Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ QUẢNG CÁO.doc

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 8 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ QUẢNG CÁO.doc (20)

Anuncio

Más reciente (20)

HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ QUẢNG CÁO.doc

  1. 1. CÔNG TY TNHH FMP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Hà Nội, ngày ........ tháng ......... năm 2019 HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ QUẢNG CÁO DIGITAL MARKETING Số: /HĐQC Hôm nay, ngày …. tháng …. năm 2019 tại Văn phòng công ty TNHH FMP, nhà B6C, KĐT Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chúng tôi gồm: BÊN A (BÊN CUNG ỨNG DỊCH VỤ): CÔNG TY TNHH FMP Địa chỉ: Nhà B6C, KĐT Nam Trung Yên, P.Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội; Điện thoại: 0987.99.2019; Mã số thuế: 5600310789 Đại diện: ông Phạm Ngọc Châu Chức vụ: Giám đốc BÊN B (BÊN NHẬN CUNG ỨNG DỊCH VỤ): Địa chỉ: Điện thoại: Mã số thuế: Đại diện: ông/bà: Chức vụ: XÉT VÌ: - Để thúc đẩy hoạt động kinh doanh, Bên B có nhu cầu sử dụng các dịch vụ quảng cáo của Bên A. - Bên A là Công ty được thành lập và hoạt động hợp pháp; Bên A có đầy đủ năng lực để thực hiện việc cung ứng dịch vụ theo yêu cầu của Bên B. Các bên đã thỏa thuận và đi đến thống nhất ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ này (sau đây gọi tắt là “Hợp đồng”) với những điều khoản và điều kiện sau đây: ĐIỀU 1. ĐỐI TƯỢNG HỢP ĐỒNG Bên B đề nghị và Bên A đồng ý cung cấp dịch vụ quảng cáo với các hạng mục công việc sau: 1.1. Lên kế hoạch và tổ chức triển khai các chiến dịch quảng cáo trên FaceBook cho bên B. Bên A chịu trách nhiệm i) tư vấn lên ý tưởng, soạn thông điệp quảng cáo, thiết kế quảng cáo, cài đặt quảng cáo, và ii) tăng tối đa số lượng khách tương tác qua
  2. 2. chiến dịch quảng cáo. Bên B cử nhân sự phụ trách trả lời khách, chủ động liên hệ và tư vấn bán hàng cho khách. 1.2. Lên kế hoạch và tổ chức triển khai các chiến dịch quảng cáo từ khóa trên Google Adwords, SEO từ khóa để tiếp cận khách hàng mục tiêu ngay khi họ tìm kiếm thông tin về sản phẩm, dịch vụ trên Google. 1.3. Lên kế hoạch và tổ chức triển khai các chiến dịch quảng cáo mạng hiển thị trên Google Adwords để tiếp cận khách hàng mục tiêu khi họ đang check mail, đọc báo, nghe nhạc, xem phim, giải trí vv… trên hàng trăm báo điện tử, diễn đàn, mạng xã hội thuộc mạng lưới quảng cáo của Google. 1.4. Tần suất triển khai các chiến dịch Marketing đã nêu ở trên do hai Bên thống nhất trên tinh thần Bên A đề xuất được Bên B duyệt, phù hợp với mục tiêu doanh số và ngân sách Marketing của Bên B. 1.5. Nhiệm vụ chính của Bên A là làm thương hiệu và thu hút khách hàng tiềm năng về cho Bên B. Khi có khách tương tác, liên hệ hoặc để lại thông tin liên hệ, Bên B chủ động tư vấn và bán hàng cho khách. Sau khi Bên B bán hàng thành công cho khách, Bên A sẽ hỗ trợ Bên B triển khai các chiến dịch chăm sóc khách hàng (như đã nêu ở trên) để tăng tỷ lệ khách hàng quay trở lại mua hàng. Mọi công việc cụ thể hoặc phát sinh khác giữa hai Bên sẽ được lập thành các phụ lục đính kèm và là một phần không thể tách rời với Hợp đồng này. ĐIỀU 2. THỜI HẠN CỦA HỢP ĐỒNG 2.1. Thời hạn của Hợp đồng này là 12 tháng kể từ ngày ……………………. 