Luận văn: Quá trình quá độ điện từ trong lưới điện trung áp, HAY

Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0909232620
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0909232620Liên Hệ Zalo 0909232620 en BÁO GIÁ DV VIẾT BÀI TẠI: TRANGLUANVAN.COM

Nhận viết luận văn Đại học , thạc sĩ - Zalo: 0917.193.864 Tham khảo bảng giá dịch vụ viết bài tại: vietbaocaothuctap.net Download luận văn tóm tắt ngành mạng và hệ thống điện với đề tài: Mô phỏng quá trình quá độ điện từ trong lưới điện trung áp bằng phần mềm ATP, cho các bạn làm luận văn tham khảo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
PHAN THỊ XUÂN DIỆU
MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH QUÁ ĐỘ ĐIỆN
TỪ TRONG LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP
BẰNG PHẦN MỀM ATP
Chuyên ngành: Mạng và Hệ thống điện
Mã số: 60.52.50
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT
Đà Nẵng - Năm 2013
Công trình được hoàn thành tại
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Người hướng dẫn khoa học: TS. TRẦN TẤN VINH
Phản biện 1: PGS.TS. NGÔ VĂN DƯỠNG
Phản biện 2: PGS.TS. TRẦN BÁCH
Luận văn được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt
nghiệp thạc sĩ Kỹ thuật họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày 25
tháng 5 năm 2013.
Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại Học Đà Nẵng
1
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Kinh tế phát triển đã và đang đẩy nhu cầu năng lượng tăng
lên từng ngày. Việc mở rộng các loại hình dịch vụ, du lịch, kinh tế -
xã hội cần phát triển các ngành năng lượng nói chung và điện năng
nói riêng. Do vậy, hệ thống điện Việt Nam ngày càng phát triển để
đảm nhận tốt vai trò của mình.
Trong quá trình vận hành hệ thống điện, chế độ của hệ thống
thay đổi làm phát sinh quá trình quá độ điện từ, trong đó quá trình
phát sinh do ngắn mạch là nguy hiểm nhất. Nhằm giảm thiểu ảnh
hưởng của ngắn mạch cần xem xét, phân tích nó một cách kỹ càng
hơn.
Hiện nay, cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật,
nhiều phần mềm được ứng dụng để khảo sát quá trình quá độ điện từ,
trong đó phần mềm ATP được sử dụng rộng rãi hơn cả vì tính thực tế
và dễ sử dụng.
Với mục đích khảo sát quá trình quá độ điện từ trong lưới
điện trung áp, vì vậy đề tài luận văn này được chọn có tên: “Mô
phỏng quá trình quá độ điện từ trong lưới điện trung áp bằng phần
mềm ATP”.
2
Đồng thời luận văn có thể dùng làm tài liệu tham khảo phục
vụ cho công tác đào tạo tại trường Cao Đẳng Điện Lực miền Trung,
nơi tôi đang công tác.
2. Mục tiêu nghiên cứu
ATP được đánh giá là một trong những hệ thống chương
trình được quốc tế sử dụng rộng rãi nhất để mô phỏng các hiện tượng
quá độ điện từ, cũng như điện cơ trong hệ thống điện. Nghiên cứu
phần mềm này để mô phỏng quá trình quá độ điện từ trong lưới điện
trung áp.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu là QTQĐ điện từ trong lưới điện trung
áp, phần mềm ATP.
Phạm vi nghiên cứu chú trọng vào phần mềm ATP vốn rất
được nhiều nhà khoa học chuyên ngành chọn làm công cụ để thực
hiện những dự án nghiên cứu khoa học của mình.Trong phạm vi thực
hiện của Luận văn, chỉ khảo sát QTQĐ lưới trung áp với sự thay đổi
các thông số hệ thống. Sử dụng phần mềm ATP là chương trình
chuyên dùng cho mô phỏng và tính toán quá độ, thì việc dùng nó để
mô phỏng quá độ là một sự chọn lựa hợp lý.
Ứng dụng phần mềm để mô phỏng cho lưới trung áp 22KV_
XT473 từ Nhơn Hội cung cấp cho phụ tải XT473 và lưới
3
35kV_XT372 từ trạm 110KV An Nhơn đến cung cấp cho phụ tải
thành phố Quy Nhơn.
4. Phương pháp nghiên cứu
Tiếp cận lưới trung áp trong thực tế và nghiên cứu lý thuyết
QTQĐ, cách sử dụng phần mềm ATP.
Sử dụng phần mềm ATP để mô phỏng quá trình quá độ điện
từ trong lưới điện trung áp.
5. Bố cục đề tài
Chương 1: Giới thiệu tổng quan về lưới điện trung áp.
Chương 2: Quá trình quá độ điện từ trong lưới điện trung áp.
Chương 3: Tìm hiểu về phần mềm ATP.
Mục đích cung cấp một cách tổng quát về phần mềm cũng như cách
sử dụng.
Chương 4: Ứng dụng phần mềm ATP mô phỏng quá trình
quá độ điện từ trong lưới điện trung áp. Mô phỏng trên số liệu thực
tế, phân tích để đưa ra những kết luận.
6. Tổng quan về tài liệu nghiên cứu
[1] Võ Viết Đạn, Kỹ thuật cao áp, Đại Học Bách Khoa Hà Nội.
4
[2] PGS TS Lê Kim Hùng- TS Đoàn Ngọc Minh Tú (1999), Ngắn
mạch trong hệ thống điện, Giáo trình Đại Học Bách Khoa,
Đại Học Đà Nẵng.
[3] Nguyễn Đoàn Quyết, Nghiên cứu quá điện áp và lựa chọn chống
sét van cho lưới trung áp, (1999), Luận văn Thạc Sỹ kỹ
thuật, Đại học Bách khoa Hà Nội.
[4] TS Đào Quang Thạch, TS Phạm văn Hòa, Phần điện trong nhà
máy điện và trạm biến áp, NXB khoa học và kỹ thuật.
5
CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP
1.1. TỔNG QUAN VỀ LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP
Hiện nay, EVN đã thực hiện đồng bộ hóahệ thống điệnphân
phối với cấp điện áp 22 kV trung tính trực tiếp nối đất cho khu vực
đô thị và cấp điện áp 35 kV cho khu vực nông thôn và miền núi.
Theo số liệu thống kê về tình hình sự cố trên lưới điện phân
phối ở khu vực miền Trung, nếu phân loại sự cố lưới điện phân phối
theo thời gian tồn tại sự cố thì sự cố thoáng qua chiếm tỉ lệ từ 65 ÷
70%, sự cố vĩnh cửu chiếm tỉ lệ 30 ÷ 35%. Nếu phân loại theo loại
thiết bị bị sự cố thì, sự cố do cách điện chiếm 35 ÷ 40%, do máy biến
áp (MBA) chiếm 10 ÷ 12%, do thiết bị đóng cắt chiếm 3 ÷ 5%,
Do đó, việc giảm ảnh hưởng của sự cố trong lưới phân phối
mà nghiêm trọng nhất là sự cố NM góp phần không nhỏ để nâng cao
chất lượng điện năng, độ tin cậy cho lưới điện phân phối.
1.2 SƠ LƯỢC VỀ QUÁ TRÌNH QUÁ ĐỘ TRONG LƯỚI ĐIỆN
TRUNG ÁP:
Chế độ của hệ thống điện thay đổi đột ngột sẽ làm phát sinh
quá trình quá độ điện từ, trong đó quá trình phát sinh do NM là nguy
hiểm nhất.
Khi xảy ra NM, tổng trở củahệ thống điệngiảm, làm dòng
điện tăng lên, điện áp giảm xuống. Nếu không nhanh chóng cô lập
điểmNMthì hệ thống sẽ chuyển sang chế độNMduy trì ( xác lập).
1.2.1 Các định nghĩa cơ bản:
1.2.2. Nguyên nhân và hậu quả của NM:
6
1.2.3. Mục đích tính toánNMvà yêu cầu chung đối với
chúng:
1.2.4 Quá trình quá độ trong mạch điện đơn giản:
a.NM3 pha trong mạch điện đơn giản:
Dòng điện NM toàn phần sẽ là:
i = ick + itd =
1.2.5NM không đối xứng:
a. Khái niệm chung
b. Phương pháp thành phần đối xứng
Phương pháp này dựa trên nguyên tắc Fortesene-Stokvis.
̇a
̇a1
̇a2
̇a0
̇b
̇b1
̇b2
̇b0
̇c
̇c1
̇c2
̇c0
c. Các phương trình cơ bản của thành phần đối xứng
d. Các tham số thành phần thứ tự của các phần tử:
aT
t
tdNckm eItI

 .)sin( 0
7
CHƯƠNG 2
QUÁ TRÌNH QUÁĐỘ ĐIỆN TỪ TRONG LƯỚI ĐIỆNTRUNG ÁP
2.1 LƯỚI 35KV TTCĐ
2.1.1 Tình trạng làm việc bình thường
UA = UB = UC = Upha và lệch nhau một góc 1200
IcA = IcB = IcC và lệch pha nhau một góc 1200
2.1.2 Khi có một pha chạm đất
U’A = U’B √ UA √ Up =Ud
Giá trị dòng điện chạm đất tại pha C:
̇ ̇ ̇ ̇
Sự biến thiên của điện áp trên pha không có sự cố được biểu
thị bằng phương trình:
U1
(t)
= 1,5Uph - (1-k) Uphcos1te-αt
Trong đó α là hệ số tắt dần do có tổn hao trên đường dây và
trong máy biến áp.
2.1.3 Chế độ NM 2 pha
Dòng điện trên pha B và C tại chỗ NM là:
  )2(
1
)2(
1
2)2(
2
)2(
1
2)2(
.3... NANANANANB IjIaaIaIaI   (2.5)
)2(
1NA
)2(
NB
)2(
NC
I.3jII   (2.6)
2.1.4 Chế độ NM 2 pha chạm đất
Dòng tại chỗ NM:
)
XX
XaX
-(aII
);
XX
aXX
(aII
20
0
2
2
NA1NC
20
022
NA1NB












(2.13)
8
Dòng đi qua đất IĐ là:




202
2
NAN0Đ
XX
X
.I3I3.I  (2.14)
Áp tại điểm NM:




