Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Perjantai-meeting 2.2.2018
Horppu Ritva, Viikari-Juntura Eira & Martimo Kari-Pekka
© Työterveyslaitos | Eira Viikari-Juntu...
Kela-korvattujen sairauspoissaolojen ilmaantuvuus miehillä (Leinonen ym. julkaisematon)
Kela-korvattujen sairauspoissaolojen ilmaantuvuus naisilla (Leinonen ym., julkaisematon)
2/2/2018 © FIOH | Presenters Name | www.ttl.fi 4
TULE-perusteisten sairauspäivärahakausien ilmaantuvuus (% / työsuhteessa ...
Mielenterveysperusteisten sairauspäivärahakausien ilmaantuvuus (% / työsuh-
teessa ollut väestö, ikävakioitu) ammattiluoki...
Hoitosuositukset kannustavat aktiivisuuteen työhön
paluun edistämisessä
2.2.2018 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www...
Tilapäisten työjärjestelyjen vaikutukset tuki- ja
liikuntaelinten kipuihin ja masennusoireisiin liittyvään
työkyvyttömyyte...
Työterveyslääkäreiden kokemuksia ja näkemyksiä tilapäisten
työjärjestelyjen käytöstä ja käyttöä edistävistä ja estävistä t...
COM-B –malli ja TDF-osa-alueet (Michie et al., 2005; 2011; 2014; Cane et al., 2012)
a
Kyvykkyys, pystyvyys (Capability)
1....
Työterveyslääkäreiden näkemyksiä tilapäisistä työjärjestelyistä
2.2.2018 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi ...
Työterveyslääkäreiden näkemyksiä tilapäisistä työjärjestelyistä
2.2.2018 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi ...
Työterveyslääkäreiden näkemyksiä ja kokemuksia tilapäisten
työjärjestelyjen käyttöä edistävistä ja estävistä tekijöistä
2....
Työterveyslääkäreiden näkemyksiä ja kokemuksia tilapäisten
työjärjestelyjen käyttöä edistävistä ja estävistä tekijöistä
2....
Työterveyslääkäreiden näkemyksiä ja kokemuksia tilapäisten
työjärjestelyjen käyttöä edistävistä ja estävistä tekijöistä
2....
Työterveyslääkäreiden näkemyksiä ja kokemuksia tilapäisten
työjärjestelyjen käyttöä edistävistä ja estävistä tekijöistä
2....
Työterveyslääkäreiden näkemyksiä ja kokemuksia tilapäisten
työjärjestelyjen käyttöä edistävistä ja estävistä tekijöistä
2....
Työterveyslääkäreiden näkemyksiä ja kokemuksia
tilapäisten työjärjestelyjen käyttöä edistävistä ja estävistä
tekijöistä
2....
Lähteitä
2.2.2018 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 18
• Michie S, Johnston M, Abraham C, Lawton R, Parker ...
Kiitos!
tyoterveyslaitos@tyoterveys
@fioh
Tyoterveyslaitostyoterveysttl.fi
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Työterveyslääkäreiden kokemuksia ja näkemyksiä tilapäisten työjärjestelyjen käytöstä työhön paluun tukena

223 visualizaciones

Publicado el

Perjantai-meeting 2.2.2018
Horppu Ritva, Viikari-Juntura Eira & Martimo Kari-Pekka

Publicado en: Atención sanitaria
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Työterveyslääkäreiden kokemuksia ja näkemyksiä tilapäisten työjärjestelyjen käytöstä työhön paluun tukena

 1. 1. Perjantai-meeting 2.2.2018 Horppu Ritva, Viikari-Juntura Eira & Martimo Kari-Pekka © Työterveyslaitos | Eira Viikari-Juntura | www.ttl.fi Työterveyslääkäreiden kokemuksia ja näkemyksiä tilapäisten työjärjestelyjen käytöstä työhön paluun tukena 2.2.2018 1
 2. 2. Kela-korvattujen sairauspoissaolojen ilmaantuvuus miehillä (Leinonen ym. julkaisematon)
 3. 3. Kela-korvattujen sairauspoissaolojen ilmaantuvuus naisilla (Leinonen ym., julkaisematon)
 4. 4. 2/2/2018 © FIOH | Presenters Name | www.ttl.fi 4 TULE-perusteisten sairauspäivärahakausien ilmaantuvuus (% / työsuhteessa ollut väestö, ikävakioitu) ammattiluokittain miehillä ja naisilla 2005-2013 (Leinonen ym. 2017)
 5. 5. Mielenterveysperusteisten sairauspäivärahakausien ilmaantuvuus (% / työsuh- teessa ollut väestö, ikävakioitu) ammattiluokittain miehillä ja naisilla 2005-2013 (Leinonen ym. 2017) 2/2/2018 © FIOH | Presenters Name | www.ttl.fi 5
