Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Similar a Monimos Somus Järjestötyöpaja_12.11.2010(20)

Publicidad

Monimos Somus Järjestötyöpaja_12.11.2010

 1. 1 www.monimos.fi Somus järjestötyöpaja 12.11.2010
 2. Taustaa • Tutkija Aalto-yliopiston Teknillisessä korkeakoulussa, Mediatekniikan laitoksella • Suomen Akatemian rahoittama SOMUS-hanke tutkii sosiaalista mediaa kansalaisten ja hallinnon vuorovaikutuksessa • 10+ vuotta tietoteollisuudessa, yrittäjänä ja yrityksissä mm. kännykkä- ja verkkopalveluinnovaatioiden parissa • Ei nyt varsinaisesti järjestöjyrä  2
 3. Päivän tavoite • Tuottaa tänään yhdessä kanssanne ymmärrystä siitä, mitä sosiaalinen media ja muut modernit viestintämuodot voisivat tarkoittaa järjestötoiminnalle – aloittaen erityisesti kokemuksista Monimos.fi – palvelun kehittämisestä 3
 4. 4 Sisältö • Monimos taustaa & tavoitteet • Monimos-palvelun yhteissunnittelu • Monimos käytännössä, ml. järjestöjen näkökulma • Haasteet ja opit • Onnistumiset ja kokemukset • Miten eteenpäin? • Kysymyksiä & keskustelua
 5. 5 Monimos osapuolet • Moniheli – Pääkaupunkiseudun monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkoston Moniheli • Somus – Sosiaalinen media kansalaisten ja julkishallinnon väliseen yhteistyöhön) – Suomen Akatemian rahoittama tutkimusprojekti – “Immigrant media” –osaprojektissa mukana VTT, Aalto-yliopisto, Tampereen yliopisto • EPACE – Exchanging good practices for the promotion of an active citizenship in the EU – Oikeusministeriön koordinoima, Euroopan komission tukema, kv. hanke
 6. Moniheli Ry (& projekti) • Aloitus 2008 monikulttuuriyhdistys Familia Club ry:n hallinnoimana projektina • Tavoitteena muodostaa maahanmuuttajajärjestöjen verkosto •  Moniheli järjestön perustaminen huhtikuussa 2010 – 30 järjestöä perustajana • Haasteena järjestöjen tavoittaminen • Ongelma järjestöjen väliselle yhteistyölle • Ongelma viranomaisille yhteistyön luomiseksi •  Monimos vastaa Monihelin tavoitteisiin • Rekisteröityminen hyväksyttiin n. 2kk sitten
 7. 7 Taustaa: Social media Social media Content Communities and networks Web 2.0 technologies Fun FreeEasy
 8. 8 Osallistumisen uusia mahdollisuuksia • Sosiaalinen media tukee vuorovaikutusta, itseorganisoitumista ja luovuutta • Järjestöt puolestaan verkottumisen, tapahtumien ja toiminnan moottoreina • Maahanmuuttajat aktiivisina toimijoina, eikä keskustelun kohteena
 9. 9 Toimintaolettama • Tekemällä sosiaalisen median palvelun yhden monikulttuurisuusteeman tiimoilta, voidaan helpottaa yksilöiden ja järjestöjen välistä yhteistoimintaa, tukemalla mm. verkottumista, tiedonjakoa ja itseorganisoitumista
 10. 10 Monimos tavoitteet • Edistää maahanmuuttajien osallistumis- mahdollisuuksia yhteiskunnalliseen toimintaan sosiaalista mediaa hyödyntäen • Kaksisuuntainen viestintä ja yhteistyö maahanmuuttajien, kantaväestön, median ja julkishallinnon toimijoiden kesken
 11. 11 Monimos-palvelun yhteissunnittelu
 12. 12 Monimos suunnitteluprosessi • Yhteisölähtöinen osallistuva suunnittelu • “Monimos-tiimi”: 10 maahanmuuttajaa, 2 Moniheli työntekijää, EPACE ja Somus tutkijat/kehittäjä – Lisäksi verkon kautta avoin osallistuminen • Työmenetelmät – 8 työpajaa, n. kuukausittain, läsnä & etänä – Avoin verkkotyöskentely, esim, keskustelut, äänestykset
 13. 13 Idea Monimos palvelulle • Kehitettiin yhdessä Monimos-tiimin kanssa • Positiivisuus ja ideoiden jakaminen  “Solutions arena” • Verkottuminen ja integroitumiunen “kasvokkain”  “Events calendar” • Solutions + Events  Monimos.fi
 14. 14
 15. 15 Monimos project timeline Topic choice: immigrants + social media + participation Exploration: interviews, earlier research, media discussion Needs, problems, ideas Two workshops with immigrants, media, public sector Service concept Owela discussion, Moniheli workshop Service pilot Open test online, further development Focus Collaboration with Moniheli 2009 2010 Design and development w/ Monimos team Workshops + Owela discussion process stories, use stories, case stories, visual design, website testing, name,... Public service in continuous development based on user feedback
 16. 16 Monimos käytännössä
 17. www.monimos.fi 17
 18. Monimos arvolupaus ”Monimos on kansainvälisesti suuntautuneille ihmisille ja yhteisöille suunnattu virtuaalinen kohtauspaikka, jossa voi nauttia kulttuurien ja ihmisten monimuotoisuudesta ja edistää aktiivista kansalaisuutta.” 18