02
02
NA1NA1NA
XX
.XX
.I3jU3U  (2.15)
2.1.5Chế độ NM 3 pha
Như vậy dòng điện NM toàn phần sẽ là:
i = ick + itd =
Điện áp các pha: UA=UB=UC=0
2.2 LƯỚI 22KV TRUNG TÍNH NỐI ĐẤT TRỰC TIẾP
2.2.1 Chế độ NM 1 pha
Dòng điện chạy qua điểm trung tính chính là dòng NM của
pha A: ̇ ̇ ̇ ̇
̇ ̇
(2.17)
Điện áp các pha so với đất (a là toán tử quay a = -0,5 + j0,866):
{
̇ ̇
̇ ̇
̇ ̇̇ ̇
̇ ̇
̇ ̇
̇ ̇̇ ̇
̇ ̇
(2.18)
Trong đó Ce
(1)
là hệ số quá điện áp trên pha lành khi có NM
chạm đất một pha.
̇ ̇ ̇̇ ̇
̇ ̇
(2.20)
Đặt k= thay vào (2.33) ta được hàm số của Ce
(1)
theo k:
Ce
(1)
= f1(k) = | | √ ( ) ( ) (2.22)
Phạm vi biến đổi của k trong khoảng từ 1 đến ∞ (TTCĐ).
aT
t
tdNckm eItI

