên
Luận án: Kiến tạo môi trường dạy - học toàn diện tại ĐH Thái Nguyên
Luận án: Kiến tạo môi trường dạy - học toàn diện tại ĐH Thái Nguyên
Luận án: Kiến tạo môi trường dạy - học toàn diện tại ĐH Thái Nguyên
Luận án: Kiến tạo môi trường dạy - học toàn diện tại ĐH Thái Nguyên
Publicidad
Luận án: Kiến tạo môi trường dạy - học toàn diện tại ĐH Thái Nguyên
Luận án: Kiến tạo môi trường dạy - học toàn diện tại ĐH Thái Nguyên
Luận án: Kiến tạo môi trường dạy - học toàn diện tại ĐH Thái Nguyên
Luận án: Kiến tạo môi trường dạy - học toàn diện tại ĐH Thái Nguyên
Luận án: Kiến tạo môi trường dạy - học toàn diện tại ĐH Thái Nguyên
Publicidad
Luận án: Kiến tạo môi trường dạy - học toàn diện tại ĐH Thái Nguyên
Luận án: Kiến tạo môi trường dạy - học toàn diện tại ĐH Thái Nguyên
Luận án: Kiến tạo môi trường dạy - học toàn diện tại ĐH Thái Nguyên
Luận án: Kiến tạo môi trường dạy - học toàn diện tại ĐH Thái Nguyên
Próximo SlideShare
Quản lý hoạt động dạy học ở trường trung học cơ sở thuộc thành phố Cà Mau, t...Quản lý hoạt động dạy học ở trường trung học cơ sở thuộc thành phố Cà Mau, t...
Cargando en ... 3
1 de 23
Publicidad

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(14)

Similar a Luận án: Kiến tạo môi trường dạy - học toàn diện tại ĐH Thái Nguyên(20)

Publicidad

Más de Dịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 0917193864(20)

Último(20)

Publicidad

Luận án: Kiến tạo môi trường dạy - học toàn diện tại ĐH Thái Nguyên

 1. ĐẠI HỌC TỔNG HỢP NAM LUZON ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Cộng hòa Philippin Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam PHẠM ĐĂNG TỨ KIẾN TẠO MÔI TRƢỜNG DẠY - HỌC TOÀN DIỆN TẠI ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Quản lý giáo dục TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN, 2014
 2. Công trình được hoàn thành tại: ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Hướ ng dẫn khoa học: TS. Bella R. Muello Phản biện 1: ............................................. Phản biện 2: ............................................. Phản biện 3: ............................................. Luận án đƣợc bảo vệ trƣớc Hội đồng chấm luận án cấp đại học Thái nguyên họp tại:………………………………… Vào hồi giờ ngày tháng năm 2014 Có thể tìm luận án tại: - Thư viện quốc gia - Trung tâm học liệu, Đại học Thái nguyên - Thư viện trung tâm liên kết đào tạo quốc tế. - Thư viện trường đại học tổng hợp Nam Luzon, Philipin.
