Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Verkoston olemuksen perusteita Otavan opisto Nettifasilitointi-työpaja 13.5.2011 Kari A. Hintikka Jyväskylän yliopisto / N...
Sisältö <ul><li>(Sosiaalisen) berkoston käsite </li></ul><ul><li>Verkoston aika- ja osallistumisulottuvuudet </li></ul><ul...
(Sosiaalisen) verkoston käsite <ul><li>Johanson, Mattila & Uusikylä 1995: </li></ul><ul><li>Yleinen metafora: monimutkaine...
Verkoston aika- ja osallistumisulottuvuudet <ul><li>(elinkaariajattelu) </li></ul><ul><li>projekti tai määräaikainen: AVO-...
Ohjaavan toiminnan muotoja verkostossa <ul><li>” Kätilöinti” </li></ul><ul><ul><li>käynnistäminen ja alkuvaihe </li></ul><...
Verkoston päätyypit <ul><li>Paul Baran 1964 </li></ul>
FluTracker: ordinary people tracking H1N1 pandemia
Case: FEMA ja H1N1 - keskittynyt Hallinnon ja kansalaisten yhteistyö välittömässä mediassa:
Case: Facebook-kaverit - ryvästynyt ja aliverkostot >data>information>knowledge>wisdom ?
Case: Avoimen datan ekosysteemi - hajautunut <ul><li>Hyvin erityyppisiä ja -kokoisia toimijoita verrattuna ryvästyneisiin ...
Case: Sometu -verkoston jäsenten rooleja -
Rooleja verkostossa 1/2 <ul><li>Supernoodi </li></ul><ul><ul><li>verkostosta riippumatta vain muutama suhteessa muuhun ota...
Rooleja verkostossa 2/2 <ul><li>Verkottuja </li></ul><ul><ul><li>aktiivisesti verkottunut, mutta ensisijaisesti muiden hyv...
1-9-90 -sääntö (Pareto, Barabasi) Sometu –verkoston jokaisen jäsenen kontaktien määrä 4.3.2009
Tiivis muistilista verkoston anatomiasta <ul><li>Verkoston aika- ja osallistuvuusulottuvuudet </li></ul><ul><li>mitä verko...
<ul><li>Kiitos! </li></ul><ul><li>kari . hintikka a gmail com </li></ul><ul><li>nethunt (a) Twitter </li></ul>
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Johdatus verkostojen analyysiiin 13.5.2011 Otavan opistolla

Johdatusta verkostojen luonteeseen ja anatomiaan: verkoston määritelmä, aika- ja osallistujaulttuvuudet, verkostotyypit, jäsenten rooleja verkostossa.

Alustus Otavan opiston Nettikätilöinti-työpajassa 13.5.2011.

