Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Teknologi, sæbebobler og kommunikation

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Flad jord
Flad jord
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 34 Anuncio

Teknologi, sæbebobler og kommunikation

Descargar para leer sin conexión

Hvilken indflydelse har teknologiforståelse for succes med IT i undervisningen. Hvordan kan man tænke teknologi mellem "essentialisme" og "instrumentalisme" og hvad gør teknologi ved didaktik og læring?

Hvilken indflydelse har teknologiforståelse for succes med IT i undervisningen. Hvordan kan man tænke teknologi mellem "essentialisme" og "instrumentalisme" og hvad gør teknologi ved didaktik og læring?

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Teknologi, sæbebobler og kommunikation (20)

Más reciente (10)

Anuncio

Teknologi, sæbebobler og kommunikation

 1. 1. TEKNOLOGI, SÆBEBOBLER 
 OG KOMMUNIKATION
 2. 2. MEN HVORDAN FORLØSERVI ET LÆRINGSMÆSSIGT POTENTIALE I OMGANGEN MED ALLE DE NYE TEKNOLOGIER? TEKNOLOGI Læring Undervisning
 3. 3. UnderviserElev Indhold Teknologi Hvilke forestillinger gør man sig om teknologi i en pædagogisk kontekst?
 4. 4. TEKNOLOGI I EN DIDAKTISK KONTEKST Essentialisme •En kraft •Menneskelige kapaciteter beriges af teknologi •Teknologi har uafhængig pædagogiske værdi - vi behøver blot at omfavne den (Frisen & Hamilton 2014) (Frisen & Hamilton 2014)
 5. 5. UseThe Force Teacher…
 6. 6. TEKNOLOGI I EN DIDAKTISK KONTEKST Essentialisme Instrumentalisme •En kraft •Et sæt af artefakter/ værktøjer •Menneskelige kapaciteter beriges af teknologi •Teknologi har uafhængig pædagogiske værdi - vi behøver blot at omfavne den (Frisen & Hamilton 2014) •Teknologi korresponderer transparent med brugerens intentioner
 (Frisen & Hamilton 2014) •Antropocentrisme (Frisen & Hamilton 2014)
 7. 7. Teknologi Subjekt Lærer/elev Teknologi Subjekt Lærer/elev Essentialisme Instrumentalisme
 8. 8. Martin Heidegger Vedhåndenhed Forhåndenhed Væren og tid (Sein und Zeit) 1927 “Værktøjet/teknologien forbliver ude af menneskets bevidsthed og er noget, vi forlader os på implicit i vores væren.” “Værktøjet/teknologien indtræder i bevidstheden, når det agerer anderledes - går i stykker. Relationen menneske/teknologi ændres”
 9. 9. Men der er forskel på 
 Hammer og Webteknologi
 10. 10. “The Perpetual Beta” “Den konstante foranderlighed skaber en forhåndenheds-relation, hvor fokus rettes mod teknologien, fordi værktøjet bryder med underviserens eller elevens kontekstualiering”
 11. 11. “The Perpetual Beta”
 12. 12. Teknologi Maskine Medie Maskine Medie Subjekt Lærer/elev Teknologi Subjekt Lærer/elev Essentialisme Instrumentalisme
 13. 13. Aktør Med-aktør
 14. 14. Aktant/ Maskine Aktant/ Maskine Smartboard-læreriPad-elev
 15. 15. iPad-elev Maskinen Der opstår andre “affordances” (muligheder for handlen) i relationen mellem iPad-maskinen og Elev-maskinen
 16. 16. “EN MASKINE SOM BESTÅR AF ANDRE MASKINER” Smartboard-underviseriPad-Elev Web-Indhold Teknologi
 17. 17. HVAD ER EN MASKINE? A machine is a system of operations that perform transformations on inputs thereby producing outputs. (Bryant 2014:37)
 18. 18. MASKINER(BRYANT 2014 - ONTO-CARTOGRAPHY) ..er kun strukturelt åbne overfor specifikke typer af input. ..har ikke bestemte iboende formål, men tages i brug og gives formål. ..er karakteriseret ved operationel lukkethed og pluripotens. ..ikke-menneskelige maskiner behøver ikke 