 3. 1 MỞ ĐẦU Phát triển Giáo dục và Đào tạo là động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Nhiệm vụ hàng đầu của giáo dục hiện nay là nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường nhằm phát triển toàn diện nhân cách con người. Luật giáo dục của nước ta khẳng định: “Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài”. Đó là con đường thúc đẩy sự nghiệp Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước. Giáo dục đại học là nhân tố giữ vai trò quan trọng góp phần quyết định tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước. Xã hội phát triển đặt ra các tiêu chí về phẩm chất và năng lực của con người đòi hỏi xã hội và nhà trường phải dốc sức để tìm ra các giải pháp nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục . Trong những năm qua, sự nghiệp giáo dục đã có những bước phát triển mới, đạt được những kết quả đáng khích lệ trong việc mở rộng quy mô, tăng cơ hội tiếp cận giáo dục cho mọi người và chuẩn bị nguồn nhân lực cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Tuy nhiên, sự phát triển giáo dục của nước ta còn nhiều hạn chế, chất lượng giáo dục - đào tạo nhìn chung còn thấp, công tác quản lí còn kém hiệu quả, môi trường giáo dục tồn tại nhiều yếu tố tiêu cực. Đứng trước xu thế đó, để đào tạo được đội ngũ nguồn nhân lực vừa có phẩm chất tốt, vừa có năng lực nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội, khắc phục một số mặt còn tồn tại của quá trình Giáo dục
 4. 2 thì các nhà quản lý cần phải quan tâm xây dựng một môi trường dạy - học lành mạnh, tích cực, chủ động, sáng tạo trong nhà trường. Đại học Thái Nguyên là đại học vùng đa ngành, đa cấp, đa lĩnh vực có quy mô lớn nhất cả nước, có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho các tỉnh, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, đồng thời thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của vùng trung du miền núi phía Bắc. Vì vậy để xây dựng một môi trường dạy - học đạt được chất lượng và hiệu quả cao trong quá trình giáo dục đào tạo là một vấn đề vô cùng quan trọng và cấp thiết. Việc nghiên cứu, đề xuất các biện pháp xây dựng môi trường dạy - học ở Đại học Thái Nguyên trong thời điểm này sẽ góp phần phát huy những điểm mạnh, khắc phục những hạn chế còn tồn tại trong Đại học Thái Nguyên.
 5. 3 CHƢƠNG I GIỚI THIỆU CHUNG 1.1. Nền tảng của nghiên cứu Để tạo ra một môi trường an toàn, tích cực tác động đến đời sống của con người thì môi trường giáo dục giữ vai trò vô cùng quan trọng. Bởi nhà trường là nơi đào tạo nguồn nhân lực có đủ trình độ chuyên môn và các phẩm chất đạo đức tốt đẹp đáp ứng yêu cầu của xã hội. Muốn làm được điều đó, trước hết cần quan tâm đến xây dựng một môi trường dạy - học có đầy đủ những điều kiện, những yếu tố hỗ trợ cần thiết cho hoạt động dạy - học và tạo động lực cho hoạt động dạy và hoạt động học phát triển. Môi trường dạy - học tích cực là một trong các cấu trúc của hoạt động dạy học, chi phối trực tiếp đến chất lượng và hiệu quả của hoạt động dạy và hoạt động học. Chất lượng và hiệu quả của hoạt động dạy học chịu sự chi phối của các yếu tố trong môi trường dạy học và các yếu tố này có mối quan hệ chặt chẽ lẫn nhau. Mục tiêu của Đại học Thái Nguyên là xây dựng và phát triển môi trường dạy - học tốt nhất để phát huy tối đa tính tích cực, chủ động, sáng tạo ở người học và đa dạng hóa các phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. 1.2. Mục đích nghiên cứu Mục đích chính của nghiên cứu này là xác định các yếu tố tạo ra một môi trường dạy học toàn diện nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo tại Đại học Thái Nguyên năm 2013-2014 Đặc biệt nghiên cứu được tiến hành để: 1. Tìm hiểu những yếu tố yếu trong việc tạo ra một môi trường dạy học toàn diện.
 6. 4 - Yếu tố cơ sở vật chất, học liệu - Yếu tố xã hội - Yếu tố tâm lý - Yếu tố quản lý - Yếu tố sinh viên - Yếu tố giảng viên 2. Xây dựng một chương trình can thiệp dựa trên những yếu tố còn yếu đã được phân tích. 3. Đánh giá chương trình can thiệp 1.3. Ý nghĩa của nghiên cứu Việc xây dựng môi trường dạy - học toàn diện thúc đẩy các nguồn lực tham gia phát triển nhà trường. Điều này tạo nên mối quan hệ và kết nối giữa các trường học, doanh nghiệp và xã hội. Sự gắn kết giữa ba đối tượng: trường đại học, nhà nước và người sử dụng lao về nguồn nhân lực có thể mang lại những lợi ích như sau: - Đối với giảng viên: Phát triển môi trường dạy - học hiệu quả có thể giúp giảng viên nâng cao năng lực chuyên môn. Nó cũng sẽ phát triển kỹ năng tổ chức và lãnh đạo trong lớp học của giảng viên và nâng cao nhận thức của giảng viên về các phương pháp giảng dạy mới và sáng tạo. - Đối với sinh viên: Sinh viên sẽ được cung cấp một môi trường học tập lý tưởng cho đào tạo trí tuệ, nơi mà các sinh viên có thể bày tỏ quan điểm và phát triển đầy đủ tiềm năng của mình. Xây dựng một môi trường dạy học hiệu quả góp phần phát triển nhận thức, tình cảm, tính hòa đồng và đạo đức của sinh viên.
