Publicidad

VUCAveYONETIM.pptx

Management consultant and Trainer
30 de Dec de 2022
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

VUCAveYONETIM.pptx

 1. VUCA Dünyası ve YÖNETİM www.tkaraca.com karaca@tkaraca.com
 2. Zaman değişiyor. Bu yeni bir şey değil ...
 3. Endüstri 1.0 Su – buhar gücü Makinalaşma
 4. Elektrik Kitlesel üretim Üretim hattı
 5. Bilgisayarlar ve otomasyon
 6. İnternet Fiziksel ve siber sistemler
 7. İnsan – fiziksel ve siber sistemler
 8. ENDÜSTRİ DEVRİMLERİ Endüstri 1.0 Endüstri 3.0 Endüstri 4.0 Endüstri 5.0 Endüstri 2.0 1780 1900 1970 2000 2020 120 yıl 70 yıl 30 yıl 20 yıl
 9. Logaritmik Artış
 10. ENDÜSTRİ DEVRİMLERİ Endüstri 1.0 Endüstri 3.0 Endüstri 4.0 Endüstri 5.0 Endüstri 2.0 1780 1900 1970 2000 2020 120 yıl 70 yıl 30 yıl 20 yıl
 11. Değişkenlik
 12. Değişkenlik Belirsizlik
 13. Değişkenlik Belirsizlik Karmaşıklık
 14. Değişkenlik Belirsizlik Karmaşıklık
 15. Değişkenlik Belirsizlik Karmaşıklık Muğlaklık
 16. VUCA terimi kökeni ve amacı Kavram il kez 1987 Warren Bennis tarafından liderlik teorilerini açıklarken kullanıldı ve 1990’ların başında ABD Askeri Akademisi tarafından kullanılmaya başlandı. Tarif edilemez olanı tanımlamak ve maddi olmayanı yakalamak için kullanılan bir terim haline geldi
 17. VUCA ve zorlukları Volatility / Değişkenlik Değişimin doğasını ve hızını öngörmek ve bunlara yanıt vermek
 18. VUCA ve zorlukları Uncertainity / Belirsizlik Her zaman net bir yöne ve kesinliğe sahip olmadan kararlı bir şekilde hareket edebilmek.
 19. VUCA ve zorlukları Complexity / Karmaşıklık Karmaşıklık, kaos ve karışıklık içinde gezinmek
 20. VUCA ve zorlukları Ambiguity / Muğlaklık Sürekli sürprizlere ve öngörülebilirlik eksikliğine rağmen etkinliği korumak
 21. VUCA özet • Büyük dalgalanmalar ve hızlı değişim
 22. VUCA özet • Tahmin etmesi zor, belirsiz bir yolculuk
 23. VUCA özet • Birçok parça, aşırıbirbirine bağlılık, Sınırlandırılması zor
 24. VUCA özet • Değerlendirmesi, anlaması zor, belirsiz
 25. VUCA organizasyonunuz ve Liderliğiniz için ne anlama geliyor?
 26. VUCA'nın hangi fenomenleri günlük yaşamınızda en çok deneyimlediğiniz şey?
 27. DİĞER ETKENLER
 28. 5 NESİL BİRARADA
 29. AVRUPA ve ABD YAŞLANIYOR
 30. İKLİM DEĞİŞİMİ This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC
 31. En önemli riskler çevresel, ancak ekonomiyi göz ardı ederseniz düzeltilmesi çok daha zor olacaktır This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-ND
 32. GELİR DAĞILIMI Pay sahibi kadar paydaşlar da düşünülmeli BİLİNÇLİ KAPİTALİZM This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-ND
 33. "Küresel Tehlike Algısı" "hayalkırıklığı yaşayan gençlik" ve "bağlarda kopuş" başlıkları, "çevre" ve "terör" seviyesinde bir endişeye dönüşmüş.