2.2. Trường hợp thời hạn Hợp đồng chấm dứt, nếu các bên không có thỏa thuận khác và không bên nào có thông báo về việc chấm dứt hợp đồng, Hợp đồng sẽ tự động gia hạn thêm một khoảng thời gian là 03 tháng. ĐIỀU 3. PHÍ DỊCH VỤ 3.1. Phí dịch vụ được các bên thống nhất như sau STT CÔNG VIỆC THÀNH TIỀN (VNĐ/tháng) 1 Phí triển khai và duy trì dịch vụ 3.000.000 2 Phí chạy quảng cáo trả cho FaceBook, Google, Zalo,... Chạy từ thẻ Visa của bên B 3.2. Các khoản phí nêu tại Khoản 1 Điều này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). 3.3. “Chi phí Triển khai” ở đây mặc định được hai Bên hiểu là thù lao cho toàn bộ ê kíp của Bên A khi giúp Bên B triển khai các nội dung công việc được nêu ở Điều 1 của Hợp đồng này. Không bao gồm mọi khoản chi phí trả cho các bên thứ 3 để triển khai các nội dung công việc được nêu ở Điều 1 do Bên A đề xuất và được bên B đồng ý duyệt triển
  3. 3. khai thực hiện, như chi phí thiết kế website/ app, sản xuất video quảng cáo, gửi tin nhắn SMS, chi phí mua và chạy quảng cáo trả cho FaceBook/ Google/ Zalo/, làm truyền thông trên Báo chí/ Phát thanh/ Truyền hình, xúc tiến bán hàng vv… 3.4. Trong quá trình thực hiện công việc, nếu có điều chỉnh nội dung công việc thì các bên sẽ bàn bạc, thỏa thuận bổ sung, điều chỉnh về phí dịch vụ và thời gian thực hiện công việc. ĐIỀU 4. THANH TOÁN 4.1. Thời hạn thanh toán: Việc thanh toán phí triển khai và duy trì dịch vụ của bên A sẽ được bên B thực hiện trong 5 ngày đầu mỗi tháng. Phí chạy quảng cáo trả cho FaceBook, Google, Zalo,... theo chính sách của nhà phát triển, được tự động trừ từ tài khoản Visa của bên B. 4.2. Hình thức thanh toán: Việc thanh toán được thực hiện bằng hình thức thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản cho Bên A theo thông tin tài khoản của Bên A như sau: - Người hưởng thụ: PHẠM NGỌC CHÂU - Tài khoản số: 21510002886928 - Tên Ngân hàng: BIDV - Chi nhánh/Phòng Giao Dịch: Cầu Giấy 4.3. Đồng tiền thanh toán: Việt Nam đồng ĐIỀU 5. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A: 5.1. Quyền của Bên A: - Nhận tiền thanh toán của Bên B được qui định trong Hợp đồng này. - Yêu cầu bên B cung cấp thông tin quảng cáo trung thực, chính xác theo đúng thời hạn của Hợp đồng. 5.2. Nghĩa vụ của Bên A: - Trong 2 tuần đầu tiên Bên A sẽ làm việc với người đại diện Bên B để hiểu rõ về sản phẩm dịch vụ, mô hình kinh doanh và mục tiêu, kế hoạch phát triển của Bên B trong ngắn hạn và trung hạn: Từ đó có cơ sở điều phối nhân sự phù hợp nhất phụ trách triển khai dự án hợp tác giữa hai Bên. - Từ tuần thứ 3 trở đi, Bên A sẽ chủ động triển khai công việc theo các hạng mục đã nêu trong Điều 1 này, ở địa điểm của Bên A. Hai Bên trao đổi và phối hợp công việc qua điện thoại hoặc các kênh giao tiếp Online khác là Zalo và Email. - Thực hiện dịch vụ quảng cáo thương mại theo đúng thỏa thuận trong Hợp đồng. - Thực hiện Hợp đồng trên tinh thần trung thực, thiện chí, vì lợi ích của Bên B.