 7. 5 - Đối với các nhà nghiên cứu trong tương lai: Đối với những nhà nghiên cứu quan tâm tới việc phát triển các nghiên cứu tương tự, nghiên cứu này cung cấp hướng dẫn về cách thức xây dựng môi trường dạy học toàn diện. 1.4. Phạm vi và giới hạn của nghiên cứu Nghiên cứu này thực hiện nhằm vào các yếu tố có thể tạo ra môi trường dạy học toàn diện tại sáu trường đại học thành viên của Đại học Thái Nguyên với mục tiêu phát triển một chương trình can thiệp, tập trung vào các yếu tố vật chất, xã hội, tâm lý học, quản lý, học sinh và giảng viên. Phiếu điều tra được thiết kế đóng vai trò là công cụ chính trong việc thu thập thông tin. Khung thời gian của nghiên cứu: từ tháng 4/2013 đến 12/2013. Các trường đại học thực hiện nghiên cứu: Bảng 1: Danh sách các trƣờng thực hiện nghiên cứu TT Tên trƣờng Địa chỉ 1 Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Xã Quyết Thắng – Thành phố Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên 2 Đại học Nông lâm Phường Quang Trung - Thành phố Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên 3 Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên 4 Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Phường Tích Lương - Thành phố Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên 5 Đại học Y dược Phường Quang Trung - Thành phố Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên 6 Đại học Sư phạm Phường Quang Trung - Thành phố Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên
 8. 6 1.5. Định nghĩa các thuật ngữ Để có cái nhìn rõ ràng hơn về nghiên cứu này, các thuật ngữ sẽ được định nghĩa cụ thể như sau: Môi trường thuận lợi đề cập đến một nơi cung cấp cho người học với đầy đủ các yếu tố: cơ sở vật chất, giảng viên tốt nhất, sinh viên giỏi và năng động, giảng viên và sinh viên có mối quan hệ thân thiện, công tác quản lý tốt được thực hiện bởi các nhà quản lý giỏi. Chương trình can thiệp dùng để phát triển chương trình đào tạo, dựa trên các yếu tố làm thế nào để tạo ra một môi trường dạy - học toàn diện. Nó tập trung vào các yếu tố giảng viên, sinh viên và cơ sở vật chất. Các nhà quản lý đề cập đến các Hiệu trưởng trong việc hướng dẫn và chỉ đạo các giảng viên/giảng viên. Các yếu tố xã hội đề cập đến việc xây dựng các mối quan hệ tích cực giữa cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và việc trao đổi thông tin giữa các doanh nghiệp và các đơn vị sử dụng nguồn nhân lực. Yếu tố tâm lý đề cập đến mối quan hệ tốt đẹp dân chủ giữa giảng viên với sinh viên và sự bình đẳng giới trong nhà trường. Các yếu tố giảng viên đề cập đến một chương trình lấy người học làm trung tâm, nơi tạo ra động lực thích hợp để khuyến khích sinh viên tham gia vào các hoạt động khác nhau. Giảng viên có thể sử dụng các chiến lược khác nhau để phát triển tư duy sáng tạo cho sinh viên. Quá trình giảng dạy - học tập đề cập đến việc giảng dạy lấy người học làm trung tâm, sử dụng các phương pháp khác nhau để phát triển việc học chủ động, thành thạo và độc lập.
