Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

10.11.2016 Aineisto 4. työpaja

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 12 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a 10.11.2016 Aineisto 4. työpaja (20)

Anuncio

Más de Työterveyslaitos (20)

Más reciente (20)

Anuncio

10.11.2016 Aineisto 4. työpaja

 1. 1. TyhyverkostoX – Työterveyttä, työturvallisuutta ja työhyvinvointia verkostoituen hankekokonaisuus ESR-rahoitus 2015-2018
 2. 2. Vuorovaikutustaitojen kehittäminen 10.11.2016 © Työterveyslaitos | Uusitalo & Ylisassi | www.ttl.fi 2 Väittelyä, jossa argumentti pyritään voittamaan hinnalla millä hyvänsä Keskustelua, jossa niin sanotusti paras argumentti voittaa Neljä keskeistä dialogirutiinia (William Isaacs 1999) 1) pidättele nopeita reaktioita ja oletuksia/ennakkoluuloja 2) kuuntele aidosti 3) puhu suoraan 4) kunnioita toisia Aikomus keskustella ”aidosti” Ennakkoluulojen pidättäminen onnistuu Ennakkoluulojen pidättäminen ei onnistu Kunnioitetaan toisia ihmisinä Dialogia, jossa luodaan yhdessä uusia merkityksellisiä ajatuksia © Timo Järvensivu
 3. 3. Dialogitaidot 1/2 • Pidättely - “Suspending”  “Pysähdy” – älä toimi heti ensimmäisten reaktioidesi pohjalta  Ole tietoinen omista ajatuksistasi ja reaktioistasi – kysy itseltäsi, mistä ajatuksesi ja reaktiosi kumpuavat  Päästä irti oletuksistasi ja (itse)varmuudestasi • Kuuntelu  Kuuntele, mitä muut sanovat  Mitä toiset sanovat sanasta sanaan?  Mitä on sanojen takana? – Kuuntele ja kysele nöyrästi, houkutellen esille oletuksia, tunteita, historiaa  Kuuntele omaa sisäistä dialogiasi • Puhu suoraan, sanoittaminen  Puhu auki omat ajatuksesi, tunteesi ja sisäinen dialogisi  Pyri selkeään ilmaisuun (ilmaise asiasi tiiviisti, mutta kokonaisvaltaisesti) © nommoC seugolaiD osk, Galina Kallio ja Timo Järvensivu (2016) 10.11.2016 © Työterveyslaitos | Uusitalo & Ylisassi | www.ttl.fi 3
 4. 4. Dialogitaidot 2/2 • Kunnioita toista, pidä huolta “yhteisestä” - sekä sisällön että prosessin näkökulmasta  Puheenvuoron ottaminen ja antaminen  Toisten puheeseen liittyminen  Toisten puheenvuorojen ja ajatusten huomioiminen  Toisten puhuttelu nimillä – henkilökohtainen huomioiminen  “Yhteisen” kuuntelu ja esille houkuttelu  Jännitteiden ja erimielisyyksien havainnointi ja sanoittaminen  Piilevien kokemusten ja oletusten löytäminen  Yhteisten merkitysten etsiminen, asioiden nimeäminen yhdessä © nommoC seugolaiD osk, Galina Kallio ja Timo Järvensivu (2016) 10.11.2016 © Työterveyslaitos | Uusitalo & Ylisassi | www.ttl.fi 4
 5. 5. Hyvän dialogin käytäntöjä (esim. Schein 2013, Scharmer 2007, Senge 1990, Isaacs 1999) • Kaikki läsnäolijat ovat dialogissa tasa-arvoisessa asemassa • Kaikki osallistuvat ”kokonaisina ihmisinä”, eivät esimerkiksi oman organisaationsa tai ajattelusuuntauksensa edustajina pelkästään • Etukäteen asetettu tiukka tavoite tai päämäärä estää dialogin syvenemisen. Tarkoitus on hakea ymmärrystä, ei päätöksiä. Luovat ajatukset ja päätökset kyllä kiteytyvät ennen pitkää, kun avoimelle dialogille raivataan tilaa • Dialogi pohjautuu erityisesti aktiiviseen ja nöyrään kuunteluun – aktiivinen puhuminenkin on tärkeää, mutta kuuntelu ja kysyminen on tärkeämpää • Motivaatiota dialogiin voi lisätä se, että keskustelun anti kiteytetään ja dokumentoidaan • Dialogin sisältö ja kulku on luottamuksellinen, ellei toisin yhdessä sovita © Timo Järvensivu 10.11.2016 © Työterveyslaitos | Uusitalo & Ylisassi | www.ttl.fi 5
