Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Työterveyshuollon rooli tuberkuloosialtistuksessa

186 visualizaciones

Publicado el

Perjantai-meeting 3.5.2019
Leena Forss-Latvala, Työterveysjohtaja, HUS Työterveyshuolto

Publicado en: Atención sanitaria
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Työterveyshuollon rooli tuberkuloosialtistuksessa

 1. 1. TYÖTERVEYSHUOLLON ROOLI TUBERKULOOSI- ALTISTUMISESSA 3.5.2019 Työterveyslaitoksen perjantai-meeting Leena Forss-Latvala, työterveyshuollon erikoislääkäri, eMBA Työterveysjohtaja, HUS Työterveys
 2. 2. TUBERKULOOSILLE ALTISTUMISEN SELVITTÄMINEN JA INFORMOINTI 6.5.20192
 3. 3. TUBERKULOOSILLE ALTISTUMISEN SELVITTÄMINEN TYÖPAIKALLA • Työpaikalla työntekijä voi altistua tai altistaa • Työnantaja ja kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri toteavat altistumistilanteen ja selvittävät altistuneet • Altistuneiden huolellinen selvittäminen vähentää turhaa seurantaa • Esim. jos käytetty asianmukaista hengityksensuojainta, altistumista ei ole tapahtunut eikä jatkotoimia tarvita • Altistuneiden tiedot työterveyshuollolle -> Altistumiskohtainen seurantataulukko • Tiedotustilaisuus altistuneille ja muille osallisille • Työterveyshuolto osallistuu ja voi antaa altistuneille käytännön infoa seurannasta 6.5.20193
 4. 4. TUBERKULOOSILLE ALTISTUNEIDEN INFORMOINTI TYÖTERVEYSHUOLLOSSA • Informaation sisältö: • Tuberkuloosi tarttuu heikosti eli altistuminen ei yleensä johda tartuntaan/sairastumiseen • Tuberkuloosin oireet • Seurantaan osallistumisen tärkeys • Tuberkuloosille altistuminen ei aiheuta rajoitteita työssä tai vapaa-aikana • Tärkeintä kertoa toistetusti tuberkuloosin oireista ja miten toimia, jos oireita ilmaantuu • Kaikki altistumistutkimukset ovat ”poikkileikkauksia” • Tuberkuloosin oireet voivat ilmetä tutkimusten/oirekyselyjen väliaikana • Ohje on elinikäinen! 6.5.20194
 5. 5. TUBERKULOOSIN OIREET • Yli 3 vk kestänyt yskä, yskökset, veriyskä • Kuumeilu • Laihtuminen, ruokahaluttomuus • Poikkeava yöhikoilu • Rinta-/kylkikipu • Kyhmyruusu • Imusolmukesuurentumat • Paiseet • Yleiskunnon lasku • Väsymys • Epäselvät sairauden oireet 6.5.20195
 6. 6. TUBERKULOOSILLE ALTISTUNEIDEN SEURANTA TYÖTERVEYSHUOLLOSSA 6.5.20196
 7. 7. TUBERKULOOSILLE ALTISTUNEIDEN SEURANTA TYÖTERVEYSHUOLLOSSA • Työsuhteessa olevien tuberkuloosiseuranta järjestetään työterveyshuollossa • Seurantataulukko • Mikäli työsuhde päättyy, altistuneelle annetaan suulliset ja kirjalliset ohjeet jatkoseurannasta, joka toteutetaan • Uuden työpaikan työterveyshuollossa • Ellei uutta työsuhdetta, seuranta perusterveydenhuollossa • Altistumisseurannan päätyttyä työterveyshuolto toimittaa seurantataulukon paikallisen käytännön mukaisesti joko sairaanhoitopiirille tai kunnan tartuntataudeista vastaavalle lääkärille (sovitaan tarv. altistumisen alkuselvityksessä) • Mikäli tuberkuloosille altistuneen työntekijän todetaan sairastuneen, kyseessä on pääsääntöisesti ammattitauti ja siitä tehdään ilmoitukset Aluehallintovirastoon ja työnantajan tapaturmavakuuttajalle; tuberkuloosin hoito on maksutonta joka tapauksessa 6.5.20197
 8. 8. TUBERKULOOSILLE ALTISTUNEIDEN SEURANTA TYÖTERVEYSHUOLLOSSA • Oireilevat altistuneet löydettävä ja tutkittava nopeasti • Oireettomien tutkimukset tehtävä viiveettä, viimeistään 2 kk sisällä altistumisesta • Tiedettävä • Onko altistunut suurelle vai pienelle tartuntariskille • Onko oireinen vai oireeton • Onko immuunipuutteinen • Onko päihderiippuvainen • Onko alle vai yli 35-vuotias • Tutkimusten kiireellisyys ja sisältö riippuvat em. tekijöistä • Yksityiskohtaiset ohjeet: THL Suositus tuberkuloosin tartunnanjäljityksestä 6.5.20198
 9. 9. 6.5.20199
 10. 10. TUBERKULOOSILLE ALTISTUNEIDEN SEURANTA TYÖTERVEYSHUOLLOSSA – KÄYTÄNNÖISTÄ • Valmiit fraasit altistuneiden tutkimiseksi ja oirekyselyiden toteuttamiseksi • Altistuneiden seurannan keskittäminen tietyille hoitajille/lääkäreille, jotka perehtyneet aiheeseen • Järjestelmällisyys seurannassa ja taulukoissa • Yhteistyö eri tahojen kanssa; yhteystiedot • Ongelmana tutkimuksista kieltäytyvät / viivyttelevät / ”liukenevat” työntekijät 6.5.201910
 11. 11. KIITOS! 6.5.201911

×