Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Creative UX Research - מחקר משתמשים יצירתי - Barak Danin

970 visualizaciones

Publicado el

3 practical tools for creative UX research

Publicado en: Diseño
 • Sé el primero en comentar

Creative UX Research - מחקר משתמשים יצירתי - Barak Danin

 1. 1. ‫דנין‬ ‫ברק‬ ‫מנכ‬"‫איי‬ ‫יו‬ ‫יוניק‬ ‫ל‬,‫יו‬"‫ישראל‬ ‫משתמש‬ ‫חוויית‬ ‫ארגון‬ ‫ר‬ 4/12/2014 ‫משתמשים‬ ‫מחקר‬‫יצירתי‬ ‫ה‬ ‫לקוחות‬ ‫באמת‬ ‫מה‬ ‫לדעת‬-‫רוצים‬ ‫שלכם‬
 2. 2. ‫נבחרים‬ ‫לקוחות‬
 3. 3. ‫ישראל‬ ‫משתמש‬ ‫חוויית‬ ‫ארגון‬
 4. 4. ‫לקהל‬ ‫הנכון‬ ‫המוצר‬‫הנכון‬ •‫הקטנת‬‫סיכון‬,‫בכסף‬ ‫חסכון‬ –‫כאילו‬, –‫טועים‬ ‫הגדולים‬ ‫גם‬ , •‫עובדות‬ ‫מבוססת‬ ‫מוצר‬ ‫החלטות‬ –‫רגשיות‬ ‫התנגדויות‬ ‫פחות‬ •‫לעשות‬""
 5. 5. ‫וציפיות‬ ‫צרכים‬ ‫צפיית‬ ‫על‬
 6. 6. ‫מחקר‬ ‫של‬ ‫הקדוש‬ ‫הגביע‬ •‫ומבוסס‬ ‫עמוק‬ ‫באופן‬ ‫להבין‬: –‫כאבים‬ –‫צרכים‬ –‫מוטיבציה‬ –‫התנהגות‬ •‫ל‬ ‫טוב‬ ‫זה‬- •‫למוצר‬ ‫טוב‬ ‫זה‬
 7. 7. ‫מחקר‬ ‫כלי‬ ‫זמן‬ ‫בזבוזי‬(‫לרוב‬) ‫מיקוד‬ ‫קבוצות‬ ‫הלקוח‬ ‫את‬ ‫לשאול‬"‫הפיצ‬'‫לך‬ ‫יעזור‬ ‫הזה‬ ‫ר‬?" ‫איכותניים‬ ‫משתמשים‬ ‫ראיונות‬,‫תצפיות‬, ‫סקרים‬,‫שמישות‬ ‫בדיקות‬, ‫בדיקות‬‫מידע‬ ‫ארכיטקטורת‬, ‫יומני‬‫אישיים‬ ‫מעקב‬ ‫כלים‬ ‫אנליטיקס‬, ‫מכירות‬ ‫ניתוח‬ ‫כמותיים‬ ‫כלים‬
 8. 8. 3‫כלים‬ ‫כלי‬#1:‫עושה‬ ‫הלקוח‬ ‫מה‬‫איתכם‬*?(‫תצפיות‬) ‫כלי‬#2:‫בלעדיכם‬ ‫עושה‬ ‫הלקוח‬ ‫מה‬? ‫כלי‬#3:‫מקומי‬ ‫עם‬ ‫שיחה‬
 9. 9. ‫המוצר‬+ ‫הפרויקט‬:‫ל‬-,‫מתקינים‬,‫בענן‬
 10. 10. ‫המחקר‬ •‫אזעקות‬ ‫מתקיני‬ ‫בקורס‬ ‫הוסמך‬ ‫הצוות‬ •‫למתקיני‬ ‫התלווה‬ ‫הצוות‬