 34. "Küresel Tehlike Algısı" 3-5 yıl çerçevesindeki endişe algısında "fiyat dengesizlikleri" ve "ekonomik kriz" beklentisi, "devletler arası gerilim" seviyesinin de üstündeki riskler arasında anılmış.
 35. "Küresel Tehlike Algısı" 5-10 yıl çerçevesinde öngörülen "varoluşlar tehlikeler" daha da ürpertici: Kitle imha silahları. Çökecek devletler. Biyoçeşitlilik kaybı. Zararlı teknolojiler. Doğal kaynak krizleri. Sosyal güvenliğin çöküşü. Çoğulculuğun çöküşü. Endüstrinin çöküşü.
 36. VUCA
 37. Albert Einstein Sorunları, onları yarattığımız düşünce şekli ile çözemeyiz.
 38. Peter Drucker Değişim zamanlarındaki en büyük tehlike türbülans değil, dünün mantığıyla hareket etmektir.
 39. Çevre, şirketten daha hızlı değişiyorsa o şirketin sonu yakındır. Jack Welch
 40. VUCA
 41. DEĞİŞİM - DÖNÜŞÜM
 42. Kelebek dönüşümdür tırtılın daha iyi hale gelmesi değil
 43. DEĞİŞİM Sistemi daha iyi, daha hızlı, daha ucuz hale getirir ... Geçmiş referans noktasıdır: Olanlara reaktif adaptasyondur, Gelecek, geçmişin gözden geçirilmiş veya geliştirilmiş bir versiyonudur, Sistemin eski veya geliştirilmiş kuralları UYGULANIR.
 44. DÖNÜŞÜM Yeni sistemler yaratır. Gelecek referans noktasıdır: Proaktiftir. Gelecek, geçmişin kısıtlamalarından arındırılmıştır olarak tasarlanır. «Kalıplar dışında düşünce". Sistemin yeni kuralları vardır.
 45. VUCA'ya olumlu bir dönüş!*
 46. VUCA
 47. Değişkenlik yerine VİZYON Amaç plandan daha önemlidir.  Bir vizyon geliştirin  Anlam yaratın, "Neden ile Başlayın"  Değerler hiyerarşisine yönelin  Motivasyonu etkinleştirin
 48. Belirsizlik Yerine ANLAMAK Meta-stratejik olarak düşünün ve planlayın Bağlamsal anlayış oluşturun "Backcasting" anlamında "Sonu göz önünde bulundurarak başlayın" Yetkinlikleri ve kaynakları belirleyin,
 49. Karmaşıklık yerine BERRAKLI K
 50. Belirsizlik yerine ÇEVİKLİK
 51. ALTIN ÇEMBER KURALI NEDEN NASIL NE NE Dünyadaki tüm şirketler "NE" yaptıklarını bilir. Bu sattıkları ürün veya hizmettir. NASIL Sadece bazı şirketler "NASIL" yaptıklarını bilir. Bu, onları özel yapan ve rakiplerinden ayıran şeylerdir. NEDEN Çok az şirket "NEDEN" yaptığını bilir. "NEDEN" para değil, sonuçtur. "NEDEN" bir amaçtır, sebeptir veya inançtır. Ve şirketinizin asıl varoluş sebebidir.
 52. VUCA
 53. Kar amacından değerlere Kâr, tipik olarak geleneksel işletmelerin merkezi odak noktasıdır, ancak sosyal veya çevresel etkiye öncelik veren kuruluşlarda amaç ve değerler daha fazla vurgulanarak süreklilik sağlanabilir..
 54. Hiyerarşik piramitten düz organizasyona Hiyerarşik bir piramit, güç ve karar verme yetkisinin en üstte yoğunlaştığı bir yapıyı ifade ederken, bir ekip ağı, ekiplerin daha fazla özerkliğe ve sorumluluğa sahip olduğu, merkezi olmayan ve yatay bir yaklaşım performansı artıracaktır.
 55. Yönetici liderlikten destekleyici liderliğe Yönlendirici liderlik, açık talimatlar vermeyi ve çalışanların bunları takip etmesini beklemeyi içerirken, destekleyici liderlik, çalışanların hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için rehberlik ve kaynaklar sağlamayı içerir.