 19. Tarkoittaen, että Monimos on… • Positiivinen kohtauspaikka, jossa kehitetään osallistumista – Tiedon jakamisella ja ongelmanratkaisulla – Kansalaisosallistumisella ja keskustelulla – Yhdistämällä hyöty ja huvi • Verkottaa järjestöjä ja ihmisiä, joilla on samankaltaisia kiinnostuksen kohteita, ja auttaa heitä toimimaan • Yhdistää virtuaalisen ja läsnäolevat kohtaamiset  Monimos tavoitteena on käynnistää ja tukea yhteistoimintaa 19
 20. Monimosissa voi: • Kohdata monikulttuurisia yhdistyksiä ja kiinnostusryhmiä, verkottua, kertoa itsestäsi, oppima muilta => Henkilökohtaiset ja organisaatioprofiilit, linkit, kutsut • Saada tietoa ajankohtaisista monikulttuuritapahtumista Suomessa – ja voit promotoida oman järjestösi tapahtumia => Tapahtumakalenteri, jossa kutsut ja vieraslistat • Jakaa oman näkemyksen ajankohtaisissa asioissa, näyttää oman roolisia aktiivisena kansalaisena ja osallistujana => Käyttäjä- ja organisaatiokohtaiset blogit ja mielipidekyselyt, joilla voi myös käynnistää yhteistoimintaa 20
 21. Kohtaaminen virtuaalisesti ja läsnä : Monimos Club 21
 22. Järjestön näkökulmasta • Oma profiili & sivu mahdollista luoda minuuteissa • Tapahtumien viestintä muillekin kuin jäsenille • Uusien potentiaalisten jäsenien tavoittaminen • Haluttaessa suljettu työtila sisäisille keskusteluille • Käyttäjille samaan aikaan toiminta ”järjestöihmisenä” & omana itsenään 22
 23. Monimos & Sos. Med. periaatteet • Avoin osallistuminen • Kuka vaan voi littyä ja kirjoittaa “mitä vaan” • Ylhäältä alas vs. alhaalta ylös • Ihmiset käyttävät työkaluja odottamattomin tavoin • Luottamus osallistumisen, ei auktoriteetin kautta • Epämuodollinen keskustelu • Sisältö & sisällöstä keskustelu • Speed vs. quality, reuse of other services • “Conversation is king” • Joukkoäly 23 Ks. esim,..: A. Bruns; J.Surowiecky; C.Shirky
 24. 24 Monimos.fi kehitys • Monimos perustuu avoimiin, ilmaisiin pohjelmistoihin (WordPress and BuddyPress) – Helppo muokata – Voi integroitua muihin sosiaalisen median palveluihin ⇒ suhteellisen nopeaa ja edullista ohjelmistokehitystä • …tosin ohjelmistokehitys on vain pieni osa koko prosessia… 
 25. Tilanne • Julkistaminen 8.6.2010, jota seuraavina päivinä toista tuhatta kävijää • Nyt ~100 käyntiä/pvä, lievässä nousussa • ~300 käyttäjää, ~20 organisaatiota, ~30 ryhmää • Palvelun jatko osin epäselvä, Somus & EPACE loppuvat/loppuneet, Monihelin haltuun 25
 26. Haasteita? • ”taas yksi sosiaalisen median palvelu”? • Maahanmuutosta kuuma peruna? • Kenellä palvelun omistajuus ja visio? • Ylhäältä alas, alhaalta ylös – miten järjestöt ja viranomaiset voivat palvelua oikeasti hyödyntää? • Puheesta tekoihin?! Todellinen merkitys ja vaikuttavuus? 26
 27. Oppeja • Itseorganisoituminen yllättävän vaikeaa, järjestöt toisinaan yllättävän byrokraattisia • Tarvitaan merkittävästi lisää käyttäjien, järjestöjen ja eri sosiaalisten medioiden linkittämistä ja ristiinkäyttöä 27
 28. Onnistumisia? • Enimmillään keskustelussa liki 100 kommenttia • Järjestöt saaneet lisää jäseniä ja osallistujia tapahtumiin • Voimaantumisen kokemukset • Yksi osallisujan perustama yritys  • Monihelille erottautumistekijä 28
 29. Onnistumisia • “it was very insightful and very helpful when some people was like, "Hey, why not forget it, you spoke with him on a problem, find a solution," So I thought, "Ah, I think you're right." So I decided to act on that. I decided to setup my own company, so that's what I am pursuing now” – Dumisani Nkosi 29
 30. Onnistumisia “The most important part was seeing this energy, this team had, this volunteering energy they had and how much they wanted to do, to make change” 30
 31. Tulevaisuudessa ”mutta kyl tää oli sinänsä, et ainut tapa synnyttää jonkinlaista maahanmuuttajille suunnattua palvelua, ottaa maahanmuuttajat siihen mukaan, vaikka se tuo siihen omat haasteensa… nyt se on maahanmuuttajien omissa käsissä, et miten se etenee tästä eteenpäin. Nyt ei voida sanoa et esimerkiks ’joku ministeriö on tehny tämmösen palvelun, ja teidän tulis tätä käyttää ja olkaa tyytyväisiä siihen’, mitä saatte, vaan on ihmiset ollu mukana, siinä tekemässä.” 31
 32. Tulevaisuudessa • In the future, I would like the people, the immigrants, but also to initiate their own thing from scratch and do it. Maybe this time go and consult to the proper government entities and actually do their project. And then we can say, we the people started something” 32