 6. 6. Harjoitus 1: Rauhanpiippudialogi Tavoite: harjoitellaan pidättäytymistä sekä kuuntelemisen ja puhumisen erottamista Toteutetaan 3-4 henkilön pienryhmissä • Keskustelun aihe: Joku näistä neljästä aiheesta • Keskustelun menetelmä: Rauhanpiippu o Se puhuu, jolla rauhanpiippu on – muut kuuntelevat o Saa puhua niin kauan kuin haluaa o Rauhapiippu kulkee ringissä myötäpäivään 10.11.2016 © Työterveyslaitos | Uusitalo & Ylisassi | www.ttl.fi 6 © Timo Järvensivu 1. Esimiehet miettivät, miten henkilöstökyselyn tuloksia puretaan työpaikalla 2. Työsuojelutoimikunnan kokous, jossa suunnitellaan, miten henkilöstöä (sekä esimiehiä että työntekijöitä) perehdytetään varhaisen välittämisen mallin käyttöönottoon ja toteuttamiseen. 3. Työsuojelutoimikunnan kokous, jossa suunnitellaan, miten arvioidaan työpaikan psykososiaalisia riskejä. 4. Ryhmä valitsee itselleen sopivan aiheen, josta puhuvat
 7. 7. Nöyrä avoin kuuntelu – ”Humble inquiry” (Schein 2013) “Nöyrä kuuntelu on kysymisen taidetta, jolla saat toisen avautumaan kuorestaan. Tämä tarkoittaa: • sellaisten kysymysten esittämistä, joihin et etukäteen tiedä vastausta ja • sellaisen suhteen rakentamista, joka perustuu aitoon uteliaisuuteen ja kiinnostukseen toista ihmistä kohtaan” 10.11.2016 © Työterveyslaitos | Uusitalo & Ylisassi | www.ttl.fi 7 © Timo Järvensivu
 8. 8. Sama aihe kuin edellä, valitaan kolme eri roolia: • Puhuja. Tehtäväsi on työstää valitsemaanne aihetta ja löytää siihen ratkaisuja • Kuuntelija. Tehtäväsi on harjoittaa aktiivista, kysyvää kuuntelua ja auttaa puhujaa löytämään ratkaisuja • Esitä aidosti avoimia kysymyksiä. • Älä ohjaile puhujaa omilla ajatuksillasi, älä verhoile omia ideoitasi tai ratkaisuehdotuksiasi kysymyksiksi. Ota koppi puhujan omista ajatuksista • Tarkkailija. Tehtäväsi on havainnoida keskustelua hiljaa kuunnellen: • Miten puhuja onnistuu tehtävässään? • Miten kuuntelija onnistuu tehtävässään? • Miten puhujan ja kuuntelijan välinen vuoropuhelu onnistuu? Harjoitus 2: Aktiivinen ja nöyrä kysyvä kuuntelu © Timo Järvensivu 10.11.2016 © Työterveyslaitos | Uusitalo & Ylisassi | www.ttl.fi 8 3. Työsuojelutoimikunnan kokous, jossa suunnitellaan, miten arvioidaan työpaikan psykososiaalisia riskejä.
 9. 9. 10.11.2016 © Työterveyslaitos | Uusitalo & Ylisassi | www.ttl.fi 9 Psykososiaalisen kuormituksen arviointi, yhteenveto Suunnittelu: milloin, ketkä osallistuvat Perehdytys koko henkilöstö osallistujille tarkempi Kierros tarvittaessa Lomake ja sen purkaminen Hyvien asioiden vahvistaminen Havaittujen riskien arvottaminen -> toimenpiteet, vastuut, aikataulut Seuranta Palaute
 10. 10. 10.11.2016 Yhteistyö- kumppanit TTT-toiminnan kehittäminen yhteistyössä Minä/me Johto Lähijohto Henkilöstöhallinto Jokin muu, mikä? Työntekijät Työterveyshuolto Asiakas Jokin muu, mikä Tyhyverkosto Kenen kanssa olet toiminut ja mitä olet tehnyt? Kuvaa nuolilla, keiden kanssa olet tehnyt yhteistyötä: Paksu viiva: yhteistyö on ollut tiivistä Ohut viiva: yhteistyö on ollut vähäistä Katkoviiva: yhteistyötä tarvitaan lisää Kirjaa ”laatikoihin”, mitä olet ko. yhteistyötahon kanssa tehnyt ja katkoviivan kohdalla, missä asiassa yhteistyötä tarvitaan lisää © Työterveyslaitos | Uusitalo & Ylisassi | www.ttl.fi 10
 11. 11. 10.11.2016 Yhteistyö- kumppanit TTT-toiminnan kehittäminen yhteistyössä Minä/me Johto Lähijohto Henkilöstöhallinto Jokin muu, mikä? Työntekijät Työterveyshuolto Asiakas Jokin muu, mikä Tyhyverkosto © Työterveyslaitos | Uusitalo & Ylisassi | www.ttl.fi 11
 12. 12. Yhteyshenkilöt • Jaana Lerssi-Uskelin; jaana.lerssi-uskelin@ttl.fi p. 043 - 8201020 • Helena Palmgren; helena.palmgren@ttl.fi • Hanna Uusitalo; hanna.uusitalo@ttl.fi • Sirpa Lusa; sirpa.lusa@ttl.fi • Timo Järvensivu; timo@jarvensivu.fi 10.11.2016 © Työterveyslaitos | Uusitalo & Ylisassi | www.ttl.fi 12

×