 6. 6. Hoitosuositukset kannustavat aktiivisuuteen työhön paluun edistämisessä 2.2.2018 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 6
 7. 7. Tilapäisten työjärjestelyjen vaikutukset tuki- ja liikuntaelinten kipuihin ja masennusoireisiin liittyvään työkyvyttömyyteen 2.2.2018 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 7 • Kontrolloitu interventiotutkimus tilapäisten työjärjestelyjen vaikutuksista työhön paluuseen, sairauspoissaoloihin ja liikuntaelinten kipuihin sekä masennusoireisiin • Fokusryhmä- ja yksilöllisiä haastatteluja, joissa selvitettiin työterveyslääkäreiden näkemyksiä tilapäisten työjärjestelyjen käytöstä ja käyttöä edistävistä ja estävistä tekijöistä
 8. 8. Työterveyslääkäreiden kokemuksia ja näkemyksiä tilapäisten työjärjestelyjen käytöstä ja käyttöä edistävistä ja estävistä tekijöistä 2.2.2018 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 8 Haastatteluilla selvitettiin, • millaisilla periaatteilla työterveyslääkärit ehdottavat tilapäisiä työjärjestelyjä, • millaista lääkärin toimintaa liittyy niiden ehdottamiseen, niistä neuvotteluun työpaikalla ja vaikutusten seuraamiseen, • millaiset tekijät edistävät tai estävät näitä lääkärin toimintoja sekä • miten voi vähentää tilapäisten työjärjestelyjen käytön esteitä tai vahvistaa niiden käyttöä edistäviä tekijöitä. Haastateltiin kolmessa eri vaiheessa yhteensä 20 työterveyslääkäriä (yksilö- ja ryhmähaastatteluja). Haastattelujen analyysissa hyödynnettiin käyttäytymisen muutoksen viitekehyksiä ja malleja, joita käyttäen on tutkittu, millaiset tekijät edistävät tai estävät uusien toimintatapojen käyttöönottoa terveydenhuollon kontekstissa: • Theoretical Domains Framework (TDF) on rakennettu 33 psykologisen teorian pohjalta (motivaatio-, toiminta-, organisaatioteorioita), ja se koostuu 14 osa-alueesta (Michie et al. 2005; Cane et al. 2012). • Behaviour Change Wheel (BCW), jonka ytimenä on COM-B –malli: Capability, Opportunity, Motivation, Behaviour (Michie et al. 2011; 2014).
 9. 9. COM-B –malli ja TDF-osa-alueet (Michie et al., 2005; 2011; 2014; Cane et al., 2012) a Kyvykkyys, pystyvyys (Capability) 1. Tiedot (Knowledge) 2. Taidot (Skills), 3. Muistaminen, huomaaminen, päätöksenteko (Memory, attention, and decision processes), 4. Oman toiminnan säätely (Behavioural regulation) Motivaatio (Motivation) 5. Ammattirooli/identiteetti (Professional role and identity) 6. Uskomukset pystyvyydestä (Beliefs about capabilities) 7. Optimismi (Optimism) 8. Aikomukset (Intentions) 9. Päämäärät (Goals) 10. Uskomukset toiminnan seurauksista (Beliefs about consequences) 11. Toiminnan vahvistaminen (Reinforcement) 12. Toimintaan liittyvät tunteet (Emotions) Mahdollisuudet (Opportunity) 13. Toimintaympäristö ja resurssit (Environmental context and resources) 14. Muiden odotukset ja muilta saatava tuki (Social influences) Toiminta Behaviour 23.1.2018
 10. 10. Työterveyslääkäreiden näkemyksiä tilapäisistä työjärjestelyistä 2.2.2018 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 10 Ryhmähaastatteluissa kysyttiin lääkäreiden kokemuksista sekä esitettiin väittämiä: 1. On yleensä parempi jatkaa työssä tai palata työhön mahdollisimman pian tilapäisten työjärjestelyiden turvin kuin jäädä sairauslomalle. 2. Tilapäiset työjärjestelyt sopivat yhtä hyvin tuki- ja liikuntaelinten kipuihin ja mielenterveyden häiriöihin. 3. Työjärjestelyjen käynnistäminen on lääkärin tehtävä. 4. Esimiehen halukkuus ryhtyä muokkaamaan työtä riippuu työntekijästä. 5. Tietosuojaan ja luottamuksellisuuteen liittyvät asiat hankaloittavat tilapäisten työjärjestelyjen käyttöä.