 .)sin( 0
9
2.2.2 Chế độ NM 2 pha
Cách tính toán giống NM 2 pha trong lưới 35kV.
2.2.3 Chế độ NM 2 pha chạm đất
Giả sử NM chạm đất ở pha B và pha C, dòng điện trên các
pha lần lượt là:
{
̇ ̇
̇
̇
[
̇ ̇
̇ ̇
]
̇
̇
[
̇ ̇
̇ ̇
]
(2.23)
Điện áp các pha so với đất:
{
̇ ̇ ̇
̇
̇ ̇
̇
̇
(2.24)
Hệ số quá điện áp Ce
(1,1)
khi có NM hai pha chạm đất:
Ce
(1,1)
=|
̇
̇ ̇
| (2.24)
Tương tự, xem Ce
(1,1)
là hàm số theo ta có :
Ce
(1,1)
= f1,1( ) = (2.25)
2.2.4Chế độ NM 3 pha
Cách tính toán giống NM 2 pha trong lưới 35kV.
10
CHƯƠNG 3
TÌM HI U VỀ PHẦN MỀM ATP
3.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ATP/EMTP
ATP được đánh giá là một trong những hệ thống chương
trình được quốc tế sử dụng rộng rãi nhất để mô phỏng các hiện tượng
quá độ điện từ, cũng như điện cơ trong hệ thống điện. Chương trình
ATP tính toán những giá trị cần quan tâm trong hệ thống điện theo
các hàm thời gian, đặc biệt là nhiễu. Về cơ bản, qui tắc hình thang
của phép tích phân được sử dụng để giải quyết các phương
trình vi phân của những thành phần hệ thống trong miền thời gian.
ATP có nhiều mô hình như: máy điện quay, máy biến áp, sóng sét,
các loại dây và cáp truyền.
3.1.1. Nguyên tắc hoạt động
+ Chủ yếu là sử dụng phương pháp tích phân hình thang để
giải các hệ phương trình của các thành phần hệ thống trong miền
thời gian.
+ Điều kiện ban đầu khác không, được xác định một cách tự
động bằng phương pháp tính toán ở chế độ xác lập hoặc người sử
dụng có thể đưa vào các điều kiện ban đầu để làm cho các thành
phần đơn giản hơn.
+ TACS (Transient Analysis of Control Systems) và
MODELS (a simulation lanluage) có khả năng mô phỏng hóa hệ
thống điều khiển và các thành phần bằng đặc tính phi tuyến.
11
+ Mô phỏng hiện tượng hỏng hóc, xung sét và các dạng
đóng cắt kể cả chuyển mạch của các van.
+ Tính toán đáp ứng của tần số đối với hệ thống bằng cách
sử dụng đặc tính quét tần số FREQUENCY SCAN.
+ Phân tích harmonic (hài) trong miền tần số bằng cách sử
dụng HARMONIC FREQUENCY SCAN (harmonic current
injection method).
+ Các hệ thống động học cũng có thể được mô phỏng bằng
cách sử dụng hệ thống điều khiển TACS và MODELS.
3.1.2. Khả năng của chương trình
Cho đến nay, hệ thống lớn nhất mà chương trình đã thực
hiện mô phỏng là
Hình 3.1 Thống kê các hệ thống chương trình đã thực hiện mô phỏng
3.1.3. Các thành phần trong thư viện mẫu của ATP
+ Đường dây đơn và đôi, các phần tử R, L, C.
12
+ Đường dây và cáp truyền tải với các thông số phân bố và
tần số độc lập.
+ Điện trở phi tuyến và cuộn cảm, cuộn cảm hysteretic, điện
trở thay đổi theo thời gian, điện trở điều khiển TACS/MODELS.
+ Các thành phần phi tuyến: máy biến áp bao gồm bão hòa
và trễ, sét, hồ quang điện.
+ Các công tác thông thường, các công tắc độc lập với thời
gian và độc lập với điện áp, công tắc thống kê.
3.1.4. Những module chính trong ATP
+ ATP có 6 module chính:
- Module ATPDraw: Là phần mềm để tạo mạch mô phỏng
quá độ
- Module ATP Control Center (ATPCC):Phần mềm trung
tâm điều khiển và kích hoạt 3 module ATP Draw, PlotXY, GTPPlot
- Module PCPlot:
- Module PlotXY: Là phần mềm để xem tín hiệu mô phỏng
được xuất ra từ ATP Draw
- Module GTPPLOT:Là phần mềm tính toán dữ liệu xuất ra
từ ATPDraw
13
- Module Programmer’s File Editor (PFE):
Trong 6 module trên, module đóng vai trò nền tảng cho các
module khác chính là ATPDraw.
3.1.5. Cách tạo một file dữ liệu để mô phỏng các mạch
điện
* Có 2 phương pháp để tạo ra một file dữ liệu để mô
phỏng các mạch điện trong ATP. Trong phạm vi luận văn này,
chúng ta sẽ sử dụng chương trình ATPDraw tạo ra các file dữ liệu để
chạy mô phỏng.
3.2. SƠ LƯỢC VỀ ATPDraw
3.3. MỘT SỐ ỨNG DỤNG QUAN TRỌNG CỦA ATP
+ Quá điện áp do sét đánh (Lightning overvoltage studies).
+ Quá độ do đóng cắt và sự cố (Switching transients and
faults).
+ Phân tích hài, cộng hưởng lưới (Harmonic analysis,
network resonances).
14
CHƯƠNG 4
ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ATP MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH
QUÁ ĐỘ ĐIỆN TỪ TRONG LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP
4.1MÔ PHỎNG QTQĐ XT 35KV TTCĐ
4.1.1 Mô phỏng chế độ xác lập XT 35kV TTCĐ
a- Sơ đồ mô phỏng:
b- Thông số mô phỏng:
- Nguồn điện:U=110 sin ωt, f=50Hz.
- Thông số đường dây 110 kV: R=30kΩm, L=40km
- Bán kính dây dẫn các pha:Rin =0.218cm, Rout =0.95cm, R0
=0.17Ω/km,
- Dây thu sét: Rin =0, Rout =0.455cm , R0cs = 0.5Ω/km
- Độ treo cao dây dẫn các pha và dây chống sét : hA= 27m,
hB= 23m, hC= 19m, hcs = 30m
- Độ treo cao trung bình của dây dẫn các pha và dây chống
sét: hATB= 24.27m, hBTB= 20.27m, hCTB= 16.27m, hcsTB = 29.3m
- Khoảng cách pha: horiz= hA= hB=hC= 4m, hcs = 3m
- Thông số MBA 110/35 KV: MBA 3 pha 2 cuộn dây:
K=115/37kV, S=25MVA, Y/∆30, U0% = 100%, Io%= 0.08%, ∆Po =
16.58kW, UN% = 10.3%, ∆PN = 100.88kW
- Thông số đường dây 35 kV: R=10kΩm, L=20km
- Bán kính dây dẫn các pha:Rin =0.218cm, Rout =0.85cm, R0
=0.21Ω/km
- Độ treo cao dây dẫn các pha: hA= hB=hC= 12m
15
- Khoảng cách pha: hA= -1.75m, hB =0, hC= 1.75m
- Tổng trở nguồn theo tiêu chuẩn IEC
R1=R2=R3=1Ω, L1=L2=L3=8.9mH, C1=C2=C3=0µF
- Phụ tải 3 pha tại Quy Nhơn
R1=R2=R3=183Ω, L1=L2=L3=195H, C1=C2=C3=0µF
c- Kết quả mô phỏng
Bảng 4.1: Biên độ dòng và áp XT 22KV ở chế độ xác lập
Pha A Pha B Pha C
Biên độ điện áp(kV) 27,4 27,5 27,5
Biên độ dòng điện qua MC1
(A)
141,4 142 142,5
Dòng điện ở 3 pha có dạng sóng hình sin, biên độ bằng nhau và các
dạng sóng 3 pha lệch pha nhau 1200
.Điện áp các pha cũng tương tự.
4.1.2 Mô phỏng chế độ chạm đất 1 phaXT 35kV TTCĐ
Bảng 4.2: Biên độ dòng và áp XT 22KV ở chế độ chạm đất pha A
Pha A Pha B Pha C
Điện áp đỉnh (kV) 6,1 43,3 -42,3
Dòng điện đỉnh qua MC1(A) 337 202 213
Dòng điện chạm đất(A) 352 202 213
So với chế độ xác lập, khi chạm đất pha A biên độ điện áp
quá độ pha A giảm 3 lần, 2 pha còn lại tăng 1,57lần Upha. Thời gian
đầu của quá trình quá độ điện áp có thành phần không chu kì nên
dạng sóng là hình sin không trơn, sau đó thành phần không chu kì tắt
dần nên dạng sóng là hình sin trơn. Dạng sóng của dòng điện các
pha dạng hình sin, có nhấp nhô nhẹ đầu quá trình quá độ.Dòng điện
quá độ chạm đất pha A lớn nhất và khoảng 2,4 lần Ipha, 2 pha còn lại
tăng gấp đôi.Dòng pha A tăng lên là do khi mới vừa tiếp đất, điện trở
giảm nhanh một cách đột ngột, dòng điện tháo nhanh dạng thác điện
tử sau đó về lại dạng sóng sin.
16
4.1.3 Mô phỏng chế độ chạm đất 2 pha XT 35kV TTCĐ
c- Kết quả mô phỏng
Bảng 4.3: Biên độ dòng và áp XT 22KV ở chế độ chạm đất 2 pha AC
Pha A Pha B Pha C
Điện áp đỉnh (kV) 16,5 41,2 16,2
Dòng điện đỉnh qua MC1(A) 890 202 909
Dòng điện chạm đất(A) 813 826
So với chế độ xác lập, điện áp ở 2 pha sự cố bằng nhau về
biên độ và giảm 0,6 lần; dạng sóng điện áp 2 pha này có dạng sóng
sin đối xứng nhau qua đường nằm ngang cắt qua trị số 0. Điện áp
pha còn lại có biên độ tăng 1,5 lần. Biên độ sóng dòng điện quá độ
chạm đất 2 pha sự cố gần bằng nhau tăng 6,36 lần; pha còn lại tăng
1,4 lần. Tất cả đều có dạng sóng sin nhấp nhô nhẹ ở đầu quá trình
quá độ do thành phần không chu kì. Giống như trường hợp chạm đất
pha A, xuất hiện xung dòng điện pha A,C là do khi mới vừa tiếp đất,
điện trở giảm nhanh một cách đột ngột, dòng điện tháo nhanh sau đó
về lại dạng sóng sin.
4.1.4 Mô phỏng chế độNM 2 pha XT 35kV TTCĐ
c- Kết quả mô phỏng
Bảng 4.4: Dòng điện và điện áp XT 35KV khi NM 2 pha AC
Pha A Pha B Pha C
Điện áp đỉnh (kV) 13,7 27,5 13,7