  4. 4. - Thực hiện sự lựa chọn của Bên B về hình thức, nội dung, phương tiện, phạm vi và thời gian quảng cáo thương mại. - Tổ chức quảng cáo trung thực, chính xác về hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thương mại theo thông tin mà Bên B đã cung cấp. - Thông báo cho Bên B về tình hình thực hiện, kết quả công việc (vào 05 ngày cuối mỗi tháng) và về những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng này. ĐIỀU 6. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B: 6.1. Quyền của Bên B: - Bên B có quyền yêu cầu Bên A báo cáo tiến độ thực hiện về nội dung quảng cáo mà Bên A đang thực hiện cho Bên B. - Lựa chọn hình thức, nội dung, phương tiện, phạm vi và thời gian quảng cáo, marketing. - Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Hợp đồng dịch vụ quảng cáo, marketing. 6.2. Nghĩa vụ của Bên B: - Thanh toán đầy đủ, đúng hạn cho Bên A theo quy định của Hợp đồng này. - Cung cấp tài liệu cần thiết, chính xác, đầy đủ và kịp thời về hoạt động sản xuất, hàng hóa dịch vụ của Bên B và các thông tin liên quan khác làm cơ sở cho việc thực hiện cung ứng dịch vụ của Bên A và chịu trách nhiệm về các thông tin do mình cung cấp. Bên A không chịu trách nhiệm trong trường hợp việc vi phạm các nghĩa vụ của Bên A là do Bên B cung cấp thông tin không kịp thời không đúng và/hoặc không đầy đủ. - Cử nhân sự phối hợp với Bên A, phụ trách cung cấp mọi thông tin liên quan đến sản phẩm, dịch vụ và các chương trình khuyến mại của Bên B, dưới dạng bài viết (chỉ cần gạch đầu dòng song phải đủ ý và thông tin chính xác), hình ảnh hoặc video để Bên A chủ động: +) Chỉnh sửa và hoàn thiện lại thông tin; +) Chuyển sang thiết kế quảng cáo; +) Chuyển thiết kế quảng cáo cho bên B duyệt và triển khai các chiến dịch quảng cáo cho Bên B. - Thông báo cho Bên A về những thay đổi trong yêu cầu thực hiện Hợp đồng trước ít nhất (03) ba ngày bằng văn bản hoặc qua email cụ thể để Bên A có thể kịp thời thực hiện. Trong trường hợp có những yêu cầu mới theo yêu cầu của Bên B, các bên cùng thỏa thuận về phương án và thời hạn thực hiện. - Đảm bảo đủ số tiền trong thẻ Visa để thanh toán các chiến dịch quảng cáo cho FaceBook, Google, Zalo,... - Các nghĩa vụ khác theo Hợp đồng này hoặc theo quy định pháp luật.
  5. 5. ĐIỀU 7. BẢO MẬT THÔNG TIN: 7.1. Mỗi Bên có nghĩa vụ bảo mật các Thông tin mật của bên kia và cam kết chỉ sử dụng các thông tin đó cho mục đích thực hiện Hợp đồng này. 7.2. Một Bên không bị xem là vi phạm nghĩa vụ bảo mật thông tin theo quy định tại Điều này trong các trường hợp sau: - Trong trường hợp pháp luật có yêu cầu hoặc theo quyết định, bản án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; - Cung cấp thông tin cho nhân viên, nhà thầu, đối tác của mỗi bên cho mục đích thực hiện Hợp đồng này. 7.3. Trong trường hợp phải tiết lộ thông tin cho các nhân viên, đối tác, nhà thầu hay khách hàng theo quy định của pháp luật hoặc quy định của Hợp đồng này, mỗi Bên có nghĩa vụ áp dụng những biện pháp hợp lý nhằm bảo đảm các cá nhân/tổ chức tiếp nhận thông tin có nghĩa vụ bảo mật các thông tin như các Bên trong Hợp đồng này. ĐIỀU 8. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG Hợp đồng này bị chấm dứt trong trường hợp xảy ra các sự kiện sau đây: 8.1. Một bên có hành vi vi phạm các Điều Khoản cơ bản của Hợp đồng này và không khắc phục vi phạm trong vòng (30) ngày kể từ ngày nhận được thông báo yêu cầu khắc phục bằng văn bản của Bên bị vi phạm. 8.2. Một bên lâm vào tình trạng phá sản, mất khả năng thanh toán hoặc giải thể. 8.3. Theo thoả thuận giữa các Bên. 8.4. Một Bên thông báo bằng văn bản cho bên kia về việc chấm dứt Hợp đồng trước ít nhất 30 ngày. 8.5. Các trường hợp khác theo Hợp đồng này và/hoặc theo quy định pháp luật. ĐIỀU 9. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP Bất kỳ tranh chấp nào giữa các bên phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng này bao gồm nhưng không hạn chế các vấn đề liên quan đến hình thức, thực hiện Hợp đồng, vi phạm, hiệu lực hay bất kỳ nội dung của Hợp đồng này sẽ được giải quyết trước hết bằng thương lượng đàm phán giữa các bên trên tinh thần thiện chí, trung thực. Trong trường hợp, một Bên không muốn hoặc các Bên không thể giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp thương lượng, hoà giải trong thời hạn (30) ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp, Các Bên đồng ý đưa tranh chấp ra giải quyết tại Toà án có thẩm quyền. ĐIỀU 10. CAM KẾT CHUNG 10.1. Hợp đồng này có thể sửa đổi, bổ sung theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc theo thoả thuận của các Bên. Trong trường hợp này, các Bên có thể bổ sung vào Phụ lục kèm theo Hợp đồng này.
