Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Ayak bileği bantlama

5.225 visualizaciones

Publicado el

Health & Medicine

Publicado en: Salud y medicina
 • Sé el primero en comentar

Ayak bileği bantlama

 1. 1. AYAK VE AYAK BİLEĞİ BANTLAMASI
 2. 2. 1.MTP EKLEM BANTLAMASI (TURF TOE STRAP) • ENDİKASYON: 1.MTP eklem spraininde. • FONKSİYON: Baş parmağı stabilize etmek ve desteklemek için yapılır. • Eğer ağrı başparmağın tek yönlü bir hareketindeyse o zaman sadece o hareketi önleyecek şekilde bantlama yapılabilir.
 3. 3. BAŞPARMAK BANTLAMASI • Birinci MTP straininde MTP eklemin aşırı hareketini engellemek için yapılır.
 4. 4. BAŞPARMAK TEMEL TESPİT BANDI • Endikasyonlar: başparmak distorsiyonu , flex-ext yaralanması, irritasyon, strainleri.. • Bantın kalma süresi: max 8 gün
 5. 5. TOE SUPPORT • Support for a great toe sprain(Turf Toe)
 6. 6. HALLUX VALGUS • Valgus strainine bağlı 1. MTP eklemdeki ağrı için yapılır. • Semptomları geçirmek ve rahat bir yürüyüş sağlamak ve hafif olan deformiteyi düzeltebilmek.
 7. 7. ARK DESTEKLERİ • MEDİAL LONGITUDINAL ARCH PAD
 8. 8. • METATARSAL ARCH PAD
 9. 9. MEDIAL LONGUTİDUNAL ARK DESTEĞİ • Medial longitudinal ark ağrısı ve aşırı pronasyonunda yapılır. • Medial arkı kaldırmak ve desteklemek ,arkı destekleyen yapılardaki stresi kaldırmak.
 10. 10. LONGİTUDİNAL ARK VE TRANSVERS ARK DESTEK BANDI • Endikasyonlar: Düz taban, ark düşüklüğü, calkaneal epin, metatarsal kemik stres kırığı tedavi sonrası.
 11. 11. LONGITUDINAL ARK DESTEĞİ VE PLANTAR FASİİTİS
 12. 12. PLANTAR DESTEK BANDI (FOOT SUPPORT) • Plantar fasciit, shin splint, patellar ağrıda yapılır. • Ayaktaki yumuşak dokuyu destekler, ağırlık taşırken longitudinal arkın pronasyona gidişini kontrol eder. • Endikasyon : ayak,bacak ,retropatellar ağrı-plantar fasiit-tibialis posterior tenoperiostitis-patellar ağrı • Fonksiyon : ayağın yumuşak dokusunu desteklemek ve ağırlık aktarma sırasında pronasyonu kontrol etme
 13. 13. PLANTAR FASCIITIS DESTEĞİ • Longitudinal ark straini, aşırı pronasyon (plantar fasciit) • Arkı desteklemek ve plantar fascia strainini rahatlatmak.
 14. 14. PLANTAR FASCIITIS BANTLAMA • ENDİKASYON: Plantar fasiitte yapılır. • AMAÇ: Plantar fasya üzerindeki baskıyı azaltmak.
 15. 15. HEEL PAIN • Topuk ağrısı,kronik plantar fasiit,subtalar eklem disfonksiyonu. • Kalkaneusun hareketle birlikte mobilizasyonu ağrısız fonksiyonu sağlıyorsa örneğin internal ya da eksternal rotasyonu. • Kalkaneusun talusa göre olan yanlış pozisyonunu değiştirir.
 16. 16. HEEL SUPPORT
 17. 17. TOPUK KİLİDİ HEEL LOCK
 18. 18. DANSÇILARDA CUBOİD SUBLUKSASYONU • Dansçılarda ayak bileği inversiyon straininde cuboidin minor subluksasyonunda,plantar yüzeyde calcaneocuboid eklemin hipermobilitesinde. • Cuboidi stabil pozisyonda tutmak ve orta ayağı stabilize etmek.
 19. 19. ANTİPRONASYON BANDI • Hiper pronasyon kaynaklı ayak bilek ve alt ekstremite yaralanmalarında. • Yürüyüşte duruş fazında kalkaneus eversiyon açısını limitlemek için.
 20. 20. CALCANEAL MOTION CONTROL • Ayak bileği inversiyon sprainini takiben oluşan subtalar hareket problemlerinde. • Tarsal sinus ağrısı,aşil tendon ağrısı,reflex peroneal zayıflık.
 21. 21. LIGAMENT AND TENDON SUPPORT • Ayak bileği inversiyon spraininde posteromedial eklem çizgisindeki(posterior tibiotalar ligament ağrısı,flexor hallucis longus tendon irritasyonu) ağrıyı ortadan kaldırmak • Ayak bileği ekleminin posteromedial yüzündeki gerginliği azaltmak,yürüyüşteki flexor hallucis longus tendonundaki straini azaltmak.