 11. 11. ‫במחקר‬ ‫גילינו‬ ‫מה‬? •‫מתקינים‬ –‫יכולות‬ ‫של‬ ‫מצומצם‬ ‫אוסף‬ ‫מכירים‬ (‫מורכב‬ ‫הגדרה‬ ‫תהליך‬,‫על‬) –‫התקנה‬ ‫בזמן‬ ‫רושמים‬,‫בסוף‬ ‫במרוכז‬ ‫מגדירים‬
 12. 12. ‫התקנה‬ ‫תהליך‬
 13. 13. ‫המוצר‬:‫נו‬,‫פיצה‬ ‫הפרויקט‬:‫האתר‬ ‫של‬ ‫מחדש‬ ‫ועיצוב‬ ‫אפיון‬
 14. 14. ‫הזמנות‬ ‫לשיחות‬ ‫האזנה‬ ‫קבועים‬ ‫לקוחות‬" :‫עכשיו‬ ‫טוב‬ ‫הכי‬ ‫המבצע‬ ‫מה‬?" ‫במחקר‬ ‫גילינו‬ ‫מה‬? ‫החזקים‬ ‫המבצעים‬ ‫העברת‬‫לחזית‬ (‫לכם‬ ‫גם‬ ‫לקרות‬ ‫יכול‬)!
 15. 15. ‫משתמשים‬ ‫על‬ ‫תצפית‬‫באתר‬ ‫זוכרים‬ ‫לא‬ ‫קבועים‬ ‫לקוחות‬‫הסיסמה‬ ‫את‬ ‫סיסמה‬ ‫ביטול‬
 16. 16. +40%‫למכירה‬ ‫בהמרה‬ ‫בחזית‬ ‫מבצעים‬+‫סיסמא‬ ‫ביטול‬
 17. 17. ‫איך‬? ‫כלי‬#1:‫עושה‬ ‫הלקוח‬ ‫מה‬‫איתכם‬? •‫שפחות‬ ‫כמה‬ ‫להתערב‬ •‫שעתיים‬ ‫לפחות‬ ‫להשקיע‬ ‫בכל‬‫תצפית‬ •‫לב‬ ‫לשים‬:‫כלים‬,‫תהליכים‬, ‫בארגון‬ ‫ממשקים‬,‫תוצרים‬ •‫אחרי‬ ‫לשוחח‬,‫למה‬ ‫להבין‬ ‫תמיד‬! ‫להשתמש‬ ‫מתי‬
 18. 18. ‫כלי‬#1:‫עושה‬ ‫הלקוח‬ ‫מה‬‫איתכם‬? ‫שאחרי‬ ‫הרגע‬ ‫הוא‬ ‫מה‬ ‫עושה‬?‫קלט‬‫תוצר‬ ‫שאחרי‬ ‫הרגע‬ ‫הוא‬ ‫מה‬ ‫עושה‬? ‫שימוש‬ ‫במוצר‬
 19. 19. ‫כלי‬#2:‫עושה‬ ‫הלקוח‬ ‫מה‬‫בלעדיכם‬? ‫שאחרי‬ ‫הרגע‬ ‫הוא‬ ‫מה‬ ‫עושה‬?‫קלט‬‫תוצר‬ ‫שאחרי‬ ‫הרגע‬ ‫הוא‬ ‫מה‬ ‫עושה‬? ‫שימוש‬ ‫במוצר‬
 20. 20. ‫המוצר‬: •‫תיעוד‬‫הפרסום‬ ‫ערוצי‬ ‫כל‬ ‫של‬+ •‫מוצר‬‫בן‬10+‫שנים‬ •-‫בענן‬ ‫הפרויקט‬:
 21. 21. "‫לפני‬"
 22. 22. ‫המחקר‬ •‫ואחרים‬ ‫פרסום‬ ‫במשרדי‬ ‫תצפיות‬ ‫במוצר‬ ‫משתמשים‬ ‫איך‬? •‫ועוד‬...
 23. 23. ‫במחקר‬ ‫גילינו‬ ‫מה‬? •‫עיקרי‬ ‫שימוש‬:‫עם‬"‫מתקדם‬ ‫חיפוש‬" •‫מידע‬ ‫מייצאים‬,‫ב‬ ‫מעבדים‬- ‫הקבצים‬ ‫את‬ ‫וניתחנו‬ ‫אספנו‬ ‫גם‬‫חישובים‬(‫כלי‬ ‫אף‬‫אנליטיקס‬‫זה‬ ‫את‬ ‫יציג‬ ‫לא‬)... ‫משרדי‬ ‫בין‬ ‫גבוהה‬ ‫חפיפה‬‫הפרסום‬ ‫לחלוטין‬ ‫שונים‬ ‫שימוש‬ ‫דפוסי‬ ‫שני‬