 33. Tulevaisuudessa • “I think it has started the creation of this "one voice". We are nowhere near what where we should be... But we still need to just keep pushing or informing the other associations that this is a tool, this is what you can use… for example in their own associations or their own websites, where do they engage the society…?” 33
 34. 34 Kiitos! • Kysymyksiä? • Haastan kokeilemaan- www.monimos.fi • Ota yhteyttä: – Teemu.Ropponen@tkk.fi – 040-525 5153 – Löytyy myös Skype, Facebook, Twitter jne. 
 35. 35 Backup stuff Monimos Launch 8.6.2010
 36. Kysymyksiä (YSL 23.10.2010) • Kannattaako vanhan järjestön haaskata aikaa sosiaaliseen mediaan, vai onko sähköposti tarpeeksi? • Tartteeko olla kovakin guru että osaa kaikkia Face tai mitä lienee bookkeja käyttää? • Mitä konkreettista hyötyä uusien sosiaalisten medioiden sovellusten käytöstä on saatu? Kokemuksia? 36
 37. Kysymyksiä • Miten profiloida yhdistyksen eri tiedotustavat: jäsentiedote, verkkosivut, sähköpostilista ja Facebook jne? Jos esim. Facebookissa on vain linkki Internet-sivuille, uuden alustan käyttö ei kyllä tuo mitään uutta! • Miten välttää päällekkäisyyksiä eri tiedotuskanavia käytettäessä? 37
 38. Kysymyksiä • Miten paljon aikaa tämän kaiken käyttö vie? Jos se vie suhteettoman paljon aikaa, en sihteerinä viitsi käyttää hommaan enemmän aikaa kuin nyt. • Miten saada (ikääntyneemmät) jäsenet ylipäätään kiinnostumaan sosiaalisen median käytöstä? 38
 39. Volunteering and associations MONIHELI (The co-operation network of multicultural organizations in Helsinki Capital Area) We understood that an open democracy needs civil society where people act together on a voluntary basis. 39
 40. Volunteering and associations We have learned that NGOs are very popular among Finns which allowed us to be more co-ordinate and form partners. Especially when we took rather grass root movement. A key part of Finnish civic activity takes place in NGOs. – The Finnish Register of Associations contains over 120,000 associations – 70,000 are actively operational. – There are 1,000 national-level organizations and 3,000 regional ones. – Associations have a total of 15 million members – 3 times the population of Finland. – Around 75% of the population are a member of an association at some point in their lives, with 30% continuously a member of at least one association and – 8% of more than five associations.40
 41. Volunteering and associations Society consists; • Individuals = migrants from all side of life • Different groups of people = Group of migrants from one side of life We should capitalize the impact of free cooperation between migrants • an important element of democracy. Voluntary associations can also be seen as the area in society that falls between public authority and the market. 41
 42. Volunteering and associations In this respect; • Voluntarily organized human activities by for example: • associations, • non-governmental organizations, • clubs, families and • an endless variety of different groups, movements and communities formed by people. Voluntary associations mean activism by people for other people; acting together, for the common good. In other words, activities aim for good rather than for a benefit or profit. 42
 43. Volunteering and associations non-profit activity and autonomy, • we maintain an advisory board which shall actively follow developments in multicultural issues and migration and express its opinion on them • we are not dictated by heavy investments or shareholders’ profit expectations either. • provides many opportunities for influence, especially through political and trade union activity. Such opportunities open up an important dimension for spontaneous activities and activism in the context of civil society. 43
 44. Volunteering and associations Voluntary Organization differs in nature from the public and private sectors, and can be characterized by; • Individuals self-reliance and activism, – our supporting members • membership and actor ship, • coordinate cooperation between its member organisations • our networking Organization Members/ 30+ strong and growing 44