 22. 22. ACUTE ANKLE SPRAIN-FIELD WRAP • Akut ayak bileği spraininde yapılır. • Yaralanmış yumuşak dokuya kompres yapmak,ödem ve kanamanın azalmasına yardımcı olmak
 23. 23. AKUT AYAK BİLEĞİ YARALANMASI • İnversiyon sprainini takiben akut ödem olmuş ayak bileğinde yapılır. • Erken ağırlık aktarmak için desteği arttırmak ,ödemi azaltmak,lateral destek vermek ve kompresyon uygulamak için yapılır.
 24. 24. INFERIOR TIBIOFIBULAR EKLEM • Inferior tibiofibular eklemin yanlış pozisyonu nedeniyle ayak bileğinin inversiyon travmasında yapılır. • Fibulayı tibia üzerinde yeniden pozisyonlayarak fibulanın yanlış pozisyonu düzeltilir. Yaralanma aşırı inversiyon hareketinde fibulanın zorlanmasıyla oluşur.
 25. 25. TİBİOFİBULAR EKLEM KOMPRESYON BANDI (SYNDESMOSE BANDI) • Tibiofibular eklem kopresyon bandı tibia ve fibula distal uçlarının temel bantlama ile tespit edilmesi. • Endikasyonlar: Tibiofibular eklem yaralanması, distorsiyon, kısmi rüptür, ligament yetersizliği. • Kontraendikasyonlar: koplet yırtıklar, eklem fraktürü, tendon kopması, yaygın hematom. • Pozisyon: Ayak bileği 10derece plantar flex 0 derece dorsi flex arası olmalı.
 26. 26. TİBİOFİBULAR EKLEM KOMPRESYON BANDI (SYNDESMOSE BANDI)
 27. 27. PLANTAR FLEKSION ENGELLEME BANDI • Endikasyon: Ayak bileği distorsiyonunda, flexion travması, eklemde ödem, extansör kas zayıflığında. • Bandın kalma süresi : max 4 gün.
 28. 28. PLANTAR FLEKSION ENGELLEME BANDI
 29. 29. INITIAL EFFECTS OF ANTI-PRONATION TAPE ON THE MEDIAL LONGITUDINAL ARCH DURING WALKING AND RUNNING ANTI-PRONASYON BANTLAMANIN YÜRÜME VE KOŞMA ESNASINDA MEDIAL LONGITUDINAL ARK A İLK ETKİSİ • B. Vicenzino,M Franettovich,T McPoil,T Russell, G Skardoon • Br J Sports 2005 • • Bir antipronasyon bantlama tekniği olan AUGMENTED LOW-DYE bantlamanın yürüme ve koşmada medial longitudinal ark üzerine etkisinin olup olmadığını , yürüyüş ve ayakta duruştaki ayak postür değişikliklerinin bantla ilişkisini araştırmak için yapılmış. • METHOD VE MATERYAL • Düzenli olarak spor ve egzersiz aktiviteleri yapan 17 katılımcı (5 erkek, 12 bayan) bu çalışma için seçilmiştir. Ayağın gevşek calcaneal duruştan subtalar neutral durumuna geçirilmesinde VNH(Vertikal navikular height) farkı 10 mm den büyük olduğu durumlar çalışmaya dahil edilmiştir. VNH, benzer bir şekilde Vicenzino ve arkadaşları tarafından taslağı yapılan Vernier caliper(Mitutoyo Japan) ile ölçülmüştür. Koroner rahatsızlığı bulunanlar, alt eklemlerinde sakatlığı bulunanlar veya tedavi görenler, yakın zamanda antipronasyon bantlaması geçirenler veya bu bantlamaya alerjik reaksiyon gösterenler potansiyel katılımcılar arasından çıkarılmıştır. • CİHAZ • Ayağın medial yüzünü ve bacağın distalini dururken, yürürken ve koşarken çeşitli fotoğraflarla göstermek amacıyla 720*576 piksel çözünürlüğünde bir dijital video camera (JVC GR-DV2000, UK) kullanılmıştır. Bu kamera 12 m lik bir alanın ortasına konulmuştur ve kayıt esnasında hareket ettirilmemiştir. Kamera lensi ile ayak arasındaki uzaklık 2.6 m dir ve yaklaşık olarak medial malleol yüksekliğinde ortalanmıştır.
 30. 30. A. Low Dye Tekniği B. Ters 6 Tekniği C. Calcaneal Sling Tekniği  Bütün ölçümler aynı spor fizyoterapisti tarafından 38 mm genişliğindeki rigid tape ile yapılmıştır. Navikular dropun fazla olduğu ayak, bantlama için seçilmiş ve diğeri control grubu olarak alınmış
 31. 31. SONUÇ • Bantlama yapılan grupta bantlama yapılmayan gruba göre medial longitudinal ark yüksekliğinde anlamlı bir artış görüldü; • Ayakta duruş 0.015>0.031 • Yürüme 0.014>0.026 • Koşu 0.016>0.017 • Özetle Low Dye taping hem statik hem de dinamik aktivitede ayağın pronasyonunu kontrol etmede efektif bir yöntemdir.