 24. 24. ‫משתמשים‬"‫אסטרטגיים‬" ‫משתמשים‬"‫טקטיים‬" •‫קרה‬ ‫מה‬‫אתמול‬‫בקמפיינים‬ ‫שבאחריותי‬? •‫תקציב‬ ‫כמה‬‫ניצלתי‬? (‫ברייטינג‬ ‫תלוי‬) •‫איך‬‫אשנה‬‫הקמפיין‬ ‫את‬ ‫והלאה‬ ‫מכאן‬? ‫שימוש‬ ‫דפוסי‬ ‫שני‬ •‫בענף‬ ‫השחקנים‬ ‫היו‬ ‫מי‬ ‫האחרונה‬ ‫בשנה‬? •‫כמה‬‫השקיעו‬‫בפרסום‬? •‫היה‬ ‫מה‬‫המדיה‬ ‫תמהיל‬ ‫שלהם‬?
 25. 25. "‫טקטי‬"
 26. 26. "‫אסטרטגי‬"
 27. 27. ‫איך‬? ‫להשתמש‬ ‫מתי‬? •‫תוצרים‬ ‫להשיג‬ ‫ניתן‬ (‫גם‬:‫טפסים‬,‫פקסים‬) •‫קיימת‬ ‫פעילות‬,‫ללא‬ ‫גם‬ ‫שלכם‬ ‫מוצר‬ •‫מסמכים‬ ‫לאסוף‬,‫תוצרים‬ ‫סביב‬‫המוצר‬ ‫עולם‬ (‫לפניכם‬,‫אחריכם‬) •‫לנתח‬ • •‫שיחה‬‫משתמשים‬ ‫עם‬ ‫לחשיפת‬‫ומוטיבציה‬ ‫צרכים‬ ‫כלי‬#2:‫בלעדיכם‬ ‫עושה‬ ‫הלקוח‬ ‫מה‬
 28. 28. 3‫כלים‬ ‫כלי‬#1:‫עושה‬ ‫הלקוח‬ ‫מה‬‫איתכם‬*?(‫תצפיות‬) ‫כלי‬#2:‫בלעדיכם‬ ‫עושה‬ ‫הלקוח‬ ‫מה‬? ‫כלי‬#3:‫מקומי‬ ‫עם‬ ‫שיחה‬
 29. 29. :‫סטארטאפ‬‫ישראלי‬,‫ל‬ ‫פתרונות‬- :‫ביתן‬‫בקניונים‬ ‫שעשועים‬ ‫הפרויקט‬: •‫אפיון‬‫הרחב‬ ‫לקהל‬ ‫המוצר‬ ‫ועיצוב‬ •‫אפיון‬‫ועיצוב‬‫לצוות‬‫התפעול‬ •-‫בענן‬
 30. 30. ‫במחקר‬ ‫גילינו‬ ‫מה‬? •‫עם‬ ‫שיחה‬‫אמהות‬‫אמריקאיות‬(‫ישראלית‬ ‫אחת‬) –‫גיל‬ ‫עד‬ ‫ילדים‬12! –‫שעה‬+‫סנטה‬ ‫עם‬ ‫לצילום‬ ‫המתנה‬‫שגרתי‬ ‫מראש‬ ‫תור‬ ‫קביעת‬=‫תחרותי‬ ‫יתרון‬
 31. 31. ‫איך‬? ‫להשתמש‬ ‫מתי‬? •‫הצוות‬ ‫בין‬ ‫תרבותי‬ ‫פער‬ ‫היעד‬ ‫לקהל‬ •‫להבין‬ ‫כדי‬ ‫מקומי‬ ‫עם‬ ‫שיחה‬ ‫תרבות‬ ‫פערי‬ •‫שהוא‬ ‫מקומי‬ ‫יש‬ ‫אם‬ ‫לשעבר‬ ‫ישראלי‬ ‫עדיף‬! ‫כלי‬#3:‫מקומי‬ ‫עם‬ ‫שיחה‬
 32. 32. 3‫כלים‬ ‫כלי‬#1:‫עושה‬ ‫הלקוח‬ ‫מה‬‫איתכם‬*?(‫תצפיות‬) ‫כלי‬#2:‫בלעדיכם‬ ‫עושה‬ ‫הלקוח‬ ‫מה‬? ‫כלי‬#3:‫מקומי‬ ‫עם‬ ‫שיחה‬
 33. 33. ‫ברק‬‫דנין‬ 054-8080-100 ‫ובהצלחה‬ ‫תודה‬!

×