 9. 7 CHƢƠNG II CÁC TÀI LIỆU LIÊN QUAN Chương này trình bày các khái niệm và tài liệu liên quan có ý nghĩa và tương đồng trong nghiên cứu này bao gồm: Môi trường, môi trường dạy - học tích cực, phương pháp dạy - học tích cực, phát triển môi trường dạy - học tích cực và các yếu tố tạo ra môi trường dạy - học thuận lợi toàn diện. Sơ đồ nghiên cứu Biến độc lập Biến phụ thuộc Môi trường dạy học toàn diện - Yếu tố vật chất - Yếu tố xã hội - Yếu tố tâm lý - Yếu tố quản lý - Yếu tố sinh viên - Yếu tố giảng viên Chương trình can thiệp Kiến tạo môi trƣờng dạy học toàn diện
 10. 8 CHƢƠNG III PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Chương này thảo luận về các phương pháp nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, thiết kế nghiên cứu, lấy mẫu, lượng hóa, quá trình thu thập dữ liệu và xử lý thống kê. 3.1. Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu này được tiến hành trong sáu trường Đại học của Đại học Thái Nguyên. Cụ thể như sau: 1. Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông 2. Đại học Nông lâm Thái Nguyên 3. Đại học Thái Nguyên Kinh tế và Quản trị Kinh doanh 4. Đại học Công nghiệp 5. Đại học Y Dược 6. Đại học Sư phạm Thái Nguyên 3.2. Thiết kế nghiên cứu Đề tài sử dụng các thiết kế mô tả trong việc phân tích các biến điều tra, trong đó phiếu điều tra được sử dụng là công cụ trong việc thu thập dữ liệu. Thiết kế nghiên cứu bao gồm các giai đoạn sau: Bước I: Xác định các điểm yếu trên các yếu tố trong việc kiến tạo môi trường dạy - học toàn diện. Bước II: Phát triển một chương trình can thiệp Bước III: Đánh giá các chương trình can thiệp bởi các chuyên gia
 11. 9 3.3. Quần thể và lấy mẫu Mẫu bao gồm các nhà quản lý, giảng viên và sinh viên từ sáu trường đại học thành viên đã được chọn của Đại học Thái Nguyên. Cỡ mẫu bao gồm: Bảng 2. Tần suất phân phối của ngƣời đƣợc phỏng vấn Ngƣời đƣợc phỏng vấn Tổng số % 1. Nhà quản lý 120 20 2. Giảng viên 180 30 3. Sinh viên 300 50 Tổng 600 100 Nguồn: Số liệu điều tra Trong số những người được phỏng vấn có 120 cán bộ quản lý chiếm (20%), 180 giảng viên chiếm (30%) và 300 sinh viên chiếm (50%). được lựa chọn thông qua lấy mẫu ngẫu nhiên. 3.4. Công cụ nghiên cứu Để có được những dữ liệu cần thiết, tác giả đã thiết kế bảng câu hỏi nghiên cứu. Nó bao gồm sáu loại bảng, mỗi bảng gồm năm mục. Với sự mô tả và phân tích như sau: Rất đồng ý (SA); Đồng ý (A); Không đồng ý (D) và Rất không đồng ý (SD). Để chứng thực chương trình can thiệp được đề xuất, tác giả đã xin ý kiến của các chuyên gia trong lĩnh vực này. Phê chuẩn đánh giá nội dung này dùng để xác nhận sự nhất trí và phù hợp của chương trình trong việc chỉ ra các điểm yếu của các yếu tố đã xác định.
