Más contenido relacionado

Más de Työterveyslaitos(20)

Työelämän tulevaisuus

 1. Ajatuksia työn tulevaisuudesta Antti Koivula Perjantai-meeting 30.09.2022
 2. “Elämme asennemuutosta” COVID-19 Venäjän hyökkäys Ukrainaan “Muutos on mahdolllisuus”
 3. 23.9.2022 ©TYÖTERVEYSLAITOS 3 Työn murros Työvoiman saatavuus Sota Euroopassa Ilmasto- ja ympäristökriisi
 4. 23.9.2022 ©TYÖTERVEYSLAITOS 4 Työn murros Työvoiman saatavuus Sota Euroopassa Ilmasto- ja ympäristökriisi Usein ajatellessani tulevaa - olen ollut joko väärässä tai myöhässä
 5. 23.9.2022 ©TYÖTERVEYSLAITOS 5 Työn murros Työvoiman saatavuus Sota Euroopassa Ilmasto- ja ympäristökriisi Digitalisaation polarisoi ja työvoimapula riivaa
 6. 23.9.2022 ©TYÖTERVEYSLAITOS 6 Työn murros Työvoiman saatavuus Sota Euroopassa Ilmasto- ja ympäristökriisi
 7. 23.9.2022 ©TYÖTERVEYSLAITOS 7 Lähde: https://www.kvartti.fi/fi/artikkelit/etatyota-jatkossakin-mutta-kenelle-ja-missa
 8. Tuomo => ammattirakenteen muutos 23.9.2022 ©TYÖTERVEYSLAITOS 8
 9. Työkyky alhaisempi kesällä 2022 kuin ennen koronaa ©TYÖTERVEYSLAITOS 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 12/2019 6/2022 TYÖN IMU (asteikko 0‒6) 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 12/2019 6/2022 TYÖSSÄ TYLSISTYMINEN (asteikko 0‒6) 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 12/2019 6/2022 TYÖ- TYYTYVÄISYYS (asteikko 1‒5) 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 12/2019 6/2022 TYÖKYKY (asteikko 0‒10)  = Tilastollisesti merkitsevä (p<.05) kasvu/lasku verrattuna koronaa edeltäneeseen tilanteeseen (12/2019). Huom! Tällöin todennäköisyys, että havaittuja eroja ei olisikaan on pieni (alle 5 %).  SEURANTA 1 Lähde: MITEN SUOMI VOI? –TUTKIMUS
 10. 23.9.2022 ©TYÖTERVEYSLAITOS 10 Lähde: Kela
 11. Etätyötoiveita ennustavat työolo- ja työhyvinvointitekijät 23.9.2022 11 Yhteydessä haluun tehdä nykyistä vähemmän etätöitä Yhteydessä haluun tehdä nykyistä enemmän etätöitä Vaikutusmahdollisuudet työssä* Työn tulosten näkeminen* Työn kehittävyys Byrokratiavaatimukset* Organisaation oikeudenmukaisuus* Roolikonfliktit* Yhteenkuuluvuus esihenkilön kanssa* Työn määrälliset vaatimukset Yhteenkuuluvuus organisaation kanssa* Oppimisvaatimukset Palveleva johtaminen* Päätöksentekovaatimukset Työn imu Työuupumusoireilu Työholismi* * = Yhteydet, jotka havaittiin myös yli ajan (eli työkokemukset vuonna 2020 ennustivat etätyötoiveita vuonna 2021) ja saivat näin ollen vahvempaa tukea. Lähde: Kimmoisat työntekijät muuttuvassa työelämässä -hanke
 12. 23.9.2022 ©TYÖTERVEYSLAITOS 12 Etätyön kannattavuus ja tuottavuus ovat edelleen ”elefantti huoneessa”. Erot globaalisti eri työyhteisöjen välillä ovat suuria ja epävakaa maailmantilanne sekoittaa pakkaa. Tarvitsemme työyhteisökohtaista tutkimusta! Lähde: The Economists
 13. 23.9.2022 ©TYÖTERVEYSLAITOS 13 My way? Or highway?
 14. 23.9.2022 ©TYÖTERVEYSLAITOS 14 Työn murros Työvoiman saatavuus Sota Euroopassa Ilmasto- ja ympäristökriisi 1 2 3
 15. 23.9.2022 ©TYÖTERVEYSLAITOS 15 Revolution in embedded complexity and UI simplicity (DT)
 16. Entä työterveyshuolto? • Työterveyshuoltojärjestelmän perustiedot selviksi kaikille • Ennaltaehkäisevyys 2026 –visio muodostaminen; markkinan tarkempi segmentointi ja uudet työvälineet • Työterveyshuollon integraatio perus- ja erikoissairaanhoidon kanssa • Työterveyshuollon tarjoaman sairaanhoidon laadun, nopeuden ja kustannustehokkuuden parantaminen • Kehitystyön yleinen kellotaajuuden nostaminen 23.9.2022 ©TYÖTERVEYSLAITOS 17
 17. 23.9.2022 ©TYÖTERVEYSLAITOS 18 (LC)
 18. Kiitos 4