Dòng điện đỉnh qua MC1(A) 2029 142 -2120
Dòng điện NM(A) 2820 -2820
Điện áp 2 pha sự cố A, Cgiảm một nửa và có biên độ bằng
nhau.Dòng điện pha 2 sự cố gần bằng nhau, tăng cực lớn và tăng
mạnh ở đầu quá trình quá độ.Dạng sóng dòng và áp ở 2 pha sự cố
17
vẫn có dạng cóng sin. Pha còn lại không thay đổi cả về biên độ lẫn
dạng sóng dòng.
4.1.5 Mô phỏngchế độNM 3 pha XT 35kV TTCĐ
c- Kết quả mô phỏng
Bảng 4.5: Biên độ dòng và áp XT 35KV ở chế độ NM 3 pha
Pha A Pha B Pha C
Điện áp đỉnh (kV) 0 0 0
Dòng điện đỉnh qua MC1(A) 2360 1957 -2336
Dòng điện NM(A) 4576 7905 -6050
Điện áp các pha đều bằng 0, dòng điện các pha đều tăng 16,7
lần; dòng điện NM các pha tăng lớn nhất ở pha B 55,7 lần so với chế
độ xác lập. Hiện tượng này là do pha B đặt giữa nên ảnh hưởng của
dòng NM của 2 pha AC mạnh hơn so với 2 pha ngoài.
Bảng 4.6. Bảng tổng hợp dòng điện, điện áp các trường hợp mô
phỏng QTQĐ XT 35kV TTCĐ
Chế độ
Biên độ
I(A),U(kV)
Xác lập
Chạm đất
pha A
Chạm đất 2
pha A, C
N(2)AC
N(3)
IA
141 337 890 2029 2360
IB
142 202 202 141 1970
IC
142,5 213 909 2120 -2336
IscA
352 813 2820 4576
IscB
202 7905
IscC
213 826 -2820 7640
UA
27,4 6,1 16,5 13,7 0
UB
27,5 43,3 41,2 27,5 0
UC
27,5 42,2 16,2 13,7 0
18
Nhận xét:
- Phải chế tạo cách điện dây dẫn theo điện áp dây để đảm
bảo vận hành an toàn khi có chạm đất 1 pha. Khi chạm đất 2 pha
(ngắn mạch) quá áp mạnh mẽ nhất ở pha lành nên cần lưu ý trong
việc chọn thiết bị chống sét, dòng tăng cao nên phải cắt nhanh.Khi
xảy ra NM 2 pha hay 3 pha thì dòng điện NM càng tăng cao hơn các
trường hợp trên và lớn nhất ở pha giữa khi NM 3 pha.
4.2 MÔ PHỎNG QTQĐ XUẤT TUYẾN 22 kV
4.2.1 Mô phỏng chế độ xác lập XT 22kV TTNĐ
a-Thông số mô phỏng
- Nguồn điện:U=110 sin ωt, f=50Hz, Ta tính được Vm=89.815KV
- Thông số đường dây 110 kV: R=30kΩm, L=40km
- Bán kính dây dẫn các pha:Rin =0.218cm, Rout =0.95cm, R0
=0.17Ω/km
- Dây thu sét: Rin =0, Rout =0.455cm, R0cs = 0.5Ω/km
- Độ treo cao dây dẫn các pha và dây chống sét
hA= 27m, hB= 23m, hC= 19m, hcs = 30m
- Độ treo cao trung bình của dây dẫn các pha và dây chống sét: hATB=
24.27m, hBTB= 20.27m, hCTB= 16.27m, hcsTB = 29.3m
- Khoảng cách pha: Horiz= hA= hB=hC= 2m, hcs = 0.5m
- Thông số MBA 110/22 KV: MBA 3 pha 2 cuộn dây: K=115/24kV,
S=40MVA, Y/Y0 , U0% = 100%, Io%= 9.5%, ∆Po = 20.06kW, UN% =
9.54%, ∆PN = 170kW
- Thông số đường dây 22 kV: R=10kΩm, L=8.84km
- Bán kính dây dẫn các pha:Rin =0.218cm, Rout = 1.335cm, Ro
=0.206Ω/km
- Độ treo cao dây dẫn các pha: hA= hB=hC= 12m
19
- Khoảng cách pha: Horiz: hA= -1.75, hB =0, hC= 1.75m
- Tổng trở nguồn theo tiêu chuẩn IEC
R1=R2=R3=1Ω, L1=L2=L3=8.9mH, C1=C2=C3=0µF
- Phụ tải 3 pha tại Quy Nhơn:
R1=R2=R3=150Ω, L1=L2=L3=127H, C1=C2=C3=0µF
b- Sơ đồ mô phỏng:
c- Kết quả mô phỏng
Bảng 4.7: Biên độ dòng và áp ở chế độ xác lập XT 22KV
Pha A Pha B Pha C
Biên độ điện áp cuối ĐZ(kV) 18,2 18,2 18,2
Biên độ dòng điện qua MC1(A) 117,2 117,5 117,8
Dòng điện ở 3 pha có dạng sóng hình sin, biên độ bằng nhau
và các dạng sóng 3 pha lệch pha nhau 1200
. Điện áp các pha cũng
tương tự.
4.2.2 Mô phỏng chế độNM 1 pha XT 22kV TTNĐ
c- Kết quả mô phỏng
Bảng 4.8: Biên độ dòng và áp ở chế độ NM pha A XT 22KV TTNĐ
Pha A Pha B Pha C
Điện áp đỉnh (kV) 0 25,3 23,8
Dòng điện đỉnh qua MC1(A) 2204 160 150
Dòng điện NM(A) 3150
So với chế độ xác lập, điện áp pha sự cố bằng 0, ở 2 pha lành
tăng lên 1,39 lần. Điệnáp và dòng điện pha giữa lớn hơn một ít do
20
ảnh hưởng từ trường dòng ngắn mạch. Dòng NM pha A tăng 26,9
lần.Dòng ngắn mạch 2 pha còn lại tăng ít.
4.2.3 Mô phỏng chế độNM 2 pha XT 22kV TTNĐ
c- Kết quả mô phỏng
Bảng 4.9: Biên độ dòng và áp ở chế độ N(2)
AC XT 22KV TTNĐ
Pha A Pha B Pha C
Điện áp đỉnh (kV) 9,2 18,2 9,2
Dòng điện đỉnh qua MC1(A) 3525 117 3600
Dòng điện NM(A) 4100 -4100
Điện áp 2 pha sự cố A, C giảm một nửa và có biên độ bằng
nhau. Dòng điện pha 2 sự cố gần bằng nhau, tăng cực lớn và tăng
mạnh ở đầu quá trình quá độ. Pha còn lại không thay đổi cả về biên
độ lẫn dạng sóng dòng, áp do từ trường của 2 dòng NM này khử
nhau hoàn toàn.
4.2.4 Mô phỏng chế độNM 2 pha chạm đất XT 22kV
TTNĐ
c- Kết quả mô phỏng
Bảng 4.10: Biên độ dòng và áp ở chế độ N(1,1)
AC XT 22KV TTNĐ
Pha A Pha B Pha C
Điện áp đỉnh (kV) 0 24,7 0
Dòng điện đỉnh qua MC1(A) 3547 150 -3707
Dòng điện NM(A) 4508 3796
So với chế độ xác lập, điện áp 2 pha sự cố bằng 0, áp pha
lành tăng 1,36 lần. Dòng điện ở pha A và C gần bằng nhau và tăng
31,7 lần. Dòng pha lành tăng không đáng kể. Dòng NM pha A tăng
nhiều nhất và gấp 38,5 lần.
4.2.5Mô phỏng chế độ NM 3 pha XT 22kV TTNĐ
c- Kết quả mô phỏng
21
Bảng 4.11: Biên độ dòng và áp ở chế độ N(3)
XT 22KV TTNĐ
Pha A Pha B Pha C
Điện áp đỉnh (kV) 0,6 0,6 0,6
Dòng điện đỉnh qua MC1(A) 3639 4015 4351
Dòng điện NM(A) 5067 5800 -4703
Điện áp cả 3 pha giảm còn rất nhỏ, dòng điện 3 pha đồng
thời dòng NM đều tăng mạnh, dòng pha B tăng nhiều nhất gấp 50.8
lần do nằm ở giữa nên ảnh hưởng từ trường của 2 dòng NM của 2
pha ngoài là lớn nhất.
Bảng 4.11. Bảng tổng hợp dòng điện, điện áp các trường
hợp mô phỏngQTQĐ XT 22kV TTNĐ
Nhận xét:
- Khi chạm đất pha A (NM ở pha A), quá điện áp ở pha giữa
là lớn nhất do ảnh hưởng từ trường 2 dòng bên cạnh. Cần chú ý đến
Chế độ
Biên
độ I(A),
U(kV)
Xác lập N(1)A
N(2)AC
N(1,1)AC
N(3)
IA 117,2 2204 3525 3547 3639
IB 117,5 160 117 150 4015
IC 117,8 150 -3600 -3707 -4351
IAxk 3153 4100 4508 5067
IBxk 5800
ICxk 4100 3796 -4703
UA 18,2 0 9,2 0 0
UB 18,2 25,3 18,2 24,7 0
UC 18,2 23,8 9,2 0 0
22
quá điện áp khi ngắn mạch 1 pha và 2 pha chạm đất để chọn thiết bị
cho lưới điện như thiết bị chống sét chẳng hạn.
- Dòng NM đa số đều có giá trị rất lớn nên cần chỉnh định
thời gian cắt của các thiết bị bảo vệ rơle đối với dòng điệnNM càng
nhỏ càng tốt và trước khi xuất hiện đỉnh đỉnh xung dòng. Với NM 3
pha thì thời gian cắt NM phải nhỏ hơn 5ms.
23
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Quá trình quá độ điện từ làm xuất hiện các đỉnh xung dòng
điện và điện áp quá độ. Thông qua việc ứng dụng phần mềm ATP,
luận văn đã thực hiện được nhiệm vụ mô phỏng quá trình quá độ
điện từ trong lưới điện trung áp. Kết quả mô phỏng cho phép ta nhìn
nhận trực quan hơn về sự thay đổi dòng điện, điện áp ở các pha ứng
với mỗi dạng ngắn mạch cụ thể; phân tích được dạng sóng, biên độ,
giá trị đỉnh của sóng dòng điện và sóng điện áp quá độ. Kết quả này
cũng có thể dùng tính toán, lựa chọn cách điện cho lưới điện
trung áp...
Sau thời gian đầu tư và triển khai thực hiện đến nay những
nội dung đặt ra đã được hoàn tất. Các vấn đề đã được thực hiện trong
luận văn:
- Giới thiệu về phần mềm ATP và cách sử dụng nó để mô
phỏng.
- Dùng ATP Draw để mô phỏng quá trình quá độ điện từ cho
lưới điện 35kV TTCĐ và lưới 22kV TTTTNĐ.
- Phân tích được dạng sóng, biên độ, giá trị đỉnh của sóng
dòng điện và sóng điện áp quá độ.
Do thời gian có hạn nên tham vọng mô phỏng cho mọi dạng
sự cố trong lưới điện trung áp chưa thể thực hiện được: như chưa
khảo sát được lưới 35 kV TTNĐ qua cuộn dập hồ quang, lưới 22kV
3 pha 4 dây,... Một số vấn đề còn hạn chế:
- Chỉ mô phỏng quá trình quá độ điện từ, không xét đến
QTQĐ điện cơ.
24
- Việc mô phỏng chỉ tập trung vào 2 đại lượng là dòng điện
và điện áp quá độ lưới 35kV TTCĐ và 22kV TTTTNĐ trong thực
tế.
Tóm lại, luận văn chỉ thực hiện việc mô phỏng quá trình quá
độ điện từ bằng phần mềm ATP cho 2 xuất tuyến nói trên. Những
điểm còn hạn chế nêu trên cũng chính là những hướng phát triển để
đề tài hoàn thiện hơn.