  6. 6. 10.2. Các bên cam kết việc ký kết Hợp đồng này là đúng thẩm quyền và trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện, không bị bất cứ sức ép hay lừa dối nào. 10.3. Các bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các thỏa thuận trong Hợp đồng. Những nội dung không được thể hiện trong Hợp đồng sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật. 10.4. Mọi sửa đổi, bổ sung Hợp đồng được các bên thống nhất, lập thành các Phụ lục. Phụ lục hoặc/và văn bản khác được coi là thành phần không tách rời của Hợp đồng này. 10.5. Hợp đồng lập thành (02) hai bản, mỗi Bên giữ (01) một bản có giá trị như nhau kể từ ngày hai Bên cùng ký kết. ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B (Kí, ghi rõ họ tên, đóng dấu) (Kí, ghi rõ họ tên, đóng dấu) Phạm Ngọc Châu
  7. 7. PHỤ LỤC I MÔ TẢ CÔNG VIỆC STT HẠNG MỤC MÔ TẢ GHI CHÚ 1 Quảng cáo Facebook - Tạo Fanpage (nếu bên B yêu cầu). - Thiết kế tin bài. - Tạo chiến dịch quảng cáo và chạy quảng cáo. - Theo dõi và tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo. - Báo cáo, phân tích hiệu quả chiến dịch quảng cáo. Bên B cử người phối hợp, cung cấp hình ảnh, video,... và duyệt nội dung tin bài, ngân sách chiến dịch quảng cáo. 2 Quảng cáo Google - Tạo chiến dịch quảng cáo. - SEO từ khóa lên top theo yêu cầu của bên B. - Theo dõi và tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo. - Báo cáo, phân tích hiệu quả chiến dịch quảng cáo. - Tối ưu hóa nội dung website, viết bài chuẩn SEO. Bên B cử người duyệt từ khóa và ngân sách. 3 Quảng cáo Zalo - Tạo cửa hàng. - Thiết kế quảng cáo và chạy quảng cáo. - Báo cáo, phân tích hiệu quả chiến dịch quảng cáo. 4 Chăm sóc website, Fanpage - Viết bài chuẩn SEO. - Tối ưu hóa nội dung website để website chạy nhanh, dễ tiếp cận khách hàng; xử lý lỗi. - Tăng lượng tương tác và like trang, nhiều thành viên, lượng theo dõi. - Chia sẻ bài viết lên các hội, nhóm, website nhiều người tương tác, thuộc các lĩnh vực kinh doanh của bên B. Bên A đảm bảo từ 15 - 20 bài viết 1 tháng, tùy thuộc vào số lượng nội dung, hình ảnh, video,... do bên B cung cấp.
  8. 8. PHIẾU BÀN GIAO USER VÀ PASS 1. Tài khoản quản trị FaceBook: Link : Username : antoanvn Password : g14F2ldg Ghi chú: Vui lòng đọc kỹ các bước trước khi sử dụng : - Tuyệt đối không tiết lộ mật khẩu cho những người không được quyền truy cập thông tin. - Bảo quản thông tin mật khẩu cẩn mật tránh thất lạc. - Khi nghi ngờ thông tin mật khẩu bị tiết lộ, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để cập nhật. - Hãy đổi mật khẩu email & mật khẩu quản trị CMS sau lần đăng nhập đầu tiên. - Để thay đổi mật khẩu FTP, vui lòng liên hệ với chúng tôi. - Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những thông tin sai lệch trên website nếu Quý khách để lộ mật khẩu hoặc do người cập nhật cập nhật không chính xác.

×