 12. 10 3.5. Quá trình thu thập dữ liệu Trong quá trình thu thập, tác giả đã được sự đồng ý của sáu Hiệu trưởng các trường Đại học thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên. Tác giả đã giải thích rõ mục đích của việc nghiên cứu và sau khi được phỏng vấn trả lời, tác giả đã thu thập lại. Các dữ liệu thu thập được thống kế, lập bảng và phân tích. 3.6. Xử lý số liệu thống kê Để xác định các yếu tố yếu nhất trong một môi trường dạy – học toàn diện, giá trị trung bình trọng số đã được tính toán dựa theo công thức: 4f + 3f + 2f + f WM = N Trong đó: WM = Giá trị trung bình trọng số Σ = Tổng số f = Tần số N = Tổng số người được hỏi Các điểm quy mô và phân tích mô tả đã được sử dụng: Điểm Khoảng Phân tích mô tả 4 3.26 - 4.0 Rất đồng ý 3 2.51 - 3.25 Đồng ý 2 1.76 - 2.50 Không đồng ý 1 1.00 -1.75 Rất không đồng ý
 13. 11 Để xác định tỷ lệ của sự nhất trí của các chương trình can thiệp, tác gỉa sử dụng quy mô sau đây: Điểm Khoảng Phân tích mô tả 4 3.26 - 4.0 Rất nhất trí 3 2.51 - 3.25 Nhất trí 2 1.76 – 2.50 Không nhất trí 1 1.00 -1.75 Rất không nhất trí
 14. 12 CHƢƠNG IV KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 4.1. Đánh giá của nhà quản lý - Yếu tố vật chất Tác giả đã tìm ra từ nghiên cứu sự đánh giá mức độ của các nhà quản lý đối với các yếu tố vật chất theo tần suất và phân phối trung bình ở mức độ giá trị AWM = 3,08 tương đương mức độ “đồng ý”. Điều đó khẳng định rằng Đại học đã nhận thức rõ tầm quan trọng của yếu tố vật chất có những tác động đến việc tạo dựng một môi trường giáo dục hiệu quả. - Yếu tố xã hội Theo kết quả của nghiên cứu đã chỉ ra rằng với giá trị AWM = 3,20 tương đương với mức độ “đồng ý”. Nó cũng chỉ ra rằng những nhà quản lý của Đại học Thái Nguyên cũng có những nhìn nhận đúng đắn về tầm quan trọng của yếu tố xã hội đối với việc cung cấp cho sinh viên một môi trường học tập tích cực nhất. - Yếu tố tâm lý Kết quả nghiên cứu cho thấy sự phân phối tần suất và mức độ trung bình với giá trị AWM = 3,18 tương đương với mức độ “rất đồng ý”. Từ đó cho chúng ta thấy một mối quan hệ tốt đã và đang có giữa những giảng viên và sinh viên của Đại học, do đó yếu tố tâm lý đóng một vai trò quan trọng trong quá trình học tập.
 15. 13 - Yếu tố quản lý Đối với yếu tố quản lý từ kết quả của nghiên cứu với giá trị AWM = 3,40 tương đương với mức độ “đồng ý”. Từ đó có thể suy luận ra đã có một hệ thống quản lý tốt trong Đại học điều đó là rất cần thiết và tốt cho việc hình thành môi trường giảng dạy và học tập tích cực. - Yếu tố giảng viên Bảng 6. Tần suất và mức độ trung bình của yếu tố giảng viên đối với các nhà quản lý N0 Statement SA A D SD WM DA 1 Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong giảng dạy. 28 90 2 0 3,20 A 2 Thiết lập mối quan hệ tốt giữa sinh viên và nhà quản lý 53 59 7 1 3,40 SA 3 Tham gia các hội thảo nâng cao chất lượng giáo dục 37 59 23 1 3,10 A 4 Đa dạng hóa các hoạt động học tập để thúc đẩy sự tích cực chủ động của sinh viên 37 16 50 1 7 2,60 A 5 Tạo ra bầu không khí sôi động để kích thích sự học của sinh viên 47 47 24 2 3,20 A AWM 3,01 A Bảng 6 cho ta thấy các mục 1, 3, 4 và 5 có giá trị trung bình là 3,20, 3,10, 2,60 và 3,20 tương đương mức độ “đồng ý”. Điều đó khẳng định tầm quan trọng của giảng viên trong việc thực hiện các hoạt động giảng dạy đối với học sinh. Mục 2 đạt kết quả cao nhất