 32. 32. • Basketbolcularda en çok görülen yaralanma şekli ayak bileği burkulmasıdır. Bu burkulma en çok inversiyon yönünde olur. Bu yüzden oyuncular sık sık koruma veya rehabilitasyon amacı ile bandaj, ortez, bantlama gibi external uygulamalar kullanırlar. • Bu konuda pek çok araştırma vardır fakat bu kullanımların incinmeye olan etkisi tam olarak anlaşılamamış ve araştırmalar sonunda çelişkili bulgular ortaya çıkmıştır.
 33. 33. • Amaç: Basketbol oyuncularının cutting manevraları esnasında ortezleme ve bantlama sonrası Yer Reaksiyon Kuvvetinin(GRF) tepkisinin yorumlanması. • Cutting manevrası= Hızlı kaçınma hareketleri. • Burkulmaların %30’undan sorumlu mekanizma. • Yürürken veya koşarken cutting manevrası devreye girdiği an erken fazda (anterior-posterior GRF) frenleme kuvveti artıyor. • Ayak bileği ortezlemesi ve bantlaması ile itici kuvvetin devreye girme süresi 50ms-75ms arası değişiklik göstermesi bekleniyor.
 34. 34. Materyal & Method • Deneysel çalışma tek bir grupta tekrarlı olarak ‘Medical Rehabilitation Division, Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo’ da gerçekleştirilmiştir. • 17-25 yaş aralığında, son 5 yıldır basketbol oynayan, sağlıklı, kas-iskeler veya eklem yaralanması olmayan ve herhangi bir fonksiyonel veya mekanik ayak bileği yaralanması olmayan 8 erkek ortezli, bantlama yapılarak ve yalnızca spor ayakkabı ile çalışmaya alınmıştır. • Oyuncu özellikleri: Oyuncular fizyoterapistler tarafından klinik ve fiziksel testlerden geçirilerek seçilmiştir. • Fonksiyonel test: 18cm yükseklikte 22cm derinlikte 44 basamaklı bir merdivenden inme süreleri kronometre ile kaydedilmiş ve 18sn ve altı, 18-20sn arası, 20sn ve üzeri şeklinde sınıflandırılıp 20sn ve üzeri çalışmaya dahil edilmemiştir.
 35. 35. • Bracing: Aircast Stirrup-type orthosis • Taping: (A) Bileğin 5-10cm üzerine 2 anchor atılır. Med.malleol -> lat.malleol stirup.(dorsi flex ve eversiyonda iken) (B) ayak eversiyon ve dorsiflex.dayken ayağın dorsalinden başlayan ve diagonal bir şekilde orta ayağın medialinden geçip lateral malleolün üzerine çıkan 2bantalama yapılır. (C) ankorlar tekrarlanır. • Ayakkabı: Spor basketbol ayakkabısı
 36. 36. • Oyuncular cutting manevrasını yaparken ve dominant alt extremite üzerinde yön değiştirmeyi gerçekleştirdikleri sırada güç platformu üzerinde dinamik olarak değerlendirildi. • Oyuncular 3 durumda da 5 er kez değerlendirildi. Her durum için elde edilen 5 sonucun ortalaması alınarak hesaplandı. • Applied Marine Technology tarafından yapılan güç platformunda vertikal, ant-post ve med-lat horizontal komponentlerde yer reaksiyon güçleri hesaplandı. • Lokomotif hareketleri ölçebilmek için 20 doğrusal ölçüm sayacı içeren güç platformu odanın yer seviyesine yerleştirildi.
 37. 37. • SONUÇ: • Bantlamada horizontal GRF daha az sürede sürede pik noktaya ulaşıyor ve inver-evers yüklenmesini anlamlı şekilde oluşturuyor. • Ortezlemede ise şok absorbsiyonu her iki duruma göre daha iyi karşılanıyor. • Beklendiği gibi ortezleme ve bantlamada vertikal ve med-lat yer reaksion kuvvetinin bazı bileşenlerinde hafiflemesine neden oldu. Buna rağmen bazı örneklerde de artışa neden olduğu gözlendi. • Bu yüzden ortezleme ve bantlama arasında anlamlı bir fark bulunmamasına ragmen anterior, med-lat yer reak kuv tep artış.. • TARTIŞMA: • Ortezleme ve bantlama mekanizmaları henüz tam olarak anlaşılmış değil. • Bantlama ve ortezlemenin spor aktiviteleri üzerine etkisinin daha net açıklanailmesi için daha fazla çalışmaya ihtiyacı var. • Bu yüzden fizyoterapistlerin sağlıklı sporculara bantlama yaparken dikkatli olmasında yarar var.

×