Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Devel.cz - História, súčastnosť a budúcnosť spracovania PHP… vieme PHP ešte zrýchliť?

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 27 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Anuncio

Devel.cz - História, súčastnosť a budúcnosť spracovania PHP… vieme PHP ešte zrýchliť?

 1. 1. História, súčastnosť a budúcnosť spracovania PHP… ! vieme PHP ešte zrýchliť? Tomáš Srnka
 2. 2. Tomáš Srnka @tomassrnka, @relbit
 3. 3. “Nearly half of web users expect a site to load in 2 seconds or less, and they tend to abandon a site that isn’t loaded within 3 seconds..” – Sherice Jabocs, KissMetrics http://blog.kissmetrics.com/speed-is-a-killer/
 4. 4. PHP je pomalé alebo… bolo pomalé?
 5. 5. PHP 5.3 • 5.3.X verzia je najpoužívanejšia PHP verzia • viac ako 50% market share vďaka distribúciam RHEL 6, Debian Squezy, Ubuntu 12.04 LTS • end of life, 5.3.28 obsahuje niekoľko kritických chýb
 6. 6. • PHP 5.3 je pomalé, žiadne cachovanie kódu • Riešenia: • APC - Alternative PHP Cache • OPCache (?)
 7. 7. PHP 5.4 • Nárast výkonu o cca 15% • Zníženie pamäťovej náročnosti o 20% • Real life, niekde okolo 5% zlepšenie • OPCache sa stáva použiteľným
 8. 8. PHP 5.5 • Build-in OpCache a štandardne je zapnutá • Voči PHP 5.4 znovu zrýchlenie o 15% bez OpCache, s OpCache výrazne viac • Real life potvrdzuje aj zrýchlenie o 15-20%
 9. 9. Opcache Executing Caching Optimizing Parsing&Compiling opcodes opcodes opcodes opcodes Shared memory Save&Load
 10. 10. Kam ďalej
 11. 11. PHP 5.6-dev • Evolúcia PHP, tak ako pri 5.4 a 5.5 • Aktuálne PHP 5.6-RC1 • Značne zlepšená OpCache • PHP 5.6 bude vydané v najbližších mesiacoch
 12. 12. PHP-NG (5.7-dev) • Umožní implementovať JIT kompilátory do PHP • Výrazne zníženie alokácie pamäte => Zníženie počtu inštrukcií • Wordpress používa iba 45% počtu inštrukcií na vygenerovanie homepage voči PHP 5.5 • SAPI mod_php nebude dostupné
 13. 13. • Just-in-time (JIT) kompilacia do bytecode • Výrazne lepší výkon, až 10x rýchlejšia exekúcia • (Takmer) stabling riešenie • Kompatibilné s väčšinou opensource Frameworkov
 14. 14. • Proof-of-concept • Github nesedí s reálnym stavom, vývoj za zatvorenými dverami • Opensource verzia bude k “ničomu” • 2-3x rýchlejšie ako HHVM / 20-30x rýchlejšie ako PHP
 15. 15. Benchmark-y • Testovacie prostredie: • Scientific Linux 6.5 (klon RHEL 6), OpenVZ, ZFS (100% IO hitrate) • Core i7 920 - 2.66GHz, 24GB RAM • nginX a fastcgi • Vlastné buildy PHP 5.3, 5.4, 5.5, 5.6-dev, HHVM a HippyVM ! • Cieľ • Porovnať hrubý a reálny dopad zmien medzi verzia PHP a nových PHP VM
 16. 16. Fannkuch • Hrubá vypočetná sila, generovanie permutacií Sekundy 4000 3000 2000 1000 0 PHP 5.3 PHP 5.4 PHP 5.5 PHP 5.6-dev HHVM HippyVM Menej je lepšie
 17. 17. gcBench • Memory allocation & Garbage Collector Benchmark Sekundy 50 37,5 25 12,5 0 PHP 5.3 PHP 5.4 PHP 5.5 PHP 5.6-dev HHVM HippyVM Menej je lepšie
 18. 18. Wordpress 3.9.1., 1GB dummy dát, 15 pluginov # ab -c 20 -n 10000 http://IP/wordpress/?page_id=5
 19. 19. Requests per second Wordpress - benchmark 180 135 90 45 0 PHP 5.3 PHP 5.3-APC PHP 5.4 PHP 5.5-OpCache PHP 5.6-OpCache HHVM Viac je lepšie
 20. 20. Zmenou PHP VM resp. verzie bez zmeny riadku PHP kódu 25 req/s 7,12x 178 req/s
 21. 21. Čo sa do testu nezmestilo • JPHP - Kompilátor PHP do JVM, 2-10x rýchlejší ako čisté PHP, kompatibilné s PHP 5.4 • Zephir - Kompilátor PHP do C, vlastný fork PHP • PHP-NG - v čase testu viac padalo ako bežalo $ • HippyVM - neexitujúca opensource MySQL extension • [ Moja “vlastná” VM pre PHP ]
 22. 22. Kam ide PHP? • Opensource je super, každý si môže spraviť svoj FORK :) • Veľká fragmentácia v posledných mesiacoch, či už vo forme VM alebo samotného jazyka • Rasmus Lerdorf naklonený HHVM, Vývojári Zend bojujú za vlastný JIT, preto PHP-ng • Čas ukáže, zatiaľ vyhráva HHVM (Facebook)
 23. 23. Ďakujem za pozornosť
 24. 24. Otázky? • Twitter: @tomassrnka, @relbit • tomas.srnka@relbit.com
 25. 25. http://m.Feedbando.com/PHPrychle

×