Recomendados

Đề tài: Nghiên cứu STATCOM, ứng dụng trong truyền tải điện năng por
Đề tài: Nghiên cứu STATCOM, ứng dụng trong truyền tải điện năngĐề tài: Nghiên cứu STATCOM, ứng dụng trong truyền tải điện năng
Đề tài: Nghiên cứu STATCOM, ứng dụng trong truyền tải điện năngDịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0909232620
1.8K vistas65 diapositivas
ĐIều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha dùng bộ điều khiển pid mờ lai​ por
ĐIều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha dùng bộ điều khiển pid mờ lai​ĐIều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha dùng bộ điều khiển pid mờ lai​
ĐIều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha dùng bộ điều khiển pid mờ lai​Man_Book
1.7K vistas110 diapositivas
Thiết kế bộ điều khiển cho bộ nghịch lưu ba pha trên hệ tọa độ tĩnh por
Thiết kế bộ điều khiển cho bộ nghịch lưu ba pha trên hệ tọa độ tĩnhThiết kế bộ điều khiển cho bộ nghịch lưu ba pha trên hệ tọa độ tĩnh
Thiết kế bộ điều khiển cho bộ nghịch lưu ba pha trên hệ tọa độ tĩnhTiem Joseph
7K vistas46 diapositivas
Huong dan su dung powerworld por
Huong dan su dung powerworldHuong dan su dung powerworld
Huong dan su dung powerworldĐinh Công Thiện Taydo University
12.4K vistas16 diapositivas
Khái niệm về quá trình quá độ điện từ por
Khái niệm về quá trình quá độ điện từKhái niệm về quá trình quá độ điện từ
Khái niệm về quá trình quá độ điện từwww. mientayvn.com
5.5K vistas61 diapositivas
Giáo trình thí nghiệm điện tử công suất por
Giáo trình thí nghiệm điện tử công suấtGiáo trình thí nghiệm điện tử công suất
Giáo trình thí nghiệm điện tử công suấthanoipost
13K vistas75 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Đề tài: Thiết kế trạm biến áp 110/22kV cấp điện cho khu công nghiệp por
Đề tài: Thiết kế trạm biến áp 110/22kV cấp điện cho khu công nghiệpĐề tài: Thiết kế trạm biến áp 110/22kV cấp điện cho khu công nghiệp
Đề tài: Thiết kế trạm biến áp 110/22kV cấp điện cho khu công nghiệpDịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0917.193.864
6.8K vistas90 diapositivas
đồ áN cung cấp điện đề tài thiết kế cung câp điện cho phân xưởng sửa chữa thi... por
đồ áN cung cấp điện đề tài thiết kế cung câp điện cho phân xưởng sửa chữa thi...đồ áN cung cấp điện đề tài thiết kế cung câp điện cho phân xưởng sửa chữa thi...
đồ áN cung cấp điện đề tài thiết kế cung câp điện cho phân xưởng sửa chữa thi...jackjohn45
6.2K vistas27 diapositivas
Luận văn: Biến tần điều khiển tốc độ cho động cơ không đồng bộ por
Luận văn: Biến tần điều khiển tốc độ cho động cơ không đồng bộ Luận văn: Biến tần điều khiển tốc độ cho động cơ không đồng bộ
Luận văn: Biến tần điều khiển tốc độ cho động cơ không đồng bộ Dịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 0917193864
3.7K vistas87 diapositivas
Luận văn: Thiết kế mạch điều khiển tốc độ động cơ một chiều, HAY por
Luận văn: Thiết kế mạch điều khiển tốc độ động cơ một chiều, HAYLuận văn: Thiết kế mạch điều khiển tốc độ động cơ một chiều, HAY
Luận văn: Thiết kế mạch điều khiển tốc độ động cơ một chiều, HAYDịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0909232620
4K vistas29 diapositivas
Công thức Máy điện 1 - Chương 2 - Máy biến áp por
Công thức Máy điện 1 - Chương 2 - Máy biến ápCông thức Máy điện 1 - Chương 2 - Máy biến áp
Công thức Máy điện 1 - Chương 2 - Máy biến ápMan_Book
63.4K vistas16 diapositivas
Đề tài: Mô phỏng hệ thống biến đổi cầu 3 pha nối lưới PV, HAY por
Đề tài: Mô phỏng hệ thống biến đổi cầu 3 pha nối lưới PV, HAYĐề tài: Mô phỏng hệ thống biến đổi cầu 3 pha nối lưới PV, HAY
Đề tài: Mô phỏng hệ thống biến đổi cầu 3 pha nối lưới PV, HAYDịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0909232620
848 vistas70 diapositivas

La actualidad más candente(20)

đồ áN cung cấp điện đề tài thiết kế cung câp điện cho phân xưởng sửa chữa thi... por jackjohn45
đồ áN cung cấp điện đề tài thiết kế cung câp điện cho phân xưởng sửa chữa thi...đồ áN cung cấp điện đề tài thiết kế cung câp điện cho phân xưởng sửa chữa thi...
đồ áN cung cấp điện đề tài thiết kế cung câp điện cho phân xưởng sửa chữa thi...
jackjohn456.2K vistas
Công thức Máy điện 1 - Chương 2 - Máy biến áp por Man_Book
Công thức Máy điện 1 - Chương 2 - Máy biến ápCông thức Máy điện 1 - Chương 2 - Máy biến áp
Công thức Máy điện 1 - Chương 2 - Máy biến áp
Man_Book63.4K vistas
Tính toán, thiết kế chế tạo mạch nghịch lưu nguồn áp một pha.docx por Man_Book
Tính toán, thiết kế chế tạo mạch nghịch lưu nguồn áp một pha.docxTính toán, thiết kế chế tạo mạch nghịch lưu nguồn áp một pha.docx
Tính toán, thiết kế chế tạo mạch nghịch lưu nguồn áp một pha.docx
Man_Book2.4K vistas
Chọn công suất động cơ điện por Kent Phan
Chọn công suất động cơ điệnChọn công suất động cơ điện
Chọn công suất động cơ điện
Kent Phan3.2K vistas
Công thức Máy điện 1 - Chương 3 - Máy điện một chiều por Man_Book
Công thức Máy điện 1 - Chương 3 - Máy điện một chiềuCông thức Máy điện 1 - Chương 3 - Máy điện một chiều
Công thức Máy điện 1 - Chương 3 - Máy điện một chiều
Man_Book18.5K vistas
huong-dan-su-dung-eplan-electric-p8 por Con Khủng Long
 huong-dan-su-dung-eplan-electric-p8 huong-dan-su-dung-eplan-electric-p8
huong-dan-su-dung-eplan-electric-p8
Con Khủng Long9.1K vistas
Tom tat bai_giang_dien_tu_cong_suat por Tuan Nguyen
Tom tat bai_giang_dien_tu_cong_suatTom tat bai_giang_dien_tu_cong_suat
Tom tat bai_giang_dien_tu_cong_suat
Tuan Nguyen53.6K vistas