 11. 11. Työterveyslääkäreiden näkemyksiä tilapäisistä työjärjestelyistä 2.2.2018 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 11 Haastatellut työterveyslääkärit tarkastelivat tilapäisten työjärjestelyjen käyttöä 5 eri näkökulmasta: • Työjärjestelyin tuettavaa varhaista työhön paluuta pidettiin osana hyvää hoitoa, erityisesti tuki- ja liikuntaelinten sairauksissa ja lievissä masennusoireissa. • Tilapäisten työjärjestelyjen nähtiin edistävän yleistä työntekijöiden hyvinvointia ja ehkäisevän pitkittyvän sairauspoissaolon haittoja. • Varhainen työhön paluu nähtiin pääosin myönteisenä myös työpaikan kannalta, mutta esitettiin myös varauksia menettelyn hyödyistä (esim. työjärjestelyt voivat merkitä työtovereiden ja esimiehen töiden lisääntymistä). • Varhaisen työhön paluun nähtiin olevan yhteiskunnan kannalta hyödyllistä, koska näin voidaan ehkäistä pitkittyneitä sairauspoissaoloja ja vähentää työkyvyttömyydestä aiheutuvia kustannuksia. • Työterveyslääkärit näkivät varhaisen työhön paluun tukemisen työjärjestelyillä ammatillisesti mielekkäänä tehtävänä, selvästi tyydyttävämpänä kuin toistuvien sairauspoissaolojen määräämisen.
 12. 12. Työterveyslääkäreiden näkemyksiä ja kokemuksia tilapäisten työjärjestelyjen käyttöä edistävistä ja estävistä tekijöistä 2.2.2018 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 12 Haastateltujen lääkärien mukaan omaan osaamiseen/kyvykkyyteen (Capability) liittyvät tekijät vaikuttavat tilapäisten työjärjestelyjen käyttöön (edistävät tai estävät käyttöä). Tiedot • tilapäisten työjärjestelyjen käyttö: miksi, milloin, kenelle, miten jne. • työpaikkojen, työtehtävien ja työjärjestelytapojen tuntemus • lainsäädäntö, sosiaalivakuutusjärjestelmä ja sen mahdollisuudet Taidot • työjärjestelyjen sopivuuden arviointi vastaanotolla • asian puheeksiottaminen ja mahdollinen suostuttelu (työntekijä, esimies) • hyvän ja luottamuksellisen yhteistyösuhteen luominen (työntekijä, esimies) • neuvottelujen fasilitointi • salassapito Mihin voi itse vaikuttaa? Tiedot ja taidot karttuvat mm.: • koulutuksen kautta ja tekemällä tätä työtä • käymällä usein (erilaisilla) työpaikoilla • kouluttajalääkärin ja muiden kollegojen opastuksella, keskustelemalla kollegojen kanssa
 13. 13. Työterveyslääkäreiden näkemyksiä ja kokemuksia tilapäisten työjärjestelyjen käyttöä edistävistä ja estävistä tekijöistä 2.2.2018 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 13 Käytön muistaminen/työjärjestelyjen tarpeen huomaaminen • oman toiminnan rutinoituminen • muistamista edistävät sopimukset työpaikkojen kanssa (tilapäisiä työjärjestelyjä harkitaan aina), yhteisesti sovitut toimintatavat työterveystiimissä sekä työjärjestelyjä itse pyytävät työntekijät Oman toiminnan säätely • oman toiminnan tietoinen tarkastelu (reflektointi) ja muutostarpeiden huomaaminen Mihin voi itse vaikuttaa? Oman toiminnan säätelyä edistävät mm.: • yhteiset kokoukset ja keskustelut toimipaikalla • omien tapausten (työjärjestelyprosessien) seuraaminen
 14. 14. Työterveyslääkäreiden näkemyksiä ja kokemuksia tilapäisten työjärjestelyjen käyttöä edistävistä ja estävistä tekijöistä 2.2.2018 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 14 Haastateltujen lääkärien mukaan omaan motivaatioon (Motivation) liittyvät tekijät vaikuttavat tilapäisten työjärjestelyjen käyttöön (edistävät tai estävät käyttöä). Oma ammattirooli/-identiteetti • Mitkä po. toimintaan liittyvät tehtävät kuuluvat työterveyslääkärille? • Miten (pro)aktiivinen työterveyslääkärin pitäisi olla? Itselle tärkeät ammatilliset päämäärät • Mikä työterveyslääkärin työssä on itselle ylipäätään keskeistä? • Miten po. toiminta sopii omiin tärkeisiin tavoitteisiin työssä? Uskomukset omasta kyvykkyydestä • Miten suoriutuisin po. (uudesta) toiminnasta ja tilanteista? Omat päämäärät, roolikäsitys ja uskomukset kyvykkyydestä voivat muuttua, mm.: • kouluttajalääkäri ja muut kollegat roolimalleina; yhteinen keskustelu • koulutuksen kautta ja tekemällä tätä työtä