 56. Plan ve öngörüden, deneme ve uygulamaya Geleneksel yaklaşım, geleceği planlamaya ve tahmin etmeye odaklanır, ancak günümüz dünyasında denemeyi ve değişime uyum sağlamayı ön plana almak gerekir.
 57. Kurallar ve kontroldan, özgürlük ve güvene Geleneksel organizasyonlar, kurallara ve kontrola ağırlık verir, özgürlük ve güven, yaratıcılığa ve işbirliğine değer veren ortamlarda çok saha verimli ve sürdürülebilir sonuçlar doğuracaktır.
 58. Merkezi otoriteden genişletilmiş karar vermeye Merkezi otorite, karar verme gücünün tek bir kişi veya grupta yoğunlaşmasını önerir, dağıtılmış karar verme, gücün birden fazla kişi veya ekip arasında paylaşılmasını sağlar.
 59. Gizlilikten şeffaflığa Gizlilik genellikle geleneksel kuruluşlarların temel ilkelerinden biridir. Şeffaflık, tüm iş uygulamalarında açık ve şeffaf olmayı içerir ve sürekliliği sağlar.
 60. İş tanımları ve kutucuklardan yetenek ve ustalığa İş tanımları, geleneksel organizasyonlardaki çalışanlar için belirli görev ve sorumlulukları ana hatlarıyla belirtirken, yeteneklere ve ustalığa odaklanmak, çalışanların benzersiz becerilerini ve uzmanlıklarını geliştirmeye ve kullanmaya teşvik edildiği daha esnek bir yaklaşım verimliliği ve işe bağlılığı artıracaktır..

Notas del editor

 1. Y8Ğ B980UY7 0PI
 2. İlk sanayi devrimi, üretimi mekanize etmek için su ve buhar gücünü kullandı.
 3. İkinci sanayi devrimi, seri üretim yapmak için elektrik kullandı. Sanayi Çağı •Artan değişim •İşlevselleştirme •"Tedarikçi Gücü"
 4. Üçüncü sanayi devrimi, üretimi otomatikleştirmek için bilgisayarları kullandı. Bilgi Ekonomisi • X Kuşağı - Baby Boomers •Kopuk değişim •Ağlar ortaya çıkıyor •Sürekli fiyat düşüşü •"Müşteri
 5. Devam eden dördüncü sanayi devrimi, fiziksel dünyayı ve dijital dünyayı toplamak için bilgi teknolojilerini kullanıyor. Yaratıcılık Ekonomisi• Y kuşağı sahneye çıkıyor • Kurum kültürünün performansa olan etkisi • Sıradışı yönetim
 6. Beşinci sanayi devriminin, değer yaratmak için insan-siber-fiziksel bir sistem aracılığıyla insanı operasyon merkezine geri getirmesi bekleniyor.
 7. İki gözlem dikkat çekicidir. Birincisi, bir sanayi devriminden diğerine geçiş süresinin önemli ölçüde kısalması ve modern çağda teknolojilerin hızlı gelişimini ortaya koymasıdır. İkincisi, ikincisinden dördüncü sanayi devrimine kadar, kavramsal olarak yeni teknolojilerde büyük bir sıçrama olduğu, ancak bir sonraki sanayi devriminin hala selefine dayandığıdır. Bu tarihsel gözlemlerden yola çıkarak yapılan projeksiyonlar, iNSAN-siber-fiziksel bir sistemin önümüzdeki bir ila yirmi yıl içinde beşinci sanayi devriminin en olası konusu olacağını göstermektedir.  