Similar a Luận văn: Quá trình quá độ điện từ trong lưới điện trung áp, HAY

Luận văn: Mô hình tính toán sóng hài trong hệ thống điện, 9đ por
Luận văn: Mô hình tính toán sóng hài trong hệ thống điện, 9đLuận văn: Mô hình tính toán sóng hài trong hệ thống điện, 9đ
Luận văn: Mô hình tính toán sóng hài trong hệ thống điện, 9đDịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0909232620
3.3K vistas26 diapositivas
Nghiên cứu ảnh hưởng của điện áp không sin đến hệ thống biến tần - động cơ.pdf por
Nghiên cứu ảnh hưởng của điện áp không sin đến hệ thống biến tần - động cơ.pdfNghiên cứu ảnh hưởng của điện áp không sin đến hệ thống biến tần - động cơ.pdf
Nghiên cứu ảnh hưởng của điện áp không sin đến hệ thống biến tần - động cơ.pdfMan_Book
9 vistas99 diapositivas
Nghiên Cứu Các Phương Pháp Thông Minh Để Phân Loại Và Định Vị Sự Cố Trên... por
Nghiên Cứu Các Phương Pháp Thông Minh Để Phân Loại Và Định Vị Sự Cố Trên...Nghiên Cứu Các Phương Pháp Thông Minh Để Phân Loại Và Định Vị Sự Cố Trên...
Nghiên Cứu Các Phương Pháp Thông Minh Để Phân Loại Và Định Vị Sự Cố Trên...Dịch vụ viết đề tài trọn gói 0934.573.149
3 vistas30 diapositivas
Tai lieu ngan_mach_trong_he_thong_dien por
Tai lieu ngan_mach_trong_he_thong_dienTai lieu ngan_mach_trong_he_thong_dien
Tai lieu ngan_mach_trong_he_thong_dienNguynChTnh
118 vistas59 diapositivas
Hệ thống truyền động điện động cơ đồng bộ 4 góc phần tư, HAY por
Hệ thống truyền động điện động cơ đồng bộ 4 góc phần tư, HAYHệ thống truyền động điện động cơ đồng bộ 4 góc phần tư, HAY
Hệ thống truyền động điện động cơ đồng bộ 4 góc phần tư, HAYDịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0917.193.864
1.2K vistas26 diapositivas
Tu dong hoa trong htd phan 1 por
Tu dong hoa trong htd  phan 1Tu dong hoa trong htd  phan 1
Tu dong hoa trong htd phan 1Hiep Hoang
2K vistas56 diapositivas

Similar a Luận văn: Quá trình quá độ điện từ trong lưới điện trung áp, HAY(20)

Nghiên cứu ảnh hưởng của điện áp không sin đến hệ thống biến tần - động cơ.pdf por Man_Book
Nghiên cứu ảnh hưởng của điện áp không sin đến hệ thống biến tần - động cơ.pdfNghiên cứu ảnh hưởng của điện áp không sin đến hệ thống biến tần - động cơ.pdf
Nghiên cứu ảnh hưởng của điện áp không sin đến hệ thống biến tần - động cơ.pdf
Man_Book9 vistas
Tai lieu ngan_mach_trong_he_thong_dien por NguynChTnh
Tai lieu ngan_mach_trong_he_thong_dienTai lieu ngan_mach_trong_he_thong_dien
Tai lieu ngan_mach_trong_he_thong_dien
NguynChTnh118 vistas
Tu dong hoa trong htd phan 1 por Hiep Hoang
Tu dong hoa trong htd  phan 1Tu dong hoa trong htd  phan 1
Tu dong hoa trong htd phan 1
Hiep Hoang2K vistas
Nghiên cứu phương pháp đánh giá và hiệu chỉnh các hệ số tổn thất điện năng tr... por Man_Book
Nghiên cứu phương pháp đánh giá và hiệu chỉnh các hệ số tổn thất điện năng tr...Nghiên cứu phương pháp đánh giá và hiệu chỉnh các hệ số tổn thất điện năng tr...
Nghiên cứu phương pháp đánh giá và hiệu chỉnh các hệ số tổn thất điện năng tr...
Man_Book18 vistas
2839858-210304041614 (1).pdf por PhmVitTin3
2839858-210304041614 (1).pdf2839858-210304041614 (1).pdf
2839858-210304041614 (1).pdf
PhmVitTin310 vistas
Đồ án điện tử công suất: Thiết kế bộ chỉnh lưu hình tia ba pha por nataliej4
Đồ án điện tử công suất: Thiết kế bộ chỉnh lưu hình tia ba phaĐồ án điện tử công suất: Thiết kế bộ chỉnh lưu hình tia ba pha
Đồ án điện tử công suất: Thiết kế bộ chỉnh lưu hình tia ba pha
nataliej4905 vistas
[4] a control of active rectifier in unbalanced grid condition por Ngoc Dinh
[4] a control of active rectifier in unbalanced grid condition[4] a control of active rectifier in unbalanced grid condition
[4] a control of active rectifier in unbalanced grid condition
Ngoc Dinh48 vistas
Co so-ky-thuat-dien+dien-tu por Vo Van Phuc
Co so-ky-thuat-dien+dien-tuCo so-ky-thuat-dien+dien-tu
Co so-ky-thuat-dien+dien-tu
Vo Van Phuc200 vistas
Nghiên cứu nâng cao chất lượng truyền động điện một chiều sử dụng trong hệ tù... por Man_Book
Nghiên cứu nâng cao chất lượng truyền động điện một chiều sử dụng trong hệ tù...Nghiên cứu nâng cao chất lượng truyền động điện một chiều sử dụng trong hệ tù...
Nghiên cứu nâng cao chất lượng truyền động điện một chiều sử dụng trong hệ tù...
Man_Book107 vistas
Nghiên cứu nâng cao chất lượng truyền động điện một chiều sử dụng trong hệ tù... por Man_Book
Nghiên cứu nâng cao chất lượng truyền động điện một chiều sử dụng trong hệ tù...Nghiên cứu nâng cao chất lượng truyền động điện một chiều sử dụng trong hệ tù...
Nghiên cứu nâng cao chất lượng truyền động điện một chiều sử dụng trong hệ tù...
Man_Book4 vistas
bai_giang_chat luong_dien_nang por viet_aids
bai_giang_chat luong_dien_nangbai_giang_chat luong_dien_nang
bai_giang_chat luong_dien_nang
viet_aids208 vistas
Tinh toan ngan mach por Vu Tai
Tinh toan ngan machTinh toan ngan mach
Tinh toan ngan mach
Vu Tai131 vistas
Bai giang tu dong hoa trong he thong dien 21 11-2011 por Hiep Hoang
Bai giang tu dong hoa trong he thong dien 21 11-2011Bai giang tu dong hoa trong he thong dien 21 11-2011
Bai giang tu dong hoa trong he thong dien 21 11-2011
Hiep Hoang6.9K vistas

Más de Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0909232620

200 de tai khoa luạn tot nghiep nganh tam ly hoc por
200 de tai khoa luạn tot nghiep nganh tam ly hoc200 de tai khoa luạn tot nghiep nganh tam ly hoc
200 de tai khoa luạn tot nghiep nganh tam ly hocDịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0909232620
35 vistas7 diapositivas
Danh sách 200 đề tài luận văn tốt nghiệp ngành khách sạn,10 điểm por
Danh sách 200 đề tài luận văn tốt nghiệp ngành khách sạn,10 điểmDanh sách 200 đề tài luận văn tốt nghiệp ngành khách sạn,10 điểm
Danh sách 200 đề tài luận văn tốt nghiệp ngành khách sạn,10 điểmDịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0909232620
100 vistas9 diapositivas
Danh sách 200 đề tài luận văn thạc sĩ ngân hàng, hay nhất por
Danh sách 200 đề tài luận văn thạc sĩ ngân hàng, hay nhấtDanh sách 200 đề tài luận văn thạc sĩ ngân hàng, hay nhất
Danh sách 200 đề tài luận văn thạc sĩ ngân hàng, hay nhấtDịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0909232620
35 vistas8 diapositivas
Danh sách 200 đề tài luận văn thạc sĩ ngữ văn, hay nhất por
Danh sách 200 đề tài luận văn thạc sĩ ngữ văn, hay nhấtDanh sách 200 đề tài luận văn thạc sĩ ngữ văn, hay nhất
Danh sách 200 đề tài luận văn thạc sĩ ngữ văn, hay nhấtDịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0909232620
95 vistas7 diapositivas
Danh sách 200 đề tài luận văn thạc sĩ ô tô, 10 điểm por
Danh sách 200 đề tài luận văn thạc sĩ ô tô, 10 điểmDanh sách 200 đề tài luận văn thạc sĩ ô tô, 10 điểm
Danh sách 200 đề tài luận văn thạc sĩ ô tô, 10 điểmDịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0909232620
67 vistas8 diapositivas
Danh sách 200 đề tài luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục mầm non, mới nhất por
Danh sách 200 đề tài luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục mầm non, mới nhấtDanh sách 200 đề tài luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục mầm non, mới nhất
Danh sách 200 đề tài luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục mầm non, mới nhấtDịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0909232620
28 vistas9 diapositivas

Más de Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0909232620(20)

Último

2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf por
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdfFred Hub
6 vistas9 diapositivas
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... por
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...Nguyen Thanh Tu Collection
6 vistas91 diapositivas
3. Phân tích định tính.pdf por
3. Phân tích định tính.pdf3. Phân tích định tính.pdf
3. Phân tích định tính.pdfFred Hub
7 vistas8 diapositivas
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf por
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdfFred Hub
10 vistas12 diapositivas
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY... por
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...Nguyen Thanh Tu Collection
26 vistas102 diapositivas
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf por
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf3. Chủ đề nghiên cứu.pdf
3. Chủ đề nghiên cứu.pdfFred Hub
7 vistas6 diapositivas

Último(20)

2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf por Fred Hub
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf
Fred Hub6 vistas
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
3. Phân tích định tính.pdf por Fred Hub
3. Phân tích định tính.pdf3. Phân tích định tính.pdf
3. Phân tích định tính.pdf
Fred Hub7 vistas
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf por Fred Hub
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
Fred Hub10 vistas
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY... por Nguyen Thanh Tu Collection
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf por Fred Hub
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf3. Chủ đề nghiên cứu.pdf
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf
Fred Hub7 vistas
TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR...TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR...
TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR...
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009... por Nguyen Thanh Tu Collection
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf por Fred Hub
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf
Fred Hub8 vistas
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C... por Nguyen Thanh Tu Collection
BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C...BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C...
BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf por Fred Hub
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf
Fred Hub6 vistas
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5... por Nguyen Thanh Tu Collection
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...