 16. 14 WM = 3,40 tương đương mức độ “rất đồng ý”. Điều này khẳng định cần phải duy trì mối quan hệ, hợp tác và trao đổi giữa người học với giảng viên và các nhà quản lý. Từ kết quả của bảng trên cho ta thấy mức độ phân bố tần suất và giá trị trung bình của yếu tố giảng viên đối với các nhà quản lý đạt được giá trị AWM = 3,01 tương đương mức độ “đồng ý”. Điều đó cũng khẳng định rằng giảng viên là nhân tố quyết định trong việc tạo môi trường dạy và học tích cực. - Yếu tố sinh viên Theo kết quả từ nghiên cứu cho thấy giá trị AWM = 3,28 đạt mức tương đương “rất đồng ý”. Từ đó cho ta thấy những người tham gia trong nghiên cứu thực sự tin rằng sinh viên là nhân tố rất cần thiết đối với sự phát triển của họ. 5.2. Đánh giá của giảng viên - Yếu tố vật chất Từ kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng với giá trị AWM = 2,80 tương đương mức “đồng ý”. Điều này khẳng định yếu tố vật chất có liên quan và ảnh hưởng đến việc tạo nên một môi trường dạy và học tích cực. - Yếu tố xã hội Theo kết quả từ nghiên cứu cho thấy với giá trị AWM = 3,10 đạt mức tương đương “rất đồng ý”. Từ đó cho ta thấy những người tham gia trong nghiên cứu cũng cho rằng xã hội là yếu tố rất quan
 17. 15 trọng trong việc hình thành một môi trường giảng dạy và học tập tích cực. - Yếu tố tâm lý Bảng 10. Tần suất và mức độ trung bình của yếu tố tâm lý đối với các giảng viên N0 Statement SA A D SD WM DA 1 Tạo môi trường giao tiếp mở giữa giảng viên và sinh viên 73 73 30 7 3,10 A 2 Xây dựng môi trường kỷ luật và mối quan hệ tốt giữa đội ngũ giảng viên và sinh viên 67 102 11 0 3,30 SA 3 Tạo môi trường học tập thân thiện cho sinh viên 101 60 9 3,62 SA 4 Xây dựng cho sinh viên về văn hóa tự học, tự nghiên cứu 80 65 20 7 3,30 SA 5 Sinh viên cảm thấy tự tin khi giảng viên động viên kịp thời trong những việc tốt 78 74 23 5 3,29 A AWM 3,36 SA Bảng 10 cho ta thấy đối với yếu tố tâm lý có giá trị AWM = 3.36 đạt mức tương đương “rất đồng ý”. Từ đó cho ta thấy yếu tố tâm lý có vai trò quyết định đến chất lượng trong quá trình dạy và học. - Yếu tố quản lý Từ kết quả của nghiên cứu tác giả cũng chỉ ra rằng với giá trị AWM = 3,17 tương đương mức độ “rất đồng ý”. Điều đó khẳng định rằng việc quản lý tốt trong nhà trường là rất quan trọng.
 18. 16 - Yếu tố giảng viên Đối với yếu tố giảng viên từ kết quả chỉ ra rằng với giá trị AWM = 3,06 tương đương mức độ “đồng ý”. Điều đó càng củng cố thêm rằng giảng viên đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao hiệu quả và sự phát triển toàn diện cho người học cả về tinh thần, thể chất, xã hội, cảm xúc, thái độ. - Yếu tố sinh viên Tác giả cũng tìm ra trong số những người tham gia nghiên cứu có kết quả với giá trị AWM = 3,15 tương đương với mức độ “đồng ý”. Điều đó cho thấy rằng cần phải đưa người học làm trung tâm trong quá trình dạy học để đạt kết quả cao. 5.3. Đánh giá của sinh viên - Yếu tố vật chất Từ kết quả của nghiên cứu tác giả cũng tìm ra rằng với giá trị AWM = 2,94 tương đương mức độ “đồng ý”. Trong số những người tham gia nghiên cứu họ cho thấy các nhà quản lý cần quan tâm hơn nữa đến việc trang bị cơ sở vật chất cho người học được tốt hơn. - Yếu tố xã hội Đối với yếu tố xã hội từ kết quả nghiên cứu với giá trị AWM = 2,98 tương đương mức độ “đồng ý”. Vì vậy có thể khẳng định rằng Vì vậy tạo được các mối quan hệ tốt đối với các tổ chức xã hội khác là một điều rất quan trọng.
