CSPT

416 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

CSPT

 1. 1. Thais Contreras, Alba delCanto, CristinaCasanella, MireiaCompanys, Jhon Fredy iRoger Colomo.
 2. 2. C.S.P.TNosaltres hem creat la CSPT(Cases Sostenibles Per a Tothom), que és una ONG que el seu objectiu és construir habitatges sostenibles i vener-los a més baix preu perquè la gent els puguin comprar i que visqui més gent als habitatges sostenibles.
 3. 3. C.S.P.T L’habitatge sostenible té com a objectiu substituir, tant com sigui possible, el consum de recursos i energies no renovables pel d’altres que si que ho siguin. La captació i reutilització de les aigües, la transformació de l’energia solar tèrmica o elèctrica i nous sistemes de climatització ens ajuden a aconseguir aquest objectiu.
 4. 4. C.S.P.TLa reducció d’aigua corrent en un habitatge es pot aconseguir dedues maneres diferents: Captant l’aigua de la pluja que cau sobre la coberta de l’habitatge i canalitzant-la cap a un dipòsit per utilitzar-la on no cal que l’aigua sigui potable: cisterna de vàter, rec de jardins i rentat de cotxes. Depurant les aigües grises( aigües procedents de banyeres, lavabos, dutxes, rentadores) i emmagatzemant-les per a un ús posterior: cisternes de vàter, rec de jardins, fons i estanys.
 5. 5. C.S.P.T Per reduir el consum de gas o d’energia elèctrica podem fer ús de l’energia solar. L’energia del sol ens arriba en forma de llum i calor. La calor (energia tèrmica) es pot fer servir directament per escalfar aigua per mitjà de col·lectors solars. L’energia de la llum es pot aprofitar mitjançant cèl·lules fotovoltaiques: dispositius basats en el silici que poden transformar l’energia de la llum en energia elèctrica.
 6. 6. C.S.P.TPer reduir el consum de gas podem instal·lar un sistemade transformació d’energia solar a tèrmica: utilitzantcol·lectors solars aconseguim escalfar l’aigua sanitària. El Sol escalfa l’aigua freda en els col·lectors solars. L’aigua escalfada directament pel Sol va a un intercanviador de calor on escalfa l’aigua d’un altre circuit.
 7. 7. C.S.P.T
 8. 8. C.S.P.TPer reduir el consum d’energia elèctrica utilitzarem un sistemacapaç de transformar l’energia solar en elèctrica per mitjà delsplànols fotovoltaics. Els plafons fotovoltaics generen energia elèctrica a partir de l’energia de la llum solar. El regulador proporciona un corrent continu estable que, per mitjà de distribuïdors, arriba a diversos aparells de la llar. Les bateries es poden continuar fent servir a la nit, per continuar tenint energia elèctrica encara que no hi hagi llum.
 9. 9. C.S.P.T Les tècniques de climatització natural es caracteritzen pel consum d’una quantitat molt petita d’energia per proporcionar unes condicions de temperatura, humitat i neteja de l’aire òptimes en totes les èpoques de l’any.
 10. 10. C.S.P.T Un aïllant tèrmic correcte permet que el consum energètic per climatitzar l’habitatge es redueix considerablement, ja que a l’estiu la calor de l’exterior no entra a l’habitatge i a l’hivern la calor de l’habitatge n o s’escapa de l’exterior. Així, consumim menys energia per mantenir una temperatura agradable en qualsevol estació de l’any. El buit és el millor aïllant tèrmic que existeix, però l’elevada dificultat d’obtenir-lo ens obliga a utilitzar cambres d’aire.
 11. 11. C.S.P.TEmprant sistemes de ventilació natural a casa nostra aconseguimun enorme estalvi d’energia, tant en la ventilació com en larefrigeració i la deshumidificació. L’aire fred procedent de les galeries subterrànies entra a la casa. En escalfar-se i tornar-se més lleuger, l’aire ascendeix i es distribueix en les estances de l’habitatge. Finalment surt a l’exterior per les obertures superiors de cada planta. L’aire fred al nivell de la terra entra a la galeria subterrània i es tanca el cicle. A les galeries subterrànies hi ha safates amb sòls absorbents d’humitat.
 12. 12. C.S.P.T LaCSPT vol conscienciar a la població que les cases sostenibles són una bona inversió, ja que si aconseguim que la gent s’adapti a aquestes cases, aconseguirem a la vegada un futur més net, amb menys contaminació i una gran millora del perillós canvi climàtic que s’esta produint.

×