Luận văn: Quá trình quá độ điện từ trong lưới điện trung áp, HAY

 • 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHAN THỊ XUÂN DIỆU MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH QUÁ ĐỘ ĐIỆN TỪ TRONG LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP BẰNG PHẦN MỀM ATP Chuyên ngành: Mạng và Hệ thống điện Mã số: 60.52.50 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT Đà Nẵng - Năm 2013
 • 2. Công trình được hoàn thành tại ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS. TRẦN TẤN VINH Phản biện 1: PGS.TS. NGÔ VĂN DƯỠNG Phản biện 2: PGS.TS. TRẦN BÁCH Luận văn được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Kỹ thuật họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày 25 tháng 5 năm 2013. Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại Học Đà Nẵng
 • 3. 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Kinh tế phát triển đã và đang đẩy nhu cầu năng lượng tăng lên từng ngày. Việc mở rộng các loại hình dịch vụ, du lịch, kinh tế - xã hội cần phát triển các ngành năng lượng nói chung và điện năng nói riêng. Do vậy, hệ thống điện Việt Nam ngày càng phát triển để đảm nhận tốt vai trò của mình. Trong quá trình vận hành hệ thống điện, chế độ của hệ thống thay đổi làm phát sinh quá trình quá độ điện từ, trong đó quá trình phát sinh do ngắn mạch là nguy hiểm nhất. Nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của ngắn mạch cần xem xét, phân tích nó một cách kỹ càng hơn. Hiện nay, cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, nhiều phần mềm được ứng dụng để khảo sát quá trình quá độ điện từ, trong đó phần mềm ATP được sử dụng rộng rãi hơn cả vì tính thực tế và dễ sử dụng. Với mục đích khảo sát quá trình quá độ điện từ trong lưới điện trung áp, vì vậy đề tài luận văn này được chọn có tên: “Mô phỏng quá trình quá độ điện từ trong lưới điện trung áp bằng phần mềm ATP”.
 • 4. 2 Đồng thời luận văn có thể dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác đào tạo tại trường Cao Đẳng Điện Lực miền Trung, nơi tôi đang công tác. 2. Mục tiêu nghiên cứu ATP được đánh giá là một trong những hệ thống chương trình được quốc tế sử dụng rộng rãi nhất để mô phỏng các hiện tượng quá độ điện từ, cũng như điện cơ trong hệ thống điện. Nghiên cứu phần mềm này để mô phỏng quá trình quá độ điện từ trong lưới điện trung áp. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu là QTQĐ điện từ trong lưới điện trung áp, phần mềm ATP. Phạm vi nghiên cứu chú trọng vào phần mềm ATP vốn rất được nhiều nhà khoa học chuyên ngành chọn làm công cụ để thực hiện những dự án nghiên cứu khoa học của mình.Trong phạm vi thực hiện của Luận văn, chỉ khảo sát QTQĐ lưới trung áp với sự thay đổi các thông số hệ thống. Sử dụng phần mềm ATP là chương trình chuyên dùng cho mô phỏng và tính toán quá độ, thì việc dùng nó để mô phỏng quá độ là một sự chọn lựa hợp lý. Ứng dụng phần mềm để mô phỏng cho lưới trung áp 22KV_ XT473 từ Nhơn Hội cung cấp cho phụ tải XT473 và lưới
 • 5. 3 35kV_XT372 từ trạm 110KV An Nhơn đến cung cấp cho phụ tải thành phố Quy Nhơn. 4. Phương pháp nghiên cứu Tiếp cận lưới trung áp trong thực tế và nghiên cứu lý thuyết QTQĐ, cách sử dụng phần mềm ATP. Sử dụng phần mềm ATP để mô phỏng quá trình quá độ điện từ trong lưới điện trung áp. 5. Bố cục đề tài Chương 1: Giới thiệu tổng quan về lưới điện trung áp. Chương 2: Quá trình quá độ điện từ trong lưới điện trung áp. Chương 3: Tìm hiểu về phần mềm ATP. Mục đích cung cấp một cách tổng quát về phần mềm cũng như cách sử dụng. Chương 4: Ứng dụng phần mềm ATP mô phỏng quá trình quá độ điện từ trong lưới điện trung áp. Mô phỏng trên số liệu thực tế, phân tích để đưa ra những kết luận. 6. Tổng quan về tài liệu nghiên cứu [1] Võ Viết Đạn, Kỹ thuật cao áp, Đại Học Bách Khoa Hà Nội.
 • 6. 4 [2] PGS TS Lê Kim Hùng- TS Đoàn Ngọc Minh Tú (1999), Ngắn mạch trong hệ thống điện, Giáo trình Đại Học Bách Khoa, Đại Học Đà Nẵng. [3] Nguyễn Đoàn Quyết, Nghiên cứu quá điện áp và lựa chọn chống sét van cho lưới trung áp, (1999), Luận văn Thạc Sỹ kỹ thuật, Đại học Bách khoa Hà Nội. [4] TS Đào Quang Thạch, TS Phạm văn Hòa, Phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp, NXB khoa học và kỹ thuật.
 • 7. 5 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP 1.1. TỔNG QUAN VỀ LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP Hiện nay, EVN đã thực hiện đồng bộ hóahệ thống điệnphân phối với cấp điện áp 22 kV trung tính trực tiếp nối đất cho khu vực đô thị và cấp điện áp 35 kV cho khu vực nông thôn và miền núi. Theo số liệu thống kê về tình hình sự cố trên lưới điện phân phối ở khu vực miền Trung, nếu phân loại sự cố lưới điện phân phối theo thời gian tồn tại sự cố thì sự cố thoáng qua chiếm tỉ lệ từ 65 ÷ 70%, sự cố vĩnh cửu chiếm tỉ lệ 30 ÷ 35%. Nếu phân loại theo loại thiết bị bị sự cố thì, sự cố do cách điện chiếm 35 ÷ 40%, do máy biến áp (MBA) chiếm 10 ÷ 12%, do thiết bị đóng cắt chiếm 3 ÷ 5%, Do đó, việc giảm ảnh hưởng của sự cố trong lưới phân phối mà nghiêm trọng nhất là sự cố NM góp phần không nhỏ để nâng cao chất lượng điện năng, độ tin cậy cho lưới điện phân phối. 1.2 SƠ LƯỢC VỀ QUÁ TRÌNH QUÁ ĐỘ TRONG LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP: Chế độ của hệ thống điện thay đổi đột ngột sẽ làm phát sinh quá trình quá độ điện từ, trong đó quá trình phát sinh do NM là nguy hiểm nhất. Khi xảy ra NM, tổng trở củahệ thống điệngiảm, làm dòng điện tăng lên, điện áp giảm xuống. Nếu không nhanh chóng cô lập điểmNMthì hệ thống sẽ chuyển sang chế độNMduy trì ( xác lập). 1.2.1 Các định nghĩa cơ bản: 1.2.2. Nguyên nhân và hậu quả của NM:
 • 8. 6 1.2.3. Mục đích tính toánNMvà yêu cầu chung đối với chúng: 1.2.4 Quá trình quá độ trong mạch điện đơn giản: a.NM3 pha trong mạch điện đơn giản: Dòng điện NM toàn phần sẽ là: i = ick + itd = 1.2.5NM không đối xứng: a. Khái niệm chung b. Phương pháp thành phần đối xứng Phương pháp này dựa trên nguyên tắc Fortesene-Stokvis. ̇a ̇a1 ̇a2 ̇a0 ̇b ̇b1 ̇b2 ̇b0 ̇c ̇c1 ̇c2 ̇c0 c. Các phương trình cơ bản của thành phần đối xứng d. Các tham số thành phần thứ tự của các phần tử: aT t tdNckm eItI   .)sin( 0
 • 9. 7 CHƯƠNG 2 QUÁ TRÌNH QUÁĐỘ ĐIỆN TỪ TRONG LƯỚI ĐIỆNTRUNG ÁP 2.1 LƯỚI 35KV TTCĐ 2.1.1 Tình trạng làm việc bình thường UA = UB = UC = Upha và lệch nhau một góc 1200 IcA = IcB = IcC và lệch pha nhau một góc 1200 2.1.2 Khi có một pha chạm đất U’A = U’B √ UA √ Up =Ud Giá trị dòng điện chạm đất tại pha C: ̇ ̇ ̇ ̇ Sự biến thiên của điện áp trên pha không có sự cố được biểu thị bằng phương trình: U1 (t) = 1,5Uph - (1-k) Uphcos1te-αt Trong đó α là hệ số tắt dần do có tổn hao trên đường dây và trong máy biến áp. 2.1.3 Chế độ NM 2 pha Dòng điện trên pha B và C tại chỗ NM là:   )2( 1 )2( 1 2)2( 2 )2( 1 2)2( .3... NANANANANB IjIaaIaIaI   (2.5) )2( 1NA )2( NB )2( NC I.3jII   (2.6) 2.1.4 Chế độ NM 2 pha chạm đất Dòng tại chỗ NM: ) XX XaX -(aII ); XX aXX (aII 20 0 2 2 NA1NC 20 022 NA1NB             (2.13)
 • 10. 8 Dòng đi qua đất IĐ là:     202 2 NAN0Đ XX X .I3I3.I  (2.14) Áp tại điểm NM:     02 02 NA1NA1NA XX .XX .I3jU3U  (2.15) 2.1.5Chế độ NM 3 pha Như vậy dòng điện NM toàn phần sẽ là: i = ick + itd = Điện áp các pha: UA=UB=UC=0 2.2 LƯỚI 22KV TRUNG TÍNH NỐI ĐẤT TRỰC TIẾP 2.2.1 Chế độ NM 1 pha Dòng điện chạy qua điểm trung tính chính là dòng NM của pha A: ̇ ̇ ̇ ̇ ̇ ̇ (2.17) Điện áp các pha so với đất (a là toán tử quay a = -0,5 + j0,866): { ̇ ̇ ̇ ̇ ̇ ̇̇ ̇ ̇ ̇ ̇ ̇ ̇ ̇̇ ̇ ̇ ̇ (2.18) Trong đó Ce (1) là hệ số quá điện áp trên pha lành khi có NM chạm đất một pha. ̇ ̇ ̇̇ ̇ ̇ ̇ (2.20) Đặt k= thay vào (2.33) ta được hàm số của Ce (1) theo k: Ce (1) = f1(k) = | | √ ( ) ( ) (2.22) Phạm vi biến đổi của k trong khoảng từ 1 đến ∞ (TTCĐ). aT t tdNckm eItI   .)sin( 0
 • 11. 9 2.2.2 Chế độ NM 2 pha Cách tính toán giống NM 2 pha trong lưới 35kV. 2.2.3 Chế độ NM 2 pha chạm đất Giả sử NM chạm đất ở pha B và pha C, dòng điện trên các pha lần lượt là: { ̇ ̇ ̇ ̇ [ ̇ ̇ ̇ ̇ ] ̇ ̇ [ ̇ ̇ ̇ ̇ ] (2.23) Điện áp các pha so với đất: { ̇ ̇ ̇ ̇ ̇ ̇ ̇ ̇ (2.24) Hệ số quá điện áp Ce (1,1) khi có NM hai pha chạm đất: Ce (1,1) =| ̇ ̇ ̇ | (2.24) Tương tự, xem Ce (1,1) là hàm số theo ta có : Ce (1,1) = f1,1( ) = (2.25) 2.2.4Chế độ NM 3 pha Cách tính toán giống NM 2 pha trong lưới 35kV.
 • 12. 10 CHƯƠNG 3 TÌM HI U VỀ PHẦN MỀM ATP 3.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ATP/EMTP ATP được đánh giá là một trong những hệ thống chương trình được quốc tế sử dụng rộng rãi nhất để mô phỏng các hiện tượng quá độ điện từ, cũng như điện cơ trong hệ thống điện. Chương trình ATP tính toán những giá trị cần quan tâm trong hệ thống điện theo các hàm thời gian, đặc biệt là nhiễu. Về cơ bản, qui tắc hình thang của phép tích phân được sử dụng để giải quyết các phương trình vi phân của những thành phần hệ thống trong miền thời gian. ATP có nhiều mô hình như: máy điện quay, máy biến áp, sóng sét, các loại dây và cáp truyền. 3.1.1. Nguyên tắc hoạt động + Chủ yếu là sử dụng phương pháp tích phân hình thang để giải các hệ phương trình của các thành phần hệ thống trong miền thời gian. + Điều kiện ban đầu khác không, được xác định một cách tự động bằng phương pháp tính toán ở chế độ xác lập hoặc người sử dụng có thể đưa vào các điều kiện ban đầu để làm cho các thành phần đơn giản hơn. + TACS (Transient Analysis of Control Systems) và MODELS (a simulation lanluage) có khả năng mô phỏng hóa hệ thống điều khiển và các thành phần bằng đặc tính phi tuyến.
 • 13. 11 + Mô phỏng hiện tượng hỏng hóc, xung sét và các dạng đóng cắt kể cả chuyển mạch của các van. + Tính toán đáp ứng của tần số đối với hệ thống bằng cách sử dụng đặc tính quét tần số FREQUENCY SCAN. + Phân tích harmonic (hài) trong miền tần số bằng cách sử dụng HARMONIC FREQUENCY SCAN (harmonic current injection method). + Các hệ thống động học cũng có thể được mô phỏng bằng cách sử dụng hệ thống điều khiển TACS và MODELS. 3.1.2. Khả năng của chương trình Cho đến nay, hệ thống lớn nhất mà chương trình đã thực hiện mô phỏng là Hình 3.1 Thống kê các hệ thống chương trình đã thực hiện mô phỏng 3.1.3. Các thành phần trong thư viện mẫu của ATP + Đường dây đơn và đôi, các phần tử R, L, C.
 • 14. 12 + Đường dây và cáp truyền tải với các thông số phân bố và tần số độc lập. + Điện trở phi tuyến và cuộn cảm, cuộn cảm hysteretic, điện trở thay đổi theo thời gian, điện trở điều khiển TACS/MODELS. + Các thành phần phi tuyến: máy biến áp bao gồm bão hòa và trễ, sét, hồ quang điện. + Các công tác thông thường, các công tắc độc lập với thời gian và độc lập với điện áp, công tắc thống kê. 3.1.4. Những module chính trong ATP + ATP có 6 module chính: - Module ATPDraw: Là phần mềm để tạo mạch mô phỏng quá độ - Module ATP Control Center (ATPCC):Phần mềm trung tâm điều khiển và kích hoạt 3 module ATP Draw, PlotXY, GTPPlot - Module PCPlot: - Module PlotXY: Là phần mềm để xem tín hiệu mô phỏng được xuất ra từ ATP Draw - Module GTPPLOT:Là phần mềm tính toán dữ liệu xuất ra từ ATPDraw
 • 15. 13 - Module Programmer’s File Editor (PFE): Trong 6 module trên, module đóng vai trò nền tảng cho các module khác chính là ATPDraw. 3.1.5. Cách tạo một file dữ liệu để mô phỏng các mạch điện * Có 2 phương pháp để tạo ra một file dữ liệu để mô phỏng các mạch điện trong ATP. Trong phạm vi luận văn này, chúng ta sẽ sử dụng chương trình ATPDraw tạo ra các file dữ liệu để chạy mô phỏng. 3.2. SƠ LƯỢC VỀ ATPDraw 3.3. MỘT SỐ ỨNG DỤNG QUAN TRỌNG CỦA ATP + Quá điện áp do sét đánh (Lightning overvoltage studies). + Quá độ do đóng cắt và sự cố (Switching transients and faults). + Phân tích hài, cộng hưởng lưới (Harmonic analysis, network resonances).