 8. İki gözlem dikkat çekicidir. Birincisi, bir sanayi devriminden diğerine geçiş süresinin önemli ölçüde kısalması ve modern çağda teknolojilerin hızlı gelişimini ortaya koymasıdır. İkincisi, ikincisinden dördüncü sanayi devrimine kadar, kavramsal olarak yeni teknolojilerde büyük bir sıçrama olduğu, ancak bir sonraki sanayi devriminin hala selefine dayandığıdır. Bu tarihsel gözlemlerden yola çıkarak yapılan projeksiyonlar, iNSAN-siber-fiziksel bir sistemin önümüzdeki bir ila yirmi yıl içinde beşinci sanayi devriminin en olası konusu olacağını göstermektedir.  
 9. Değişimin hızı, kapsamı, yoğunluğu ve dinamikleri artış gösterir, dalgalanma ve istikrarsızlık artar
 10. Konuların ve olayların öngörülebilirliği azalır, yeni şeyler ortaya çıkar. hiçbir yerde, nedensel ilişkiler daha belirsiz hale gelir
 11. Elemanların, sistemlerin çokluğu, çeşitliliği ve birbirine bağlılığı ve seviyeler artıyor, olası eylem yollarının sayısı artıyor, çatışan çıkarlara ve ikilemlere yol açıyor
 12. Elemanların, sistemlerin çokluğu, çeşitliliği ve birbirine bağlılığı ve seviyeler artıyor, olası eylem yollarının sayısı artıyor, çatışan çıkarlara ve ikilemlere yol açıyor
 13. Dünya "bulanıklaşıyor", çerçeve koşulları ve ön koşullar daha fazla kavraması zor, bilgi ve açıklamalar birkaç yorumlanabilir yolları, bir durumun "nesnel" değerlendirmeleri yok.
 14. Değişkenlik, logaritmik olarak artan değişim hızından kaynaklanır. Değişim hızı her zaman insanları tedirgin etmiştir ancak bunun logaritmik olarak artması artık neredeyse korkutucu boyutlara vardı ve bu devam etmekte. Değişimin temelleri iki nedene dayanıyor, teknolojideki değişim ve küreselleşme. Her iki kavramda birbirini etkileyerek kartopu etkisi ile giderek değişiyor. Teknoloji küreselleşmeyi, küreselleşme de teknolojiyi sürekli tetikliyor
 15. Belirsizlik, ise geleceğin öngörülmesindeki zorluk ve hatta neredeyse imkansızlık. Bunu doğran ise değişkenlik ve değişkenliğin hızı. Artık olacak ve tüm dünyayı etkileyebilecek yeni şeylerin, olayların neler olabileceğini düşünmekte, tahmin etmekte zorlanıyoruz. Yeni teknolojiler, çıkışında amaçlanan kullanım şekillerinin çok hızla dışına çıkarak yaratıcılarının bile tahmin edemeyeceği şekillerde kullanılabiliyor. Sürekli “yıkıcı inovasyonlar” ortaya çıkıyor.
 16. Karmaşıklık ise, artık örgütlerin, endüstrilerin, pazarların ve ekonomilerin birbirleri ile ilgili sıkı ve değişken bağları sonucu ortaya çıkıyor. Bu girift ilişkiler her şeyi karmaşık bir halde sunuyor insanlara.
 17. Muğlaklık, tüm bunların sonucu ortaya çıkan “bulanık” diyebileceğimiz ortam. Birçok profesyonel, aynı verilere bakarak değişik sonuçlar çıkartıyor, neler olup bittiğinin çok değişik, anlamlı ve mantıklı bir çok sonuçları konuşulmaya başlıyor, hem de konunun uzmanları tarafından.
 18. Peki bunu nasıl pozitif hale getiririz?
 19. Kısacası, temel olarak nihai hedefi göz önünde bulundurarak başlıyorsunuz ve mevcut planınızı gerçekleştirmenize yardımcı olacak her olası kaynağı ve ana eylem planını listelemelisiniz. Geriye dönük değerlendirme, arzu edilen bir geleceği tanımlamakla başlayan ve daha sonra belirtilen geleceği bugüne bağlayacak politikaları ve programları belirlemek için geriye doğru çalışan bir planlama yöntemidir.
Publicidad