 15. 15. Työterveyslääkäreiden näkemyksiä ja kokemuksia tilapäisten työjärjestelyjen käyttöä edistävistä ja estävistä tekijöistä 2.2.2018 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 15 Uskomukset oman toiminnan seurauksista • Millaisia seurauksia toiminnallani voi olla? Mitä seuraa, jos en toimi? • Mitä muut osaavat/haluavat tehdä itse? Uskomukset oman toiminnan seurauksista voivat muuttua, mm.: • tekemällä työtä, kokeilemalla asioita • seuraamalla työjärjestelyprosessia ja sen vaikutuksia Toiminnan insentiivit (esim. palkitsevuus) • havaitut seuraukset toiminnasta • eri osapuolilta saatu palaute Toimintaan liittyvät tunteet • erilaisissa tehtävissä ja tilanteissa viriävät omat tunteet
 16. 16. Työterveyslääkäreiden näkemyksiä ja kokemuksia tilapäisten työjärjestelyjen käyttöä edistävistä ja estävistä tekijöistä 2.2.2018 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 16 Haastateltujen lääkärien mukaan fyysisen ja sosiaalisen ympäristön tarjoamat mahdollisuudet (Opportunity) edistävät tai estävät tilapäisten työjärjestelyjen käyttöä. Toimintaympäristö ja resurssit (fyysinen ympäristö) • oman toimipaikan tarjoamat resurssit (mm. aika, tiimin työpanos) • työpaikan kanssa tehdyt sopimukset liittyen työjärjestelyihin • korvaavien töiden saatavuus työpaikoilla • terveydenhuoltojärjestelmä • sosiaalivakuutus Ympäristöön ja resursseihin voi itse vaikuttaa, mm.: • aktiivinen yhteydenpito työpaikoille ja eri osapuolten informointi • kollegojen (yleislääkärit, muiden alojen erikoislääkärit) informointi
 17. 17. Työterveyslääkäreiden näkemyksiä ja kokemuksia tilapäisten työjärjestelyjen käyttöä edistävistä ja estävistä tekijöistä 2.2.2018 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 17 Muiden odotukset ja muilta saatava tuki (sosiaalinen ympäristö) • työntekijöiden (koetut) odotukset ja asennoituminen • esimiesten, työtoverien, luottamusmiesten (koetut) odotukset ja asennoituminen • työtovereiden (koetut) odotukset, roolimallit Muiden odotuksiin ja asennoitumiseen voi itse vaikuttaa mm.: • järjestelyjen tilapäisyyden korostaminen eri osapuolille • oikean informaation jakaminen • neuvojen ja tuen tarjoaminen eri osapuolille
 18. 18. Lähteitä 2.2.2018 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 18 • Michie S, Johnston M, Abraham C, Lawton R, Parker D et al. Making psychological threory useful for implementing evidence based practoice: a consensus approach. Qual Saf Health Care 2005; 14:26-33. • Michie S, van Stralen MM, West R. The Behaviour Change Wheel: a new methods for characterinsing and designing behaviour change interventions. Implement Sci 2011;6:42. • Cane J, O’Connor D, Michie S. Validation of the Theoretical Domains Framework for use in behaviour change and implementation research. Implement Sci 2012;7:37. • Michie S, Atkins L, West R. The Behaviour Change Wheel: a guide to designing interventions. London: Silverback; 2014. • Horppu R, Martimo K-P, Viikari-Juntura ER, Lallukka T & MacEachen E. Occupational physicians’ reasoning about recommending early return to work with work modifications. PLoS One 2016; 11:e0158588. doi:10.1371/journal.pone.0158588. • Horppu R, Martimo KP, MacEachen E, Lallukka T, Viikari-Juntura E. Application of the Theoretical Domains Framework and the Behaviour Change Wheel to understand physicians’ behaviors and behavior change in using temporary work modifications for return to work: A qualitative study. J Occup Rehabil. 2017 Apr 8. doi: 10.1007/s10926-017-9706-1.
 19. 19. Kiitos! tyoterveyslaitos@tyoterveys @fioh Tyoterveyslaitostyoterveysttl.fi

×