 • 16. 14 CHƯƠNG 4 ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ATP MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH QUÁ ĐỘ ĐIỆN TỪ TRONG LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP 4.1MÔ PHỎNG QTQĐ XT 35KV TTCĐ 4.1.1 Mô phỏng chế độ xác lập XT 35kV TTCĐ a- Sơ đồ mô phỏng: b- Thông số mô phỏng: - Nguồn điện:U=110 sin ωt, f=50Hz. - Thông số đường dây 110 kV: R=30kΩm, L=40km - Bán kính dây dẫn các pha:Rin =0.218cm, Rout =0.95cm, R0 =0.17Ω/km, - Dây thu sét: Rin =0, Rout =0.455cm , R0cs = 0.5Ω/km - Độ treo cao dây dẫn các pha và dây chống sét : hA= 27m, hB= 23m, hC= 19m, hcs = 30m - Độ treo cao trung bình của dây dẫn các pha và dây chống sét: hATB= 24.27m, hBTB= 20.27m, hCTB= 16.27m, hcsTB = 29.3m - Khoảng cách pha: horiz= hA= hB=hC= 4m, hcs = 3m - Thông số MBA 110/35 KV: MBA 3 pha 2 cuộn dây: K=115/37kV, S=25MVA, Y/∆30, U0% = 100%, Io%= 0.08%, ∆Po = 16.58kW, UN% = 10.3%, ∆PN = 100.88kW - Thông số đường dây 35 kV: R=10kΩm, L=20km - Bán kính dây dẫn các pha:Rin =0.218cm, Rout =0.85cm, R0 =0.21Ω/km - Độ treo cao dây dẫn các pha: hA= hB=hC= 12m
 • 17. 15 - Khoảng cách pha: hA= -1.75m, hB =0, hC= 1.75m - Tổng trở nguồn theo tiêu chuẩn IEC R1=R2=R3=1Ω, L1=L2=L3=8.9mH, C1=C2=C3=0µF - Phụ tải 3 pha tại Quy Nhơn R1=R2=R3=183Ω, L1=L2=L3=195H, C1=C2=C3=0µF c- Kết quả mô phỏng Bảng 4.1: Biên độ dòng và áp XT 22KV ở chế độ xác lập Pha A Pha B Pha C Biên độ điện áp(kV) 27,4 27,5 27,5 Biên độ dòng điện qua MC1 (A) 141,4 142 142,5 Dòng điện ở 3 pha có dạng sóng hình sin, biên độ bằng nhau và các dạng sóng 3 pha lệch pha nhau 1200 .Điện áp các pha cũng tương tự. 4.1.2 Mô phỏng chế độ chạm đất 1 phaXT 35kV TTCĐ Bảng 4.2: Biên độ dòng và áp XT 22KV ở chế độ chạm đất pha A Pha A Pha B Pha C Điện áp đỉnh (kV) 6,1 43,3 -42,3 Dòng điện đỉnh qua MC1(A) 337 202 213 Dòng điện chạm đất(A) 352 202 213 So với chế độ xác lập, khi chạm đất pha A biên độ điện áp quá độ pha A giảm 3 lần, 2 pha còn lại tăng 1,57lần Upha. Thời gian đầu của quá trình quá độ điện áp có thành phần không chu kì nên dạng sóng là hình sin không trơn, sau đó thành phần không chu kì tắt dần nên dạng sóng là hình sin trơn. Dạng sóng của dòng điện các pha dạng hình sin, có nhấp nhô nhẹ đầu quá trình quá độ.Dòng điện quá độ chạm đất pha A lớn nhất và khoảng 2,4 lần Ipha, 2 pha còn lại tăng gấp đôi.Dòng pha A tăng lên là do khi mới vừa tiếp đất, điện trở giảm nhanh một cách đột ngột, dòng điện tháo nhanh dạng thác điện tử sau đó về lại dạng sóng sin.
 • 18. 16 4.1.3 Mô phỏng chế độ chạm đất 2 pha XT 35kV TTCĐ c- Kết quả mô phỏng Bảng 4.3: Biên độ dòng và áp XT 22KV ở chế độ chạm đất 2 pha AC Pha A Pha B Pha C Điện áp đỉnh (kV) 16,5 41,2 16,2 Dòng điện đỉnh qua MC1(A) 890 202 909 Dòng điện chạm đất(A) 813 826 So với chế độ xác lập, điện áp ở 2 pha sự cố bằng nhau về biên độ và giảm 0,6 lần; dạng sóng điện áp 2 pha này có dạng sóng sin đối xứng nhau qua đường nằm ngang cắt qua trị số 0. Điện áp pha còn lại có biên độ tăng 1,5 lần. Biên độ sóng dòng điện quá độ chạm đất 2 pha sự cố gần bằng nhau tăng 6,36 lần; pha còn lại tăng 1,4 lần. Tất cả đều có dạng sóng sin nhấp nhô nhẹ ở đầu quá trình quá độ do thành phần không chu kì. Giống như trường hợp chạm đất pha A, xuất hiện xung dòng điện pha A,C là do khi mới vừa tiếp đất, điện trở giảm nhanh một cách đột ngột, dòng điện tháo nhanh sau đó về lại dạng sóng sin. 4.1.4 Mô phỏng chế độNM 2 pha XT 35kV TTCĐ c- Kết quả mô phỏng Bảng 4.4: Dòng điện và điện áp XT 35KV khi NM 2 pha AC Pha A Pha B Pha C Điện áp đỉnh (kV) 13,7 27,5 13,7 Dòng điện đỉnh qua MC1(A) 2029 142 -2120 Dòng điện NM(A) 2820 -2820 Điện áp 2 pha sự cố A, Cgiảm một nửa và có biên độ bằng nhau.Dòng điện pha 2 sự cố gần bằng nhau, tăng cực lớn và tăng mạnh ở đầu quá trình quá độ.Dạng sóng dòng và áp ở 2 pha sự cố
 • 19. 17 vẫn có dạng cóng sin. Pha còn lại không thay đổi cả về biên độ lẫn dạng sóng dòng. 4.1.5 Mô phỏngchế độNM 3 pha XT 35kV TTCĐ c- Kết quả mô phỏng Bảng 4.5: Biên độ dòng và áp XT 35KV ở chế độ NM 3 pha Pha A Pha B Pha C Điện áp đỉnh (kV) 0 0 0 Dòng điện đỉnh qua MC1(A) 2360 1957 -2336 Dòng điện NM(A) 4576 7905 -6050 Điện áp các pha đều bằng 0, dòng điện các pha đều tăng 16,7 lần; dòng điện NM các pha tăng lớn nhất ở pha B 55,7 lần so với chế độ xác lập. Hiện tượng này là do pha B đặt giữa nên ảnh hưởng của dòng NM của 2 pha AC mạnh hơn so với 2 pha ngoài. Bảng 4.6. Bảng tổng hợp dòng điện, điện áp các trường hợp mô phỏng QTQĐ XT 35kV TTCĐ Chế độ Biên độ I(A),U(kV) Xác lập Chạm đất pha A Chạm đất 2 pha A, C N(2)AC N(3) IA 141 337 890 2029 2360 IB 142 202 202 141 1970 IC 142,5 213 909 2120 -2336 IscA 352 813 2820 4576 IscB 202 7905 IscC 213 826 -2820 7640 UA 27,4 6,1 16,5 13,7 0 UB 27,5 43,3 41,2 27,5 0 UC 27,5 42,2 16,2 13,7 0
 • 20. 18 Nhận xét: - Phải chế tạo cách điện dây dẫn theo điện áp dây để đảm bảo vận hành an toàn khi có chạm đất 1 pha. Khi chạm đất 2 pha (ngắn mạch) quá áp mạnh mẽ nhất ở pha lành nên cần lưu ý trong việc chọn thiết bị chống sét, dòng tăng cao nên phải cắt nhanh.Khi xảy ra NM 2 pha hay 3 pha thì dòng điện NM càng tăng cao hơn các trường hợp trên và lớn nhất ở pha giữa khi NM 3 pha. 4.2 MÔ PHỎNG QTQĐ XUẤT TUYẾN 22 kV 4.2.1 Mô phỏng chế độ xác lập XT 22kV TTNĐ a-Thông số mô phỏng - Nguồn điện:U=110 sin ωt, f=50Hz, Ta tính được Vm=89.815KV - Thông số đường dây 110 kV: R=30kΩm, L=40km - Bán kính dây dẫn các pha:Rin =0.218cm, Rout =0.95cm, R0 =0.17Ω/km - Dây thu sét: Rin =0, Rout =0.455cm, R0cs = 0.5Ω/km - Độ treo cao dây dẫn các pha và dây chống sét hA= 27m, hB= 23m, hC= 19m, hcs = 30m - Độ treo cao trung bình của dây dẫn các pha và dây chống sét: hATB= 24.27m, hBTB= 20.27m, hCTB= 16.27m, hcsTB = 29.3m - Khoảng cách pha: Horiz= hA= hB=hC= 2m, hcs = 0.5m - Thông số MBA 110/22 KV: MBA 3 pha 2 cuộn dây: K=115/24kV, S=40MVA, Y/Y0 , U0% = 100%, Io%= 9.5%, ∆Po = 20.06kW, UN% = 9.54%, ∆PN = 170kW - Thông số đường dây 22 kV: R=10kΩm, L=8.84km - Bán kính dây dẫn các pha:Rin =0.218cm, Rout = 1.335cm, Ro =0.206Ω/km - Độ treo cao dây dẫn các pha: hA= hB=hC= 12m
 • 21. 19 - Khoảng cách pha: Horiz: hA= -1.75, hB =0, hC= 1.75m - Tổng trở nguồn theo tiêu chuẩn IEC R1=R2=R3=1Ω, L1=L2=L3=8.9mH, C1=C2=C3=0µF - Phụ tải 3 pha tại Quy Nhơn: R1=R2=R3=150Ω, L1=L2=L3=127H, C1=C2=C3=0µF b- Sơ đồ mô phỏng: c- Kết quả mô phỏng Bảng 4.7: Biên độ dòng và áp ở chế độ xác lập XT 22KV Pha A Pha B Pha C Biên độ điện áp cuối ĐZ(kV) 18,2 18,2 18,2 Biên độ dòng điện qua MC1(A) 117,2 117,5 117,8 Dòng điện ở 3 pha có dạng sóng hình sin, biên độ bằng nhau và các dạng sóng 3 pha lệch pha nhau 1200 . Điện áp các pha cũng tương tự. 4.2.2 Mô phỏng chế độNM 1 pha XT 22kV TTNĐ c- Kết quả mô phỏng Bảng 4.8: Biên độ dòng và áp ở chế độ NM pha A XT 22KV TTNĐ Pha A Pha B Pha C Điện áp đỉnh (kV) 0 25,3 23,8 Dòng điện đỉnh qua MC1(A) 2204 160 150 Dòng điện NM(A) 3150 So với chế độ xác lập, điện áp pha sự cố bằng 0, ở 2 pha lành tăng lên 1,39 lần. Điệnáp và dòng điện pha giữa lớn hơn một ít do
 • 22. 20 ảnh hưởng từ trường dòng ngắn mạch. Dòng NM pha A tăng 26,9 lần.Dòng ngắn mạch 2 pha còn lại tăng ít. 4.2.3 Mô phỏng chế độNM 2 pha XT 22kV TTNĐ c- Kết quả mô phỏng Bảng 4.9: Biên độ dòng và áp ở chế độ N(2) AC XT 22KV TTNĐ Pha A Pha B Pha C Điện áp đỉnh (kV) 9,2 18,2 9,2 Dòng điện đỉnh qua MC1(A) 3525 117 3600 Dòng điện NM(A) 4100 -4100 Điện áp 2 pha sự cố A, C giảm một nửa và có biên độ bằng nhau. Dòng điện pha 2 sự cố gần bằng nhau, tăng cực lớn và tăng mạnh ở đầu quá trình quá độ. Pha còn lại không thay đổi cả về biên độ lẫn dạng sóng dòng, áp do từ trường của 2 dòng NM này khử nhau hoàn toàn. 4.2.4 Mô phỏng chế độNM 2 pha chạm đất XT 22kV TTNĐ c- Kết quả mô phỏng Bảng 4.10: Biên độ dòng và áp ở chế độ N(1,1) AC XT 22KV TTNĐ Pha A Pha B Pha C Điện áp đỉnh (kV) 0 24,7 0 Dòng điện đỉnh qua MC1(A) 3547 150 -3707 Dòng điện NM(A) 4508 3796 So với chế độ xác lập, điện áp 2 pha sự cố bằng 0, áp pha lành tăng 1,36 lần. Dòng điện ở pha A và C gần bằng nhau và tăng 31,7 lần. Dòng pha lành tăng không đáng kể. Dòng NM pha A tăng nhiều nhất và gấp 38,5 lần. 4.2.5Mô phỏng chế độ NM 3 pha XT 22kV TTNĐ c- Kết quả mô phỏng
 • 23. 21 Bảng 4.11: Biên độ dòng và áp ở chế độ N(3) XT 22KV TTNĐ Pha A Pha B Pha C Điện áp đỉnh (kV) 0,6 0,6 0,6 Dòng điện đỉnh qua MC1(A) 3639 4015 4351 Dòng điện NM(A) 5067 5800 -4703 Điện áp cả 3 pha giảm còn rất nhỏ, dòng điện 3 pha đồng thời dòng NM đều tăng mạnh, dòng pha B tăng nhiều nhất gấp 50.8 lần do nằm ở giữa nên ảnh hưởng từ trường của 2 dòng NM của 2 pha ngoài là lớn nhất. Bảng 4.11. Bảng tổng hợp dòng điện, điện áp các trường hợp mô phỏngQTQĐ XT 22kV TTNĐ Nhận xét: - Khi chạm đất pha A (NM ở pha A), quá điện áp ở pha giữa là lớn nhất do ảnh hưởng từ trường 2 dòng bên cạnh. Cần chú ý đến Chế độ Biên độ I(A), U(kV) Xác lập N(1)A N(2)AC N(1,1)AC N(3) IA 117,2 2204 3525 3547 3639 IB 117,5 160 117 150 4015 IC 117,8 150 -3600 -3707 -4351 IAxk 3153 4100 4508 5067 IBxk 5800 ICxk 4100 3796 -4703 UA 18,2 0 9,2 0 0 UB 18,2 25,3 18,2 24,7 0 UC 18,2 23,8 9,2 0 0
 • 24. 22 quá điện áp khi ngắn mạch 1 pha và 2 pha chạm đất để chọn thiết bị cho lưới điện như thiết bị chống sét chẳng hạn. - Dòng NM đa số đều có giá trị rất lớn nên cần chỉnh định thời gian cắt của các thiết bị bảo vệ rơle đối với dòng điệnNM càng nhỏ càng tốt và trước khi xuất hiện đỉnh đỉnh xung dòng. Với NM 3 pha thì thời gian cắt NM phải nhỏ hơn 5ms.
 • 25. 23 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Quá trình quá độ điện từ làm xuất hiện các đỉnh xung dòng điện và điện áp quá độ. Thông qua việc ứng dụng phần mềm ATP, luận văn đã thực hiện được nhiệm vụ mô phỏng quá trình quá độ điện từ trong lưới điện trung áp. Kết quả mô phỏng cho phép ta nhìn nhận trực quan hơn về sự thay đổi dòng điện, điện áp ở các pha ứng với mỗi dạng ngắn mạch cụ thể; phân tích được dạng sóng, biên độ, giá trị đỉnh của sóng dòng điện và sóng điện áp quá độ. Kết quả này cũng có thể dùng tính toán, lựa chọn cách điện cho lưới điện trung áp... Sau thời gian đầu tư và triển khai thực hiện đến nay những nội dung đặt ra đã được hoàn tất. Các vấn đề đã được thực hiện trong luận văn: - Giới thiệu về phần mềm ATP và cách sử dụng nó để mô phỏng. - Dùng ATP Draw để mô phỏng quá trình quá độ điện từ cho lưới điện 35kV TTCĐ và lưới 22kV TTTTNĐ. - Phân tích được dạng sóng, biên độ, giá trị đỉnh của sóng dòng điện và sóng điện áp quá độ. Do thời gian có hạn nên tham vọng mô phỏng cho mọi dạng sự cố trong lưới điện trung áp chưa thể thực hiện được: như chưa khảo sát được lưới 35 kV TTNĐ qua cuộn dập hồ quang, lưới 22kV 3 pha 4 dây,... Một số vấn đề còn hạn chế: - Chỉ mô phỏng quá trình quá độ điện từ, không xét đến QTQĐ điện cơ.
 • 26. 24 - Việc mô phỏng chỉ tập trung vào 2 đại lượng là dòng điện và điện áp quá độ lưới 35kV TTCĐ và 22kV TTTTNĐ trong thực tế. Tóm lại, luận văn chỉ thực hiện việc mô phỏng quá trình quá độ điện từ bằng phần mềm ATP cho 2 xuất tuyến nói trên. Những điểm còn hạn chế nêu trên cũng chính là những hướng phát triển để đề tài hoàn thiện hơn.