 menneskelige bestræbelser for at eksistere. 
 De er i sig selv aktive agenter.
 19. 19. HVAD EN MASKINE ER… V.S HVAD EN MASKINE GØR…
 20. 20. HVAD EN MASKINE GØR AFHÆNGER AF: Endo-relationer Exo-relationer Bryant 2012 -The Democracy of Object
 21. 21. Maskiner tages i brug og gives formål og bliver derfor til i sammenhæng med de relationer, som de indgår i og påvirkes af
 VideoYoutubeFacebookSkoletube
 22. 22. Wordpress Facebook Youtube H5P Skoleblogs Målstyring Screencas tify Elev iPad Video Wiki- artikel
 23. 23. MEN HVORDAN FORLØSERVI ET LÆRINGSMÆSSIGT POTENTIALE I OMGANGEN MED ALLE DE NYE TEKNOLOGIER? TEKNOLOGI Læring Undervisning
 24. 24. iPad-elevSmartboard - Underviser Undervisning Teknologi FærdighederDidaktisk kompetence Asymmetrisk forhold
 25. 25. Hvilken viden skal de tilegne sig? (kvalifikationer, kompetencer, kreativitet) Didaktisk kompetence Hvordan læres den viden bedst? (pædagogiske metoder) Hvilke maskiner, applikationer, programer kan understøtte læringsprocessen? Qvortrup, Lars - Det lærende samfund
 26. 26. Hvilken slags viden Hvordan/pædagogisk metode Potentielle relationer Kvalifikationer Faktuel viden/ kvalifikationer - Kende kongerækken
 - Direkte læringsstimulering - læreroplæg - Flipped Classroom Streamning video Podcast Screenrecorder
 27. 27. Information - valg af information Undervisning Meddelelse - valg af relation/maskine/medie 
 Hvilken ytringsform? Forståelse - modtageren tolker selv ud fra egen formåen Luhmann, Niklas - Sociale systemer Undervisning som intentionel kommunikation Forståelseskontrol – foregår løbende hos alle parter i kommunikationen. Kontrollen går ud på, at overbevise sig selv om, at den anden har forstået det, man ønskede vedkommende skulle forstå
 28. 28. Hvilken slags viden Hvordan/pædagogisk metode Potentielle relationer Maskine/medie Kvalifikationer Faktuel viden/ kvalifikationer - Kende kongerækken
 - Direkte læringsstimulering - læreroplæg - Flipped Classroom Streamning video Podcast Screenrecorder Kompetencer - Iagttage egne iagttagelser - At lære at lære - Strategier til at tilegne sig kvalifikationer Projekt/Eksternalisering - Portfolio pæd. - Logbøger - Eleven som producent Pixton, Goanimate, Padlet, iMovie, Pen/papir Powerpoint, Skoleblogs ALT PÅ SKOLETUBE
 29. 29. Læring Eksternalisering Forestilling/idé/oplevelse Eksternalisering af idé/oplevelse Kommunikation om og vurdering af resultatet Begrebsliggørelse Udvikling af nye forestillinger Refleksiv læreproces
 30. 30. Hvilken slags viden Hvordan/pædagogisk metode Potentielle relationer Maskine/medie Kvalifikationer Faktuel viden/ kvalifikationer - Kende kongerækken
 - Direkte læringsstimulering - læreroplæg - Flipped Classroom Streamning video Podcast Screenrecorder Kompetencer - Iagttage egne iagttagelser - At lære at lære - Strategier til at tilegne sig kvalifikationer Projekt/Eksternalisering - Portfolio pæd. - Logbøger - Eleven som producent Pixton, Goanimate, Padlet, iMovie, Pen/papir Powerpoint, Skoleblogs ALT PÅ SKOLETUBE Kreativitet - Skab på baggrund af kvalifikationer og kompetencer Lærende praksisfællesskaber Iagttag - afprøv forståelse - respons fra feltet Google docs Blog Wikier
 31. 31. HVEM GØR UNDERVISNING HVAD GØR TEKNOLOGII - NÅR UNDERVISNING GØRES

×