 19. 17 - Yếu tố tâm lý Từ kết quả thu được từ những người tham gia trong nghiên cứu tác giả thu được với giá trị AWM = 2,90 tương đương mức độ “đồng ý”. Kết quả cho ta thấy yếu tố tâm lý đối với sinh viên cũng rất quan trọng, giảng viên cần phải có thái độ và hình mẫu chuẩn mực để học sinh noi theo. - Yếu tố quản lý Từ kết quả thu được của nghiên cứu tác giả cũng thu được với giá trị AWM = 3,06 tương đương mức độ “đồng ý”. Điều này cũng nói lên rằng yếu tố quản lý trong nhà trường mà các nhà quản lý đã và đang áp dụng là tương đối tốt điều đó góp phần tạo dựng một môi trường dạy và học chất lượng. - Yếu tố giảng viên Từ kết quả của những người tham gia trong nghiên cứu tác giả thấy những nhận xét của sinh viên đối với yếu tố giảng viên đạt giá trị AWM = 2,45 tương đương mức độ “không đồng ý”. Điều này cho thấy những người tham gia trong nghiên cứu mong muốn người giảng viên cần tích cực phát huy vai trò của mình trên lớp tốt hơn nữa. - Yếu tố sinh viên Tác giả cũng đã tìm ra được trong nghiên cứu của mình về nhân tố sinh viên với giá trị AWM = 2,72 tương đương mức độ “đồng ý”. Từ đó cho thấy những nhu cầu và sở thích của sinh viên là
 20. 18 quan trọng cần phải được chú trọng vì họ là nhân tố trung tâm của quá trình dạy và học để đạt được hiệu quả và chất lượng cao. 5.4. Bảng tổng hợp các kết quả đánh giá Bảng 20. Giá trị trung bình và xếp loại của 6 yếu tố đƣợc đánh giá N0 Các biến Nhà quản lý Giảng viên Sinh viên OR WR AWM R AWM R AWM R 1 Yếu tố vật chất 3,08 5 2,80 6 2,94 3 14 2nd 2 Yếu tố xã hội 3,20 3 3,10 4 2,98 2 9 3 Yếu tố tâm lý 3,18 4 3,31 1 2,90 4 9 4 Yếu tố quản lý 3,40 1 3,17 2 3,04 1 4 5 Yếu tố giảng viên 3,01 6 3,06 5 2,45 6 17 1st 6 Yếu tố sinh viên 3,28 2 3,15 3 2,72 5 10 3rd Từ kết quả của Bảng 20 cho chúng ta thấy 3 yếu tố còn yếu được xếp loại theo thứ tự từ cao đến thấp như sau: Yếu tố giảng viên là yếu tố đầu tiên tiếp theo là yếu tố về cơ sở vật chất và yếu tố yếu kém cuối cùng đó là yếu tố sinh viên. Bên cạnh đó yếu tố quản lý là yếu tố được xếp loại tốt nhất sau đó là đến các yếu tố xã hội và yếu tố tâm quản lý.