 45. Volunteering and associations voluntary work and choice, – our network is a politically and non-aligned non-profit organisation – we promote multiculturalism and tolerance in Finnish society – involvement of non-professionals and professionals, (writers, lawyers, artists, active youths, social workers ect) – Absence of official obligations and responsibilities makes it easier to adapt and provides space for response. • flexibility and independence, – we advice, steer and support our member organisations in the activities of the network and in joint projects and ventures – we are able to flexibly adapt to people’s wishes, needs and preferences as well as changes in society around them. – This allowed us the space for creativity and innovation (not fixed office hour, advantage for people to choose their from their free time and holidays) 45
 46. Volunteering and associations communality and locality as well as – we offer a framework for the cooperation network of multicultural organisations in the Helsinki capital region – we develop cooperation between migrant organisations and organisations engaged in multicultural activities – same continent, nearing country, among non native, more in common then differences thus creating a communality 46
 47. Volunteering and associations ethical behavior and solidarity. – we steer new immigrants into the activities of the member organisations and thus to facilitate their integration into Finnish society – away from their country of origin, understand better the feeling of being away from home, back ground of collective society, leader are hard to come, people take it seriously – we serve as a lobbyist for its members – we support the employment and entrepreneurship of migrants – People are motivated to act by their interest in an issue. Participation and inclusion provides them with the opportunity and ability to influence. – support interaction and cooperation between our members and other social actors 47
 48. Boundary between NGOs and government - constant redefinition Constant demands arising from civil society from people’s lives – that public decision-making tries to respond to. Citizens want the government to take care of many aspects of health care, security and wellbeing. On the other hand, public authorities control civil society – Parliament enacts laws and decrees that govern people’s lives. People usually accept the fact that the government regulates citizens’ private lives to a certain extent. It is important that the government does not reach everywhere. • Citizens would protest if the government tried to tell them which books they are allowed to read or what clothes women can wear in the streets. • Even issues such as building permits or import restrictions are seen as patronizing by many. 48
 49. Boundary between NGOs and government - constant redefinition In a democracy; • the border between government and civil society is under constant redefinition: • How deep into people’s private lives can the government go? • How much government regulation do people need and how much are they willing to take? • These borders have moved and will move in the future. • Such pressure for change can be both local and global. Indeed, many functions and policies have been created within civil society and later been adopted by the public sector in its services or methods. 49
 50. Questions and Answers? 50
 51. 51 Team member comments Monimos Launch 8.6.2010
 52. Team member comments 1/5 • As correctly said on the slogan this is the multicultural voice of Finland so that one day in the future we rather discuss and appreciate DIVERSITY and its value for creative capitalism! – Krishna Bhandari
 53. Team member comments 2/5 • We live in a global world • Integration is the only feasible solution • It is the responsibility of all associations to contribute by creating constructive information pertaining to the global citizens. • Together we can stand, divided we fall – Dumisani Nkosi
 54. Team member comments 3/5 • Forum for wider information and the appeal for Ethics and the value of communication in an open intercultural diversity. – Fondo Walter
 55. Team member comments 4/5 • In Democracy and the interactive process of active citizenship; civic society organizations play a pivotal role in empowering grass roots agents of change. • We at the African Civil Society see Monimos as an instrumental platform and a forum that is unique for immigrants in a multicultural discourse embedded in the dynamics of mass citizenship participation for societal progress and relative equal opportunities. – Cucu Wesseh
Publicidad