Johdatus verkostojen analyysiiin 13.5.2011 Otavan opistolla

 1. 1. Verkoston olemuksen perusteita Otavan opisto Nettifasilitointi-työpaja 13.5.2011 Kari A. Hintikka Jyväskylän yliopisto / Nethunt Oy
 2. 2. Sisältö <ul><li>(Sosiaalisen) berkoston käsite </li></ul><ul><li>Verkoston aika- ja osallistumisulottuvuudet </li></ul><ul><li>Ohjaavan toiminnan muotoja verkostossa </li></ul><ul><li>Verkostotyyppejä </li></ul><ul><ul><li>Case: FEMA ja H1N1 - keskittynyt </li></ul></ul><ul><ul><li>Case: Sometu - ryvästynyt ja aliverkostot </li></ul></ul><ul><ul><li>Case: Avoimen datan ekosysteemi - hajautunut </li></ul></ul><ul><li>Verkoston jäsenten rooleja: Sometu </li></ul><ul><li>1-9-90 -sääntö </li></ul><ul><li>” Itseorganisoituminen” </li></ul><ul><li>Tiivis muistilista verkoston anatomiasta </li></ul>
 3. 3. (Sosiaalisen) verkoston käsite <ul><li>Johanson, Mattila & Uusikylä 1995: </li></ul><ul><li>Yleinen metafora: monimutkainen, ehkä hajautettu sosiaalinen järjestelmä </li></ul><ul><li>Tieteellisen teorian osa (verkostoanalyysi) </li></ul><ul><li>Analyyttinen käsite ja tapa koota ja käsitellä (usein määrällistä) tutkimusaineistoa (1995) </li></ul><ul><li>Verkosto on </li></ul><ul><li>a) jollain kriteerillä erotettava </li></ul><ul><li>b) kokonaisuus, jossa </li></ul><ul><li>c) kriteeri muodostaa verkoston jäsenten tai osasten välille </li></ul><ul><li>d) keskinäisiä yhteyksiä, linkkejä ja kytkentöjä kuten jokin teema (eOppiminen, vähähiilisyys), ammatti tai asuinpaikka </li></ul>
 4. 4. Verkoston aika- ja osallistumisulottuvuudet <ul><li>(elinkaariajattelu) </li></ul><ul><li>projekti tai määräaikainen: AVO-hanke, kansalaisliikkeet, TekesOPPY-valmistelu </li></ul><ul><li>pysyvä tai jatkuvuuteen tähtäävä: Sometu, Sähköautot </li></ul><ul><li>sporadinen ja syklinen: Avoin data, Datajournalismi </li></ul><ul><li>Avoin, esim. Nettikansa, Sometu, Sähköautot, Ystäväyrittäjät </li></ul><ul><li>Puoliavoin, esim. Metsäklusteri </li></ul><ul><li>Kutsu tai jäsenyys, esim. jotkut LinkedIn-verkostot </li></ul><ul><li>Suljettu, esim. Nokian pelastuspaketin Maanantai-ryhmä </li></ul>
 5. 5. Ohjaavan toiminnan muotoja verkostossa <ul><li>” Kätilöinti” </li></ul><ul><ul><li>käynnistäminen ja alkuvaihe </li></ul></ul><ul><ul><li>intressien yhteensaattaminen ja tavoitteiden fokusointi </li></ul></ul><ul><ul><li>toimijoiden kerääminen ja osallistaminen </li></ul></ul><ul><li>Fasilitointi </li></ul><ul><ul><li>projektiluontoinen toiminta ja tapa tai menetelmä avustaa (verkostoa) tuottamaaan haluttuja lopputuloksia </li></ul></ul><ul><li>Koordinointi </li></ul><ul><ul><li>ylläpito, aktivointi, esimerkiksi Sometu </li></ul></ul><ul><li>Moderointi </li></ul><ul><ul><li>verkoston (tai esim. rahoittajan) valtuutus ohjata tai reivata verkostoa kohti tavoitteitaan - koordinointia järeämpää aktiivisuutta </li></ul></ul><ul><li>Johtaminen </li></ul><ul><ul><li>keskittynyt verkosto; yksi tai useampi kriittinen toimija </li></ul></ul>
 6. 6. Verkoston päätyypit <ul><li>Paul Baran 1964 </li></ul>
 7. 7. FluTracker: ordinary people tracking H1N1 pandemia
 8. 8. Case: FEMA ja H1N1 - keskittynyt Hallinnon ja kansalaisten yhteistyö välittömässä mediassa:
 9. 9. Case: Facebook-kaverit - ryvästynyt ja aliverkostot >data>information>knowledge>wisdom ?
 10. 10. Case: Avoimen datan ekosysteemi - hajautunut <ul><li>Hyvin erityyppisiä ja -kokoisia toimijoita verrattuna ryvästyneisiin verkostoihin </li></ul><ul><ul><li>muun muassa Eduskunta, Forum Virium, free lance ja pk-yrityskehittäjät, IBM, kansalaisaktiivit, LVM, Nettikansa-verkosto, Suomi.fi, TEM, Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry., tutkijat, Verkkodemokratiaseura, VM </li></ul></ul><ul><li>aktiviteetit ovat hajaantuneet moneen eri suuntaan ja kehityskärkeen </li></ul><ul><li>verkostosta voidaan paikallistaa monta ’keskusta’ ja kuka tahansa voi käynnistää isomman hankkeen </li></ul><ul><li>tällä hetkellä ei koordinaattoria </li></ul>
 11. 11. Case: Sometu -verkoston jäsenten rooleja -