 21. 19 CHƢƠNG V TÓM TẮT, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1. Tóm tắt Nghiên cứu nhằm chỉ ra những yếu tố tích cực trong việc tạo dựng một môi trường dạy - học toàn diện tại đại học Thái Nguyên từ năm 2013 – 2016. Trong đó cụ thể là những nội dung như sau; 1. Nghiên cứu đã xác định được trọng số những yếu tố về cơ sở vật chất, học liệu, yếu tố xã hội, yếu tố tâm lý, yếu tố quản lý, yếu tố sinh viên và yếu tố giảng viên xem yếu tố nào là những yếu tố còn yếu chưa đáp ứng được so với nhu cầu thực tế để phát triển một môi trường giáo dục toàn diện. 2. Từ đó đề xuất một chương trình can thiệp để nâng cao những yếu tố còn hạn chế. Nghiên cứu đã xử dụng các phương pháp phân tích thống kê mô tả, xử dụng bảng điều tra làm công cụ chính để thu thập số liệu sau đó phân tích giá trị trung bình, xếp loại phân tích để tìm ra các yếu tố còn hạn chế cần can thiệp để nâng cao. 5.2. Kết quả - Kết quả đánh giá của nhà quản lý + Yếu tố cơ sở vật chất WM = 3,08 tương đương mức độ “đồng ý” + Yếu tố xã hội WM = 3,20 tương đương mức độ “đồng ý” + Yếu tố tâm lý WM = 3,18 tương đương mức độ “rất đồng ý” + Yếu tố quản lý WM = 3,40 tương đương mức độ “rất đồng ý” + Yếu tố giảng viên WM = 3,01 tương đương mức độ “đồng ý” + Yếu tố sinh viên WM = 3,28 tương đương mức độ “rất đồng ý”
 22. 20 - Kết quả đánh giá của giảng viên + Yếu tố cơ sở vật chất WM = 2,80 tương đương mức độ “đồng ý” + Yếu tố xã hội WM = 3.10 tương đương mức độ “đồng ý” + Yếu tố tâm lý WM = 3.31 tương đương mức độ “rất đồng ý” + Yếu tố quản lý WM = 3.17 tương đương mức độ “đồng ý” + Yếu tố giảng viên WM = 3.06 tương đương mức độ “đồng ý” + Yếu tố học sinh WM = 3.15 tương đương mức độ “đồng ý” - Kết quả đánh giá của sinh viên + Yếu tố cơ sở vật chất WM = 2.94 tương đương mức độ “đồng ý” + Yếu tố xã hội WM = 2.98 tương đương mức độ “đồng ý” + Yếu tố tâm lý WM = 2.90 tương đương mức độ “rất đồng ý” + Yếu tố quản lý WM = 3.04 tương đương mức độ “đồng ý” + Yếu tố giảng viên WM = 2.45 mức độ “không đồng ý” + Yếu tố sinh viên WM = 2.75 tương đương mức độ “đồng ý” 5.3. Kết luận Nghiên cứu đã chỉ ra những yếu tố tích cực trong việc tạo dựng một môi trường dạy - học toàn diện tại đại học Thái Nguyên từ năm 2013 – 2016. Trong đó cụ thể là những nội dung như sau; 1. Nghiên cứu đã xác định được trong số những yếu tố về cơ sở vật chất, học liệu, yếu tố xã hội, yếu tố tâm lý, yếu tố quản lý, yếu tố sinh viên và yếu tố giảng viên thì yếu tố về giảng viên, cơ sở vật chất và yếu tố sinh viên là những yếu tố còn yếu chưa đáp ứng được so với nhu cầu thực tế để phát triển một môi trường giáo dục toàn diện. 2. Từ những kết quả đó tác giả đã đề xuất một chương trình can thiệp nhằm phát triển những yếu tố còn yếu kém đáp ứng được nhu cầu kiến tạo môi trường giáo dục toàn diện của Đại học.
 23. 21 5.4. Kiến nghị Trên cơ sở các nghiên cứu này, tác giả đưa ra một số kiến nghị như sau: 1. Thử nghiệm các chương trình can thiệp trong tổ chức của mình để chứng minh tính hiệu quả và ứng dụng của đề tài. 2. Nhân rộng các nghiên cứu trong các trường đại học dân lập và các cấp giáo dục khác.
Publicidad