 12. 12. Rooleja verkostossa 1/2 <ul><li>Supernoodi </li></ul><ul><ul><li>verkostosta riippumatta vain muutama suhteessa muuhun otantajoukkoon </li></ul></ul><ul><ul><li>esimerkiksi verkoston perustajat ja kehittäjät sekä karismaattiset tai taidoiltaan arvokkaat yksilöt </li></ul></ul><ul><ul><li>keskeisessä roolissa ja työläästi korvattavissa verkoston säilymisen kannalta. </li></ul></ul><ul><li>Ryvästäjä </li></ul><ul><ul><li>aktiivisesti verkottunut samankaltaisten kanssa ja muodostavat tiiviin aliverkoston </li></ul></ul><ul><ul><li>kontakteinaan vähemmän verkottuneita jäseniä, jotka nekin voivat olla keskenään verkottuneita </li></ul></ul><ul><ul><li>aliverkostoa selittää jokin erityinen yhdistävä side, kuten maantieteellinen sijainti </li></ul></ul><ul><ul><li>Sometussa Ryvästäjä-otosta edustaa esimerkiksi jäsenet, jotka työskentelevät tai asuvat Hämeen alueella. </li></ul></ul><ul><li>Silloittaja </li></ul><ul><ul><li>aktiivisesti verkottunut ja se yhdistää eri aliverkostoja, joilla muutoin ei välttämättä olisi kovinkaan paljoa yhteyksiä </li></ul></ul><ul><ul><li>rooli on keskeinen, sillä aliverkostot voivat pysyä pienempinä ja helpommin itseorganisoituvina </li></ul></ul><ul><ul><li>jos silloittaja poistuu tia poistetaan verkostosta, niin silloin katoaa myös aliverkostojen välinen yhteys </li></ul></ul>
 13. 13. Rooleja verkostossa 2/2 <ul><li>Verkottuja </li></ul><ul><ul><li>aktiivisesti verkottunut, mutta ensisijaisesti muiden hyvin verkottuneiden kesken </li></ul></ul><ul><ul><li>ei välttämättä rakenna Silloittajan kaltaisia yhteyksiä eri aliverkostoihin tai niiden välille </li></ul></ul><ul><ul><li>voivat muodostaa omia aliverkostoja ja niitä voi selittää jokin tarkasteltavan verkoston mahdollisesti täysin ulkopuolinen side </li></ul></ul><ul><ul><li>Esimerkiksi Sometussa oli aktiivinen verkottujien joukko, joka ei ollut aktiivinen Sometussa, mutta tiiviisti verkottunut muissakin sosiaalisen median palveluissa. </li></ul></ul><ul><li>Seurattava </li></ul><ul><ul><li>aktiivisesti verkottunut eri puolille verkostoa </li></ul></ul><ul><ul><li>tunnusomaisempaa on, että hänellä on paljon Seuraajia </li></ul></ul><ul><ul><li>Seurattavaa selittää esimerkiksi asiantuntijuus jossain erityisaiheessa tai karismaattisuus ja hän on voinut esimerkiksi kutsua opiskelijoitaan mukaan Sometuun </li></ul></ul><ul><ul><li>Esimerkkinä Sometun yksi keskusteluryhmä, jolla on yksi aktiivinen vetäjä. </li></ul></ul><ul><li>Seuraaja </li></ul><ul><ul><li>usein yksi tai vain muutama kontakti (jotka voivat olla keskenään verkottuneita) </li></ul></ul><ul><ul><li>Sometussa seuraajia esiintyy eniten Supernoodin, Ryvästäjän ja Seurattavan aliverkostoissa </li></ul></ul><ul><ul><li>ei sinänsä ole välttämättä passiivinen vaan ensisijaisesti verkoston kannalta </li></ul></ul><ul><ul><li>Mittakaavattoman verkoston näkökulmasta verkoston useimmat jäsenet kuitenkin kuuluvat tähän ryhmään. </li></ul></ul>
 14. 14. 1-9-90 -sääntö (Pareto, Barabasi) Sometu –verkoston jokaisen jäsenen kontaktien määrä 4.3.2009
 15. 15. Tiivis muistilista verkoston anatomiasta <ul><li>Verkoston aika- ja osallistuvuusulottuvuudet </li></ul><ul><li>mitä verkostossa, verkostolla ja verkostolle tehdään ja milloin </li></ul><ul><li>Verkoston toimintaympäristön hahmottaminen </li></ul><ul><ul><li>pienin yhteinen nimittäjä, asia tai aihe </li></ul></ul><ul><ul><li>suurimmat joiltain osin nimittäjät, mihin ainakin osa voi sitoutua </li></ul></ul><ul><li>Tunnistaminen </li></ul><ul><ul><li>aktiivisimmat ja vaikutusvaltaisimmat toimijat </li></ul></ul><ul><ul><li>ke(i)tä verkostosta puuttuu </li></ul></ul><ul><li>Osallistuminen ja osallistaminen: 1-9-90 </li></ul><ul><ul><li>sosiaalinen media tarjoaa runsaasti osallistumismuotoja 90%:lle </li></ul></ul><ul><li>Sosiaalinen verkosto > ’hyödyttömällä’ sosiaalisuudella keskeinen rooli ja monelle päämotivaattori </li></ul>
 16. 16. <ul><li>Kiitos! </li></ul><ul><li>kari . hintikka a gmail com </li></ul><ul><li>nethunt (a) Twitter </li></ul>

×